Công ty phá sản ai chịu trách nhiệm (Quy định 2021)

logo accACC
Danh Phạm

Tình hình dịch bệnh covid 19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng rất nhiều đến việc sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp, cả lớn và nhỏ. Không thể tiếp tục duy trì hoạt động, nhiều doanh nghiệp đứng trước bờ vực phá sản. Trong trường hợp đó, vấn đề được rất nhiều người quan tâm là chủ thể nào có trách nhiệm trong trường hợp công ty phá sản. Điều này sẽ được ACC giải đáp thông qua bài viết: “Công ty phá sản ai chịu trách nhiệm (Quy định 2021)”

1. Khi nào doanh nghiệp bị coi là phá sản?

Trước khi trả lời cho câu hỏi:công ty phá sản ai chịu trách nhiệm? cần tìm hiểu vấn đề: khi nào doanh nghiệp bị coi là phá sản.

Căn cứ theo Điều 2 Luật phá sản 2014, phá sản là tình trạng của doanh nghiệp mất khả năng thanh toán và bị Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản.

Như vậy, doanh nghiệp bị coi là phá sản khi đáp ứng 2 điều kiện sau:

 • Mất khả năng thanh toán: không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán.
 • Tòa án tuyên bố phá sản, doanh nghiệp không được tự tuyên bố phá sản.

Thủ tục phá sản là một thủ tục tư pháp nhằm giải quyết tình trạng mất khả năng thanh toán. Nếu kết quả giải quyết không thể đưa doanh nghiệp thoát khỏi tình trạng mất khả năng thanh toán thì Tòa án sẽ ra quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp.

Phần tiếp sau đây sẽ trả lời câu hỏi: công ty phá sản ai chịu trách nhiệm?. Với những doanh nghiệp có chế độ chịu trách nhiệm vô hạn như doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh sẽ không nhắc tới. Thay vào đó sẽ là vấn đề trách nhiệm của các doanh nghiệp có chế độ chịu trách nhiệm hữu hạn: công ty TNHH và công ty cổ phần.

2.Công ty TNHH phá sản thì sao? Công ty TNHH phá sản ai chịu trách nhiệm?

Theo luật phá sản, công ty tnhh phá sản thì chủ thể nào chịu trách nhiệm?

Điều 47, Điều 50 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định phạm vi chịu trách nhiệm của Hội đồng thành viên Công ty TNHH với nghĩa vụ tài sản của công ty: “Góp đủ, đúng hạn số vốn đã cam kết, chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty. Trừ 2 trường hợp sau thành viên sẽ phải chịu trách nhiệm với số vốn đã cam kết góp vào doanh nghiệp:

 • Thành viên phải góp vốn cho công ty đủ và đúng loại tài sản đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, không kể thời gian vận chuyển, nhập khẩu tài sản góp vốn, thực hiện thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản. Trong thời hạn này, thành viên có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp đã cam kết.
 • Các thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết phải chịu trách nhiệm tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước ngày công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ và tỷ lệ phần vốn góp của thành viên.

Như vậy, về nguyên tắc thành viên hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn sẽ chịu trách nhiệm giới hạn trong phạm vi phần vốn góp hoặc cam kết góp đối với các nghĩa vụ tài sản của công ty. 

Theo luật phá sản, công ty trách nhiệm hữu hạn sẽ chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của công ty đối với các khoản nợ của công ty. Theo đó, thành viên công ty TNHH cũng sẽ phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp/cam kết góp trong việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của công ty khi phá sản.

Như vậy, qua phân tích trên, chắc hẳn các bạn đã có câu trả lời cho câu hỏi: công ty phá sản ai chịu trách nhiệm? đối với công ty TNHH. Nếu có thắc mắc nào khác, hãy liên hệ và sử dụng dịch vụ của ACC chúng tôi.

3. Công ty cổ phần phá sản ai chịu trách nhiệm?

Tương tự như công ty TNHH, về nguyên tắc cổ đông công ty cổ phần sẽ phải chịu trách nhiệm hữu hạn tương ứng với cổ phần đã mua, trừ 2 trường hợp sau cổ đông sẽ phải chịu trách nhiệm tương ứng với cổ phần đã đăng ký mua:

 • Trong thời hạn từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến ngày cuối cùng phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua quy định tại khoản 1 Điều này, số phiếu biểu quyết của các cổ đông được tính theo số cổ phần phổ thông đã được đăng ký mua
 • Cổ đông chưa thanh toán hoặc chưa thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua phải chịu trách nhiệm tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần đã đăng ký mua đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời hạn trước ngày công ty đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ

Như vậy, về nguyên tắc cổ đông công ty cổ phần sẽ chịu trách nhiệm giới hạn trong phạm vi cổ phần đã mua/đăng ký mua đối với các nghĩa vụ tài sản của công ty. 

Theo quy định của pháp luật doanh nghiệp hiện hành, khi công ty cổ phần phá sản thì công ty sẽ chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của công ty đối với các khoản nợ của công ty. Theo đó, cổ đông công ty cổ phần cũng sẽ phải chịu trách nhiệm tương ứng với cổ phần đã mua/đăng ký mua trong việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của công ty khi phá sản.

Như vậy, qua phân tích trên, chắc hẳn các bạn đã có câu trả lời cho câu hỏi: công ty phá sản ai chịu trách nhiệm? đối với công ty cổ phần. Nếu có thắc mắc nào khác, hãy liên hệ và sử dụng dịch vụ của ACC chúng tôi.

4. Những câu hỏi thường gặp xung quanh vấn đề: công ty phá sản ai chịu trách nhiệm?

Câu hỏi 1: Giám đốc công ty cổ phần có phải chịu trách nhiệm khi công ty cổ phần phá sản không?

Nếu giám đốc không thuộc trường hợp được công ty cổ phần thuê về để quản lý mà là cổ đông của công ty thì sẽ chịu trách nhiệm tương ứng với cổ phần đã mua/ đăng ký mua với nghĩa vụ tài sản của công ty khi công ty phá sản.

Câu hỏi 2: Nếu khi thanh toán hết các khoản nợ mà vẫn còn tài sản thì tài sản đó thuộc về chủ thể nào?

Theo khoản 2 Điều 54 Luật phá sản 2014, Trường hợp giá trị tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã sau khi đã thanh toán đủ các khoản quy định mà vẫn còn thì phần còn lại này thuộc về:

 • Thành viên hợp tác xã, hợp tác xã thành viên;
 • Chủ doanh nghiệp tư nhân;
 • Chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
 • Thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, cổ đông của công ty cổ phần;
 • Thành viên của Công ty hợp danh.

Câu hỏi 3: Lệ phí yêu cầu mở thủ tục phá sản là bao nhiêu?

Khi công ty yêu cầu mở thủ tục phá sản thì lệ phí nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản theo quy định hiện hành là 1,500,000 đồng (Danh mục Án phí, lệ phí tòa án ban hành kèm theo Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14).

Những trường hợp sau đây không phải nộp tiền tạm ứng lệ phí Tòa án, không phải chịu lệ phí Tòa án:

 • Người lao động, công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở những nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hết thời hạn thanh toán.
 • Người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản mà doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán không còn tiền, tài sản khác để nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản.

Câu hỏi 4:  Chi phí dịch vụ phá sản tại ACC là bao nhiêu? Có trọn gói không? 

ACC luôn báo giá trọn gói, nghĩa là không phát sinh. Luôn đảm bảo ra giấy chứng nhận cho khách hàng; cam kết hoàn tiền nếu không ra giấy. Quy định rõ trong hợp đồng ký kết. Về chi phí dịch vụ, chúng tôi sẽ trao đổi khi quý khách liên hệ.

5. Dịch vụ phá sản doanh nghiệp của ACC

Qua bài viết, chắc hẳn các bạn đã trả lời được câu hỏi: công ty phá sản ai chịu trách nhiệm?. Nếu có các vướng mắc pháp lý liên quan đến phá sản doanh nghiệp, hãy liên hệ và sử dụng dịch vụ tư vấn đăng ký kinh doanh của ACC chúng tôi.

Công ty Luật ACC – Đồng hành pháp lý cùng bạn. Với đội ngũ nhân sự đông đảo, giàu kinh nghiệm và thái độ làm việc chuyên nghiệp, chúng tôi luôn luôn lắng nghe, nắm bắt thông tin khách hàng cung cấp, tư vấn tận tình các vấn đề pháp lý về phá sản doanh nghiệp.

Nếu có nhu cầu sử dụng dịch vụ, hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Viết một bình luận