Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

Trang chủ / Blog / Cách Đăng Ký GPKD / Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

Đối với mỗi cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm khi hoạt động. Khi Giấy chứng nhân này hết hạn, trong vòng 06 tháng doanh nghiệp, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải nộp hô sơ cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm xin cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm khi hoạt động. Vậy thủ tục xin cấp lại này ra sao?

gia hạn giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm
gia hạn giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

Theo Điều 7 của Thông tư 58/2014/TT-BCT về Quy định cấp, thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương  ngày 22 tháng 12 năm 2014 thì: “Giấy chứng nhận có hiệu lực trong thời gian 03 (ba) năm. Trong trường hợp tiếp tục sản xuất, kinh doanh thực phẩm, trước 06 (sáu) tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận hết hạn, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải nộp hồ sơ xin cấp lại theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 của Thông tư này. Thời hạn của Giấy chứng nhận cấp mới được tính từ khi Giấy chứng nhận đã được cấp trước đó hết hiệu lực”.

Trường hợp khi cơ quan chức năng kiểm tra, nếu không có Giấy chứng nhận An toàn thực phẩm hoặc Giấy chứng nhận đã hết hiệu lực mà không đăng ký gia hạn thì sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định của Nghị định 178/2013/NĐ-CP  về Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm ngày 14 tháng 11 năm 2013.

Sau đây là thủ tục xin gia hạn Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm:

1. Hồ sơ đăng ký gia hạn giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trước 06 tháng (tính đến ngày Giấy chứng nhận hết hạn), trong trường hợp tiếp tục sản xuất, kinh doanh, cơ sở phải nộp đơn đề nghị theo Phụ lục 9 ban hành kèm theo Thông tư 29/2012/TTBCT về Quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương ngày 05 tháng 10 năm 2012 như sau:

PHỤ LỤC 9

(Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2012/TT-BCT ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

…….., ngày ……… tháng ………. năm……

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM

Kính gửi: (Tên cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm)
…………………………………………………………………………………………

Đơn vị chúng tôi (tên cơ sở) …………………………………… đề nghị quý cơ quan cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh (tên sản phẩm), cụ thể như sau:

Giấy chứng nhận cũ đã được cấp số…………. ngày cấp………………………………..

Lý do xin cấp lại Giấy chứng nhận: ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Đề nghị Quý cơ quan xem xét chấp thuận.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– ……….
– Lưu …..

CHỦ CƠ SỞ
(Ký tên, đóng dấu)

Sau đó theo Điều 3 Thông tư 29/2012/TT-BCT thì Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đóng thành 01 quyển (02 bộ), gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư;
 • Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư có ngành nghề sản xuất, kinh doanh thực phẩm;
 • Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm theo Phụ lục 2 hoặc Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư;
 • Bản chính hoặc bản sao chứng thực Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm của chủ cơ sở, người trực tiếp sản xuất, kinh doanh hoặc danh sách các cán bộ của cơ sở trực tiếp sản xuất, kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền được Bộ Công Thương chỉ định cấp theo quy định;
 • Bản chính hoặc bản sao chứng thực Giấy xác nhận đủ sức khoẻ của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh hoặc danh sách các cán bộ của cơ sở trực tiếp sản xuất, kinh doanh do cơ quan y tế cấp quận/huyện trở lên cấp theo quy định.

2. Trình tự thực hiện gia hạn giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm:

Bước 1: Đối tượng là cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh thực phẩm chuẩn bị đầy đủ hồ sơ gia hạn giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm theo hướng dẫn trên;

Bước 2:

 • Trường hợp 1:
  • Cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh thực phẩm nộp hồ sơ gia hạn giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm cho cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận ATTP  (Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).
  • Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải xem xét tính đầy đủ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho cơ sở nếu không đầy đủ.
  • Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền thực hiện thẩm tra hồ sơ thẩm định xếp loại cơ sở và cấp Giấy chứng nhận ATTP (nếu cơ sở đã được thẩm định và xếp loại A hoặc B).
  • Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP hoặc không cấp Giấy chứng nhận ATTP trong đó phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 • Trường hợp 2:
  • Cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh thực phẩm nộp hồ sơ gia hạn giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm cho cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận ATTP  (Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).
  • Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải xem xét tính đầy đủ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho cơ sở nếu không đầy đủ.
  • Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền tổ chức đi thẩm định thực tế điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở.
  • Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP hoặc không cấp Giấy chứng nhận ATTP trong đó phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3. Cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

3. Dịch vụ đăng ký gia hạn giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm của công ty ACC

 • Tư vấn đầy đủ và nhanh chóng, chính xác khi khách hàng liên hệ ngay qua điện thoại.
 • ACC sẽ soạn thảo hợp đồng nhanh chóng và đến tận nơi ký hợp đồng và đồng thời hướng dẫn set up cụ thể ở cơ sở, báo giá trọn gói cho cơ sở.
 • Hỗ trợ đăng ký tập huấn tại Ban quản lý An toàn thực phẩm, lấy giấy xác nhận tập huấn An toàn thực phẩm.
 • Hướng dẫn khám sức khỏe định kỳ theo quy định của Bộ Y Tế.
 • ACC sẽ hỗ trợ bổ xung hồ sơ thế nào để đúng quy chuẩn và đảm bảo ra giấy được cho khách hàng. Soạn hồ sơ nhanh chóng xin gia hạn giấy đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm và tiến hành nộp hồ sơ
 • Theo dõi tiến độ hồ sơ, hướng dẫn cách giải trình và đồng hành cùng khách hàng khi có đoàn thẩm định
 • Thay mặt khách hàng nhận giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm và bàn giao giấy chứng nhận tận tay chủ cơ sở.
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Hotline: 0909928884

Tổng Đài: 1800.0006

Mail: hotro@accgroup.vn

Viết một bình luận

Language »