Danh sách quyết định Bộ xây dựng mới ban hành [2023]

565/QĐ-BXD
01/07/2022
Quyết định số 565/QĐ-BXD ngày 01/07/2022 của Bộ Xây dựng về việc Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động
496/QĐ-BXD
16/06/2022
Quyết định số 496/QĐ-BXD ngày 16/06/2022 của Bộ Xây dựng về việc Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động
491/QĐ-BXD
15/06/2022
Quyết định số 491/QĐ-BXD ngày 15/06/2022 của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu KTX số 4 thuộc dự án ĐTXD Khu KTX sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội (QG-HN05) tại Hòa Lạc
490/QĐ-BXD
14/06/2022
Quyết định số 490/QĐ-BXD ngày 14/06/2022 của Bộ Xây dựng về việc công nhận khu vực dự kiến thành lập thị xã Quế Võ (phạm vi toàn huyện Quế Võ), tỉnh Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại IV
464/QĐ-BXD
31/05/2022
Quyết định số 464/QĐ-BXD ngày 31/05/2022 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Xây dựng năm 2022.
431/QĐ-BXD
19/05/2022
Quyết định số 431/QĐ-BXD ngày 19/05/2022 về việc Phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của cơ quan Bộ Xây dựng năm 2022.

Nội dung bài viết:

  Hãy để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  comment-blank-solid Bình luận

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo