Thủ tục đăng ký kinh doanh hộ cá thể chi tiết từ A đến Z

 

 

Đăng ký hộ kinh doanh cá thể là quá trình để đăng ký một hình thức kinh doanh cá nhân (hay còn được gọi là hộ kinh doanh, hộ cá thể) trong một số quốc gia hoặc vùng lãnh thổ. Hộ kinh doanh cá thể là một loại hình kinh doanh mà một cá nhân đứng ra làm chủ và hoạt động kinh doanh dưới tên của mình. Vậy làm để đăng ký hộ kinh doanh cá thể cần những thủ tục nào? Bài viết dưới đây sẽ tập trung sâu vào việc hướng dẫn thủ tục đăng ký kinh doanh hộ cá thể, đồng thời điểm qua những điều cần lưu ý quan trọng.

Đăng ký kinh doanh hộ cá thể
Đăng ký kinh doanh hộ cá thể

1. Đăng ký kinh doanh hộ cá thể là gì?

Đăng ký Hộ kinh doanh cá thể là quy trình mà cá nhân đăng ký để thành lập một doanh nghiệp nhỏ hoạt động dưới hình thức hộ kinh doanh cá thể. Hộ kinh doanh cá thể là một loại hình doanh nghiệp tư nhân, trong đó chủ sở hữu và người điều hành doanh nghiệp là cùng một cá nhân.

2. Đối tượng được đăng ký hộ kinh doanh cá thể?

Ai được đăng ký kinh doanh hộ cá thể

Ai được đăng ký kinh doanh hộ cá thể

Hộ kinh doanh cá thể là một loại hình kinh doanh được thực hiện bởi một cá nhân, hộ kinh doanh cá thể thường là do một người tự mình hoặc chỉ với sự hỗ trợ ít nhất từ một số người lao động khác, tập trung vào hoạt động kinh doanh nhỏ hoặc vừa.Hộ kinh doanh cá thể là một loại hình kinh doanh được thực hiện bởi một cá nhân, hộ kinh doanh cá thể thường là do một người tự mình hoặc chỉ với sự hỗ trợ ít nhất từ một số người lao động khác, tập trung vào hoạt động kinh doanh nhỏ hoặc vừa.

Cá nhân, thành viên hộ gia đình là công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi, có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ có quyền thành lập hộ kinh doanh và có nghĩa vụ đăng ký hộ kinh doanh theo quy định.
Nhiều người khi bắt đầu kinh doanh thường phân vân không biết nên thành lập công ty hay đăng ký hộ kinh doanh cá thể để phù hợp với quy mô hoạt động của bản thân hoặc ưu, nhược điểm của từng loại hình kinh doanh như thế nào... Thường thì những cá nhân, hộ gia đình sau nên đăng ký hộ kinh doanh cá thể thay vì công ty, doanh nghiệp.

3. Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể

>> Xem thêm video hướng dẫn thủ tục đăng kí để biết thêm chi tiết

- Người thành lập hộ kinh doanh thực hiện đăng ký hộ kinh doanh tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh doanh.

- Khi tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận cho hộ kinh doanh.

    + Khi hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh truyền thông tin đăng ký thành lập hộ kinh doanh sang Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế;

    + Trường hợp thông tin phù hợp theo quy định của pháp luật về đăng ký thuế, Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế tự động tạo mã số hộ kinh doanh và thực hiện phân cấp cơ quan thuế quản lý đối với hộ kinh doanh; đồng thời truyền các thông tin này sang hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh.

    + Trường hợp thông tin không phù hợp theo quy định của pháp luật về đăng ký thuế, Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế tự động phản hồi về việc thông tin không phù hợp và truyền sang hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh;

- Trên cơ sở thông tin do Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế cung cấp, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và Thông báo về cơ quan thuế quản lý trực tiếp cho người thành lập hộ kinh doanh; trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện cấp, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải ra Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

- Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ hoặc người thành lập hộ kinh doanh biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có).

4. Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh cá thể

4.1. Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh cá thể

Đây là một mẫu biểu đơn đăng ký doanh nghiệp, bạn cần điền đầy đủ thông tin về tên, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ (nếu có), và các thông tin cá nhân liên quan.

4.2. Giấy tờ pháp lý của cá nhân

- Bản sao chứng minh nhân dân, Căn cước công dân (CMND/CCCD) hoặc hộ chiếu của chủ hộ kinh doanh: Chứng minh rằng bạn là người đại diện cho hộ cá thể đăng ký kinh doanh. 

- Giấy xác nhận địa chỉ thường trú: Hộ khẩu, giấy tờ đăng ký tạm trú hoặc giấy xác nhận địa chỉ khác.

4.3. Giấy tờ liên quan đến tên kinh doanh

- Giấy đăng ký kinh doanh: Đây là giấy tờ chứng nhận đăng ký thông tin kinh doanh của hộ cá thể, trong đó ghi rõ tên, địa chỉ và mô tả hoạt động kinh doanh.

- Giấy đăng ký sử dụng tên kinh doanh: Một văn bản đề nghị sử dụng tên kinh doanh cụ thể mà bạn muốn đăng ký.

- Giấy xác nhận tên kinh doanh: Sau khi đăng ký, bạn sẽ nhận được giấy xác nhận về việc sử dụng tên kinh doanh đã được chấp thuận.

- Giấy chứng nhận sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê nhà: Đối với các hoạt động kinh doanh yêu cầu không gian vật lý, bạn có thể cần cung cấp giấy chứng nhận sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê nhà để chứng minh bạn có quyền sử dụng không gian đó cho mục đích kinh doanh. 

4.4. Giấy tờ khác

Ngoài ra, còn có thể yêu cầu các giấy tờ bổ sung khác tùy thuộc vào quy định của cơ quan quản lý thuế địa phương, có thể yêu cầu các giấy tờ bổ sung như giấy phép xây dựng, giấy chứng nhận an toàn phòng cháy chữa cháy, giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm (nếu áp dụng cho ngành kinh doanh thực phẩm), và các giấy tờ liên quan khác.

Hồ Sơ đăng Ký Hộ Kinh Doanh Cá Thể
Hồ Sơ đăng Ký Hộ Kinh Doanh Cá Thể

5. Đăng ký hộ kinh doanh cá thể ở đâu?

- Công dân có thể nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh cá thể, kinh doanh cá nhân tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh doanh.

- Ngoài nộp hồ sơ trực tiếp, công dân cũng có thể thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể trực tuyến trên trang web dịch vụ công của Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh/thành phố. Sau khi hoàn tất đăng ký, hồ sơ sẽ được chuyển đến Phòng Tài chính - Kế hoạch hoặc Phòng Kinh tế của Ủy ban Nhân dân quận, huyện tương ứng để tiến hành xem xét và duyệt hồ sơ.

6. Thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký giấy phép hộ kinh doanh

Thời gian cấp Giấy chứng nhận đăng ký Hộ kinh doanh cá thể có thể thay đổi tùy thuộc vào quy trình xử lý của cơ quan quản lý địa phương. Thời gian thông thường để hoàn thành quy trình đăng ký Hộ kinh doanh là từ 03 ngày kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

Nếu không hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ hoặc người thành lập hộ kinh doanh biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có).

Nếu sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ mà không nhận được bất kì thông báo nào thì người thành lập hộ kinh doanh hoặc hộ kinh doanh có quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

7. Lệ phí đăng ký kinh doanh hộ cá thể gồm những phần nào?

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể

Dưới đây là một phân tích về một số chi phí chính liên quan đến đăng ký Hộ kinh doanh cá thể :

7.1. Lệ phí đăng ký kinh doanh:

Lệ phí này sẽ được tính dựa trên mức thuế suất và quy định của từng địa phương. Thông thường, lệ phí đăng ký kinh doanh cho Hộ kinh doanh cá thể không quá cao.

7.2. Phí dịch vụ:

Nếu bạn thuê dịch vụ từ một công ty hoặc cá nhân để giúp bạn thực hiện quy trình đăng ký Hộ kinh doanh cá thể, sẽ có phí phụ thuộc vào sự hỗ trợ và dịch vụ cung cấp.

7.3. Chi phí xin cấp giấy tờ và công chứng:

Bạn sẽ phải chi trả một khoản phí nhỏ cho việc lấy bản sao và công chứng các giấy tờ như CMND, giấy xác nhận địa chỉ, giấy đề nghị sử dụng tên kinh doanh, v.v.

7.4. Chi phí văn phòng:

Nếu bạn cần thuê văn phòng để hoạt động kinh doanh, bạn phải tính toán các chi phí liên quan đến việc thuê và duy trì văn phòng.

7.5. Các khoản phí khác:

Có thể có các khoản phí khác như phí in ấn, phí vận chuyển hồ sơ, v.v., tùy thuộc vào từng tình huống cụ thể.

8. Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể Online

Thủ Tục đăng Ký Kinh Doanh Hộ Cá Thể

8.1. Chuẩn bị tài liệu:

Thu thập và chuẩn bị các tài liệu cần thiết cho đăng ký, bao gồm CMND/Hộ chiếu, giấy xác nhận địa chỉ, giấy đề nghị sử dụng tên kinh doanh, và các giấy tờ cá nhân khác (nếu có).

8.2. Truy cập trang web chính thức:

Truy cập trang web của cơ quan quản lý thuế địa phương, nơi mà bạn muốn đăng ký Hộ kinh doanh cá thể.

8.3. Đăng ký tài khoản:

Nếu đây là lần đầu tiên bạn sử dụng dịch vụ đăng ký trực tuyến, bạn cần đăng ký tài khoản trên trang web của cơ quan quản lý thuế. Điền đầy đủ thông tin cá nhân và tạo mật khẩu để truy cập vào hệ thống.

8.4. Điền thông tin đăng ký:

Điền đầy đủ thông tin cần thiết vào các mẫu biểu và các trường thông tin được yêu cầu trên trang web. Đảm bảo rằng bạn cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ.

8.5. Gửi hồ sơ và thanh toán phí:

Tải lên các tài liệu cần thiết, như scan CMND/Hộ chiếu, giấy xác nhận địa chỉ và các giấy tờ liên quan khác. Thực hiện thanh toán phí đăng ký theo hướng dẫn trên trang web.

8.6. Xem xét và duyệt hồ sơ:

Cơ quan quản lý thuế sẽ xem xét và xác minh thông tin trong hồ sơ của bạn. Quá trình này có thể mất thời gian tùy thuộc vào cơ quan và khối lượng công việc hiện tại.

8.7. Nhận giấy chứng nhận:

Nếu hồ sơ của bạn được chấp thuận, bạn sẽ nhận được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trực tuyến qua hệ thống hoặc qua email.

9. Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh hộ kinh doanh cá thể

Để được cấp Giấy phép kinh doanh hộ kinh doanh, phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm theo quy định;

 • Tên hộ kinh doanh tuân thủ quy định tại Điều 88 Nghị định 01/2021/NĐ-CP;

 • Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh phải hợp lệ;

 • Nộp đủ lệ phí đăng ký hộ kinh doanh theo quy định.

10. Thay đổi giấy phép kinh doanh hộ cá thể

Đăng ký kinh doanh hộ cá thể

Thay đổi thông tin trên giấy phép kinh doanh hộ cá thể

Việc thay đổi giấy phép kinh doanh được thực hiện khi những thông tin của doanh nghiệp được thể hiện trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có sự thay đổi. Doanh nghiệp cần phải đăng ký thay đổi giấy phép kinh doanh trong những trường hợp sau:

 • Thay đổi tên doanh nghiệp gồm: Tên tiếng Việt, tên tiếng Anh, tên viết tắt;
 • Thay đổi địa chỉ trụ sở chính;
 • Thay đổi người đại diện theo pháp luật hoặc thông tin người đại diện theo pháp luật;
 • Thay đổi vốn điều lệ bao gồm: Tăng vốn điều lệ và giảm vốn điều lệ;
 • Thay đổi chủ sở hữu đối với Công ty TNHH 1 thành viên, thay đổi thành viên góp vốn đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên, thay đổi thành viên hợp danh;
 • Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 • Thay đổi thông tin số điện thoại và email công ty;
 • Thay đổi các thông tin khác có thể hiện trên giấy phép kinh doanh.

11. Hướng dẫn đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số

- Người nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, sử dụng chữ ký số để ký xác thực hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh theo quy trình trên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh.

- Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trả giấy biên nhận hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cho người nộp hồ sơ qua mạng thông tin điện tử theo quy trình trên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh.

- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Hình thức nộp:

 • Với hình thức nộp trực tiếp: Người thành lập hộ kinh doanh hoặc hộ kinh doanh nộp 01 bộ hồ sơ cho Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện khi thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh theo phương thức: Đăng ký hộ kinh doanh trực tiếp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh.
 • Với hình thức nộp online (trực tuyến): Người thành lập hộ kinh doanh hoặc hộ kinh doanh nộp 01 bộ hồ sơ cho Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện khi thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh theo phương thức: Đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử.

12. Thủ tục đăng ký mã số thuế hộ kinh doanh cá thể?

Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT đã thống nhất việc mã số hộ kinh doanh đồng thời là mã số thuế hộ kinh doanh. Do đó thủ tục đăng ký mã số thuế hộ kinh doanh cá thể không cần phải thực hiện độc lập như trước đây.

Như vậy, thủ tục đã có thay đổi như sau:

 • Đối với thủ tục thành lập hộ kinh doanh mới thì Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh sẽ đồng thời là giấy chứng nhận mã số thuế hộ kinh doanh. Không cần thực hiện thủ tục xin riêng lẻ như trước đây.
 • Đối với hộ kinh doanh đang hoạt động thì khi thay đổi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, UBND cấp huyện sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh mới ghi nhận mã số thuế HKD là số giấy chứng nhận đăng ký HKD.
 • Đối với hộ kinh doanh đã đăng ký cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh mà chưa thực hiện thủ tục cấp mã số thuế hộ kinh doanh sẽ gặp vướng mắc khi thay đổi thông tin giấy phép này, có thể bị xử phạt lỗi chậm đăng ký mã số thuế.

13. Dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh cá thể tại Công ty Luật ACC

Công ty Luật ACC

- Tư vấn và hỗ trợ: tư vấn về quy trình, yêu cầu pháp lý và các vấn đề liên quan đến đăng ký Hộ kinh doanh cá thể, đăng ký kinh doanh cá nhân,... Họ có thể giúp bạn hiểu rõ quy trình và giải đáp các câu hỏi liên quan.

- Chuẩn bị hồ sơ: Công ty có thể giúp bạn thu thập và chuẩn bị các tài liệu cần thiết cho quá trình đăng ký, bao gồm các biểu mẫu, giấy tờ cá nhân, giấy xác nhận địa chỉ, và bất kỳ tài liệu nào khác yêu cầu bởi cơ quan quản lý thuế.

- Đại diện đăng ký:đại diện cho bạn trong quá trình đăng ký Hộ kinh doanh cá thể. Điều này có nghĩa là họ sẽ thực hiện các thủ tục liên quan đến đăng ký thay cho bạn, giúp tiết kiệm thời gian và công sức của bạn.

- Xử lý thủ tục: Công ty sẽ xử lý các thủ tục liên quan đến đăng ký Hộ kinh doanh cá thể, bao gồm việc điền biểu mẫu, nộp hồ sơ, thanh toán lệ phí, và theo dõi tiến trình đăng ký.

- Theo dõi và báo cáo: Công ty có thể theo dõi và báo cáo các yêu cầu pháp lý liên quan đến Hộ kinh doanh cá thể, bao gồm báo cáo thuế, báo cáo tài chính, và các báo cáo khác theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế.

- Tư vấn liên quan đến kinh doanh: Ngoài việc hỗ trợ về quy trình đăng ký, công ty luật và công ty dịch vụ kinh doanh cũng có thể cung cấp tư vấn liên quan đến hoạt động kinh doanh, quản lý thuế, và các vấn đề pháp lý.

14. Mọi người cùng hỏi

Giấy phép kinh doanh hộ cá thể là gì?

Giấy phép kinh doanh hộ cá thể là tài liệu pháp lý cấp cho cá nhân đăng ký kinh doanh dưới hình thức hộ cá thể. Đây là một bước quan trọng trong quá trình đăng ký và chứng nhận hoạt động kinh doanh của cá nhân, được cấp bởi cơ quan quản lý địa phương, thường là Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Cục Thuế.

Giấy phép kinh doanh hộ kinh doanh có giới hạn về loại hoạt động kinh doanh không?

Có, giấy phép kinh doanh hộ kinh doanh thường có giới hạn về loại hoạt động kinh doanh. Các giới hạn này có thể được áp đặt để đảm bảo tuân thủ các quy định, điều kiện và quyền hạn pháp lý liên quan đến từng ngành nghề cụ thể. Một số quốc gia hoặc vùng lãnh thổ có danh sách hoạt động kinh doanh được phép dưới giấy phép kinh doanh hộ kinh doanh và bạn phải tuân thủ danh sách này.

Đăng ký kinh doanh hộ cá thể có phải đóng thuế không?

Đối với hộ kinh doanh cá thể sẽ phải nộp 03 loại thuế: Thuế môn bài, thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng.

Xem các quy định về thành lập hộ kinh doanh cá thể tại văn bản pháp luật nào?

Luật doanh nghiệp 2020, Nghị định 01/2021/NĐ-CP, Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT.

Hộ kinh doanh cá thể có giới hạn số lượng lao động không?

Theo quy định trước đây, số lượng lao động tối đa mà hộ kinh doanh cá thể được phép sử dụng là 9 lao động. Tuy nhiên, với Nghị định 01/2021/NĐ-CP, hộ kinh doanh không còn bị giới hạn số lượng lao động nữa.

Hộ kinh doanh cá thể có xuất được hóa đơn không?

Hộ kinh doanh không không kê khai và nộp thuế theo phương pháp khấu trừ nên căn cứ theo Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC thì hộ kinh doanh cá thể không được xuất hóa đơn đỏ (hóa đơn VAT).

Trên đây là một số thông tin về Thủ tục đăng ký kinh doanh hộ cá thể. ACC đồng hành pháp lý cùng bạn trong mọi vấn đề pháp lý khác về dịch vụ luật sư, tư vấn nhà đất, thành lập doanh nghiệp… Hãy liên hệ với ACC để nhận được sự hỗ trợ nhanh chóng và hiệu quả từ đội ngũ luật sư, chuyên viên pháp lý có nhiều năm kinh nghiệm từ chúng tôi. 

Nội dung bài viết:

  Hãy để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  comment-blank-solid Bình luận

  T
  thông
  Tôi cần tư vấn chuyên sâu 0902796568
  Trả lời
  A
  Công ty Luật ACC
  Quản trị viên
  Dạ bên em sẽ liên hệ ạ
  Trả lời
  L
  mỹ lệ
  Tôi muốn ghé văn phòng để được tư vấn có được không?
  Trả lời
  A
  Công ty Luật ACC
  Quản trị viên
  Dạ được ạ. cho em xin sđt và tên để em xếp lịch tư vấn cho mình ạ.
  Trả lời
  L
  thuỳ linh
  Bên mình có tư vấn ngoài giờ hành chính không?
  Trả lời
  A
  Công ty Luật ACC
  Quản trị viên
  Dạ có ạ. Cho em xin sđt để tư vấn ạ.
  Trả lời
  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo