Thủ tục hủy hóa đơn đã báo cáo thuế (Cập nhật 2021)

logo accACC
Danh Phạm

1. Các trường hợp hủy hóa đơn đã báo cáo thuế.

Theo điều 29 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ tài chính quy định về thủ tục hủy hóa đơn thuế GTGT cụ thể như sau:

a. Hóa đơn đặt in bị sai, in trùng, in thừa phải được hủy trước khi thanh lý hợp đồng đặt in hóa đơn.

b. Doanh nghiệp có hóa đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện hủy hóa đơn.

 • Thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế.
 • Trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng (trừ trường hợp thông báo do thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế), tổ chức, hộ, cá nhân phải hủy hóa đơn, thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là mười (10) ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hóa đơn đã mất.

c. Các loại hóa đơn đã lập của các đơn vị kế toán được hủy theo quy định của pháp luật về kế toán.

d. Trường hợp thay tên hoặc địa chỉ công ty:

 • Đối với các hóa đơn số đã thực hiện thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng hết có in sẵn tên, địa chỉ trên tờ hóa đơn, khi có sự thay đổi tên, địa chỉ => Nếu tổ chức không có nhu cầu sử dụng số hóa đơn đã phát hành nhưng chưa sử dụng hết thì thực hiện hủy các số hóa đơn chưa sử dụng và thông báo kết quả hủy hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi.   

Chú ý: Trường hợp hóa đơn GTGT viết sai:

 • Nếu các bạn viết sai hóa đơn GTGT mà chưa kê khai => Các bạn chỉ cần lập biên bản thu hồi hóa đơn viết sai là được không cần phải làm thủ tục hủy hóa đơn.
 • Còn trường hợp hóa đơn viết sai đã kê khai thì lập biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai và xuất hóa đơn điều chỉnh (không phải hủy hóa đơn).

2. Trình tự hủy hóa đơn đã báo cáo thuế.

Để hủy hóa đơn đã báo cáo thuế, các bạn hãy thực hiện trình tự các bước dưới đây: 

Bước 1: Thành lập Hội đồng hủy hóa đơn

Doanh nghiệp cần hủy hóa đơn phải có Quyết định của chủ doanh nghiệp về việc thành lập Hội đồng hủy hóa đơn. Hội đồng hủy hóa đơn phải có đại diện lãnh đạo, đại diện bộ phận kế toán của tổ chức. Các thành viên của Hội đồng hủy hóa đơn chịu trách nhiệm trước pháp luật và tiến hành các việc sau:

 • Lập Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy
 • Tiến hành hủy hóa đơn và Lập biên bản hủy hóa đơn
 • Thông báo kết quả hủy hóa đơn

Bước 2: Lập Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy

Theo quy định tại Điểm d, Khoản 3, Điều 29 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về nội dung của Biên bản kiểm kê hóa đơn cần hủy như sau:

“Trong bảng kê hóa đơn cần hủy này phải có các thông tin cần thiết như: Loại hóa đơn, Mẫu hóa đơn, Ký hiệu hóa đơn, từ quyển … đến quyển …, Từ số … đến số … Và phải có chữ ký của người lập và hội đồng hủy hóa đơn.”

Trước khi hủy hóa đơn, Hội đồng kiểm kê phải tiến hành kiểm kê số hóa đơn cần hủy, với các chỉ tiêu như quy định trên. Hội đồng kiểm kê phải Lập bảng kiểm kê và ký xác nhận.

Bước 3: Tiến hành lập Biên bản hủy hóa

 Khi hủy hóa đơn, Hội đồng phải lập biên bản hủy hóa đơn. Biên bản ghi rõ thông tin cần thiết của hóa đơn hủy như:

 • Loại hóa đơn, Mẫu hóa đơn, Ký hiệu hóa đơn, từ quyển … đến quyển …, Từ số … đến số …
 • Hình thức hủy hóa đơn
 • Cắt góc
 • Xé nhỏ
 • Đốt

Biên bản được lập sau khi hóa đơn đã hủy và có chữ ký của những người trong Hội đồng hủy hóa đơn

Bước 4: Thông báo kết quả hủy hóa đơn

Sau khi hủy hóa đơn xong phải tiến hành lập thông báo hủy hóa đơn. Tại điều 29 khoản 3 điểm d quy định về Thông báo hủy hóa đơn như sau:

“Thông báo kết quả hủy hoá đơn phải có nội dung: loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ số… đến số, lý do hủy, ngày giờ hủy, phương pháp hủy (mẫu số 3.11 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).

Hồ sơ hủy hóa đơn được lưu tại tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn. Riêng Thông báo kết quả hủy hoá đơn được lập thành hai (02) bản, một bản lưu, một bản gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá  năm (05) ngày kể từ ngày thực hiện huỷ hoá đơn.”

Mẫu thông báo kết quả hủy hóa đơn 3.11 ban hành kèm theo Phụ lục 3 Thông tư 39/2014/TT-BTC.

– Hồ sơ hủy hoá đơn gồm:

 • Quyết định thành lập Hội đồng hủy hoá đơn, trừ trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh;
 • Bảng kiểm kê hoá đơn cần hủy ghi chi tiết: tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy (từ số… đến số… hoặc kê chi tiết từng số hoá đơn nếu số hoá đơn cần huỷ không liên tục);
 • Biên bản hủy hóa đơn;
 • Thông báo kết quả hủy hoá đơn phải có nội dung: loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ số… đến số, lý do hủy, ngày giờ hủy, phương pháp hủy (Mẫu: TB03/AC trên HTKK).
 • Hồ sơ hủy hóa đơn được lưu tại tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn.

Riêng thông báo kết quả hủy hoá đơn được lập thành hai (02) bản, một bản lưu, một bản gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày thực hiện huỷ hoá đơn.

3. Dịch vụ hủy hóa đơn đã báo cáo thuế của Công ty Luật ACC. 

Quy trình thực hiện hủy hóa đơn đã báo cáo thuế khá phức tạp, nếu bạn có bất kỳ trở ngại hay khó khăn nào trong việc hủy hóa đơn thì hãy liên hệ với Công ty Luật ACC để được nhận tư vấn và hỗ trợ. Luật ACC luôn là nơi các cá nhân, doanh nghiệp có thể đặt niềm tin để cùng hợp tác. Công ty Luật ACC có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực thuế và đã hợp tác thành công với nhiều doanh nghiệp, tổ chức. Vì vậy hãy để ACC giúp bạn hoàn thành hồ sơ, thủ tục hủy hóa đơn đã báo cáo thuế.

Hy vọng với bài viết này sẽ giúp các bạn có nhiều thông tin bổ ích trong quá trình hủy hóa đơn đã báo cáo thuế. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và yêu mến Công ty Luật ACC.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận