messenger whatsapp viber zalo phone mail

Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân trọn gói [2023]

Dịch vụ quyết toán thuế

Dịch vụ quyết toán thuế

Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Doanh nghiệp bạn đang gặp vấn đề về hồ sơ thuế, kế toán của doanh nghiệp chưa lên được báo cáo thuế cuối năm; hãy nghĩ đến ACC – nơi cung cấp dịch vụ Kế toán thuế cuối năm nhanh chóng, kịp thời, đúng luật, chi phí hợp lý, nhân viên nhiệt tình, chuyên nghiệp.

Quyết toán thuế cuối năm là công việc tổng hợp của kế toán về số liệu phát sinh; báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp, số thuế phải nộp, chưa nộp, được hoàn của doanh nghiệp cho cơ quan thuế. Hoàn thành nghĩa vụ cung cấp số liệu; nộp thuế và lưu trữ hồ sơ thuế với cơ quan nhà nước.

1. ACC là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực quyết toán thuế

 • Không phải đi lại nhiều; ACC đã có nhân viên giao nhận hồ sơ cho khách hàng
 • Chuyên sâu về Tư vấn thuế, kế toán thuế cho doanh nghiệp; nhằm cho doanh nghiệp không gặp những sai xót trong quá trình nhận hóa đơn, chứng từ, ký hợp đồng với đối tác…..
 • Rà xót toàn bộ những hạch toán kế toán trong năm; bổ sung những thiếu xót, làm gọn, sạch và đúng luật cho những nghiệp vụ kinh tế phát sinh phức tạp.
 • Kiểm tra tờ khai thuế đã nộp trong năm của doanh nghiệp cho cơ quan thuế. Nộp bổ sung nếu có sai xót cho những tờ khai trước đó. Hỗ trợ nộp thuế nếu doanh nghiệp có số thuế phát sinh nhưng vẫn chưa nộp.
 • Công việc tổng hợp tất cả số liệu, lên báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNDN, quyết toán thuế TNCN cho doanh nghiệp cuối năm.
 • Thay doanh nghiệp nộp lên báo cáo tài chính; quyết toán thuế TNDN; quyết toán thuế TNCN trên cổng thông tin điện tử.
 • Cung cấp file lưu, in chứng từ cho doanh nghiệp
 • Thay mặt doanh nghiệp giải trình số liệu quyết toán thuế cuối năm đã hoàn thành với cơ quan nhà nước khi có giấy mời.

2. Một số lưu ý khi sử dụng dịch vụ quyết toán thuế cuối năm:

 1. Kiểm tra, rà soát lại toàn bộ số liệu kế toán đã hạch toán trong năm. Tính chính xác phải tuyệt đối. Phải đối chiếu số dư sổ chi tiết; và sổ tổng hợp. Kiểm tra số dư tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tài khoản vay, lãi vay…
 2. Đối chiếu số thuế giá trị gia tăng đã kê khai theo tháng; theo quý cho cơ quan thuế với số thuế Giá trị gia tăng trên bảng cân đối phát sinh tài khoản. Nếu có sự chênh lệch, cần tìm ra nguyên nhân; và khắc phục bằng tờ khai bổ sung Thuế GTGT nộp lên cho cơ quan thuế. Làm điều chỉnh cần thiết theo cách hạch toán kế toán tại đoanh nghiệp.
 3. Kiểm tra hóa đơn đầu ra (doanh thu của doanh nghiệp) đã xuất hóa đơn cho hàng đã bán, tính trị giá hàng gửi đại lý chưa xuất hóa đơn, rà soát giá vốn phải phù hợp với phương pháp tính giá xuất kho, phân bổ giá vốn nếu có. Kiểm tra các tính giá thành, thành phẩm nhập kho, sản phẩm dở dang nếu có của doanh nghiệp.
 4. Rà soát Tài sản cố định, công cụ dụng cụ, chi phí phân bổ. Chuẩn bị toàn bộ hồ so có liên quan. Tính khấu hao theo phương pháp đã đăng ký. Loại bỏ những chi phí không được khấu trừ khi quyết toán thuế.
 5. Kiểm tra Lương, chi phí lương, rà soát hợp đồng lao động, thuế TNCN của nhân viên trong công ty.
 6. Khi làm quyết toán thuế TNDN chú ý và phân loại chi phí được trừ và không được trừ; nhằm tính số thuế chính xác nhất mà doanh nghiệp phải nộp.

Trên đây là những lưu ý khi thực hiện quyết toán thuế cuối năm dành cho doanh nghiệp. ACC tin rằng cách phục vụ và độ chuyên nghiệp của công ty sẽ làm hài lòng khách hàng. ACC sẽ là nơi Quý khách hàng đặc niềm tin để lựa trọn gói dịch vụ quyết toán thuế cuối năm cho doanh nghiệp mình.

Thuế thu nhập cá nhân được tính như thế nào? Dưới đây là bài viết hướng dẫn quyết toán thuế TNCN 2020 mà bạn có thể tham khảo để hiểu hơn về vấn đề này, cùng theo dõi nhé!

Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân

3. Căn cứ thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Khi quyết toán thuế TNCN năm 2018, 2019 bạn cần phải căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành, cụ thể là:

 • Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về Hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.
 • Công văn số 5749/CT-TNCN của Cục thuế TP Hà Nội về việc quyết toán thuế TNCN năm 2017 và cấp MST NPT.

Có những cách nào để tìm kiếm mã số thuế cá nhân? Mời bạn đọc theo dõi bài viết Tra cứu mã số thuế cá nhân

4. Đối tượng phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Những đối tượng phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2018 bao gồm:

4.1. Doanh nghiệp

Doanh nghiệp (tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập) có nghĩa vụ quyết toán cho phần thu nhập mà doanh nghiệp đã chi trả trong năm.

4.2. Cá nhân có thu nhập

Cá nhân có thu nhập (hay còn gọi là người lao động) có nghĩa vụ quyết toán cho phần thu nhập mà mình đã nhận trong năm.

4.3. Về mối liên hệ giữa doanh nghiệp và người lao động

Trong một số trường hợp, cá nhân có thể ủy quyền cho doanh nghiệp quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay nếu không đủ điều kiện được ủy quyền theo quy định của pháp luật hiện hành

5. Chuẩn bị và tập hợp hồ sơ để quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Những thông tin mà bạn phải chuẩn bị và tập hợp để quyết toán thuế TNCN bao gồm:

Thứ nhất, danh sách người lao động đã được trả lương trong năm.

Thứ hai, hướng dẫn người lao động UQ QTT.

Thứ ba, tập hợp thông tin giảm trừ gia cảnh (nếu có).

Thứ tư, rà soát mã số thuế thu nhập cá nhân, đối với người chưa có mã số thuế thì tiến hành đăng ký.

6. Tính thu nhập bình quân tháng khi quyết toán thuế TNCN 2018

Khi quyết toán thuế TNCN 2018, bạn cần phải tính thu nhập bình quân tháng bằng công thức sau:

Thu nhập bình quân tháng = (tổng thu nhập chịu thuế – tổng các khoản giảm trừ của cả năm)/ 12 tháng.

Tính thu nhập bình quân tháng

Tính thu nhập bình quân tháng

Đối với trường hợp cá nhân nước ngoài cư trú tại Việt Nam là công dân của quốc gia, vùng lãnh thổ đã ký kết Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần và ngăn ngừa trốn lậu thuế thu nhập với Việt Nam thì nghĩa vụ nộp thuế TNCN sẽ được tính từ tháng đến Việt Nam, tức là được tính đủ theo tháng.

7. Hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2018, 2019

Hồ sơ quyết toán thuế TNCN 2018, 2019 bao gồm:

 • Tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 02/QTT-TNCN (Mẫu theo thông tư 92/2015/TT-BTC).

Mẫu tờ khai quyết toán thuế 02/QTT-TNCN

Mẫu tờ khai quyết toán thuế 02/QTT-TNCN

 • Bản chụp chứng minh các chứng từ, bao gồm: thuế đã tạm nộp trong năm, thuế đã khấu trừ, thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có); các khoản đã đóng góp vào quỹ khuyến học, quỹ nhân đạo, quỹ từ thiện (nếu có).
 • Nếu cá nhân nhận thu nhập từ đại sứ quán, lãnh sự quán, thu nhập từ nước ngoài hay các tổ chức quốc tế khác thì phải có tài liệu chứng minh.

Tùy thuộc vào từng đối tượng khác nhau mà nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN sẽ không giống nhau. Vấn đề này đã được quy định rõ tại điểm c.2 khoảng 3 Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC.

8. Tìm nơi cung cấp dịch vụ quyết toán thuế TNCN uy tín nhất

Thay vì phải dành thời gian để tìm hiểu những quy định mới của pháp luật, chuẩn bị thủ tục rườm rà, rất nhiều người đã lựa chọn dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của ACC Group để tối ưu hóa thời gian và tiết kiệm chi phí.

Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của ACC Group được đánh giá là một trong những dịch vụ uy tín, chuyên nghiệp nhất hiện nay. Khi sử dụng dịch vụ này, bạn sẽ được chuyên viên chuẩn bị toàn bộ mọi tài liệu và hồ sơ quyết toán, lập báo cáo khai thuế, nộp báo cáo và quyết toán thuế.

Với đội ngũ chuyên viên có trình độ và kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực quyết toán thuế TNCN, nắm bắt rõ mọi quy định mới nhất của pháp luật, là đơn vị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận đầy đủ những điềm kiện để hành nghề kế toán thuế, ACC Group tự tin sẽ mang đến cho bạn một dịch vụ quyết toán thuế TNCN chất lượng nhất với mức giá hợp lý nhất hiện nay.

Trên đây là cách quyết toán thuế TNCN 2020 mà bạn có thể tham khảo để có thể tự mình thực hiện hoạt động quyết toán thuế TNCN theo đúng quy định của pháp luật. Nếu không có thời gian tự thực hiện quyết toán, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và sử dụng dịch vụ quyết toán thuế TNCN.

9. Những thắc mắc khách hàng thường hỏi:

Thủ tục quyết toán thuế doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân cần giấy tờ gì?

 • Tùy theo đối tượng quyết toán thuế để chuẩn bị những giấy tờ cần thiết.

Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế là bao lâu?

 • Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi), kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

ACC có cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan đến quyết toán thuế không?

 • ACC chuyên cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan đến quyết toán thuế.
Đánh giá post
✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác
✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin
NHẬN BÁO GIÁ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay
Tu Van Vien 2


  Bài viết liên quan:

  Dịch vụ làm giấy phép an toàn thực phẩm vsattp trọn gói 2023

  ACC chuyên dịch vụ làm giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, chuyên xin giấy phép vsattp trọn gói.

  Lượt xem: 1.559

  Văn phòng ảo là gì? Những thông tin cần thiết [Mới 2023]

  Mô hình dịch vụ cho thuê văn phòng ảo phát triển mạnh mẽ trong mảng cho thuê văn phòng. Hiện nay, văn phòng ảo được các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp startups, cũng như các chi nhánh, văn phòng đại diện khá ưa chuộng. Đây được xem là vị cứu tinh của họ trong vấn [...]

  Lượt xem: 2.754

  Dịch Vụ Cho Thuê Văn Phòng Chia Sẻ Trọn Gói [Ưu Đãi 2023]

  Mô hình dịch vụ cho thuê văn phòng chia sẻ phát triển mạnh mẽ trong mảng cho thuê văn phòng. Hiện nay, văn phòng chia sẻ được các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp startups, cũng như các chi nhánh, văn phòng đại diện khá ưa chuộng. Đây được xem là vị cứu tinh của họ trong vấn đề tiết [...]

  Lượt xem: 1.775

  Dịch vụ ly hôn nhanh trọn gói giải quyết ngay chỉ từ 1 ngày

  Bạn đang tìm kiếm Dịch vụ ly hôn thuận tình nhanh? Dịch vụ ly hôn đơn phương nhanh? Bạn đang thắc mắc về vấn đề ly hôn và gặp khó khăn trong việc làm thủ tục ly hôn? Bạn có thể chọn Dịch vụ ly hôn của Công ty Luật ACC. Với nhiều năm kinh [...]

  Lượt xem: 1.643

  Bảng giá dịch vụ kế toán trọn gói toàn quốc [2023]

  Nội dung bài viết:1. ACC là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực quyết toán thuế2. Một số lưu ý khi sử dụng dịch vụ quyết toán thuế cuối năm:3. Căn cứ thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân4. Đối tượng phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân4.1. Doanh [...]

  Lượt xem: 2.405

  Dịch vụ thành lập công ty trọn gói giá ưu đãi (Cập nhật 2023)

  Dưới đây chúng ta sẽ cùng ACC tìm hiểu về Dịch vụ thành lập công ty, dịch vụ thành lập doanh nghiệp. Với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm cùng phương châm “đồng hành pháp lý cùng doanh nghiệp”. ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn [...]

  Lượt xem: 3.206

  Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính (trọn gói , uy tín) [2023]

  Nội dung bài viết:1. ACC là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực quyết toán thuế2. Một số lưu ý khi sử dụng dịch vụ quyết toán thuế cuối năm:3. Căn cứ thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân4. Đối tượng phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân4.1. Doanh [...]

  Lượt xem: 2.985

  Thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh theo quy định 2023-2024

  Đăng ký giấy phép kinh doanh là thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình. Bài viết này sẽ giúp bạn có thêm thông tin về quy trình, cách thức, thủ tục để đăng ký kinh doanh; hoàn thành thủ tục ban đầu để có thể tiến [...]

  Lượt xem: 2.523

  Phản hồi (1)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *