CÔNG TY LUẬT ACC

Cách nộp báo cáo tài chính kiểm toán qua mạng 2022

Danh Phạm

Cách nộp báo cáo tài chính kiểm toán qua mạng 2022

Danh Phạm

09/08/2021

Để đánh giá được tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp, báo cáo tài chính là một tài liệu vô cùng quan trọng nó giúp cho các nhà đầu tư hay các chủ doanh nghiệp nắm được tình hình của doanh nghiệp để quyết định đầu tư hay không? Để báo cáo tài chính thêm có thêm được sự tin tưởng thì các doanh nghiệp thường nộp thêm báo cáo tài chính đã kiểm toán.

Vậy cách nộp báo cáo tài chính kiểm toán qua mạng như thế nào và báo cáo tài chính kiểm toán là gì?

Cách nộp báo cáo tài chính kiểm toán qua mạng
Cách nộp báo cáo tài chính kiểm toán qua mạng

1. Báo cáo tài chính kiểm toán là gì?

Báo cáo kiểm toán là gì? Báo cáo kiểm toán là báo cáo trong đó có trang ý kiến kiểm toán nhằm mục đích đưa ra ý kiến của Kiểm toán viên về mức độ trung thực, hợp lý của Báo cáo tài chính và những nội dung khác theo Hợp đồng kiểm toán dựa trên Chuẩn mực Kiểm toán, Kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

Đọc bài viết Kiểm toán báo cáo tài chính – Nhiệm vụ & chức năng để có thêm thông tin về báo cáo tài chính kiểm toán.

Như vậy có thể thấy, Báo cáo đã được kiểm toán là báo cáo mà ở đó người đọc có thể biết được tính trung thực, hợp lý các số liệu cũng như các vấn đề trên Báo cáo tài chính.

 1. Hướng dẫn cách nộp báo cáo tài chính kiểm toán qua mạng tới Cơ quan thuế cùng với Báo cáo tài chính, Quyết toán thuế của doanh nghiệp hàng năm.
 • Trường hợp áp dụng thuế điện tử – ETAX ( thuedientu.gdt.gov.vn)

Từ ngày 10/02/2020, Tổng cục Thuế chuyển đổi hệ thống Khai thuế điện tử – iHTKK (tại nhantokhai.gdt.gov.vn) và Nộp thuế điện tử – NTĐT (tại nopthue.gdt.gov.vn) đối với các doanh nghiệp thuộc quản lý của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh và các Chi cục Thuế trực thuộc sang hệ thống mới Dịch vụ thuế điện tử – eTax (tại đường dẫn https://thuedientu.gdt.gov.vn) thì toàn bộ cả nước đã áp dụng hệ thống này.

 • Trường hợp áp dụng nhận tờ khai – iHTKK ( nhantokhai.gdt.gov.vn)

Như trước, một số tỉnh không, chưa áp dụng hệ thống thuế điện tử thì vẫn sử dụng hệ thống nhận từ khai (iHTKK) như trước.

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống thuế điện tử

Bước 2: Ấn vào mục “Tra cứu” để tra cứu tờ khai thuế / Tờ khai/ … đã nộp

Bước 3: Chọn nộp Báo cáo tài chính

Bước 4: Xem kết quả, gửi đính kèm phụ lục

Bước 5: Chọn tệp Báo cáo kiểm toán / Ký và nộp báo cáo tài chính kiểm toán qua mạng.

Cách nộp báo cáo tài chính kiểm toán qua mạng cũng tương tự như nộp các báo cáo thuế khác.

 • Hướng dẫn cách nộp báo cáo tài chính kiểm toán qua mạng trên hệ thống Etax

Bước 1: Các bạn thực hiện đăng nhập vào hệ thống thuedientu.gdt.gov.vn Chọn Doanh nghiệp –  Tiếp theo chọn vào Đăng nhập – Gõ mã số thuế  và mật khẩu đăng nhập.

Bước 2: Chọn tra cứu và chọn tra cứu tờ khai.

Bước 3: Chọn Báo cáo tài chính để tra cứu tờ khai (lưu ý doanh nghiệp sử dụng tờ khai theo thông tư nào thì tra tờ khai sao cho phù hợp với thông tư mà doanh nghiệp sử dụng)

Bước 4: Xem kết quả, gửi đính kèm phụ lục

Bước 5: Chọn tệp Báo cáo kiểm toán –  Ký  điện tử bằng chữ ký số token – nhập mã pin –  nộp báo cáo tài chính kiểm toán qua mạng.

Như vậy là đã hoàn thành cách nộp báo cáo tài chính kiểm toán qua mạng rồi.

2. Cách nộp báo cáo kiểm toán qua mạng trên hệ thống iHTKK

Bước 1: Các bạn kế toán, doanh nghiệp,… (Người nộp thuế – Viết tắt: NNT) truy cập Website nhận tờ khai của Tổng cục thuế nhantokhai.gdt.gov.vn

Hiện nay, Tạm thời Tổng cục thuế đang triển khai đồng thời hai đường dẫn:

 • Đối với người nộp thuế thuộc tỉnh: Phú Thọ hoặc Bắc Ninh truy cập theo đường dẫn: thuedientu.gdt.gov.vn
 • Đối với người nộp thuế thuộc các tỉnh, thành phố còn lại truy cập vào được dẫn truyền thống: nhantokhai.gdt.gov.vn

Bước 2: Người nộp thuế chọn vào đăng nhập

Bước 3: Người nộp thuế vào Tra cứu ==> Và mục tra cứu tờ khai 

Bước 4: Sau khi tra cứu Báo cáo tài chính –> Màn hình hiển thị lên mẫu báo cáo mà doanh nghiệp tra cứu ( Lưu ý, khi doanh nghiệp các bạn nộp thuế theo TT 200 hoặc TT133 thì chọn đúng loại báo cáo tài chính)

Bước 5: Các bạn thực hiện nộp báo cáo tài chính kiểm toán qua mạng chọn mục thêm phụ lục –  chọn tệp phụ lục – chọn file lưu báo cáo tài chính đã kiểm toán và nộp.

Như vậy các bạn đã biết cách nộp báo cáo tài chính kiểm toán qua mạng bằng 2 cách.

3. Nội dung của báo cáo tài chính  kiểm toán bao gồm những gì?

Nội dung của báo cáo kiểm toán chưa có quy định bắt buộc phải thể hiện các nội dung là gì tuy nhiên về cơ bản nội dung của Báo cáo kiểm toán phải thể hiện được các nội dung sau:

 • Số hiệu và tiêu đề của báo cáo

Số hiệu của báo cáo kiểm toán  phát hành phải được ghi cụ thể. Báo cáo kiểm toán  phát hành trong cùng năm của đơn vị được kiểm toán thường được ghi liên tiếp nhau để tiện theo dõi.

Tiêu đề của báo cáo cần ghi là  “Báo cáo kiểm toán độc lập“.

 • Người nhận báo cáo kiểm toán 

Người nhận báo cáo kiểm toán thường là: Hội đồng quản trị, Ban (Tổng) Giám đốc, Giám đốc, Nhà đầu tư… tùy thuộc vào mục đích cũng như đơn vị được kiểm toán.

Sau mục người nhận báo cáo kiểm toán  sẽ là phần mở đầu giới thiệu về Báo cáo đã được kiểm toán của đơn vị, ngày lập cũng như số trang của báo cáo kiểm toán và báo cáo tài chính được kiểm toán là gì? Niên độ kiểm toán như thế nào?

 • Trách nhiệm của Đơn vị được kiểm toán với báo cáo tài chính

Đây có thể coi là lời cam kết của đơn vị được kiểm toán về việc lập và trình bày tính trung thực và tính hợp lý của báo cáo tài chính của Công ty theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

 • Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Sau khi nên trách nhiệm của Đơn vị được kiểm toán, Nội dung Báo cáo đã được kiểm toán cần thể hiện được trách nhiệm của Kiểm toán viên khi đưa ra ý kiến kiểm toán dựa vào quá trình kiểm toán tại đơn vị được kiểm toán.

 • Ý kiến kiểm toán

Tại mục này Kiểm toán viên đưa ra ý kiến của mình về đơn vị được kiểm toán.

 •  Ngày lập báo cáo kiểm toán

Ngày lập báo cáo kiểm toán  không được trước ngày đơn vị được kiểm toán lập báo cáo tài chính  và không được trước ngày thu thập bằng chứng kiểm toán.

 • Tên công ty kiểm toán và người ký báo cáo kiểm toán

Báo cáo kiểm toán ghi rõ tên công ty Kiểm toán;

Người ký báo cáo kiểm toán  phải gồm 2 thành viên có chứng chỉ hành nghề kiểm toán trong đó có 1 thành viên Ban Giám đốc. Dưới mỗi chữ ký cần ghi rõ họ tên, Số đăng ký hành nghề kiểm toán của Kiểm toán viên đó.

Đó là một số nội dung cơ bản mà báo cáo kiểm toán thường có.

Như vậy các bạn đã biết được cách nộp báo cáo tài chính kiểm toán qua mạng và một số nội dung quy định cơ bản của báo cáo kiểm toán. Hy vọng bài viết sẽ giúp ích cho các kế toán cũng như các quý doanh nghiệp.

Nếu có thắc mắc về cách nộp báo cáo tài chính kiểm toán qua mạng hay các nghiệp vụ kế toán khác các quý doanh nghiệp hãy liên hệ ngay Công ty luật ACC để được tư vấn giúp đỡ nhé!

✅ Cách nộp: ⭕ báo cáo tài chính kiểm toán qua mạng
✅ Cập nhật: ⭐ 2022
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330
Đánh giá post

Viết một bình luận

NHẬN BÁO GIÁ