Mẫu giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm mới nhất 2021

logo accACC
adminaccgroup

Hiện nay, hoạt động xin cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm là cần thiết và là căn cứ để chứng nhận một cơ sở kinh doanh thực phẩm được phép hoạt động hợp pháp. Vậy mẫu giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm có dạng như thế nào? Cùng công ty Luật ACC tìm hiểu chi tiết trong nội dung bài viết dưới đây.

mẫu giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

Mẫu giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

1. Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở VSATTP

Trước khi tìm hiểu về mẫu giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm chúng ta cũng cần biết rõ đơn đề nghị xin cấp mẫu giấy an toàn vệ sinh thực phẩm như thế nào.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….., ngày……….. tháng………. năm 200…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

Kính gửi: (tên đơn vị có thẩm quyền cấp, cụ thể: Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trung tâm Y tế, UBND huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh)

 

Cơ sở ………………………………………………………….được thành lập ngày:……………………………………………………………………….

Trụ sở tại:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại:……………………………………………………………..Fax:………………………………………………………………………………………

Giấy phép kinh doanh số……………………………ngày cấp:………………………….đơn vị cấp:…………………………………………………

Loại hình sản xuất, kinh doanh:……………………………………………………………………………………………………………………………….

Công suất sản xuất/năng lực phục vụ:…………………………………………………………………………………………………………………….

Số lượng công nhân viên:…………………………………………………. (cố định:………………………………thời vụ:…………………………)

Nay nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm …………….(ghi cụ thể mặt hàng, loại hình kinh doanh).

Xin trân trọng cảm ơn.

 

Hồ sơ gửi kèm gồm:

Bản sao công chứng Giấy đăng ký kinh doanh;

-Bản thuyết minh về cơ sở vật chất;

-Bản sao công chứng Giấy chứng nhận GMP, SSOP, HACCP (nếu có);

-Bản cam kết bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu TP và sản phẩm TP do cơ sở SX, KD;

-Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khoẻ của chủ cơ sở và người trực tiếp tham gia SX, KD;

-Bản sao Giấy chứng nhận đã được tập huấn kiến thức về VSATTP.

CHỦ CƠ SỞ

(ký tên & đóng dấu)

2. Bản cam kết bảo đảm vệ sinh ATTP của chủ cơ sở

BẢN CAM KẾT BẢO ĐẢM VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI NGUYÊN LIỆU VÀ SẢN PHẨM THỰC PHẨM

Số……………………………………

Cơ sở:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại:………………………………. Fax:…………………………………….E-mail:………………………………………………………………….

CAM KẾT

Áp dụng cho sản phẩm:…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu thực phẩm và sản phẩm thực phẩm do cơ sở sản xuất, kinh doanh và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước người tiêu dùng và cơ quan quản lý nhà nước về những vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.

 

 

……, ngày ……..tháng……..năm 200…

CHỦ CƠ SỞ

(ký tên & đóng dấu)

 

3.Mẫu giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm 2021

Tùy từng đơn vị cấp mà có các loại mẫu giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm khác nhau, bạn có thể tham khảo một số mẫu giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm phổ biến dưới đây:

a. MẪU 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————————

GIẤY CHỨNG NHẬN

CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM – BỘ Y TẾ

Chứng nhận

Cơ sở:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:…………………….,……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại:………………………………………………………..Fax:…………………………………………………………………………………………..

Đủ điều kiện vệ sinh, an toàn thực phẩm để sản xuất, kinh doanh:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Số cấp:………/200…/ATTP-CN

Hà Nội, ngày         tháng    năm 200

CỤC TRƯỞNG

(ký tên & đóng dấu)

b. MẪU 2

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————-

GIẤY CHỨNG NHẬN

CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG TỈNH/THÀNH PHỐ……………………..

Chứng nhận

Cơ sở:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại:………………………………………………………………………………Fax:…………………………………………………………………….

Đủ điều kiện vệ sinh, an toàn thực phẩm để sản xuất, kinh doanh:

………………………………………………………………………………………..

 

Số cấp:………/200…/ATTP-CN

 

  ….., ngày     tháng    năm 200

GIÁM ĐỐC

(ký tên & đóng dấu)

c. MẪU 3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————————–

GIẤY CHỨNG NHẬN

CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN……….., TỈNH……….

Chứng nhận

Cơ sở:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại:…………………………………………………………………Fax:…………………………………………………………………………………

Đủ điều kiện vệ sinh, an toàn thực phẩm để sản xuất, kinh doanh:

…………………………………………………………………………………………

 

Số cấp:………/200…/ATTP-CN

 

    …………, ngày         tháng    năm 200

GIÁM ĐỐC

(ký tên & đóng dấu)

 

 

d. MẪU 4

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————–

GIẤY CHỨNG NHẬN

CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ……….., HUYỆN……….., TỈNH……….

Chứng nhận

Cơ sở:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại:…………………………………………………………………………….Fax:……………………………………………………………………..

Đủ điều kiện vệ sinh, an toàn thực phẩm để sản xuất, kinh doanh:

…………………………………………………………………………………………

 

Số cấp:………/200…/ATTP-CN

 

    …………, ngày         tháng    năm 200

CHỦ TỊCH

(ký tên & đóng dấu)

Dưới đây là một số mẫu giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm mà ACC đã cung cấp cho khách hàng trên toàn quốc:

mẫu giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm do Bộ Nông nghiệp cấp

mẫu giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm do Bộ Y Tế cấp

mẫu giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm do Bộ Công Thương cấp

3. Dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm của ACC

Việc xin cấp giấy chứng nhận VSATTP nhìn có vẻ dễ nhưng thực ra đây là thủ tục pháp lý không hề đơn giản và mất nhiều thời gian. Bởi tính chất phức tạp của hồ sơ liên quan đến bảo đảm sức khỏe con người cũng như các giấy tờ bổ sung có thể không được quy định trong luật làm chủ cơ sở kinh doanh gặp phải khó khăn khi xin lần đầu hoặc cấp lại dẫn đến bất cập cho chủ cơ sở nếu không nắm rõ quy định pháp.

ACC chúng tôi với đội ngũ chuyên viên có kinh nghiệm trong việc xin cấp Giấy phép ATVSTP trong một khoảng thời gian dài. Chính vì vậy, nếu bạn đang gặp rắc rối liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận ATTP thì hãy để chúng tôi giúp bạn tư vấn xin giấy phép. Hệ thống ACC tự hào là đơn vị tiên phong đem đến cho bạn sự nhanh chóng, tiện lợi và chi phí hợp lý.

Rate this post
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận