Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2020

logo accACC
ACC Group
Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân
Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Quyết toán thuế TNCN là thủ tục bắt buộc đối với người lao động theo quy định của pháp luật. ACC xin giới thiệu Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2020.

1. Thuế thu nhập cá nhân là gì?

Thuế thu nhập cá nhân là khoản tiền thuế mà người có thu nhập phải trích nộp một phần tiền lương hoặc từ các nguồn thu khác vào ngân sách nhà nước sau khi đã tính các khoản được giảm trừ.

Các khoản thu nhập phải chịu thuế thu nhập cá nhân được quy định tại Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân. Cụ thể, các khoản thu nhập đó bao gồm:

 • Thu nhập từ kinh doanh, bao gồm:
  • a) Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ;
  • b) Thu nhập từ hoạt động hành nghề độc lập của cá nhân có giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật.
 • Thu nhập từ tiền lương, tiền công, bao gồm:
  • a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công;
  • b) Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ các khoản phụ cấp, trợ cấp theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công, phụ cấp quốc phòng, an ninh, phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với những ngành, nghề hoặc công việc ở nơi làm việc có yếu tố độc hại, nguy hiểm, phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực theo quy định của pháp luật, trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, trợ cấp do suy giảm khả năng lao động, trợ cấp hưu trí một lần, tiền tuất hàng tháng, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm theo quy định của Bộ luật lao động, các khoản trợ cấp khác do Bảo hiểm xã hội chi trả, trợ cấp giải quyết tệ nạn xã hội;
  • c) Tiền thù lao dưới các hình thức;
  • d) Tiền nhận được từ tham gia hiệp hội kinh doanh, hội đồng quản trị, ban kiểm soát, hội đồng quản lý và các tổ chức;
  • đ) Các khoản lợi ích khác mà đối tượng nộp thuế nhận được bằng tiền hoặc không bằng tiền;
  • e) Tiền thưởng, trừ các khoản tiền thưởng kèm theo các danh hiệu được Nhà nước phong tặng, tiền thưởng kèm theo giải thưởng quốc gia, giải thưởng quốc tế, tiền thưởng về cải tiến kỹ thuật, sáng chế, phát minh được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận, tiền thưởng về việc phát hiện, khai báo hành vi vi phạm pháp luật với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Thu nhập từ đầu tư vốn, bao gồm:
  • a) Tiền lãi cho vay;
  • b) Lợi tức cổ phần;
  • c) Thu nhập từ đầu tư vốn dưới các hình thức khác, trừ thu nhập từ lãi trái phiếu Chính phủ.
 • Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, bao gồm:
  • a) Thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn trong các tổ chức kinh tế;
  • b) Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán;
  • c) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn dưới các hình thức khác.
 • Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, bao gồm:
  • a) Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;
  • b) Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở;
  • c) Thu nhập từ chuyển nhượng quyền thuê đất, thuê mặt nước;
  • d) Các khoản thu nhập khác nhận được từ chuyển nhượng bất động sản.
 • Thu nhập từ trúng thưởng, bao gồm:
  • a) Trúng thưởng xổ số;
  • b) Trúng thưởng trong các hình thức khuyến mại;
  • c) Trúng thưởng trong các hình thức cá cược, casino;
  • d) Trúng thưởng trong các trò chơi, cuộc thi có thưởng và các hình thức trúng thưởng khác.
 • Thu nhập từ bản quyền, bao gồm:
  • a) Thu nhập từ chuyển giao, chuyển quyền sử dụng các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ;
  • b) Thu nhập từ chuyển giao công nghệ.
 • Thu nhập từ nhượng quyền thương mại.
 • Thu nhập từ nhận thừa kế là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng.
 • Thu nhập từ nhận quà tặng là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng.

2. Quyết toán thuế thu nhập cá nhân là gì?

Các cá nhân có phát sinh thu nhập từ nhiều nguồn khác nhau mà thuộc thu nhập phải chịu thuế thì bắt buộc phải quyết toán thuế TNCN. Việc quyết toán này có thể được làm bởi cá nhân đó hoặc được Tổ chức, doanh nghiệp nơi cá nhân đó đang công tác làm thay.

Người nộp thuế TNCN phải quyết toán thuế và nộp tiền thuế (nếu có) trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính (chậm nhất là ngày 30/3 dương lịch).

3. Các đối tượng phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Tất cả các cá nhân cư trú có phát sinh thu nhập từ tiền công, tiền lương, từ sản xuất kinh doanh…phải làm quyết toán thuế TNCN. Đối với các cá nhân chỉ có một nguồn thu nhập tại một tổ chức thì thường sẽ được tổ chức đó quyết toán thay, việc này còn được gọi là ủy quyền quyết toán thuế TNCN. Còn cá nhân có phát sinh từ nhiều nguồn thu nhập thì phải tự làm quyết toán.

Ở các tổ chức, nhân viên kế toán thuế TNCN sẽ làm khấu trừ thuế TNCN định kỳ hàng tháng và cuối năm sẽ làm quyết toán thuế. Nếu vào kỳ quyết toán, cá nhân có phát sinh tiền thuế TNCN phải đóng thêm thì sẽ trích nộp tiền thuế TNCN từ tiền lương của cá nhân này (nếu cá nhân này còn làm việc tại tổ chức này). Nếu số tiền thuế đã nộp lớn hơn tiền thuế quyết toán năm thì sẽ làm thủ tục hoàn thuế TNCN lại cho cá nhân đó. Tất cả việc này được cá nhân ủy cho tổ chức thực hiện và tổ chức được ủy quyền phải có trách nhiệm trong việc thực hiện đúng nghĩa vụ quyết toán thuế TNCN với nhà nước.

4. Ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Các trường hợp ủy quyền quyết toán thay bao gồm:

 • Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên cho tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập và đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm;
 • Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên cho tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập và đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm; đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế 10% mà không có yêu cầu quyết toán đối với phần thu nhập này;
 • Cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới trong trường hợp tổ chức cũ thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp. Cuối năm, người lao động có ủy quyền quyết toán thuế thì tổ chức mới phải thu lại chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do tổ chức cũ cấp (nếu có) để có căn cứ tổng hợp thu nhập, số thuế đã khấu trừ và thực hiện quyết toán thay cho người lao động.

Đối với cá nhân trực tiếp thực hiện quyết toán thuế:

 • Đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công (không ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chi trả quyết toán thay); thu nhập từ đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp thì khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân trực tiếp.

5. Các chế tài đối với hành vi không quyết toán thuế

Đối với doanh nghiệp

Doanh nghiệp phải nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch. Nếu doanh nghiệp không nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm hoặc nộp chậm hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì sẽ bị phạt theo quy định tại Điều 9, Thông tư 166/2013/TT-BTC như sau:

 • Nếu doanh nghiệp không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp thì phạt tiền 3.500.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 2.000.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 5.000.000 đồng.
 • Phạt tiền 1 lần tính trên số thuế trốn, số thuế gian lận khi không nộp hồ sơ khai thuế nhưng phát sinh số thuế phải nộp nếu vi phạm lần đầu hoặc vi phạm lần thứ hai mà có từ hai tình tiết giảm nhẹ.
 • Phạt tiền 1,5 lần tính trên số thuế trốn khi không nộp hồ sơ khai thuế nhưng phát sinh số thuế phải nộp nếu vi phạm lần đầu, có tình tiết tăng nặng hoặc vi phạm lần thứ hai, có một tình tiết giảm nhẹ.
 • Phạt tiền 2 lần tính trên số thuế trốn khi không nộp hồ sơ khai thuế nhưng phát sinh số thuế phải nộp nếu vi phạm lần thứ hai mà không có tình tiết giảm nhẹ hoặc vi phạm lần thứ ba và có một tình tiết giảm nhẹ.
 • Phạt tiền 2,5 lần tính trên số thuế trốn khi không nộp hồ sơ khai thuế nhưng phát sinh số thuế phải nộp nếu vi phạm lần thứ hai mà có một tình tiết tăng nặng hoặc vi phạm lần thứ ba mà không có tình tiết giảm nhẹ.
 • Phạt tiền 3 lần tính trên số tiền thuế trốn khi không nộp hồ sơ khai thuế nhưng phát sinh số thuế phải nộp nếu vi phạm lần thứ hai mà có từ hai tình tiết tăng nặng trở lên hoặc vi phạm lần thứ ba có tình tiết tăng nặng hoặc vi phạm từ lần thứ tư trở đi.

Đối với cá nhân

 • Nếu cá nhân phát sinh thuế phải nộp mà không nộp hồ sơ quyết toán thuế thì mức phạt sẽ được quy định bẳng ½ (một nửa) mức phạt của tổ chức.
 • Nếu cá nhân có số thuế nộp thừa nếu không nộp hồ sơ quyết toán thuế thì không được hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ sau.
 • Đối với cá nhân muốn hoàn thuế mà chậm nộp hồ sơ quyết toán thuếTNCN thì không áp dụng phạt vi phạm hành chính đối với khai thuế quá thời hạn.

6. Dịch vụ quyết toán thuế của ACC

Với thế mạnh về lĩnh vực pháp luật về thuế, ACC luôn sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ khách hàng thực hiện các thủ tục pháp lý về nghĩa vụ thuế. Quý Khách hàng có nhu cầu được tư vấn về mặt pháp lý lẫn hỗ trợ về mặt thủ tục liên quan đến quyết toán thuế thu nhập cá nhân nói riêng và các lĩnh vực thuế khác, xin vui lòng liên hệ ACC để biết thêm chi tiết!

Trong thời gian sớm nhất, kể từ thời gian nhận đủ thông tin và tài liệu, ACC sẽ hoàn thành và gửi trả khách hàng kết quả công việc.

Trên đây là toàn bộ thông tin về quyết toán thuế tncn – quyết toán thuế tncn là gì – quyết toán thuế tncn online -quyết toán thuế tncn để làm gì – quyết toán thuế tncn bị sai – quyết toán thuế tncn bao lâu thì nhận được tiền – quyết toán thuế thu nhập cá nhân bị sai – quyết toán thuế tncn phiên bản mới nhất – quyết toán thuế tncn theo biểu lũy tiến – quyết toán thuế tncn cho nhân viên – quyết toán thuế tncn cho cá nhân – cá nhân quyết toán thuế tncn – cá nhân quyết toán thuế tncn như thế nào – cá nhân tự quyết toán thuế tncn – quyết toán thuế tncn doanh nghiệp – quyết toán thuế tncn cho doanh nghiệp – tự đi quyết toán thuế tncn – cách tự đi quyết toán thuế tncn – tự đi quyết toán thuế thu nhập cá nhân – quyết toán thuế tncn gồm những gì – quyết toán thuế thu nhập cá nhân gồm những gì – quyết toán thuế tncn cần gì – nộp quyết toán thuế tncn gồm những gì – hồ sơ quyết toán thuế tncn gồm những gì – quyết toán thuế tncn hạch toán như thế nào – quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm – in quyết toán thuế tncn – quyết toán thuế thu nhập cá nhân cần những gì – không quyết toán thuế tncn – ko quyết toán thuế tncn – không quyết toán thuế thu nhập cá nhân – không làm quyết toán thuế tncn có bị phạt – không nộp quyết toán thuế tncn – không phải quyết toán thuế tncn – không làm quyết toán thuế tncn – quyết toán thuế tncn là sao – quyết toán thuế tncn làm như thế nào – quyết toán thuế tncn làm theo mẫu nào – quyết toán thuế tncn làm gì – quyết toán thuế tncn mới nhất – quyết toán thuế tncn muộn – quyết toán thuế tncn mẫu – quyết toán thuế thu nhập cá nhân mới nhất – quyết toán thuế tncn năm đầu tiên – quyết toán thuế thu nhập cá nhân online – quyết toán thuế thu nhập cá nhân ở đâu – có cần nộp quyết toán thuế tncn không-quyết toán thuế tncn phải nộp thêm – quyết toán thuế tncn trên phần mềm nào – quyết toán thuế tncn toàn phần – hỗ trợ quyết toán thuế tncn phiên bản mới nhất – quyết toán thuế thu nhập cá nhân qua mạng – nộp quyết toán thuế tncn qua mạng – tự quyết toán thuế tncn qua mạng – cách quyết toán thuế tncn qua mạng – gửi quyết toán thuế tncn qua mạng – gửi quyết toán thuế thu nhập cá nhân qua mạng – quyết toán thuế tncn sai – quyết toán thuế tncn bổ sung – chứng từ quyết toán thuế tncn – bộ chứng từ quyết toán thuế tncn – chứng từ quyết toán thuế thu nhập cá nhân – quyết toán thuế tncn vào thời điểm nào – xem quyết toán thuế thu nhập cá nhân – xem lại quyết toán thuế tncn – xác nhận quyết toán thuế tncn – xem tờ khai quyết toán thuế tncn – cách xem lại quyết toán thuế tncn – xem lại tờ khai quyết toán thuế tncn – cách xem tờ khai quyết toán thuế tncn – cách xem tờ khai quyết toán thuế tncn đã nộp – xử phạt khi không quyết toán thuế tncn – tỷ giá quyết toán thuế tncn – lưu ý khi quyết toán thuế tncn – những lưu ý khi quyết toán thuế tncn – xem lại tờ khai quyết toán thuế tncn – cách xem tờ khai quyết toán thuế tncn – cách xem tờ khai quyết toán thuế tncn đã nộp – xử phạt khi không quyết toán thuế tncn – tỷ giá quyết toán thuế tncn – lưu ý khi quyết toán thuế tncn – những lưu ý khi quyết toán thuế tncn – các lưu ý khi quyết toán thuế tncn – những điều cần lưu ý khi quyết toán thuế tncn – quyết toán thuế tncn lương net – quyết toán thuế tncn cho lương net – quyết toán thuế tncn bằng chứng minh thư – quyết toán thuế tncn đối với lương net – quyết toán thuế thu nhập cá nhân vào ngày nào – quyết toán thuế tncn nộp thừa – quyết toán thuế tncn ở đâu hcm – quyết toán thuế tncn thay do ACC cung cấp.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận