Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

logo accACC
Công Ty Luật ACC

Hiện nay, giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm là một loại giấy tờ rất quan trọng đối với các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống. Đây cũng chính là điều kiện cho cơ sở hoạt động kinh doanh, sản xuất thực phẩm một cách hợp pháp và đảm bảo an toàn. Khi Giấy chứng nhân này hết hạn, trong vòng 06 tháng doanh nghiệp, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải nộp hô sơ xin gia hạn giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm khi hoạt động. Cùng Công ty Luật ACC tìm hiểu chi tiết trong nội dung bài viết dưới đây.

gia hạn giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm
                                                       Gia hạn giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

1. Thời hạn của giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

Để xác định việc gia hạn giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm cần xác định được thời hạn của giấy chứng nhận này là bao lâu.

Theo Khoản 1 Điều 37 của Luật an toàn thực phẩm 2010 thì thời hạn của Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm sẽ có hiệu lực trong thời gian 03 năm.

Điều kiện để có thể gia hạn giấy chứng nhận an toàn thực phẩm theo Điều 37 của Luật an toàn thực phẩm 2010 như sau: “Trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm hết hạn, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải nộp hồ sơ xin cấp lại Giấy chứng nhận trong trường hợp tiếp tục sản xuất, kinh doanh. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp lại được thực hiện theo quy định tại Điều 36 của Luật an toàn thực phẩm 2010.”

Như vậy, thời hạn của giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm là 03 năm. Khi hết thời hạn thì phải tiến hành gia hạn giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩmtheo quy định nêu trên nếu như muốn tiếp tục kinh doanh.

2. Gia hạn giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

tan phu hcm ca phe ASINT

Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm sau gia hạn

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm chỉ có giá trị trong vòng 3 năm. Trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận này hết hạn, tổ chức, cá nhân kinh doanh, sản xuất thực phẩm phải nộp hồ sơ để gia hạn giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường hợp muốn tiếp tục hoạt động sản xuất, kinh doanh. Thời hạn của Giấy chứng nhận cấp mới được tính từ khi Giấy chứng nhận đã được cấp trước đó hết hiệu lực.

Trong trường hợp không đăng ký gia hạn giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm thì sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định của  pháp luật, có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt hành chính, thậm chí nghiêm trọng hơn sẽ bị buộc đóng cửa cơ sở kinh doanh.

3. Hồ sơ đăng ký gia hạn giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

Căn cứ theo các quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày ngày 02/02/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm có hiệu lực thi hành ngày 02/02/2018 và Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

Hồ sơ đăng ký gia hạn giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm gồm các giấy tờ, tài liệu sau:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao y chứng thực);
 • Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm gần hết hạn;
 •  Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh; an toàn thực phẩm theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
 • Bản vẽ các thiết bị, cơ sở sở vật chất của co sở;
 • Bản vẽ sơ đồ nơi kinh doanh và khu vực xung quanh;
 • Giấy chứng nhận kiểm tra sức khỏe tổng quát của chủ cơ sở sản xuất và người trực tiếp sản phẩm;
 • Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định của Bộ trưởng Bộ quản lý ngành.

4. Mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

PHỤ LỤC 9

(Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2012/TT-BCT ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

…….., ngày ……… tháng ………. năm……

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM

Kính gửi: (Tên cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm)
…………………………………………………………………………………………

Đơn vị chúng tôi (tên cơ sở) …………………………………… đề nghị quý cơ quan cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh (tên sản phẩm), cụ thể như sau:

Giấy chứng nhận cũ đã được cấp số…………. ngày cấp………………………………..

Lý do xin cấp lại Giấy chứng nhận: ……………………………………………………………………

Đề nghị Quý cơ quan xem xét chấp thuận.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– ……….
– Lưu …..

CHỦ CƠ SỞ
(Ký tên, đóng dấu)

5. Trình tự thực hiện việc gia hạn Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

Trình tự thực hiện gia hạn giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm như sau:

 • Bước 1. Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo hướng dẫn trên.
 • Bước 2. Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận; trả kết quả của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận.
  • Thời gian nộp hồ sơ: Vào giờ hành chính các ngày trong tuần (trừ ngày lễ và ngày nghỉ).
 • Bước 3. Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:
  • Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ: cơ quan viết giấy hẹn cho cá nhân, tổ chức.
  • Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ:cơ quan hướng dẫn để cá nhân; tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định pháp luật.
 • Bước 4. Cơ quan tiếp nhận chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.
 • Bước 5. Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

6. Dịch vụ đăng ký gia hạn giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm của công ty ACC

SINH TO TAO DAN phu nhuan hcm

Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm sau gia hạn

 • Tư vấn đầy đủ và nhanh chóng, chính xác khi khách hàng liên hệ ngay qua điện thoại.
 • ACC sẽ soạn thảo hợp đồng nhanh chóng và đến tận nơi ký hợp đồng và đồng thời hướng dẫn set up cụ thể ở cơ sở, báo giá trọn gói cho cơ sở.
 • Hỗ trợ đăng ký tập huấn tại Ban quản lý An toàn thực phẩm, lấy giấy xác nhận tập huấn An toàn thực phẩm.
 • Hướng dẫn khám sức khỏe định kỳ theo quy định của Bộ Y Tế.
 • ACC sẽ hỗ trợ bổ xung hồ sơ thế nào để đúng quy chuẩn và đảm bảo ra giấy được cho khách hàng. Soạn hồ sơ nhanh chóng xin gia hạn giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm và tiến hành nộp hồ sơ.
 • Theo dõi tiến độ hồ sơ, hướng dẫn cách giải trình và đồng hành cùng khách hàng khi có đoàn thẩm định.
 • Thay mặt khách hàng nhận giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm và bàn giao giấy chứng nhận tận tay chủ cơ sở.

7. Những câu hỏi thường gặp khi gia hạn giấy chứng nhận

Báo giá gia hạn giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

ACC cung cấp dịch vụ với 2 giá trọn gói cơ bản và cam kết không phát sinh khi đã báo giá. Luôn báo trọn gói không phát sinh và đã bao gồm luôn chi phí cho đoàn thẩm định.

 • Loại hình công ty: 11.000.000 VNĐ – 15.000.000 VNĐ
 • Loại hình hộ kinh doanh cá thể: 10.000.000 VNĐ

 Lưu ý: Với điều kiện cơ sở sạch sẽ, tùy từng trường hợp ACC sẽ báo giá để tiết kiệm chi phí sửa chữa và set up nhất cho cơ sở kinh doanh. Chúng tôi cam kết hoàn tiền nếu không ra được giấy và kể cả phí đã nộp nhà nước.

Bao lâu sẽ có giấy chứng nhận?

Tổng thời gian hoàn thành công việc từ lúc nhận hồ sơ khách hàng cung cấp khoảng 25 -35 ngày (có thể nhanh hơn tùy tình hình thực tế tại đơn vị và yếu tố khách quan khác).

Có xuống cơ sở khảo sát không?

Để đảm bảo việc được cấp phép, thì khảo sát cơ sở là điều bắt buộc ACC phải thực hiện. ACC sẽ xuống tận cơ sở lấy hồ sơ; tư vấn; khảo sát và ký hợp đồng để thuận tiện cho quý khách.

Trên đây là toàn bộ tư vấn liên quan đến thời hạn cũng như khi nào cần gia hạn giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm và các bước gia hạn để bạn đọc tham khảo. Nếu có bất ký vướng mắc cần giải đáp vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ nhanh nhất.

5/5 - (34 bình chọn)
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận