Thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh cá thể

 Ngày nay, hộ kinh doanh được ví như một doanh nghiệp tư nhân siêu nhỏ; là một tổ chức kinh doanh có quyền tự do kinh doanh nhưng lại không có tư cách pháp nhân và chịu trách nhiệm vô hạn đối với các nghĩa vụ tài sản. Trong những giai đoạn khó khăn, với tiềm lực tài chính không lớn; đã khiến nhiều hộ kinh doanh phải giải thể. Bài viết cung cấp thông tin, dịch vụ giải thể, đóng cửa, huỷ giấy phép hộ kinh doanh.

Thủ tục giải thể hộ kinh doanh cá thể

Thủ tục giải thể hộ kinh doanh cá thể

 

ACC là đơn vị chuyên nghiệp cung cấp tất cả dịch vụ vể Thủ tục làm giấy phép kinh doanh hộ cá thể. Mời bạn tham khảo chi tiết về dịch vụ này:

1. Điều kiện giải thể hộ kinh doanh cá thể

Theo quy định của pháp luật hiện hành, hộ kinh doanh cá thể có thể bị giải thể trong các trường hợp sau:

 • Quyết định giải thể của chủ hộ kinh doanh
 • Tự nguyện giải thể theo thỏa thuận giữa các thành viên hộ kinh doanh
 • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
 • Không còn đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật
 • Bị buộc giải thể theo quyết định của Tòa án

Quyết định giải thể của chủ hộ kinh doanh

Quyết định giải thể của chủ hộ kinh doanh là trường hợp giải thể chủ quan, phụ thuộc vào ý chí của chủ hộ kinh doanh. Chủ hộ kinh doanh có thể quyết định giải thể hộ kinh doanh cá thể của mình vì bất kỳ lý do gì, miễn là không vi phạm quy định pháp luật.

Tự nguyện giải thể theo thỏa thuận giữa các thành viên hộ kinh doanh

Trường hợp này chỉ áp dụng đối với hộ kinh doanh có nhiều thành viên. Khi các thành viên hộ kinh doanh tự nguyện thỏa thuận giải thể hộ kinh doanh, thì phải có văn bản thống nhất của các thành viên hộ kinh doanh.

Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh cá thể có thể bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong các trường hợp sau:

 • Hộ kinh doanh không hoạt động kinh doanh liên tục từ 01 năm trở lên mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh
 • Hộ kinh doanh không thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh trong thời hạn quy định
 • Hộ kinh doanh ngừng hoạt động kinh doanh nhưng không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh
 • Hộ kinh doanh không nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật
 • Hộ kinh doanh vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh, kinh doanh, thương mại, thuế, lao động, bảo hiểm xã hội, môi trường, phòng cháy và chữa cháy và các quy định khác của pháp luật

Không còn đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật

Hộ kinh doanh cá thể có thể bị giải thể trong trường hợp không còn đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật. Các điều kiện kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể được quy định tại Điều 71 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, bao gồm:

 • Không thuộc trường hợp bị cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật
 • Có đăng ký kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật
 • Có địa điểm kinh doanh cố định, rõ ràng
 • Có tên, trụ sở, mã số thuế, mã số đơn vị hành chính nơi đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật
 • Có phương án, kế hoạch sản xuất, kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật
 • Có đủ cơ sở vật chất, kỹ thuật, nhân lực phù hợp với quy mô, ngành nghề kinh doanh
 • Người đại diện hộ kinh doanh có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật

Bị buộc giải thể theo quyết định của Tòa án

Hộ kinh doanh cá thể có thể bị buộc giải thể theo quyết định của Tòa án trong trường hợp có tranh chấp, khiếu kiện về việc giải thể hộ kinh doanh và Tòa án có quyết định buộc giải thể hộ kinh doanh.

Lưu ý

Để đảm bảo việc giải thể hộ kinh doanh cá thể được thực hiện đúng quy định và bảo vệ quyền lợi của các bên có liên quan, các chủ hộ kinh doanh cần lưu ý thực hiện đầy đủ các thủ tục giải thể theo quy định pháp luật.

2. Quy trình thủ tục giải thể hộ kinh doanh cá thể

Bước 1: Thanh toán đầy đủ các khoản nợ

Đây là bước quan trọng nhất trong thủ tục giải thể hộ kinh doanh cá thể, bởi mục đích của việc giải thể hộ kinh doanh là chấm dứt hoàn toàn hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh, đồng thời chấm dứt các quyền và nghĩa vụ của hộ kinh doanh. Do đó, việc thanh toán đầy đủ các khoản nợ là cần thiết để bảo vệ quyền lợi của các chủ nợ, tránh việc hộ kinh doanh giải thể nhưng vẫn còn nợ nần, gây ảnh hưởng đến các chủ nợ.

Các khoản nợ mà hộ kinh doanh cần thanh toán bao gồm:

 • Nợ thuế: bao gồm các khoản thuế, phí, lệ phí mà hộ kinh doanh đang nợ cơ quan thuế. Nợ thuế là khoản nợ có tính pháp lý cao, nếu không thanh toán sẽ bị cơ quan thuế cưỡng chế thi hành án, gây ảnh hưởng đến tài sản của hộ kinh doanh và các thành viên hộ kinh doanh.
 • Nghĩa vụ tài chính: bao gồm các khoản nợ khác mà hộ kinh doanh đang nợ các tổ chức, cá nhân khác, chẳng hạn như nợ tiền thuê nhà, nợ tiền lương, bảo hiểm xã hội cho nhân viên,... Nghĩa vụ tài chính là khoản nợ có tính chất dân sự, nếu không thanh toán có thể bị khởi kiện ra tòa án, gây ảnh hưởng đến uy tín của hộ kinh doanh và các thành viên hộ kinh doanh.

Cách thức thanh toán các khoản nợ

Hộ kinh doanh có thể thanh toán các khoản nợ bằng tiền mặt, chuyển khoản hoặc bằng các hình thức khác theo thỏa thuận với chủ nợ. Khi thanh toán các khoản nợ, hộ kinh doanh cần lưu ý giữ lại các giấy tờ chứng minh đã thanh toán đầy đủ các khoản nợ, bao gồm:

 • Hóa đơn, chứng từ thanh toán
 • Giấy xác nhận của cơ quan thuế, tổ chức, cá nhân mà hộ kinh doanh nợ

Hồ sơ thanh toán các khoản nợ

Hộ kinh doanh cần chuẩn bị hồ sơ thanh toán các khoản nợ bao gồm:

 • Giấy tờ chứng minh đã thanh toán các khoản nợ: hóa đơn, chứng từ thanh toán,...
 • Tài liệu chứng minh đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính: giấy xác nhận của cơ quan thuế, giấy xác nhận của tổ chức, cá nhân mà hộ kinh doanh nợ,...

Xử lý nếu không thực hiện bước này

Trường hợp hộ kinh doanh không thanh toán đầy đủ các khoản nợ, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ từ chối giải thể hộ kinh doanh. Ngoài ra, hộ kinh doanh có thể bị các chủ nợ khởi kiện ra tòa án để yêu cầu thanh toán nợ.

Kết luận

Thanh toán đầy đủ các khoản nợ là bước quan trọng nhất trong thủ tục giải thể hộ kinh doanh cá thể. Hộ kinh doanh cần thực hiện bước này một cách cẩn thận để bảo vệ quyền lợi của các chủ nợ và tránh những rủi ro pháp lý có thể xảy ra.

Cụ thể hơn, mục đích của việc thanh toán đầy đủ các khoản nợ là để:

 • Bảo vệ quyền lợi của các chủ nợ: các chủ nợ có quyền được nhận đầy đủ các khoản nợ mà họ đã cho hộ kinh doanh vay. Việc hộ kinh doanh không thanh toán đầy đủ các khoản nợ sẽ gây thiệt hại cho các chủ nợ, ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc của họ.
 • Tránh những rủi ro pháp lý: nếu hộ kinh doanh không thanh toán đầy đủ các khoản nợ, có thể bị cơ quan thuế cưỡng chế thi hành án hoặc bị các chủ nợ khởi kiện ra tòa án. Những rủi ro pháp lý này có thể gây ảnh hưởng đến tài sản của hộ kinh doanh và các thành viên hộ kinh doanh.

Để thực hiện bước này một cách hiệu quả, hộ kinh doanh cần lưu ý những vấn đề sau:

 • Xác định đầy đủ các khoản nợ: hộ kinh doanh cần xác định rõ ràng các khoản nợ mà mình đang nợ, bao gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính.
 • Thống nhất với chủ nợ về phương thức thanh toán: hộ kinh doanh cần thống nhất với chủ nợ về phương thức thanh toán, thời hạn thanh toán và lãi suất (nếu có).
 • Giữ lại các giấy tờ chứng minh đã thanh toán: hộ kinh doanh cần giữ lại các giấy tờ chứng minh đã thanh toán đầy đủ các khoản nợ, bao gồm: hóa đơn, chứng từ thanh toán, giấy xác nhận của cơ quan thuế, tổ chức, cá nhân mà hộ kinh doanh nợ.

Bước 2: Lập hồ sơ giải thể hộ kinh doanh

Hồ sơ giải thể hộ kinh doanh gồm các giấy tờ sau:

Bản thông báo chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh

Bản thông báo chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh phải được lập thành văn bản, có chữ ký của chủ hộ kinh doanh. Trong bản thông báo phải ghi rõ các thông tin sau:

 • Tên hộ kinh doanh.
 • Địa chỉ trụ sở chính của hộ kinh doanh.
 • Lý do giải thể.
 • Ngày bắt đầu giải thể.
 • Ngày dự kiến hoàn thành việc giải thể.

Bản thông báo chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh là một trong những giấy tờ quan trọng nhất trong hồ sơ giải thể hộ kinh doanh. Bản thông báo này có ý nghĩa thông báo cho các cơ quan nhà nước và các bên liên quan về việc hộ kinh doanh sẽ chấm dứt hoạt động.

Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh là giấy tờ quan trọng để chứng minh hộ kinh doanh đã được đăng ký kinh doanh hợp pháp. Hộ kinh doanh cần nộp bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh để thực hiện thủ tục giải thể.

Giấy xác nhận thanh toán đầy đủ các khoản nợ của hộ kinh doanh (gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính) của Chi cục Thuế

Giấy xác nhận thanh toán đầy đủ các khoản nợ của hộ kinh doanh (gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính) của Chi cục Thuế là giấy tờ do Chi cục Thuế cấp cho hộ kinh doanh sau khi hộ kinh doanh đã thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính. Giấy xác nhận này là một trong những giấy tờ bắt buộc phải có trong hồ sơ giải thể hộ kinh doanh.

Chủ hộ kinh doanh có thể tự mình lập hồ sơ hoặc ủy quyền cho người khác lập hồ sơ. Hồ sơ giải thể hộ kinh doanh phải được nộp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đã đăng ký kinh doanh.

Cách thức nộp hồ sơ giải thể hộ kinh doanh

Hồ sơ giải thể hộ kinh doanh có thể nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc gửi qua đường bưu điện.

Khi nộp hồ sơ trực tiếp, hộ kinh doanh cần xuất trình bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh để đối chiếu.

Khi gửi hồ sơ qua đường bưu điện, hộ kinh doanh cần gửi kèm theo bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Thời hạn giải quyết hồ sơ giải thể hộ kinh doanh

Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm giải quyết hồ sơ giải thể hộ kinh doanh trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Kết quả giải quyết hồ sơ giải thể hộ kinh doanh

Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra Quyết định giải thể hộ kinh doanh. Quyết định giải thể hộ kinh doanh được gửi cho hộ kinh doanh và đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện thông báo cho hộ kinh doanh biết trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ. Hộ kinh doanh phải sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh.

Kết luận

Lập hồ sơ giải thể hộ kinh doanh là bước quan trọng tiếp theo sau khi hộ kinh doanh đã thanh toán đầy đủ các khoản nợ. Hộ kinh doanh cần lưu ý chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết và nộp hồ sơ đúng quy định để đảm bảo việc giải thể hộ kinh doanh được thực hiện thuận lợi và đúng pháp luật.

Bước 3: Nộp hồ sơ giải thể hộ kinh doanh

Chủ hộ kinh doanh có thể nộp hồ sơ giải thể hộ kinh doanh theo một trong hai cách sau:

Đăng ký hộ kinh doanh trực tiếp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh

Chủ hộ kinh doanh mang hồ sơ đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đã đăng ký kinh doanh.

Hồ sơ cần chuẩn bị:

 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
 • Bản thông báo chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh
 • Giấy xác nhận thanh toán đầy đủ các khoản nợ của hộ kinh doanh (gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính) của Chi cục Thuế

Khi nộp hồ sơ trực tiếp, chủ hộ kinh doanh cần lưu ý:

 • Hồ sơ cần đầy đủ, hợp lệ và đúng quy định
 • Chủ hộ kinh doanh cần xuất trình bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh để đối chiếu
 • Chủ hộ kinh doanh cần nộp bản sao có chứng thực của các giấy tờ trong hồ sơ

Đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử

Chủ hộ kinh doanh đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử sử dụng chữ ký số.

Hồ sơ cần chuẩn bị:

 • Bản thông báo chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh
 • Giấy xác nhận thanh toán đầy đủ các khoản nợ của hộ kinh doanh (gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính) của Chi cục Thuế

Khi nộp hồ sơ qua mạng thông tin điện tử, chủ hộ kinh doanh cần lưu ý:

 • Hồ sơ cần đầy đủ, hợp lệ và đúng quy định
 • Chủ hộ kinh doanh cần ký điện tử trên hồ sơ

Thời hạn giải quyết hồ sơ giải thể hộ kinh doanh

Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm giải quyết hồ sơ giải thể hộ kinh doanh trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Kết quả giải quyết hồ sơ giải thể hộ kinh doanh

Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra Quyết định giải thể hộ kinh doanh. Quyết định giải thể hộ kinh doanh được gửi cho hộ kinh doanh và đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện thông báo cho hộ kinh doanh biết trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ. Hộ kinh doanh phải sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh.

Kết luận

Nộp hồ sơ giải thể hộ kinh doanh là bước quan trọng tiếp theo sau khi hộ kinh doanh đã chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết. Hộ kinh doanh cần lưu ý nộp hồ sơ đúng quy định để đảm bảo việc giải thể hộ kinh doanh được thực hiện thuận lợi và đúng pháp luật.

Những lưu ý khi bạn đi nộp hồ sơ trực tiếp

Khi nộp hồ sơ giải thể hộ kinh doanh trực tiếp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh, chủ hộ kinh doanh cần lưu ý:

 • Hồ sơ cần được sắp xếp gọn gàng, khoa học
 • Hồ sơ cần được đóng dấu giáp lai
 • Hồ sơ cần được nộp cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Cơ quan đăng ký kinh doanh

Khi nộp hồ sơ giải thể hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử, chủ hộ kinh doanh cần lưu ý:

 • Chủ hộ kinh doanh cần có chữ ký số
 • Chủ hộ kinh doanh cần sử dụng phần mềm chữ ký số để ký điện tử trên hồ sơ

Thời hạn giải quyết hồ sơ giải thể hộ kinh doanh là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Tuy nhiên, trong thực tế, thời hạn giải quyết hồ sơ có thể thay đổi tùy thuộc vào tình hình thực tế của Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Sau khi nhận được Quyết định giải thể hộ kinh doanh, chủ hộ kinh doanh cần thực hiện các thủ tục sau:

 • Thông báo cho các chủ nợ về việc hộ kinh doanh đã chấm dứt hoạt động
 • Thu hồi giấy phép, chứng chỉ hành nghề (nếu có)
 • Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
 • Có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ tài chính, thuế có liên quan

Bước 4: Nhận kết quả giải thể hộ kinh doanh

Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ giải quyết hồ sơ và trả kết quả cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Kết quả giải thể hộ kinh doanh bao gồm:

 • Giấy xác nhận giải thể hộ kinh doanh: Giấy xác nhận giải thể hộ kinh doanh là giấy tờ do Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp cho hộ kinh doanh sau khi giải thể hộ kinh doanh. Giấy xác nhận giải thể hộ kinh doanh là giấy tờ có giá trị pháp lý cao, chứng minh rằng hộ kinh doanh đã chấm dứt hoạt động kinh doanh.
 • Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (bản gốc): Hộ kinh doanh được giữ lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh là giấy tờ quan trọng để chứng minh hộ kinh doanh đã được đăng ký kinh doanh hợp pháp.

Lưu ý:

 • Hộ kinh doanh có trách nhiệm thanh toán hết các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính trước khi nộp hồ sơ giải thể hộ kinh doanh.

Hộ kinh doanh có trách nhiệm thanh toán hết các khoản nợ, bao gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính, trước khi nộp hồ sơ giải thể hộ kinh doanh. Điều này nhằm bảo vệ quyền lợi của các chủ nợ và tránh việc hộ kinh doanh giải thể nhưng vẫn còn nợ nần.

Trường hợp hộ kinh doanh không thanh toán hết các khoản nợ, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ từ chối giải thể hộ kinh doanh.

Thêm thông tin cụ thể và thực tế

Khi nhận kết quả giải thể hộ kinh doanh, chủ hộ kinh doanh cần lưu ý:

 • Kiểm tra kỹ thông tin trên kết quả giải thể hộ kinh doanh
 • Lưu giữ kết quả giải thể hộ kinh doanh cẩn thận

Chủ hộ kinh doanh cần kiểm tra kỹ thông tin trên kết quả giải thể hộ kinh doanh, bao gồm:

 • Tên hộ kinh doanh
 • Địa chỉ trụ sở chính của hộ kinh doanh
 • Lý do giải thể
 • Ngày bắt đầu giải thể
 • Ngày dự kiến hoàn thành việc giải thể

Chủ hộ kinh doanh cần lưu giữ kết quả giải thể hộ kinh doanh cẩn thận để sử dụng trong trường hợp cần thiết.

Sau khi nhận được kết quả giải thể hộ kinh doanh, chủ hộ kinh doanh cần thực hiện các thủ tục sau:

 • Thu hồi giấy phép, chứng chỉ hành nghề (nếu có)
 • Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
 • Có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ tài chính, thuế có liên quan

Chủ hộ kinh doanh cần thu hồi giấy phép, chứng chỉ hành nghề (nếu có) liên quan đến hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh.

Chủ hộ kinh doanh cần lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và nộp cho cơ quan thuế theo quy định.

Chủ hộ kinh doanh có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ tài chính, thuế có liên quan đến việc giải thể hộ kinh doanh theo quy định.

3. Hồ sơ giải thể hộ kinh doanh cá thể

Hồ sơ giải thể hộ kinh doanh cá thể gồm các giấy tờ sau:

3.1 Bản thông báo chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh

Tên hộ kinh doanh

Tên hộ kinh doanh phải được ghi rõ ràng, đầy đủ theo tên đã được đăng ký kinh doanh. Tên hộ kinh doanh phải được viết bằng chữ in hoa, có thể thêm chữ lót, gạch nối hoặc dấu cách.

Địa chỉ trụ sở chính của hộ kinh doanh

Địa chỉ trụ sở chính của hộ kinh doanh phải được ghi rõ ràng, đầy đủ theo địa chỉ đã được đăng ký kinh doanh. Địa chỉ trụ sở chính của hộ kinh doanh phải bao gồm các thông tin sau:

 • Số nhà, ngõ, đường, phố
 • Xã, phường, thị trấn
 • Quận, huyện, thành phố trực thuộc tỉnh
 • Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Lý do giải thể

Lý do giải thể của hộ kinh doanh phải được ghi rõ ràng, cụ thể. Các lý do giải thể hộ kinh doanh có thể bao gồm:

 • Do chủ hộ kinh doanh chết, mất tích, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự;
 • Do hộ kinh doanh bị phá sản;
 • Do hộ kinh doanh chấm dứt hoạt động vì lý do kinh tế;
 • Do hộ kinh doanh chấm dứt hoạt động vì lý do khác.

Ngày bắt đầu giải thể

Ngày bắt đầu giải thể của hộ kinh doanh là ngày mà hộ kinh doanh bắt đầu thực hiện các thủ tục giải thể theo quy định của pháp luật.

Ngày dự kiến hoàn thành việc giải thể

Ngày dự kiến hoàn thành việc giải thể của hộ kinh doanh là ngày mà hộ kinh doanh dự kiến hoàn thành các thủ tục giải thể theo quy định của pháp luật.

Các lưu ý khi lập bản thông báo chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh

 • Bản thông báo chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh phải được lập thành văn bản, có chữ ký của chủ hộ kinh doanh.
 • Bản thông báo chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh phải được gửi đến các chủ nợ của hộ kinh doanh.
 • Bản thông báo chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh phải được đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

3.2 Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh là giấy tờ quan trọng để chứng minh hộ kinh doanh đã được đăng ký kinh doanh hợp pháp. Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh có giá trị pháp lý cao, được sử dụng trong nhiều trường hợp, bao gồm:

 • Để thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh.
 • Để chứng minh hộ kinh doanh là đối tượng được hưởng các chính sách, ưu đãi của Nhà nước.
 • Để xác định tư cách pháp nhân của hộ kinh doanh trong các giao dịch dân sự.

Thông tin trên bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh bao gồm các thông tin sau:

 • Tên hộ kinh doanh
 • Địa chỉ trụ sở chính của hộ kinh doanh
 • Ngành, nghề kinh doanh của hộ kinh doanh
 • Số điện thoại, số fax, thư điện tử của hộ kinh doanh (nếu có)
 • Họ, tên, chữ ký của chủ hộ kinh doanh
 • Ngày cấp, ngày hết hạn của Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Các lưu ý khi sử dụng bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh phải được giữ gìn cẩn thận, tránh làm mất, rách, nát.
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh chỉ được sử dụng cho các mục đích nêu trên.

Trách nhiệm của chủ hộ kinh doanh đối với bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Chủ hộ kinh doanh có trách nhiệm giữ gìn bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và sử dụng bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đúng mục đích. Trường hợp làm mất, rách, nát bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, chủ hộ kinh doanh phải thực hiện thủ tục xin cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật.

3.3 Giấy xác nhận thanh toán đầy đủ các khoản nợ của hộ kinh doanh (gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính) của Chi cục Thuế

Giấy xác nhận thanh toán đầy đủ các khoản nợ của hộ kinh doanh (gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính) của Chi cục Thuế là giấy tờ do Chi cục Thuế cấp cho hộ kinh doanh sau khi hộ kinh doanh đã thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính. Giấy xác nhận này là một trong những giấy tờ bắt buộc phải có trong hồ sơ giải thể hộ kinh doanh.

Thông tin trên Giấy xác nhận thanh toán đầy đủ các khoản nợ của hộ kinh doanh (gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính) của Chi cục Thuế

Giấy xác nhận thanh toán đầy đủ các khoản nợ của hộ kinh doanh (gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính) của Chi cục Thuế bao gồm các thông tin sau:

 • Tên hộ kinh doanh
 • Địa chỉ trụ sở chính của hộ kinh doanh
 • Số Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân của chủ hộ kinh doanh
 • Số điện thoại, số fax, thư điện tử của hộ kinh doanh (nếu có)
 • Loại nợ
 • Số tiền nợ
 • Ngày thanh toán
 • Chữ ký của người có thẩm quyền của Chi cục Thuế

Cách thức xin cấp Giấy xác nhận thanh toán đầy đủ các khoản nợ của hộ kinh doanh (gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính) của Chi cục Thuế

Để xin cấp Giấy xác nhận thanh toán đầy đủ các khoản nợ của hộ kinh doanh (gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính) của Chi cục Thuế, chủ hộ kinh doanh cần chuẩn bị hồ sơ gồm:

 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
 • Bản sao Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân của chủ hộ kinh doanh
 • Bản sao các giấy tờ chứng minh đã thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính

Hồ sơ xin cấp Giấy xác nhận thanh toán đầy đủ các khoản nợ của hộ kinh doanh (gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính) của Chi cục Thuế được nộp trực tiếp tại Chi cục Thuế nơi hộ kinh doanh đã đăng ký kinh doanh.

Thời gian giải quyết hồ sơ xin cấp Giấy xác nhận thanh toán đầy đủ các khoản nợ của hộ kinh doanh (gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính) của Chi cục Thuế

Thời gian giải quyết hồ sơ xin cấp Giấy xác nhận thanh toán đầy đủ các khoản nợ của hộ kinh doanh (gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính) của Chi cục Thuế là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Kết luận

Giấy xác nhận thanh toán đầy đủ các khoản nợ của hộ kinh doanh (gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính) của Chi cục Thuế là giấy tờ quan trọng, chứng minh hộ kinh doanh đã thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính trước khi giải thể. Vì vậy, chủ hộ kinh doanh cần chú ý nộp hồ sơ xin cấp giấy xác nhận này đầy đủ và đúng hạn để đảm bảo việc giải thể hộ kinh doanh được thực hiện thuận lợi và đúng pháp luật.

3.4 Mẫu bản thông báo chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh

Thông báo chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Mẫu thông báo chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

 

Bản thông báo chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh là giấy tờ quan trọng, thể hiện ý chí của chủ hộ kinh doanh về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh. Bản thông báo này phải được gửi đến các chủ nợ của hộ kinh doanh và đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Thông tin trên bản thông báo chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh

Bản thông báo chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh bao gồm các thông tin sau:

 • Tên hộ kinh doanh
 • Địa chỉ trụ sở chính của hộ kinh doanh
 • Lý do giải thể
 • Ngày bắt đầu giải thể
 • Ngày dự kiến hoàn thành việc giải thể

Lưu ý khi lập bản thông báo chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh

 • Bản thông báo chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh phải được lập thành văn bản, có chữ ký của chủ hộ kinh doanh.
 • Bản thông báo chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh phải được gửi đến các chủ nợ của hộ kinh doanh.
 • Bản thông báo chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh phải được đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Kết luận

Mẫu bản thông báo chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh là mẫu giấy tờ quan trọng, cần được chuẩn bị đầy đủ và chính xác khi thực hiện thủ tục giải thể hộ kinh doanh. Chủ hộ kinh doanh cần lưu ý các thông tin và lưu ý khi lập bản thông báo này để đảm bảo việc giải thể hộ kinh doanh được thực hiện thuận lợi và đúng pháp luật.

3.5 Mẫu giấy xác nhận thanh toán đầy đủ các khoản nợ của hộ kinh doanh (gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính) của Chi cục Thuế

Mẫu giấy xác nhận thanh toán các khoản nợ

Mẫu giấy xác nhận thanh toán các khoản nợ

 

Giấy xác nhận thanh toán đầy đủ các khoản nợ của hộ kinh doanh (gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính) của Chi cục Thuế là giấy tờ do Chi cục Thuế cấp cho hộ kinh doanh sau khi hộ kinh doanh đã thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính. Giấy xác nhận này là một trong những giấy tờ bắt buộc phải có trong hồ sơ giải thể hộ kinh doanh.

Thông tin trên giấy xác nhận thanh toán đầy đủ các khoản nợ của hộ kinh doanh (gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính) của Chi cục Thuế

Giấy xác nhận thanh toán đầy đủ các khoản nợ của hộ kinh doanh (gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính) của Chi cục Thuế bao gồm các thông tin sau:

 • Tên hộ kinh doanh
 • Địa chỉ trụ sở chính của hộ kinh doanh
 • Số Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân của chủ hộ kinh doanh
 • Số điện thoại, số fax, thư điện tử của hộ kinh doanh (nếu có)
 • Loại nợ
 • Số tiền nợ
 • Ngày thanh toán
 • Chữ ký của người có thẩm quyền của Chi cục Thuế

Cách thức xin cấp giấy xác nhận thanh toán đầy đủ các khoản nợ của hộ kinh doanh (gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính) của Chi cục Thuế

Để xin cấp giấy xác nhận thanh toán đầy đủ các khoản nợ của hộ kinh doanh (gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính) của Chi cục Thuế, chủ hộ kinh doanh cần chuẩn bị hồ sơ gồm:

 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
 • Bản sao Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân của chủ hộ kinh doanh
 • Bản sao các giấy tờ chứng minh đã thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính

Hồ sơ xin cấp giấy xác nhận thanh toán đầy đủ các khoản nợ của hộ kinh doanh (gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính) của Chi cục Thuế được nộp trực tiếp tại Chi cục Thuế nơi hộ kinh doanh đã đăng ký kinh doanh.

Thời gian giải quyết hồ sơ xin cấp giấy xác nhận thanh toán đầy đủ các khoản nợ của hộ kinh doanh (gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính) của Chi cục Thuế

Thời gian giải quyết hồ sơ xin cấp giấy xác nhận thanh toán đầy đủ các khoản nợ của hộ kinh doanh (gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính) của Chi cục Thuế là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Lưu ý khi lập giấy xác nhận thanh toán đầy đủ các khoản nợ của hộ kinh doanh (gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính) của Chi cục Thuế

 • Giấy xác nhận thanh toán đầy đủ các khoản nợ của hộ kinh doanh (gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính) của Chi cục Thuế phải được lập thành văn bản, có chữ ký của người có thẩm quyền của Chi cục Thuế.
 • Giấy xác nhận thanh toán đầy đủ các khoản nợ của hộ kinh doanh (gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính) của Chi cục Thuế phải được cấp cho hộ kinh doanh sau khi hộ kinh doanh đã thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính.

Kết luận

Mẫu giấy xác nhận thanh toán đầy đủ các khoản nợ của hộ kinh doanh (gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính) của Chi cục Thuế là mẫu giấy tờ quan trọng, cần được chuẩn bị đầy đủ và chính xác khi thực hiện thủ tục giải thể hộ kinh doanh. Chủ hộ kinh doanh cần lưu ý các thông tin và lưu ý khi lập mẫu giấy này để đảm bảo việc giải thể hộ kinh doanh được thực hiện thuận lợi và đúng pháp luật.

Lưu ý thêm

 • Các khoản nợ được xác định là đã thanh toán đầy đủ khi đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận đã thanh toán.
 • Các giấy tờ chứng minh đã thanh toán đầy đủ các khoản nợ bao gồm:
  • Giấy biên nhận thanh toán tiền nợ của chủ nợ;
  • Giấy xác nhận thanh toán nợ của cơ quan có thẩm quyền;
  • Bản sao các chứng từ ngân hàng thể hiện việc thanh toán nợ.

3.6 Cách nộp hồ sơ giải thể hộ kinh doanh cá thể

Chủ hộ kinh doanh có thể nộp hồ sơ giải thể hộ kinh doanh theo một trong hai cách sau:

Đăng ký hộ kinh doanh trực tiếp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh

 • Bước 1: Chủ hộ kinh doanh chuẩn bị hồ sơ theo quy định.
 • Bước 2: Mang hồ sơ đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đã đăng ký kinh doanh.
 • Bước 3: Nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết tại Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Khi nộp hồ sơ giải thể hộ kinh doanh trực tiếp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh, chủ hộ kinh doanh cần lưu ý:

 • Nộp bản sao có chứng thực của các giấy tờ trong hồ sơ.
 • Nộp hồ sơ đúng thời hạn quy định.
 • Nộp phí, lệ phí theo quy định.

Đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử

 • Bước 1: Chủ hộ kinh doanh chuẩn bị hồ sơ theo quy định.
 • Bước 2: Đăng ký tài khoản và chữ ký số.
 • Bước 3: Ký điện tử trên hồ sơ.
 • Bước 4: Nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết qua mạng thông tin điện tử.

Khi nộp hồ sơ giải thể hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử, chủ hộ kinh doanh cần lưu ý:

 • Có tài khoản và chữ ký số hợp lệ.
 • Ký điện tử trên hồ sơ đúng quy định.
 • Nộp hồ sơ đúng thời hạn quy định.

Thời hạn giải quyết hồ sơ giải thể hộ kinh doanh cá thể

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện có trách nhiệm giải quyết hồ sơ giải thể hộ kinh doanh cá thể trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Kết quả giải quyết hồ sơ giải thể hộ kinh doanh cá thể

Sau khi giải quyết hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện sẽ cấp Giấy xác nhận giải thể hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh.

Lưu ý khi giải thể hộ kinh doanh cá thể

 • Hộ kinh doanh có trách nhiệm thanh toán hết các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính trước khi nộp hồ sơ giải thể hộ kinh doanh.
 • Trường hợp hộ kinh doanh không thanh toán hết các khoản nợ, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ từ chối giải thể hộ kinh doanh.
 • Sau khi nhận được Giấy xác nhận giải thể hộ kinh doanh, hộ kinh doanh có trách nhiệm thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thanh lý tài sản, chấm dứt hợp đồng lao động (nếu có).

Bổ sung thông tin thực tế

 • Hồ sơ giải thể hộ kinh doanh cá thể bao gồm:

  • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.
  • Thông báo chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh.
  • Giấy xác nhận thanh toán đầy đủ các khoản nợ của hộ kinh doanh (gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính) của Chi cục Thuế.
 • Hộ kinh doanh có thể nộp hồ sơ giải thể hộ kinh doanh tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đã đăng ký kinh doanh.

 • Thời hạn giải quyết hồ sơ giải thể hộ kinh doanh cá thể là 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

 • Giấy xác nhận giải thể hộ kinh doanh là giấy tờ quan trọng, chứng minh hộ kinh doanh đã chấm dứt hoạt động kinh doanh.

 • Sau khi nhận được Giấy xác nhận giải thể hộ kinh doanh, hộ kinh doanh có trách nhiệm thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thanh lý tài sản, chấm dứt hợp đồng lao động (nếu có).

Lưu ý khi giải thể hộ kinh doanh cá thể

 • Hộ kinh doanh có trách nhiệm thanh toán hết các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính trước khi nộp hồ sơ giải thể hộ kinh doanh.

 • Trường hợp hộ kinh doanh không thanh toán hết các khoản nợ, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ từ chối giải thể hộ kinh doanh.

 • Hộ kinh doanh có trách nhiệm thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thanh lý tài sản, chấm dứt hợp đồng lao động (nếu có) sau khi nhận được Giấy xác nhận giải thể hộ kinh doanh.

4. Hướng dẫn giải thể hộ kinh doanh cá thể online

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ giải thể hộ kinh doanh cá thể online bao gồm:

 • Thông báo về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
Bản sao giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Bản sao giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

 

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh được lập theo mẫu quy định tại Phụ lục II-6 ban hành kèm theo Nghị định 01/2021/NĐ-CP. Thông báo cần có các nội dung sau:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số thuế của hộ kinh doanh
 • Lý do giải thể
 • Thời hạn giải thể
 • Phương án xử lý tài sản của hộ kinh doanh
 • Họ, tên, chữ ký của chủ hộ kinh doanh hoặc người đại diện theo pháp luật của hộ kinh doanh

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh là giấy tờ chứng minh hộ kinh doanh đã được đăng ký thành lập và hoạt động hợp pháp.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Hồ sơ giải thể hộ kinh doanh cá thể online được nộp trực tuyến trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Để nộp hồ sơ online, chủ hộ kinh doanh cần có tài khoản đăng ký trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Nếu chưa có tài khoản, chủ hộ kinh doanh có thể đăng ký tài khoản mới.

Sau khi có tài khoản, chủ hộ kinh doanh thực hiện các bước sau để nộp hồ sơ:

 1. Truy cập Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 2. Chọn mục "Đăng ký kinh doanh".
 3. Chọn mục "Gia hạn, tạm ngừng, chấm dứt hoạt động".
 4. Chọn mục "Gia hạn, tạm ngừng, chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh".
 5. Nhấn nút "Nộp hồ sơ".
 6. Nhập thông tin theo hướng dẫn.
 7. Nhấn nút "Nộp hồ sơ".
Công thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Công thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

 

Bước 3: Xử lý hồ sơ

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đã đăng ký sẽ thực hiện giải quyết hồ sơ.

Bước 4: Nhận kết quả

Chủ hộ kinh doanh có thể tra cứu kết quả giải quyết hồ sơ trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Nếu hồ sơ giải thể hộ kinh doanh cá thể hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy xác nhận về việc giải thể hộ kinh doanh.

Lưu ý

 • Trước khi nộp hồ sơ giải thể hộ kinh doanh cá thể, chủ hộ kinh doanh cần thanh toán đầy đủ các khoản thuế, phí, lệ phí.
 • Trường hợp hộ kinh doanh còn nợ thuế, phí, lệ phí, thì cơ quan thuế sẽ thông báo cho chủ hộ kinh doanh thực hiện việc nộp đầy đủ các khoản nợ trước khi giải thể hộ kinh doanh.
 • Sau khi giải thể hộ kinh doanh, chủ hộ kinh doanh không được phép thực hiện các hoạt động kinh doanh.

5. Các trường hợp giải thể hộ kinh doanh cá thể

Theo quy định của pháp luật hiện hành, hộ kinh doanh cá thể có thể bị giải thể trong các trường hợp sau:

Hộ kinh doanh chấm dứt hoạt động theo quyết định của chủ hộ kinh doanh. Đây là trường hợp giải thể hộ kinh doanh phổ biến nhất. Chủ hộ kinh doanh có thể quyết định giải thể hộ kinh doanh vì nhiều lý do khác nhau, chẳng hạn như kinh doanh không hiệu quả, chủ hộ kinh doanh muốn chuyển sang hoạt động kinh doanh khác,...

Hộ kinh doanh bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh có thể bị thu hồi trong các trường hợp sau:

 • Hộ kinh doanh không hoạt động trong thời hạn 06 tháng liên tục kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.
 • Hộ kinh doanh không thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh theo quy định.
 • Hộ kinh doanh không nộp đủ thuế và các khoản nộp khác theo quy định của pháp luật.
 • Hộ kinh doanh có hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật.

Hộ kinh doanh bị tuyên bố phá sản. Phá sản là tình trạng của hộ kinh doanh không có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn khi chủ nợ có yêu cầu.

Hộ kinh doanh bị giải thể theo quyết định của Tòa án. Tòa án có thể ra quyết định giải thể hộ kinh doanh trong các trường hợp sau:

 • Hộ kinh doanh bị chủ nợ khởi kiện yêu cầu giải thể.
 • Hộ kinh doanh có hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Trước khi giải thể hộ kinh doanh, chủ hộ kinh doanh cần thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính. Trường hợp không thanh toán đầy đủ các khoản nợ, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ từ chối giải thể hộ kinh doanh.

6. Thủ tục đóng mã số thuế tại cơ quan thuế

Thủ tục đóng mã số thuế hộ kinh doanh tại cơ quan thuế

Hồ sơ

 • Tờ khai đăng ký thuế mẫu 06/DK-TCT (02 bản)
Tờ khai đăng ký thuế mẫu 06/DK-TCT

Tờ khai đăng ký thuế mẫu 06/DK-TCT

 

 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
 • Bản sao quyết định giải thể hộ kinh doanh (nếu có)
Bản sao quyết định giải thể hộ kinh doanh

Bản sao quyết định giải thể hộ kinh doanh

 

Lưu ý

 • Trường hợp hộ kinh doanh đã nộp hết các khoản thuế, phí, lệ phí, thì cơ quan thuế sẽ đóng mã số thuế và trả lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho chủ hộ kinh doanh.
 • Trường hợp hộ kinh doanh còn nợ thuế, phí, lệ phí, thì cơ quan thuế sẽ thông báo cho chủ hộ kinh doanh thực hiện việc nộp đầy đủ các khoản nợ trước khi đóng mã số thuế.

Nộp hồ sơ

Hồ sơ đóng mã số thuế hộ kinh doanh được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế nơi hộ kinh doanh đã đăng ký.

Giải quyết hồ sơ

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan thuế sẽ thực hiện giải quyết hồ sơ.

Nhận kết quả

Chủ hộ kinh doanh đến cơ quan thuế nhận kết quả giải quyết hồ sơ.

Kết quả giải quyết hồ sơ bao gồm:

 • Quyết định đóng mã số thuế
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (nếu có)

Thêm một số nội dung chi tiết

Tờ khai đăng ký thuế mẫu 06/DK-TCT

Tờ khai đăng ký thuế mẫu 06/DK-TCT cần được chủ hộ kinh doanh ký và ghi rõ họ tên.

Cụ thể, chủ hộ kinh doanh cần ký và ghi rõ họ tên vào các ô sau:

 • Họ và tên người đại diện hợp pháp của hộ kinh doanh
 • Số CMND/CCCD/Hộ chiếu
 • Ngày, tháng, năm sinh
 • Địa chỉ thường trú
 • Điện thoại
 • Fax (nếu có)
 • Email (nếu có)

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cần được đóng dấu giáp lai của cơ quan cấp giấy.

Bản sao quyết định giải thể hộ kinh doanh (nếu có)

Bản sao quyết định giải thể hộ kinh doanh cần được đóng dấu giáp lai của cơ quan cấp quyết định.

Lưu ý khi đóng mã số thuế hộ kinh doanh

 • Hộ kinh doanh cần thanh toán đầy đủ các khoản thuế, phí, lệ phí trước khi đóng mã số thuế.
 • Trường hợp hộ kinh doanh còn nợ thuế, phí, lệ phí, thì cơ quan thuế sẽ thông báo cho chủ hộ kinh doanh thực hiện việc nộp đầy đủ các khoản nợ trước khi đóng mã số thuế.
 • Sau khi đóng mã số thuế, hộ kinh doanh không được phép thực hiện các hoạt động kinh doanh.

7. Mức phạt đối với hành vi nghỉ kinh doanh hộ cá thể nhưng không làm thủ tục giải thể, hủy giấy phép kinh doanh.

Theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 63 Nghị định 122/2021/NĐ-CP, hành vi không thực hiện thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động kinh doanh khi tổ chức, cá nhân chấm dứt hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Mức phạt cụ thể sẽ phụ thuộc vào tính chất, mức độ vi phạm và các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng do cơ quan có thẩm quyền quyết định.

Ngoài ra, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định nêu trên còn bị buộc phải thực hiện thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Ví dụ:

 • Một hộ kinh doanh cá thể nghỉ kinh doanh nhưng không làm thủ tục giải thể, hủy giấy phép kinh doanh. Cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện hành vi vi phạm này và ra quyết định xử phạt hành chính 15.000.000 đồng. Hộ kinh doanh phải nộp phạt và thực hiện thủ tục giải thể, hủy giấy phép kinh doanh theo quy định.

 • Một tổ chức kinh tế nghỉ kinh doanh nhưng không làm thủ tục giải thể, hủy giấy phép kinh doanh. Cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện hành vi vi phạm này và ra quyết định xử phạt hành chính 20.000.000 đồng. Tổ chức kinh tế phải nộp phạt và thực hiện thủ tục giải thể, hủy giấy phép kinh doanh theo quy định.

8. Thẩm quyền, cơ quan hủy giấy phép Hộ kinh doanh

Theo quy định tại khoản 3, Điều 16 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện là cơ quan có thẩm quyền hủy giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Cụ thể, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện có trách nhiệm:

 • Hủy giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp hộ kinh doanh chấm dứt hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật.
 • Hủy giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp hộ kinh doanh bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Thủ tục hủy giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được quy định tại Điều 27 Nghị định 01/2021/NĐ-CP. Theo đó, chủ hộ kinh doanh hoặc người đại diện theo pháp luật của hộ kinh doanh nộp hồ sơ hủy giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trực tiếp tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đã đăng ký.

Hồ sơ hủy giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh bao gồm:

 • Thông báo về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh (theo mẫu quy định tại Phụ lục II-7 ban hành kèm theo Nghị định 01/2021/NĐ-CP);
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện thực hiện thủ tục hủy giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Sau khi hủy giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh không được phép thực hiện các hoạt động kinh doanh.

9. Dịch vụ giải thể hộ kinh doanh cá thể tại Công ty Luật ACC

Chất lượng dịch vụ giải thể hộ kinh doanh của ACC

Việc giải thể hộ kinh doanh là một quá trình phức tạp với nhiều công động và phải thông qua nhiều cơ quan. Do đó nếu như không nắm vững quy định và có kinh nghiệp lâu năm thì việc giải thể một hộ kinh doanh có thể kéo dài vài năm với chi phí bỏ ra gấp chục lần chi phí thành lập hộ kinh doanh.

Với đội ngũ luật sư, chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giải thể hộ kinh doanh và quyết toán thuế giải thể, ACC tự tin rằng sẽ mang đến cho khách hàng những trải nghiệm dịch vụ tốt nhất và trọn vẹn nhất.

Đến với ACC, bạn được gì?

 • Tự hào là đơn vị hàng đầu về tư vấn quy trình thủ tục giải thể hộ kinh doanh, vì vậy luôn đảm bảo mọi vấn đề pháp lý cho quý khách. ACC sẽ không nhận dự án nếu nhận thấy mình không có khả năng chắc chắn cho quý khách.
 • Luôn báo giá trọn gói và không phát sinh chi phí.
 • Không phải đi lại nhiều (từ khâu tư vấn, báo giá, ký hợp đồng, nhận hồ sơ, ký hồ sơ). ACC có đội ngũ hỗ trợ nhiệt tình và tận nơi.
 • Cung cấp hồ sơ rất đơn giản, ACC thay mặt quý khách soạn thảo.
 • Tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức cho khách hàng. Công ty chúng tôi đã cung cấp dịch vụ cho hàng nghìn khách hàng trên toàn quốc nên ngoài việc chuyên viên được đào tạo về chuyên môn thì còn có rất nhiều kinh nghiệm làm việc với cơ quan nhà nước ở tất cả các tỉnh/thành. Do đó, khi làm việc với chúng tôi, bạn sẽ nhận được tất cả các thông tin và dịch vụ mình cần một cách nhanh nhất.

Quy trình đăng ký dịch vụ giải thể hộ kinh doanh của ACC

 • Lắng nghe, nắm bắt thông tin khách hàng cung cấp để tiến hành tư vấn chuyên sâu và đầy đủ những vướng mắc, vấn đề khách hàng đang gặp phải.
 • Báo giá qua điện thoại để khách hàng dễ dàng đưa ra quyết định có hợp tác với ACC không.
 • Khảo sát thực tế  (Đây là một bước vô cùng quan trọng để cá nhân hoặc tổ chức có thể thuận lợi )
 • Ký kết hợp đồng và tiến hành soạn hồ sơ trong vòng 3 ngày nếu khách hàng cung cấp đủ hồ sơ chúng tôi yêu cầu.
 • Khách hàng cung cấp hồ sơ bao gồm thông tin cá nhân, tổ chức trong hợp đồng.
 • Nhận bản soạn thảo hồ sơ thủ tục giải thể hộ kinh doanh cho qúy khách;
 • Hỗ trợ tư vấn miễn phí các vướng mắc sau khi đã thực hiện các thủ tục giải thể hộ kinh doanh.

Phí dịch vụ giải thể hộ kinh doanh tại ACC

ACC cung cấp dịch vụ giải thể giá rẻ cho quý hộ kinh doanh, quý công ty với giá chỉ từ 3.000.000 đồng, tùy thuộc vào hồ sơ của hộ kinh doanh mà chúng tôi sẽ tư vấn giá cả hợp lý. Dịch vụ tại ACC luôn luôn được thực hiện với sự tận tâm và giá cả cạnh tranh thị trường nên Quý khách hàng cứ yên tâm khi liên hệ với chúng tôi.

Dịch vụ giải thể hộ kinh doanh

Dịch vụ giải thể hộ kinh doanh

10. Những câu hỏi thường gặp khi sử dụng dịch vụ giải thể, huỷ giấy phép hộ kinh doanh

Chi phí dịch vụ giải thể, huỷ giấy phép hộ kinh doanh đã bao gồm trọn gói chưa?

 •  ACC luôn báo giá trọn gói, nghĩa là không phát sinh. Luôn đảm bảo ra giấy chứng nhận cho khách hàng; cam kết hoàn tiền nếu không ra giấy. Quy định rõ trong hợp đồng ký kết.

Có tư vấn trước khi nộp hồ sơ giải thể, huỷ giấy phép hộ kinh doanh?

 • ACC luôn có đội ngũ nhân viên chuyện nghiệp, thành thạo các hồ sơ, thủ tục. ACC sẽ tư vấn, hỗ trợ đầy đủ về các việc cần thiết trước khi nộp hồ sơ giải thể hộ kinh doanh.

Có đại diện theo ủy quyền làm việc với các cơ quan có thẩm quyền không?

 • ACC luôn hướng đến sự tiện ích, lợi ích và nhu cầu của khách hàng. ACC có đội ngũ nhân viên đầy đủ kiến thức, trình độ để đảm nhận việc đại diện theo ủy quyền.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (565 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo