Mẫu quyết định thành lập phòng ban tại công ty [2024]

iệc ra quyết định thành lập phòng ban tại công ty cụ thể rõ ràng giúp điều khiển, kiểm soát quá trình thực hiện, tạo ra hệ thống, quy trình để phối hợp ăn ý với nhau, sử dụng tốt các nguồn lực duy trì hoạt động và đạt được mục tiêu đề ra với chi phí thấp nhất

Công ty là loại hình doanh nghiệp thực hiện hoạt động kinh tế vì mục đích lợi nhuận. Cơ cấu tổ chức quản trị của một công ty khá phức tạp, gồm nhiều phòng ban phối hợp chặt chẽ, linh hoạt với nhau. Vậy, làm thể nào để thành lập phòng ban tại công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2022? ACC xin cung cấp tới quý bạn đọc mẫu quyết định thành lập phòng ban tại công ty năm 2022 theo quy định của pháp luật.

1.Quyết định thành lập phòng ban tại công ty là gì?

Quyết định thành lập phòng ban tại công ty là việc chủ công ty quyết định lập phòng ban để thực hiện hóa công việc kinh doanh tìm kiếm lợi nhuận.

2.Tại sao phải ra quyết định thành lập phòng ban tại công ty?

Quyết định thành lập phòng ban tại công ty phải được lập dưới hình thức văn bản hoặc các hình thức có giá trị tương đương như fax, email,…

Quyết định thành lập phòng ban tại công ty cần rõ ràng, cụ thể vì việc thành lập phòng ban mới ảnh hưởng tới sự tồn tại, phát triển của các tổ chức. Nếu như không có quyết định chính thức thì có thể dẫn tới sự nhầm lẫn không cần thiết, do các thành viên trong tổ chức không nắm rõ chức năng hoạt động của phòng ban mới thành lập. Điều này cũng dẫn tới các cá nhân, phòng ban khác trong công ty phối hợp làm việc một cách lộn xộn, không phân công việc cần làm là gì, không hiệu quả.

– Thông qua việc hoạch định công việc, phương hướng của hoạt động quản trị thì mọi người sẽ phối hợp với nhau vì mục tiêu chung.

Ai có thẩm quyền ra quyết định thành lập phòng ban tại công ty?

Quyết định thành phòng ban tại công ty do chủ sở hữu quyết định. Tùy vào từng loại hình công ty mà chủ sở hữu công ty có những tên gọi khác nhau như hội đồng quản trị, đại hội đồng cổ đông, hội đồng thành viên,…

3.Hình thức quyết định thành lập phòng ban tại công ty

Quyết định thành lập phòng ban tại công ty phải đáp ứng đầy đủ những điều kiện về hình thức sau:

-Quốc hiệu, tiêu ngữ

– Số văn bản

- Địa điểm, thời gian lập quyết định

- Tên, số hiệu quyết định

- Chữ ký người đại diện

CÔNG TY ................

...................................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------------

Số:         /2022/

..........., ngày......tháng.......năm.....

QUYẾT ĐỊNH

V/v: thành lập Phòng ………………

CÔNG TY

 • Căn cứ vào Luật doanh nghiệp;
 • Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty ……………;
 • Căn cứ vào nhu cầu hiện tại của Công ty …………

QUYẾT ĐỊNH:

4.Nội dung của quyết định

Điều 1:  Thành lập Phòng ……….  – Công ty ………………… kể  từ  ngày ..... tháng ....... năm ..........

Điều 2: Trưởng  Phòng  ……………. chịu trách nhiệm báo cáo công việc theo quy định, chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc Công ty và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định tại Điều lệ, quy chế của Công ty ………………….. và các quy định pháp luật có liên quan.

Các cán bộ nhân viên trong Phòng thực hiện công việc và báo cáo theo chỉ đạo của Trưởng Phòng.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày.......tháng......năm...... cho đến khi có Quyết định khác về việc này được ban hành. Các phòng/Ban, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

5.Thẩm quyền kí xác nhận

Quyết định thành lập phòng ban tại công ty được ban Giám đốc của công ty lập ra dưới sự đồng thuận của chủ sở hữu. Mẫu quyết định lấy Luật Doanh nghiệp 2020, điều lệ hoạt động của công ty làm căn cứ, đi kèm với đó là những điều khoản của quyết định thành lập phòng ban công ty.

6. Câu hỏi thường gặp

Quyết định thành lập phòng ban tại công ty là gì?

Quyết định thành lập phòng ban tại công ty là việc chủ công ty quyết định lập phòng ban để thực hiện hóa công việc kinh doanh tìm kiếm lợi nhuận.

Ai có thẩm quyền kí xác nhận?

Quyết định thành lập phòng ban tại công ty được ban Giám đốc của công ty lập ra dưới sự đồng thuận của chủ sở hữu. Mẫu quyết định lấy Luật Doanh nghiệp 2020, điều lệ hoạt động của công ty làm căn cứ, đi kèm với đó là những điều khoản của quyết định thành lập phòng ban công ty.

Công ty nào cung cấp dịch vụ làm Mẫu quyết định thành lập phòng ban tại công ty uy tín chất lượng?

ACC chuyên cung cấp các dịch vụ làm Mẫu quyết định thành lập phòng ban tại công ty nhanh chóng, chất lượng với chi phí hợp lý.

Thời gian ACC làm Mẫu quyết định thành lập phòng ban tại công ty là bao lâu?

Thông thường từ 07 đến 10 ngày làm việc.

Thông qua bài viết trên, ACC đã cung cấp mẫu quyết định thành lập phòng ban tại công ty cũng như các điều kiện về hình thức cũng như nội dung của quyết định này tới bạn đọc. Việc ra quyết định thành lập phòng ban tại công ty cụ thể rõ ràng giúp điều khiển, kiểm soát quá trình thực hiện, tạo ra hệ thống, quy trình để phối hợp ăn ý với nhau, sử dụng tốt các nguồn lực duy trì hoạt động và đạt được mục tiêu đề ra với chi phí thấp nhất. Nếu quý bạn đọc muốn tư vấn thành lập công ty xin liên hệ ACC qua:

Hotline: 19003330

Zalo: 084 696 7979

Gmail: [email protected]

Website: accgroup.vn

 

 

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (1120 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo