nộp thuế trước bạ nhà đất như thế nào

logo accACC
Danh Phạm

Mục đích của bài viết hướng dẫn nộp thuế trước bạ nhà đất là để bạn hiểu hơn về loại thuế này. Nếu có sự am hiểu nhất định thì chúng ta sẽ thấy nó cũng không hề phức tạp chút nào. Chúng ta không có sự chuẩn bị hay hiểu biết chính xác về các loại thuế, phí thì nó sẽ làm chúng ta mất thời gian thậm chí là mất thêm các chi phí không đáng có trong các giao dịch nhà đất. Bài viết này sẽ bao gồm trình tự nộp thuế, các thủ tục hồ sơ, cách thức thực hiện, nơi nộp và thời hạn nộp thuế trước bạ nhà đất và tờ khai thuế mẫu 01 theo quy định ban hành.

1. Trình tự thực hiện hướng dẫn nộp thuế trước bạ nhà đất:

– Bước 1: Người nộp lệ phí trước bạ lập hồ sơ khai lệ phí trước bạ (gồm cả các trường hợp thuộc diện miễn lệ phí trước bạ theo quy định) gửi tới cơ quan tiếp nhận hồ sơ về giải quyết thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác .

– Bước 2: Cơ quan tiếp nhận chuyển hồ sơ khai lệ phí trước bạ sang Chi cục Thuế.

– Bước 3: Chi cục Thuế tiếp nhận:

+ Trường hợp 1: nếu hồ sơ được gửi trực tiếp tới Chi cục Thuế, công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của Chi cục thuế. Nếu tới đây bạn có thắc mắc bạn có thể nhờ hướng dẫn nộp thuế trước bạ nhà đất từ phòng tiếp nhận hồ sơ.

+ Trường hợp 2: nếu hồ sơ được gửi đến Chi cục Thuế qua đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của Chi cục thuế.

+ Trường hợp 3: nếu hồ sơ khai lệ phí trước bạ điện tử: Hồ sơ khai lệ phí trước bạ nhà, đất được gửi đến Cơ quan Thuế đáp ứng theo quy định về giao dịch điện tử

2.     Cách thức thực hiện hướng dẫn nộp thuế trước bạ nhà đất.

– Hồ sơ khai lệ phí trước bạ của bạn được nộp trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính thì được gửi cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ về giải quyết thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

– Đối với hồ sơ khai lệ phí trước bạ điện tử: Hồ sơ khai lệ phí trước bạ nhà, đất được gửi đến Cơ quan Thuế đáp ứng theo quy định về giao dịch điện tử.

Chi tiết hướng dẫn nộp thuế trước bạ nhà đất bao gồm những gì trong bộ hồ sơ:

–  Nếu là trường hợp hồ sơ khai lệ phí trước bạ gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính thì bao gồm các giấy tờ cần thiết như sau:

+ Bản chính Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất theo mẫu số 01 .

+ Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng minh tài sản (hoặc chủ tài sản) thuộc diện miễn lệ phí trước bạ (nếu có),

+ Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng minh nhà, đất có nguồn gốc hợp pháp theo quy định của pháp luật.

+ Bản sao hợp lệ giấy tờ hợp pháp theo quy định của pháp luật về việc chuyển giao tài sản ký kết giữa bên giao tài sản và bên nhận tài sản.

+ Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng minh bạn thuộc đối tượng được ghi nợ lệ phí trước bạ đối với đất và nhà gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất theo quy định (nếu có).

+ Bản sao hợp lệ các giấy tờ trong hồ sơ khai lệ phí trước bạ là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc bản sao đã được đối chiếu với bản chính

– Nếu là hồ sơ khai lệ phí trước bạ điện tử thì bao gồm: Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất theo mẫu số 01, các giấy tờ hợp pháp kèm theo Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất thực hiện theo quy định của các cơ quan cấp đăng ký khi làm thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản được gửi đến Cơ quan Thuế đáp ứng theo quy định về giao dịch điện tử.

– Số lượng hồ sơ là 1 bộ theo quy định.

Sau khi hướng dẫn nộp thuế trước bạ nhà đất các loại giấy tờ chúng ta sẽ tìm hiểu thời hạn giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền.

3. Thời hạn giải quyết hồ sơ thuế trước bạ nhà đất

Nếu hồ sơ của chúng ta hợp lệ thì 3 ngày sẽ làm việc kể từ khi Chi cục Thuế nhận đủ hồ sơ hợp lệ do Cơ quan tiếp nhận hồ sơ chuyển sang.

Nếu trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì Chi cục Thuế trả lại hồ sơ cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ do Cơ quan tiếp nhận hồ sơ chuyển sang. Bởi vậy chúng ta nên đọc kỹ hướng dẫn nộp thuế trước bạ nhà đất để tránh trường hợp này xảy ra nhé.

Cơ quan nào sẽ tiếp nhận và xử lí hồ sơ của chúng ta?

–        Cơ quan tiếp nhận hồ sơ khai lệ phí trước bạ từ tổ chức, cá nhân là cơ quan tiếp nhận hồ sơ về giải quyết thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai và sau đó chi cục Thuế thực hiện xử lý hồ sơ khai lệ phí trước bạ do Cơ quan tiếp nhận hồ sơ chuyển sang.

Acc Group xin hướng dẫn nộp thuế trước bạ nhà đất với tờ khai số 01 mà đã nhắc ở phần trên:

–        Chi tiết hướng dẫn nộp thuế trước bạ nhà đất đối với đất :

Địa chỉ thửa đất: bạn phải ghi rõ địa chỉ thửa đất thuộc: Tổ(đội), thôn(xóm), quận( huyện), tỉnh(thành phố).

Vị trí: nêu vị trí mảnh đất của bạn là đất mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm.

Mục đích sử dụng đất của bạn là gì: đất nông nghiệp (đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp) hay đất phi nông nghiệp (đất ở, đất chuyên dùng…).

Diện tích đất chịu lệ phí trước bạ là toàn bộ diện tích thửa đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

Nguồn gốc nhà đất là: cá nhân phải nêu rõ đất được nhà nước giao, cho thuê hay đất nhận chuyển nhượng; nhận thừa kế hoặc nhận tặng, cho.

Giá trị đất thực tế chuyển giao ( nếu có): Ghi theo giá trị trên hợp đồng chuyển nhượng. Trường hợp nhận thừa kế, tặng, cho thì bạn bỏ trống mục này.

–        Chi tiết hướng dẫn nộp thuế trước bạ nhà đất đối với nhà :

+ Xếp loại cấp nhà, hạng nhà: Do Uỷ ban nhân tỉnh hoặc thành phố quy định áp dụng tại thời điểm trước bạ.

Ví dụ: Nhà cấp I: (cao 20-29 tầng hoặc tổng DT sàn: 10.000 đến 15.000m2)

Cấp II (cao 9-19 tầng hoặc tổng DT sàn: 5.000 đến 10.000m2)

Cấp III (cao 4-8 tầng hoặc tổng DT sàn: 1.000 đến 5.000m2)

Diện tích nhà chịu lệ phí trước bạ là toàn bộ diện tích sàn nhà (kể cả diện tích công trình phụ kèm theo) của một căn hộ (đối với nhà chung cư) hoặc một toà nhà thuộc quyền sở hữu hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Nguồn gốc nhà: bạn nêu rõ là nhà tự xây dựng (nêu năm bắt đầu sử dụng nhà hay năm hoàn công), hay nhà mua, thừa kế, cho tặng (nêu thời điểm làm giấy tờ chuyển giao nhà).

Giá trị nhà (gọi chung là giá trị nhà trước bạ) là giá trị nhà thực tế chuyển nhượng trên thị trường tại thời điểm trước bạ, tính bằng Việt Nam đồng.

Và cuối cùng là trị giá nhà, đất thực tế nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho.

Câu hỏi thường gặp

1. Nếu tôi muốn khai lệ phí trước bạ bằng điện tử thì tờ khai như thế nào ?

Theo hướng dẫn nộp thuế trước bạ nhà đất thì bạn sử dụng tờ khai 01 theo quy định đã ban hành.

2. Sau khi hồ sơ nộp thuế trước bạ của tôi hợp lệ thì cơ quan nào sẽ giải quyết ?

Chi cục thuế sẽ là cơ quan phụ trách việc nộp thuế trước bạ nhà đất của bạn.

3. Nếu hồ sơ nộp thuế trước bạ của tôi không hợp lệ thì sao ?

Nếu hồ sơ không hợp lệ thì chi cục thuế sẽ trả lại cơ quan tiếp nhận và cơ quan đó sẽ thông báo cho bạn, để tránh trường hợp này xảy ra bạn nên đọc kỹ hướng dẫn nộp thuế trước bạ nhà đất.

4. Sau bao lâu thì chi cục thuế bắt đầu làm việc nếu bộ hồ sơ của tôi được tiếp nhận?

Nếu hồ sơ của bạn hợp lệ thì 3 ngày sẽ làm việc kể từ khi Chi cục Thuế nhận đủ hồ sơ hợp lệ do Cơ quan tiếp nhận hồ sơ chuyển sang.

Công ty Luật ACC Group đã hướng dẫn nộp thuế trước bạ nhà đất cho bạn bằng những thông tin trong bài viết này. Hi vọng bài viết sẽ giúp ích cho bạn trong các giao dịch trong tương lai và như bạn đã thấy sau khi chúng ta hiểu rõ về các loại thuế thì nó không hề khó khăn như chúng ta nghĩ lúc ban đầu. Hiểu và thực hiện các loại thuế cũng như những điều luật là trách nhiệm, là nghĩa vụ của mỗi công dân đối với đất nước. ACC Group sẽ luôn bên bạn để hỗ trợ và giải đáp giúp bạn thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ tốt đẹp này. Kính mời quý bạn đọc đón xem các bài viết hữu ích khác tại https://accgroup.vn

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận