Làm giấy phép kinh doanh gas hết bao nhiêu tiền??? (2021)

Trong các dạng chất cháy, gas là một trong những chất cháy có mức độ nguy hiểm cháy, nổ cao nhất. Do đó, gas là mặt hàng kinh doanh có điều kiện. Và việc đăng ký Xin cấp giấy phép kinh doanh gas cũng cần quy trình phức tạp hơn. Vậy làm giấy phép kinh doanh gas hết bao nhiêu tiền? Kinh doanh gas ở nông thôn có khác ở thành thị? Thủ tục đăng ký kinh doanh đại lý gas như thế nào?

Làm giấy phép kinh doanh gas hết bao nhiêu tiền??? (2021)
Làm giấy phép kinh doanh gas hết bao nhiêu tiền??? (2021)

Bài viết sau sẽ cung cấp những thông tin bổ ích và rõ ràng về hình thức đăng ký kinh doanh gas. Vì các quy định của pháp luật luôn thay đổi cho phù hợp với thực tế. Công ty Luật ACC xin cập nhật những quy định mới về kinh doanh gas để các thương gia tham khảo.

1. Các loại giấy tờ thủ tục cần có để mở cơ sở kinh doanh gas

Bao gồm:

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hoá lỏng.

  giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh gas khí hoá lỏng lpg

  giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh gas khí hoá lỏng lpg

  • Giấy chứng nhận đáp ứng tốt điều kiện an ninh trật tự do Công an cấp.
  • Đáp ứng tốt điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật và trang thiết bị. (diện tích mặt bằng, kết cấu xây dựng, kho chứa hàng, nơi bán hàng, khu phụ cửa hàng và cung cấp điện).
  • Giấy phép chứng nhận phòng cháy chữa cháy do Công an PCCC tỉnh, thành phố cấp.

  giấy chứng nhận đủ điều kiện pccc kinh doanh gas

  Giấy chứng nhận đủ điều kiện pccc kinh doanh gas

  Biên bản phòng cháy chữa cháy gas khí hoá lỏng
  Biên bản phòng cháy chữa cháy gas khí hoá lỏng
  Biên bản phòng cháy chữa cháy gas khí hoá lỏng 1
  Biên bản phòng cháy chữa cháy gas khí hoá lỏng 1

  2. Quy trình thành lập cơ sở kinh doanh gas

  Bước 1: Đầu tiên bạn cần Giấy phép đăng ký kinh doanh. Có thể đăng ký thành lập hộ kinh doanh tại UBND cấp quận (huyện) hoặc đăng ký thành lập doanh nghiệp.

  Bước 2: Sau đó xin Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng tại Sở Công thương

  Bước 3: Đăng ký Thuế kinh doanh gas

  3. Thủ tục và hồ sơ đăng ký giấy phép kinh doanh gas

  Bước 1: Lựa chọn loại hình

  Có 2 loại hình chính cho việc kinh doanh gas:

  • Thành lập doanh nghiệp
  • Thành lập hộ kinh doanh cá thể

  Bước 2: Soạn thảo hồ sơ giấy phép kinh doanh gas

  a. Hồ sơ doanh nghiệp cần phải chuẩn bị bao gồm:

  • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
  • Dự thảo điều lệ công ty
  • Danh sách cổ đông, thành viên sáng lập
  • Giấy tờ chứng thực của thành viên, người đại diện theo pháp luật;
  • Giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đại diện theo ủy quyền và người đại diện theo pháp luật

  Nộp hồ sơ công ty tại phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh.

  Được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau 5 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

  b. Hồ sơ hộ kinh doanh cá thể chuẩn bị

  Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh. Nội dung Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh gồm:

  • Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh;
  • Ngành, nghề kinh doanh;
  • Số vốn kinh doanh;
  • Họ, tên, số và ngày cấp Giấy chứng minh nhân dân. Địa chỉ nơi cư trú và chữ ký của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập. Hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập.

  Nộp đến cơ quan Đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.

  4. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng.

  giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hóa lỏng

  Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hóa lỏng

  chứng nhận nghiệp vụ kinh doanh gas khí hoá lỏng lpg
  chứng nhận nghiệp vụ kinh doanh gas khí hoá lỏng lpg

  Mẫu đơn xin mở cửa hàng gas quan trọng nhất là đơn đề cấp Giấy phép chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hóa lỏng (hay mẫu đơn xin giấy phép kinh doanh gas). Vì vậy sau khi thành lập hộ kinh doanh hoặc doanh nghiệp kinh doanh gas. Thì cơ sở phải đáp ứng những điều kiện tiếp theo sau để xin giấy phép đủ điều kiện kinh doanh gas: Điều kiện kinh doanh khí gas công nghiệp được quy định tại Điều 8 NĐ 87/2018/NĐ-CP.

  • Là thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật;
  • Có bồn chứa khí đáp ứng các quy định về an toàn hoặc có chai LPG đáp ứng đủ điều kiện lưu thông trên thị trường hoặc có hợp đồng thuê bồn, thuê chai LPG
  • Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.
  • Đối với thương nhân kinh doanh mua bán khí qua đường ống ngoài đáp ứng các điều kiện quy định trên còn phải có đường ống vận chuyển khí và trạm cấp khí đáp ứng đầy đủ các điều kiện về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.
  • Đối với thương nhân kinh doanh mua bán LNG ngoài điều kiện quy định trên phải có trạm cấp LNG hoặc trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải đáp ứng đủ các điều kiện về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

  5. Thành phần hồ sơ xin giấy phép kinh doanh gas

  Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh gas
  Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh gas

  Căn cứ vào Điều 38 Nghị định 87/2018/NĐ-CP, theo đó Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG/LNG/CNG bao gồm:

  • Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG/LNG/CNG theo Mẫu số 03 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này.
  • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh.
  • Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định kỹ thuật an toàn lao động bồn chứa.
  • Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy.

  6. Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện

  Giấy chứng nhận an ninh trật tự gas khí hoá lỏng
  Giấy chứng nhận an ninh trật tự gas khí hoá lỏng

  Cơ sở pháp lý tại Điều 43 NĐ 87/2018/NĐ-CP

  Bước 1: Thương nhân đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Nghị định này gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua mạng điện tử đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền. (Sở Công thương).Trường hợp thương nhân chưa đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.

  Bước 2:Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  Bước 3: Thương nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện phải nộp phí thẩm định điều kiện kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực thương mại theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành.

  Thời hiệu: Giấy chứng nhận đủ điều kiện có thời hạn hiệu lực là 10 năm kể từ ngày cấp mới.

  Tham khảo thêm dịch vụ thành lập công ty của ACC: https://accgroup.vn/dich-vu-thanh-lap-cong-ty/

  7. Kinh doanh gas không có giấy phép bị phạt thế nào?

  Nghị định số 97/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng

  “Điều 18. Hành vi vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh của cửa hàng bán lẻ xăng dầu

  4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

  a) Địa điểm của cửa hàng bán lẻ xăng dầu không phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

  b) Kinh doanh xăng dầu khi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu đã hết hiệu lực hoặc đã bị tước quyền sử dụng hoặc bị thu hồi;

  c) Kinh doanh xăng dầu khi không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu;

  d) Làm giả hoặc sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu giả.”

  => Người kinh doanh không có giấy phép đủ điều kiện sẽ bị phạt mức bình quân là 25 triệu.

  8. Sang giấy phép kinh doanh gas có nên không?

  Nguyên nhân từ việc xin giấy phép kinh doanh gas tương đối khó khăn nên nhiều thương gia đã nghĩ đến việc sang lại giấy phép gas. Nhưng đây là phương án không hiệu quả và không hợp lý bởi khi sang giấy phép thì theo quy định pháp luật bạn phải đăng ký lại từ đầu các thủ tục pháp lý liên quan.

  9. Xe chở gas cần giấy tờ gì? Quy định về vận chuyển gas

  Điểm b, Khoản 6, Điều 16 của Nghị định số 42/2020/NĐ-CP ngày 8-4-2020 của Chính phủ về Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa, có quy định trường hợp không phải đề nghị cấp giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm là: tổ chức, cá nhân khi vận chuyển hàng hóa nguy hiểm là khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) có tổng khối lượng nhỏ hơn 2.250kg.

  Nếu sử dụng xe vận chuyển khí LPG có khối lượng khí LPG nhỏ hơn 2.250kg thì không phải làm thủ tục đề nghị cấp giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm.

  10. Câu hỏi bạn thường vướng mắc về đăng ký giấy phép kinh doanh gas

  Những loại giấy phép nào cần thiết khi đăng ký giấy phép kinh doanh gas?

  • Giấy phép đăng ký kinh doanh.
  • Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hoá lỏng.
  • Giấy phép chứng nhận phòng cháy chữa cháy do Công an PCCC tỉnh, thành phố cấp.
  • Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp giấy phép an ninh trật tự do Công an phường cấp.
  • Đáp ứng tốt điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật và trang thiết bị. (diện tích mặt bằng, kết cấu xây dựng, kho chứa hàng, nơi bán hàng, khu phụ cửa hàng và cung cấp điện).

  Thời hạn xin tất cả các giấy phép để kinh doanh gas là bao lâu?

  • Thông thường tầm 35 – 45 sẽ đủ điều kiện hoạt động

  ACC có dịch vụ cho tất cả các thủ tục liên quan đến kinh doanh gas không?

  • Hiện tại ACC chuyên xin cấp phép kinh doanh gas, vì vậy ACC cung cấp trọn vẹn các dịch vụ trên.

  Share on facebook
  Share on twitter
  Share on linkedin
  Share on pinterest
  Share on email
  Liên Hệ Với Chúng Tôi

  Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

  47 bình luận về “Làm giấy phép kinh doanh gas hết bao nhiêu tiền??? (2021)”

  Viết một bình luận