Quy Định Thành Lập Công Ty Cho Thuê Tài Chính 2024

Hiện nay với xu thế vay tiêu dùng cũng như nhu cầu thuê tài sản để sản xuất, kinh doanh ngày càng lớn của người dân, các công ty tài chính lần lượt ra đời và phát triển, dần khẳng định được vị trí quan trọng của mình trong nền kinh tế. Với những ưu điểm về hoạt động, cũng như điều kiện thành lập đơn giản hơn các tổ chức tín dụng khác mà xu hướng thành lập các công ty cho thuê tài chính ngày càng tăng. Để hiểu rõ hơn về Quy Định Thành Lập Công Ty Cho Thuê Tài Chính 2024 hãy cùng Công ty Luật ACC tìm hiểu bài viết sau:

cong-ty-con-la-gi-1

 Quy Định Thành Lập Công Ty Cho Thuê Tài Chính 2024

I. Công ty cho thuê tài chính là gì?

Theo khoản 7 Điều 3 Nghị định 39/2014/NĐ-CP, cho thuê tài chính là hoạt động cấp tín dụng trung hạn, dài hạn trên cơ sở hợp đồng cho thuê tài chính giữa bên cho thuê tài chính (công ty tài chính chuyên ngành) với bên thuê tài chính (doanh nghiệp hoặc cá nhân). Trong đó:

Bên cho thuê tài chính (công ty cho thuê tài chính hoặc công ty tài chính) cam kết mua tài sản cho thuê tài chính theo yêu cầu của bên thuê tài chính và nắm giữ quyền sở hữu đối với tài sản cho thuê tài chính trong suốt thời hạn cho thuê. Cụ thể, tài sản cho thuê tài chính là máy móc, thiết bị hoặc tài sản khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và được hướng dẫn cụ thể các loại tài sản cho thuê trong từng thời kỳ.

Bên thuê tài chính sử dụng tài sản thuê tài chính và thanh toán tiền thuê trong suốt thời hạn thuê quy định trong hợp đồng cho thuê tài chính.

II. Quy định thành lập công ty cho thuê tài chính

1. Công ty cho thuê tài chính tại Việt Nam được cấp giấy phép khi có đủ các điều kiện sau:

Khi đăng ký thành lập công ty cho thuê tài chính phải có vốn điều lệ tối thiểu là 150 tỷ đồng;

Chủ sở hữu công ty cho thuê tài chính là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập là pháp nhân đang hoạt động hợp pháp và có đủ năng lực tài chính để tham gia góp vốn; cổ đông sáng lập hoặc thành viên sáng lập là cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có đủ khả năng tài chính để góp vốn;

Điều kiện đối với chủ sở hữu của công ty cho thuê tài chính là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập do ngân hàng Nhà nước quy định.

Người quản lý, điều hành, thành viên Ban kiểm soát đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 và Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi năm 2017.

Có Điều lệ công ty phù hợp với quy định của Luật Các tổ chức tín dụng và các quy định khác của pháp luật có liên quan

Có Đề án thành lập, phương án kinh doanh khả thi, không gây ảnh hưởng đến sự an toàn, ổn định của hệ thống tổ chức tín dụng; không tạo ra sự độc quyền hoặc hạn chế cạnh tranh hoặc cạnh tranh không lành mạnh trong hệ thống tổ chức tín dụng.

2. Công ty cho thuê tài chính liên doanh, công ty cho thuê tài chính 100% vốn nước ngoài được cấp Giấy phép khi có đủ các điều kiện sau:

Quy định tại các nội dung phía trên (tiến hành thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài hoặc cty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam);

Tổ chức tín dụng nước ngoài được phép thực hiện hoạt động ngân hàng theo quy định của pháp luật của nước nơi tổ chức tín dụng nước ngoài đặt trụ sở chính;

Hoạt động dự kiến xin phép thực hiện tại Việt Nam phải là hoạt động mà tổ chức tín dụng nước ngoài đang được phép thực hiện tại nước nơi tổ chức tín dụng nước ngoài đặt trụ sở chính;

Tổ chức tín dụng nước ngoài phải có hoạt động lành mạnh, đáp ứng các điều kiện về tổng tài sản có, tình hình tài chính, các tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước;

Tổ chức tín dụng nước ngoài phải có văn bản cam kết hỗ trợ về tài chính, công nghệ, quản trị, điều hành, hoạt động cho tổ chức tín dụng liên doanh, tổ chức tín dụng 100% vốn nước ngoài; bảo đảm các tổ chức này duy trì giá trị thực của vốn điều lệ không thấp hơn mức vốn pháp định và thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn của Luật này;

Cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài đã ký kết thỏa thuận với Ngân hàng Nhà nước về thanh tra, giám sát hoạt động ngân hàng, trao đổi thông tin giám sát an toàn ngân hàng và có văn bản cam kết giám sát hợp nhất theo thông lệ quốc tế đối với hoạt động của tổ chức tín dụng nước ngoài.

III. Hồ sơ và thủ tục thành lập công ty cho thuê tài chính

1. Hồ sơ thành lập công ty tài cho thuê tài chính bao gồm:

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

Điều lệ công ty

Danh sách thành viên đối với công ty TNHH hoặc danh sách cổ đông công ty đối với công ty cổ phần

Bản sao các giấy tờ:

Bản sao thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiều hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên hoặc cổ đông sáng lập; Bản sao quyết định thành lập công ty, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của đại diện pháp luật của tổ chức;

Văn bản ủy quyền cho người khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

2. Nơi nộp hồ sơ

Doanh nghiệp nộp Hồ sơ thành lập công ty tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ thành lập công ty lập trình hợp lệ, phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Sau khi có mã số doanh nghiệp (đồng thời là mã số thuế), doanh nghiệp cần thực hiện một số thủ tục về thuế tại Cơ quan Thuế để kê khai, nộp thuế theo thông báo của Cục thuế tỉnh/thành phố (thủ tục tạo và phát hành hóa đơn; thủ tục mua, cấp hóa đơn; thủ tục kê khai nộp thuế,…).

Doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện thực hiện thủ tục khắc dấu cần liên hệ với cơ quan liên quan và cơ quan công an để thực hiện thủ tục khắc dấu, đăng ký mẫu dấu theo quy định tại Nghị định số 58/2001/NĐ-CP.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thành lập hoặc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải đăng nội dung đăng ký doanh nghiệp trên cổng Thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia theo quy định tại Điều 28 Luật doanh nghiệp, Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 05/2013/NĐ-CP và trả phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.

IV. Những thủ tục phải hoàn tất sau khi thành lập công ty cho thuê tài chính

Sau khi thành lập công ty cho thuê tài chính thì doanh nghiệp phải hoàn tất những thủ tục cơ bản, như vậy công ty mới có thể đi vào hoạt động thuận lợi nhất.

Tiến hành đăng ký tài khoản ngân hàng cho công ty

– Công ty cho thuê tài chính cần tiến hành đăng ký tài khoản ngân hàng cho công ty để có thể thực hiện các hoạt động liên quan đến tiền. Chủ doanh nghiệp ra ngân hàng và mang theo con dấu, giấy phép đăng ký doanh nghiệp cũng như CMND để đăng ký mở tài khoản. Sau đó, làm thủ tục báo lên Sở Kế hoạch và đầu tư số tài khoản này.

Góp vốn vào công ty cho thuê tài chính:

– Doanh nghiệp có thể thực hiện góp vốn bằng tài sản hoặc tiền mặt. Tài sản được định giá theo sự thống nhất của doanh nghiệp. Thành viên công ty chỉ được góp vốn phần vốn góp cho công ty bằng các tài sản khác với loại tài sản đã cam kết nếu được sự tán thành của đa số thành viên còn lại. Trong thời hạn này, thành viên có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp như đã cam kết góp.

– Thành viên phải góp vốn phần vốn góp cho công ty đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

Công bố thông tin đăng ký công ty cho thuê tài chính:

– Theo quy định điều 33 của Luật doanh nghiệp về công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp thì Doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định để tránh bị xử phạt hành chính.

– Doanh nghiệp phải công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp lên cổng thông tin điện tử quốc gia trong vòng tối đa 30 ngày kể từ ngày có giấy phép đăng ký kinh doanh và đóng đầy đủ lệ phí theo quy định.

– Nội dung công bố bao gồm: Ngành, nghề kinh doanh và Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.

Tiến hành thuê kế toán viên và dịch vụ kế toán

– Doanh nghiệp cần thuê một kế toán viên để có thể tiến hành giải quyết những sổ cho thuê tài chính, tài chính và hoàn tất kê khai thuế hay những vấn đề liên quan.

Thông báo phát hành hóa đơn:

– Sau khi mở công ty thì doanh nghiệp cần tiến hành phát hành thông báo phát hành hóa đơn. Sau khi được chấp nhận thì đặt in hóa đơn để sử dụng. Hoặc doanh nghiệp có thể mua hóa đơn từ cơ quan thuế để sử dụng.

Đóng thuế sau khi mở công ty cho thuê tài chính:

Doanh nghiệp cần tiến hành đóng thuế đầy đủ sau khi mở công ty cho thuê tài chính. Các loại thuế cụ thể bao gồm:

– Thuế thu nhập doanh nghiệp, đóng sau khi kết thúc năm tài chính.

– Thuế giá trị gia tăng, đóng theo quý báo cáo của doanh nghiệp.

– Thuế môn bài, công ty cho thuê tài chính phải đóng thuế môn bài trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Cần treo bảng hiệu công ty đúng quy định

– Bạn cần đặt làm bảng hiệu công ty có chứa đầy đủ những thông tin cần thiết. Như vậy sẽ giúp cơ quan có thẩm quyền thuận lợi cho việc quản lý. Việc treo bảng hiệu công ty là bắt buộc, nên doanh nghiệp phải sớm tiến hành.

Công ty cho thuê tài chính cần mua chữ ký số:

– Doanh nghiệp cần phải tiến hành đăng ký mua chữ ký số online để phục vụ mục đích đóng thuế cũng như nộp tờ khai thuế trực tuyến, online.

– Doanh nghiệp hãy yêu cầu ngân hàng kích hoạt chức năng đóng thuế cho tài khoản ngân hàng của công ty. Kế toán của công ty sẽ dùng tài khoản chữ ký số đã mua để thực hiện đóng thuế online cho doanh nghiệp theo đúng quy định.

Công ty cho thuê tài chính cần khắc con dấu

– Công ty cho thuê tài chính cần đặt khắc con dấu cho công ty. Số lượng, hình thức con dâu sẽ do doanh nghiệp quyết định. Tuy nhiên, cần lưu ý là con dấu phải chứa tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp. Ngoài ra, doanh nghiệp cần tiến hành công bố mẫu dấu lên cổng thông tin điện tử quốc gia cùng với thông tin công ty.

V. Những câu hỏi thường gặp:

1. Thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký thành lập công ty cho thuê tài chính là bao lâu?

Thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký thành lập công ty cho thuê tài chính không quá 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

2. Ai được phép thành lập công ty cho thuê tài chính?

Tổ chức tín dụng: Bao gồm ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác, công ty tài chính.

Tổ chức phi ngân hàng: Bao gồm công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty quản lý quỹ đầu tư.

Doanh nghiệp: Doanh nghiệp có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về cho thuê tài chính.

3. Công ty cho thuê tài chính có được phép cho thuê tài sản cố định không phải là tài sản của công ty hay không?

Công ty cho thuê tài chính được phép cho thuê tài sản cố định không phải là tài sản của công ty nhưng phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (403 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo