Thủ tục Gia hạn Giấy phép kinh doanh vận tải (Cập nhật 2021)

logo accACC
Hoài Thắm
Thủ Tục Gia Hạn Giấy Phép Kinh Doanh Vận Tải
Thủ Tục Gia Hạn Giấy Phép Kinh Doanh Vận Tải

Nếu bạn là một chủ thể kinh doanh lĩnh vực vận tải, bạn không thể không biết và quan tâm đến thời hạn hết hạn của giấy phép kinh doanh vận tải cũng như thủ tục cấp đổi (gia hạn) loại giấy phép này. Tuy nhiên, bạn muốn tìm hiểu thêm những thông tin về vấn đề gia hạn giấy phép kinh doanh vận tải, ACC sẽ cung cấp cho bạn thêm những kiến thức hữu ích liên quan sau đây

1. Giấy phép kinh doanh vận tải là gì?

Là giấy phép cơ quan nhà nước cấp cho chủ thể có hoạt động đăng ký kinh doanh dịch vụ vận tải. Giấy phép là sự ghi nhận và cho phép Chủ thể đó hoạt động kinh doanh lĩnh vực đó theo đúng quy định của Pháp luật

2. Các loại hình kinh doanh vận tải

Hiện nay, theo quy định của pháp luật có các loại kinh doanh vận tải bao gồm:

 • Kinh doanh vận tải bằng xe ô tô là việc sử dụng xe ô tô vận tải hàng hóa, hành khách trên đường bộ nhằm mục đích sinh lợi; bao gồm kinh doanh vận tải thu tiền trực tiếp và kinh doanh vận tải không thu tiền trực tiếp.
 • Kinh doanh vận tải thu tiền trực tiếp là hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, trong đó đơn vị kinh doanh vận tải cung cấp dịch vụ vận tải và thu cước phí vận tải trực tiếp từ khách hàng.
 • Kinh doanh vận tải không thu tiền trực tiếp là hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, trong đó đơn vị kinh doanh vừa thực hiện công đoạn vận tải, vừa thực hiện ít nhất một công đoạn khác trong quá trình từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc dịch vụ và thu cước phí vận tải thông qua doanh thu từ sản phẩm hoặc dịch vụ đó.

3. Chủ thể kinh doanh vận tải

 Các chủ thể được phép kinh doanh vận tải bao gồm:

 • Doanh nghiệp: các loại hình Doanh nghiệp do các chủ thể lựa chọn thành lập phù hợp với điều kiện, đặc điểm của họ để quyết định lưa chọn thành lập
 • Hợp tác xã
 • Hộ kinh doanh

4. Đặc điểm về thời hạn của giấy phép đăng ký kinh doanh vận tải

 • Nội dung Giấy phép kinh doanh bao gồm
  • Tên và địa chỉ đơn vị kinh doanh;
  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bao gồm: Số, ngày, tháng, năm, cơ quan cấp;
  • Người đại diện hợp pháp;
  • Các hình thức kinh doanh;
  • Thời hạn có hiệu lực của Giấy phép kinh doanh;
  • Cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh.
 • Giấy phép kinh doanh có giá trị 07 năm và được cấp lại trong trường hợp Giấy phép kinh doanh bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy phép kinh doanh hết hạn. Trường hợp cấp lại do có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép kinh doanh, thời hạn của Giấy phép kinh doanh mới không vượt quá thời hạn của Giấy phép đã được cấp trước đó.

5. Hồ sơ gia hạn giấy phép kinh doanh vận tải

Xuất phát từ đặc điểm về thời hạn của giấy phép kinh doanh chỉ có 7 năm, do đó trong trường hợp thời hạn ghi trong giấy phép chấm dứt, Bạn phải tiến hành việc gia hạn thời gian để tiếp tục được hoạt động. Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại giấy phép kinh doanh vận tải như sau:

 • Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh theo mẫu do Bộ Giao thông vận tải quy định;
 • Giấy phép kinh doanh được cấp trước đó;
 • Phương án kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định của Bộ Giao thông vận tải.

6. Thời hạn cấp giấy phép kinh doanh vận tải

 • Đơn vị kinh doanh vận tải nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh đến cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh
 • Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản những nội dung cần bổ sung hoặc sửa đổi đến đơn vị kinh doanh vận tải trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ;
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo quy định, cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh thẩm định hồ sơ, cấp Giấy phép kinh doanh đồng thời phê duyệt Phương án kinh doanh kèm theo. Trường hợp không cấp Giấy phép kinh doanh thì cơ quan cấp Giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

7. Cách thức gửi hồ sơ

 • Trực tiếp
 • Gửi thông qua đường bưu điện

Vậy, khi giấy phép kinh doanh vận tải hết hiệu lực thì sẽ được cấp giấy phép kinh doanh mới. Và thời gian đợi cấp giấy phép kinh doanh mới từ khi nộp hồ sơ xin cấp lại giấy phép kinh doanh là 05 ngày.

ACC hy vọng có thể được đồng hành cùng Ban trong quá trình giải quyết những vấn đề khó khăn (nếu có) liên quan đến vấn đề cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải hết hiệu lực.


Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận