Thời gian kiểm toán báo cáo tài chính hiện nay (Cập nhật 2024)

Báo cáo tài chính đang là mối quan tâm hiện nay của các doanh nghiệp. Về hoạt động báo cáo tài chính được pháp luật quy định khá cụ thể. Như vậy thì thời gian kiểm toán báo cáo tài chính là gì? Các quy định hiện hành về thời gian kiểm toán báo cáo tài chính. Để tìm hiểu hơn về thời gian kiểm toán báo cáo tài chính các bạn hãy theo dõi bài viết dưới đây của ACC để tham khảo về thời gian kiểm toán báo cáo tài chính nhé.

thoi-gian-kiem-toan-bao-cao-tai-chinh

Thời gian kiểm toán báo cáo tài chính

1. Kiểm toán báo cáo tài chính.

Căn cứ theo quy định của Luật kiểm toán độc lập 2011 về khái niệm kiếm toán báo cáo tài chính được quy định như sau:

 • Kiểm toán báo cáo tài chính là việc kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm tra, đưa ra ý kiến về tính trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu của báo cáo tài chính của đơn vị được kiểm toán theo quy định của chuẩn mực kiểm toán.

2. Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính thực hiện khi nào?

Căn cứ théo quy định của Luật Kiểm toán độc lập 2011 quy định về hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính như sau:

 • Theo quy định tại Khoản 2, Điều 9 Luật Kiểm toán độc lập năm 2011 thì Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm của doanh nghiệp, tổ chức bắt buộc phải kiểm toán báo cáo tài chính phải được giao kết chậm nhất là ba mươi ngày trước ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

Như vậy các doanh nghiệp thuộc diện phải kiểm toán báo cáo tài chính bắt buộc hàng năm có năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 thì hợp đồng kiểm toán chậm nhất phải ký kết vào ngày 01 tháng 12 năm đó.

3. Công bố báo cáo tài chính.

Căn cứ theo quy định của Thông tư 155/2015/TT-BTC quy định về Thời hạn tối đa để công ty công bố báo cáo tài chính năm như sau:

Tại Điểm c Khoản 1 Điều 8 Thông tư 155/2015/TT-BTC quy định thời hạn công bố báo cáo tài chính năm như sau:

 • Công ty đại chúng phải công bố báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo kiểm toán nhưng không vượt quá 90 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính;
 • Trường hợp công ty đại chúng không thể hoàn thành việc công bố báo cáo tài chính năm trong thời hạn nêu trên do phải lập báo cáo tài chính năm hợp nhất hoặc báo cáo tài chính năm tổng hợp; hoặc do các công ty con, công ty liên kết của công ty đại chúng cũng phải lập báo cáo tài chính năm có kiểm toán, báo cáo tài chính năm hợp nhất hoặc báo cáo tài chính năm tổng hợp thì Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính năm khi có yêu cầu bằng văn bản của công ty, nhưng tối đa không quá 100 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật liên quan.

4. Xử phạt về thời gian giao kết hợp đồng.

Theo quy định nếu hợp đồng kiểm toán được giao kết chậm hơn thời hạn quy định thì doanh nghiệp có thể bị xử phạt vi phạm theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 35, Nghị định số 105/2013/NĐ-CP như sau:

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với doanh nghiệp, tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau:

 • Doanh nghiệp, tổ chức là đối tượng bắt buộc phải kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm thực hiện giao kết hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính chậm hơn so với thời hạn quy định.

Câu hỏi thường gặp

5. Câu hỏi thường gặp

Đối tượng kiểm toán báo cáo tài chính?

Đối tượng của công việc kiểm toán báo cáo tài chính là các báo cáo tài chính. Bao gồm: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và bản thuyết minh báo cáo tài chính…

Mục đích của kiểm toán báo cáo tài chính?

 • Mục tiêu tổng quát: Tìm kiếm bằng chứng để đưa ra các ý kiến về tính trung thực, hợp lý của thông tin trên bảng khai tài chính.
 • Mục tiêu kiểm toán chung: Xem xét, đánh giá tổng thể số tiền ghi trên các chu trình, trên cơ sở cam kết chung về trách nhiệm của nhà quản lý về những thông tin thu được qua khảo sát thực tế ở doanh nghiệp.

Nguyên tắc cơ bản của kiểm toán báo cáo tài chính?

Có 4 nguyên tắc cơ bản mà các kiểm toán viên cần tuân theo khi làm kiểm toán báo cáo tài chính. Đó là:

 • Tuân thủ pháp luật
 • Tuân thủ nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp như: độc lập, chính trực, khách quan, năng lực chuyên môn và tính thận trọng, bảo mật.
 • Tuân thủ chuẩn mực chuyên môn.
 • Kiểm toán viên cần có thái độ hoài nghi mang tính nghề nghiệp.

Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính?

Để thu thập được đầy đủ thông tin làm căn cứ kết luận về tính trung thực của báo cáo tài chính, thì kiểm toán viên cần xây dựng được quy trình kiểm toán cụ thể. Thông thường, quy trình này bao gồm 3 bước như sau:

 • Lập kế hoạch
 • Thực hiện kiểm toán.
 • Tổng hợp, kết luận và hình thành ý kiến kiểm toán.

6. Kết luận thời gian kiểm toán báo cáo tài chính.

Trên đây là một số nội dung tư vấn của chúng tôi về thời gian kiểm toán báo cáo tài chính và như một số vấn đề pháp lý có liên quan đến thời gian kiểm toán báo cáo tài chính. Tất cả các ý kiến tư vấn trên của chúng tôi về thời gian kiểm toán báo cáo tài chính đều dựa trên các quy định pháp luật hiện hành. Nếu như khách hàng có bất cứ thắc mắc hay yêu cầu bất cứ vấn đề pháp lý nào liên quan đến vấn đề đã trình bày trên về thời gian kiểm toán báo cáo tài chính vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các thông tin sau:

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (220 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo