Đối tượng của kiểm toán báo cáo tài chính (Cập nhật 2024)

Kiểm toán là mang một tính đặc thù theo quy định của pháp luật hiện hành của nước ta. Kiểm toán báo cáo tài chính là yêu cầu đối với các doanh nghiệp hiện nay và đối tượng của kiếm toán báo cáo tài chính đang được sự quan tâm của mọi người. Như vậy thì đối tượng của kiểm toán báo cáo tài chính là gì? Các quy định hiện hành về đối tượng của kiểm toán báo cáo tài chính. Để tìm hiểu hơn về đối tượng của kiểm toán báo cáo tài chính các bạn hãy theo dõi bài viết dưới đây của ACC để tham khảo về đối tượng của kiểm toán báo cáo tài chính nhé.

doi-tuong-cua-kiem-toan-bao-cao-tai-chinh

Đối tượng của kiểm toán báo cáo tài chính

1. Kiểm toán báo cáo tài chính.

Căn cứ theo quy định của Luật kiểm toán độc lập 2011 về khái niệm kiếm toán báo cáo tài chính được quy định như sau:

 • Kiểm toán báo cáo tài chính là việc kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm tra, đưa ra ý kiến về tính trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu của báo cáo tài chính của đơn vị được kiểm toán theo quy định của chuẩn mực kiểm toán.

2. Đối tượng của kiểm toán báo cáo tài chính.

Về quy định đối tượng của kiểm toán báo cáo tài chính bao gồm những đối tượng như sau:

 • Bảng cân đối kế toán
 • Kết quả kinh doanh
 • Lưu chuyển tiền tệ
 • Thuyết minh báo cáo tài chính.

Báo cáo tài chính này nói lên được tình hình, kết quả tài chính, lưu chuyển tiền tệ và những thông tin cần thiết khác để những người cần sử dụng sẽ phân tích, đánh giá đúng kết quả, tình hình kinh doanh đơn vị. Trong báo cáo tài chính chưa thông tin phi tài chính và thông tin tài chính, thông tin không định lượng và thông tin định lượng.

3. Mục tiêu của kiểm toán báo cáo tài chính.

Về mục tiêu của kiêm toán báo cáo tài chính thì mục tiêu đưa ra cần phải vụ thể hóa trách nhiệm nhà quản trị và hệ thống kế toán. Mục tiêu của kiểm toán báo cáo tài chính mang những tính chất như sau:

 • Tính có thực: Thông tin phản ánh nghiệp vụ phải được đảm bảo bởi thực tế xảy ra các nghiệp vụ đó, thông tin phản ánh nguồn vốn tài sản phải được đảm bảo sự tồn tại của vốn, tài sản đó.
 • Tính đầy đủ: Trong quá trình xử lý, ý nghĩa thông tin phản ánh trên bảng khai tài chính không bị bỏ sót.
 • Tính đúng đắn của việc tính giá: Giá thành, giá tài sản… đều được tính theo phương pháp kế toán là giá thực tế đơn vị phải chi ra để thực hiện các hoạt động đó.
 • Tính đúng đắn trong trình bày và phân loại: Việc phân loại tài sản và vốn, quá trình kinh doanh qua hệ thống tài khoản chi tiết hay tổng hợp.. cần phải tuân thủ quy định cụ thể.
 • Tính đúng đắn trong việc phản ánh quyền và nghĩa vụ đơn vị: Trên bảng khai tài chính, tài sản phản ánh phải thuộc quyền sở hữu hay sử dụng lâu dài của đơn vị. Công nợ và vốn cần phản ánh đúng nghĩa vụ tương ứng của doanh nghiệp.
 • Tính chính xác về cơ học trong các phép tính như sang trang, chuyển số…

4. Xử phạt khi không lập báo cáo tài chính.

Về việc không thực hiện báo cáo tài chính có thể bị xử phạt như sau:

Căn cứ theo quy định tại Nghị định 105/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập thì xử phạt hành vi vi phạm quy định về báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán và công khai báo cáo tài chính như sau:

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

 • Không lập báo cáo tài chính hoặc lập báo cáo tài chính không đầy đủ nội dung theo quy định;
 • Lập và trình bày báo cáo tài chính không đúng phương pháp; không rõ ràng; không nhất quán theo quy định;
 • Nộp báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm từ 01 tháng đến 03 tháng theo thời hạn quy định;
 • Công khai báo cáo tài chính không đầy đủ nội dung theo quy định, gồm: Quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm và các khoản thu chi tài chính khác; tình hình tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, kết quả hoạt động kinh doanh, trích lập và sử dụng các quỹ, thu nhập của nguời lao động;
 • Công khai báo cáo tài chính chậm từ 01 tháng đến 03 tháng theo thời hạn quy định.

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

 • Nộp báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm quá 03 tháng theo thời hạn quy định;
 • Lập báo cáo tài chính không đúng với số liệu trên sổ kế toán và chứng từ kế toán;
 • Giả mạo báo cáo tài chính, khai man số liệu trên báo cáo tài chính;
 • Thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo báo cáo tài chính, khai man số liệu trên báo cáo tài chính;
 • Cố ý, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác cung cấp, xác nhận thông tin, số liệu kế toán sai sự thật;
 • Thực hiện việc công khai báo cáo tài chính chậm quá 03 tháng theo thời hạn quy định;
 • Thông tin, số liệu công khai báo cáo tài chính sai sự thật;
 • Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền không đính kèm báo cáo kiểm toán đối với các trường hợp mà pháp luật quy định phải kiểm toán.

5. Kết luận đối tượng của kiểm toán báo cáo tài chính.

Trên đây là một số nội dung tư vấn của chúng tôi về đối tượng của kiểm toán báo cáo tài chính và như một số vấn đề pháp lý có liên quan đến đối tượng của kiểm toán báo cáo tài chính. Tất cả các ý kiến tư vấn trên của chúng tôi về đối tượng của kiểm toán báo cáo tài chính đều dựa trên các quy định pháp luật hiện hành. Nếu như khách hàng có bất cứ thắc mắc hay yêu cầu bất cứ vấn đề pháp lý nào liên quan đến vấn đề đã trình bày trên về đối tượng của kiểm toán báo cáo tài chính vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các thông tin sau:

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (1075 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo