Thủ tục quy trình hủy giấy phép kinh doanh mới nhất 2024

 

 

 

 

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, có những trường hợp do nhiều lý do khác nhau mà bạn có thể cần phải hủy giấy phép, chứng nhận đăng ký kinh doanh của mình. Việc hủy giấy phép, chứng nhận đăng ký kinh doanh là một quy trình quan trọng và cần được thực hiện đúng quy định để đảm bảo tính hợp pháp và tránh các rủi ro pháp lý trong tương lai. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về thủ tục hủy giấy phép, chứng nhận đăng ký kinh doanh [2023] và những điều cần lưu ý trong quá trình này.

Thủ tục quy trình hủy giấy phép đăng ký kinh doanh

1. Hủy giấy phép kinh doanh là gì?

Hủy giấy phép kinh doanh là quá trình chấm dứt hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, bao gồm thực hiện các thủ tục hành chính, giải quyết các vấn đề pháp lý và thuế liên quan. Mục tiêu là đảm bảo tính hợp pháp và đúng quy định, tránh các rủi ro pháp lý và bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp và các bên liên quan.

2. Quy trình các bước hủy giấy phép kinh doanh kể từ ngày 18/08/2023

Bước 1: Chuẩn bị tài liệu

Bước 2: Đăng ký hủy

Bước 3: Xác nhận thông tin

Bước 4: Thực hiện các bước liên quan

Bước 5: Kết thúc quy trình

Quy Trình Các Bước Hủy Giấy Phép Kinh Doanh

Quy trình các bước hủy giấy phép kinh doanh

Bước 1: Chuẩn bị tài liệu

 • Thu thập và chuẩn bị các tài liệu cần thiết như bản sao giấy phép kinh doanh cần hủy và giấy ủy quyền (nếu có).

Bước 2: Đăng ký hủy

 • Đăng ký hủy giấy phép kinh doanh tại cơ quan quản lý địa phương hoặc cơ quan có thẩm quyền. Nộp đầy đủ hồ sơ và các biểu mẫu yêu cầu theo quy định.

Bước 3: Xác nhận thông tin

 • Cơ quan quản lý sẽ kiểm tra và xác nhận thông tin đăng ký hủy. Đối với các trường hợp đáp ứng yêu cầu, giấy phép kinh doanh sẽ được hủy.

Bước 4: Thực hiện các bước liên quan

 • Theo hướng dẫn của cơ quan quản lý, thực hiện các bước tiếp theo như thanh toán các khoản nợ thuế, công bố thông báo hủy công khai và hoàn trả giấy phép kinh doanh.

Bước 5: Kết thúc quy trình

 • Sau khi hoàn thành các bước liên quan, quy trình hủy giấy phép kinh doanh được coi là kết thúc. Doanh nghiệp không còn hoạt động và không còn chịu trách nhiệm thuế và các khoản nợ liên quan đến hoạt động kinh doanh.

>>>Ngoài ra, Để hiểu thêm về cách thay đổi giấy phép kinh doanh, mời Quý đọc giả xem thêm về bài viết: Thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh cùng Công ty Luật ACC

3. Cơ sở pháp lý

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Nghị định 01/2021/NĐ-CP Nghị định về Đăng ký doanh nghiệp ngày 04 tháng 01 năm 2021;

Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 06 năm 2016 hướng dẫn về đăng ký Thuế;

Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20 tháng 04 năm 2018.

4. Huỷ giấy phép kinh doanh được hiểu như thế nào?

Hủy giấy phép kinh doanh hay được hiểu là hình thức giải thể doanh nghiệp bằng cách thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh. Thông thường có hai trường hợp mà doanh nghiệp phải tiến hành thủ tục hủy giấy phép kinh doanh, đó là:

Một là, theo sự tự nguyện

Vì những lý do khác nhau, chẳng hạn như mục đích kinh doanh đề ra ban đầu không còn phù hợp, hay do thua lỗ kéo dài, lợi nhuận thấp, có mâu thuẫn nội bộ,… và nhiều yếu tố khác

Trường hợp trong Điều lệ của công ty có quy định về thời hạn hoạt động, khi hết thời hạn hoạt động được quy định, nếu các thành viên không muốn xin gia hạn hoạt động, thì công ty phải chấm dứt hoạt động và tiến hành thủ tục hủy giấy phép kinh doanh. Việc quy định thời hạn hoạt động của doanh nghiệp có thể là do do sự cấp phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hay do thỏa thuận của các thành viên, cổ đông sáng lập.

Hai là, theo sự bắt buộc

Khi không có đủ số lượng thành viên tối thiểu để tiếp tục tồn tại theo quy định của pháp luật. Thì trong thời hạn 6 tháng liên tục mà công ty không đáp ứng đủ yêu cầu về số lượng thành viên. Đồng thời, không tiến hành chuyển đổi sang loại hình doanh nghiệp phù hợp thì công ty phải tiến hành thủ tục hủy giấy phép kinh doanh, do không đủ điều kiện tiếp tục hoạt động.

Xem thêm bài viết về giấy phép kinh doanh qua bài viết gpkd.

5. Những lý do nên hủy giấy phép kinh doanh

Đối với trường hợp doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, không tìm được phương hướng giải quyết, thúc đẩy hoạt động kinh doanh. Chủ doanh nghiệp tìm đến cách thức cuối cùng là hủy giấy phép kinh doanh - giải thể doanh nghiệp. Như vậy sẽ có sự tự chủ về mọi mặt, mang yếu tố tự quyết của chủ doanh nghiệp, các thành viên hợp danh, cổ đông điều hành công ty.

Người chủ doanh nghiệp sau khi hủy giấy phép kinh doanh hoàn toàn có thể thành lập một đơn vị doanh nghiệp mới. Sau khi tiến hành hủy giấy phép kinh doanh và thực hiện xong các nghĩa vụ tài sản thì doanh nghiệp hoàn toàn có thể chuyển sang hướng kinh doanh khác trong trường hợp đủ điều kiện.

Ngoài ra nếu không hủy giấy phép kinh doanh, doanh nghiệp có thể bị xử phạt hành chính hành vi nghỉ kinh doanh nhưng không tiến hành huỷ giấy phép kinh doanh theo đúng pháp luật.

>>>Để hiểu thêm về cách thay đổi giấy phép kinh doanh, mời Quý đọc giả xem thêm về bài viết: Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh cùng Công ty Luật ACC

6. Cách thức hủy giấy phép kinh doanh

Để hủy giấy phép kinh doanh thì doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp cũng như các thủ tục liên quan đến thủ tục giải thể doanh nghiệp. Cụ thể doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục xác nhận không nợ thuế xuất nhập khẩu tại Tổng cục Hải quan nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, cũng như phải hoàn thành nghĩa vụ thuế.

7. Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hủy giấy phép kinh doanh 

Đối với các doanh nghiệp: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính; Cơ quan thuế trực tiếp quản lý; Tổng cục Hải quan.

Đối với hộ kinh doanh: Ủy ban nhân cấp huyện nơi thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; Cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

8. Hồ sơ hủy giấy phép kinh doanh

Để thực hiện thủ tục hủy giấy phép kinh doanh bạn cần chuẩn bị hồ sơ xin xác nhận không nợ thuế xuất nhập khẩu và hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế cụ thể như sau:

- Hồ sơ xin xác nhận không nợ thuế xuất nhập khẩu tại Tổng cục Hải quan

- Hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với doanh nghiệp

 • Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo mẫu;
 • Quyết định giải thể (của chủ doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân, của chủ sở hữu và Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty Cổ phần);
 • Biên bản họp của Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông về việc giải thể doanh nghiệp;
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp hoặc các giấy tờ tương đương;
 • Xác nhận không nợ thuế xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan.

- Hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với hộ kinh doanh

 • Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo mẫu;
 • Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế (bản gốc); hoặc công văn giải trình mất Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế;

9. Trình tự, thủ tục hủy giấy phép kinh doanh

9.1. Chấm dứt hoạt động đối với doanh nghiệp

Thủ tục tại Tổng cục Hải quan

Doanh nghiệp thực hiện thủ tục xác nhận không nợ thuế xuất nhập khẩu tại Tổng cục Hải quan nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Trường hợp doanh nghiệp còn nợ thuế xuất nhập khẩu, thì phải hoàn thành nghĩa vụ thuế theo quy định.

Thủ tục tại Cơ quan thuế quản lý trực tiếp

Các nghĩa vụ người nộp thuế phải hoàn thành trước khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế:

 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định của pháp luật về hoá đơn;
 • Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định;
 • Trường hợp đơn vị chủ quản có các đơn vị trực thuộc thì toàn bộ các đơn vị trực thuộc phải hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế trước khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế của đơn vị chủ quản.

Thủ tục tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

Bước 1: Trước khi thực hiện thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (nếu có) của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Bước 2: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua quyết định giải thể, doanh nghiệp gửi thông báo về việc giải thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh.

Kèm theo thông báo phải có: Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc giải thể doanh nghiệp.

Bước 3: Sau khi nhận được hồ sơ giải thể của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin về việc doanh nghiệp đăng ký giải thể cho cơ quan thuế. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin của Phòng Đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế gửi ý kiến về việc giải thể của doanh nghiệp đến Phòng đăng ký kinh doanh.

 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng giải thể nếu không nhận được ý kiến từ chối của cơ quan thuế, đồng thời ra Thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp.

Lưu ý: Đối với doanh nghiệp sử dụng con dấu do cơ quan công an cấp, doanh nghiệp có trách nhiệm trả con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan công an để được cấp giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu.

Thời hạn giải quyết: 180 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 4: Công bố về việc giải thể doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

9.2. Chấm dứt hoạt động đối với hộ kinh doanh

Thực hiện chấm dứt hiệu lực mã số thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp

Các nghĩa vụ người nộp thuế phải hoàn thành trước khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế:

 • Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định của pháp luật về hoá đơn nếu hộ gia đình có sử dụng hoá đơn;
 • Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định.

Trình tự thực hiện:

Người nộp thuế có trách nhiệm gửi hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hoạt động đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp để làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Tham khảo hồ sơ hủy hoặc đăng ký kinh doanh dịch vụ bảo vệ tại đây.

Thủ tục tại cơ quan đăng ký kinh doanh

Khi chấm dứt hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh phải gửi Thông báo về việc chấm dứt hoạt động và nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký.

10. Dịch vụ hủy giấy phép kinh doanh

Trong quá trình hủy giấy phép kinh doanh nhiều doanh nghiệp thường hay gặp khó khăn do chưa quen với thủ tục pháp luật. Hiểu được điều đó, ACC mong muốn có thể giúp bạn hoàn thành thủ tục hủy giấy phép kinh doanhmột cách nhanh chóng, thuận tiện với chi phí tối ưu nhất thông qua Dịch vụ hủy giấy phép kinh doanh.

Với hệ thống công ty luật/ văn phòng đại diện/ chi nhánh có mặt trên 63 tỉnh thành, ACC tự hào là một công ty cung cấp các dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp với đội ngũ chuyên gia, luật sư có kinh nghiệm và chuyên môn cao.

Bạn nên chọn sử dụng Dịch vụ hủy giấy phép kinh doanh của ACC bởi các lý do sau:

 • ACC là công ty có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực pháp lý.
 • Đội ngũ chuyên viên, luật sư dày dặn kinh nghiệm có thể tư vấn cho khách hàng các quy định mới nhất, những thông tin cần thiết liên quan đến Dịch vụ hủy giấy phép kinh doanh
 • Không chỉ có đội ngũ chuyên viên kinh nghiệm chuyên môn, dịch vụ  nhanh chóng và hiệu quả, chi phí giá cả cung cấp các dịch vụ của Công ty Luật ACC hợp lý và phù hợp.
 • Không phát sinh phụ phí.
 • Cam kết bảo mật thông tin của khách hàng.

Vì vậy, nếu bạn không có thời gian hoặc vì các lý do khách quan không thể trực tiếp thực hiện thủ tục, hay có mong muốn thực hiện thủ tục một cách thuận tiện và nhanh chóng hãy liên hệ với ACC để được tư vấn và hỗ trợ.

>>Để hiểu thêm về cách đăng ký kinh doanh mời các bạn đọc thêm bài viết: Thủ tục đăng ký kinh doanh cùng Công ty Luật ACC

11. Một số câu hỏi thường gặp về việc hủy giấy phép kinh doanh

Thời gian hoàn thành việc hủy giấy phép, chứng nhận đăng ký kinh doanh là bao lâu?

Thời hạn giải quyết việc hủy giấy phép, chứng nhận đăng ký kinh doanh từ 07- 10 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận được hồ sơ hợp lệ.

Chi phí khi sử dụng dịch vụ hủy giấy phép, chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty Luật ACC?

Công ty Luật ACC cung cấp dịch vụ hủy giấy phép, chứng nhận đăng ký kinh doanh với chi phí thấp giúp quý khách hàng hoàn thiện hồ sơ, các thủ tục pháp lý nhanh chóng, chính xác nhất và tiết kiệm thời gian công sức nhất.

Cơ quan nào có thẩm quyền hủy giấy phép, chứng nhận đăng ký kinh doanh

Đối với các doanh nghiệp: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính; Cơ quan thuế trực tiếp quản lý; Tổng cục Hải quan.

Đối với hộ kinh doanh: Ủy ban nhân cấp huyện nơi thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; Cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

Hồ sơ cần chuẩn bị khi làm thủ tục hủy giấy phép kinh doanh của hộ kinh doanh là gì?

Khi hộ kinh doanh muốn chấm dứt hoạt động phải làm thông báo chấm dứt hoạt động gửi lên cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện cùng với bản gốc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và văn bản xác nhận không nợ thuế. Đồng thời, thanh toán các nghĩa vụ tài chính, các khoản nợ.

Trên đây là toàn bộ thông tin tư vấn của Công ty Luật ACC liên quan đến Hủy giấy phép, chứng nhận đăng ký kinh doanh. Nếu còn bất cứ thắc mắc nào, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua tổng đài tư vấn. Chúng tôi hy vọng nhận được nhiều ý kiến đóng góp của Quý Khách hàng trên cả nước để chúng tôi ngày một chuyên nghiệp hơn!

Tư vấn qua điện thoại: Quý Khách hàng vui lòng gọi điện thoại đến hotline qua số điện thoại 1900.3330 để được tư vấn.

Tư vấn qua văn bản: Quý Khách hàng vui lòng gửi email cùng các hồ sơ, tài liệu liên quan (nếu có) đến địa chỉ thư điện tử [email protected] được được tư vấn.

✅ Dịch vụ: ⭕Hủy giấy phép kinh doanh
✅ Kinh nghiệm: ⭐ Hơn 20 năm kinh nghiệm
✅ Năng lực: ⭐ Chuyên viên trình độ cao
✅ Cam kết:: ⭕ Thủ tục nhanh gọn
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (1173 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo