Dịch vụ giấy phép lữ hành nội địa tại Quận 12 - [Trọn gói 2022]

Du lịch Việt Nam trong những năm gần đây phát triển mạnh mẽ kéo theo đó là sự vươn lên mạnh mẽ của những công ty kinh doanh lữ hành quốc tế, nội địa. Việc thành lập các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành phải đáp ứng điều kiện theo quy định pháp luật.

Bạn muốn thành lập công ty lữ hành chuyên dẫn tour nội địa nhưng không rõ thủ tục xin giấy phép lữ hành nội địa thế nào? Chỉ từ 10 ngày, nhận ngay giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa. Gọi ngay cho chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn miễn phí. Cùng accgroup.vn Bắt đầu nào ! 

Cơ hội đầu tư nhà đất tại Quận 12

1.Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành là gì?

 

 • Doanh nghiệp lữ hành là các đơn vị có tư cách pháp nhân độc lập. Nó được thành lập và sinh lời bằng phương thức giao dịch; ký kết các hợp đồng du lịch hoặc tổ chức thực hiện các chương trình du lịch trọn gói cho kinh doanh du lịch.
 • Tiền ký quỹ trong kinh doanh là số tiền Doanh nghiệp phải thực hiện nghĩa vụ ký quỹ khi có ý định thành lập đối với những ngành nghề pháp luật quy định về số tiền ký quỹ. Pháp luật quy định cụ thể về các trường hợp sử dụng tiền ký quỹ này trên thực tế.

2.Ký quỹ và phương thức ký quỹ cho doanh nghiệp kinh doanh lữ hành

Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa: 100.000.000 đồng.

Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế:

 • Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam: 250.000.000 đồng;
 • Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài: 500.000.000 đồng;
 • Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam; khách du lịch ra nước ngoài: 500.000.000 đồng.
 • Doanh nghiệp thực hiện ký quỹ bằng đồng Việt Nam tại ngân hàng thương mại; ngân hàng hợp tác xã hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập; hoạt động tại Việt Nam; được hưởng lãi suất theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp và ngân hàng nhận ký quỹ. Tiền ký quỹ phải được duy trì trong suốt thời gian doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Để tìm hiểu thêm về thủ tục xin cấp giấy phép lữ hành nội địa, mời các bạn tham khảo thông tin dưới đây:

3.Điều kiện để thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế

Ngoài những yêu cầu về số tiền ký quỹ các doanh nghiệp còn phải đáp ứng các điều kiện về vốn điều lệ, số hướng dẫn viên lữ hành quốc tế,… để có thể được pháp kinh doanh lĩnh vực này. Cụ thể:

 • Mức vốn điều lệ trên 250.000.000đ khi doanh nghiệp đăng ký ngành nghề lữ hành quốc tế đưa khách du lịch vào Việt Nam.
 • Mức vốn điều lệ trên 500.000.000đ khi doanh nghiệp đăng ký ngành nghề lữ hành quốc tế đưa khách du lịch ra nước ngoài.
 • Công ty phải trích dẫn cụ thể điều luật quy định về hoạt động lữ hành trong luật du lịch trên ngành nghề đăng ký doanh nghiệp.
 • Cam kết chỉ kinh doanh các ngành nghề có điều kiện khi đáp ứng quy định pháp luật.
 • Công ty có vốn nước ngoài chỉ được thành lập theo hình thức liên doanh đối với ngành nghề lữ hành.

4.Điều kiện để doanh nghiệp xin giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa

Kinh doanh lữ hành quốc tế đối với công ty có vốn nước ngoài

Theo hình thức liên doanh hoặc hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật; các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Có phương án kinh doanh lữ hành; có chương trình du lịch cho khách du lịch quốc tế theo phạm vi kinh doanh là “kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam”.

Người điều hành có thời gian ít nhất 4 năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành. Thời gian làm việc trong lĩnh vực lữ hành được xác định bằng tổng thời gian trực tiếp làm việc trong:

 • Quản lý hoạt động lữ hành;
 • Hướng dẫn du lịch;
 • Quảng bá, xúc tiến du lịch;
 • Xây dựng và điều hành chương trình du lịch;
 • Nghiên cứu, giảng dạy về lữ hành, hướng dẫn du lịch.
 • Thời gian làm việc trong lĩnh vực lữ hành được xác định thông qua giấy xác nhận của cơ quan; tổ chức; Doanh nghiệp nơi cá nhân đó đã hoặc đang làm việc; các giấy tờ hợp lệ khác xác nhận.
 • Có ít nhất 3 hướng dẫn viên được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế.
 • Có tiền ký quỹ theo quy định của Chính phủ.

Kinh doanh lữ hành quốc tế đối với công ty trong nước

Có phương án kinh doanh lữ hành; có chương trình du lịch cho khách du lịch quốc tế theo phạm vi kinh doanh, bao gồm:

 • Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam;
 • Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài;
 • Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài.
 • Người điều hành có thời gian ít nhất 4 năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành. Thời gian làm việc trong lĩnh vực lữ hành được xác định bằng tổng thời gian trực tiếp làm việc trong:
 • Quản lý hoạt động lữ hành;
 • Hướng dẫn du lịch;
 • Quảng bá, xúc tiến du lịch;
 • Xây dựng và điều hành chương trình du lịch;
 • Nghiên cứu, giảng dạy về lữ hành, hướng dẫn du lịch.
 • Thời gian làm việc trong lĩnh vực lữ hành được xác định thông qua giấy xác nhận của cơ quan; tổ chức; Doanh nghiệp nơi cá nhân đó đã hoặc đang làm việc; các giấy tờ hợp lệ khác xác nhận.
 • Có ít nhất 3 hướng dẫn viên được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế.
 • Có tiền ký quỹ theo quy định của Chính phủ.

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

Có đăng ký giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.

Có phương án kinh doanh lữ hành nội địa; có chương trình du lịch cho khách du lịch nội địa.

Người điều hành có thời gian ít nhất 3 năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành. Thời gian làm việc trong lĩnh vực lữ hành được xác định bằng tổng thời gian trực tiếp làm việc trong:

 • Quản lý hoạt động lữ hành;
 • Hướng dẫn du lịch;
 • Quảng bá, xúc tiến du lịch;
 • Xây dựng và điều hành chương trình du lịch;
 • Nghiên cứu, giảng dạy về lữ hành, hướng dẫn du lịch.
 • Thời gian làm việc trong lĩnh vực lữ hành được xác định thông qua giấy xác nhận của cơ quan; tổ chức; Doanh nghiệp nơi cá nhân đó đã hoặc đang làm việc; các giấy tờ hợp lệ khác xác nhận.

5.Hướng dẫn sơ đăng ký giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa

Dịch vụ xin cấp giấy phép lữ hành Quốc Tế (Out-Inbound 2022)

 • Hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa
 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa;
 • Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành;
 • Bản sao có chứng thực quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành;
 • Bản sao có chứng thực văn bằng; chứng chỉ của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành (Bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành về lữ hành hoặc chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa).

6.Cơ quan, bộ phận có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

 • Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy đăng ký kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế: Tổng cục Du lịch. Tổng cục Du lịch thẩm định, cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp và thông báo cho cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở; trường hợp từ chối, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 • Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa: Sở Du lịch hoặc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch nơi doanh nghiệp có trụ sở chính. Cơ quan trên thẩm định và cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa cho doanh nghiệp; trường hợp từ chối, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

7.Hướng dẫn xin Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa - chi phí rẻ, uy tín nhất

 • Hồ sơ xin Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa (Theo Khoản 1 Điều 32 Luật Du Lịch 2017):
 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa.
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (Bản sao chứng thực).
 • Giấy chứng nhận ký quỹ dịch vụ lữ hành của doanh nghiệp.
 • Quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa và người trực tiếp phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa (Bản sao chứng thực).
 • Văn bằng của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành (Bản sao chứng thực).

Trình tự, thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa (Theo Khoản 2 Điều 32 Luật Du Lịch 2017):

 • Bước 01: Doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa nộp 01 bộ hồ sơ đến cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở;
 • Bước 02: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh thẩm định và cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa cho doanh nghiệp;
  • Trường hợp từ chối, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 • Bước 03: Doanh nghiệp đến nhận kết quả.

8.Dịch vụ tư vấn thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa của Công ty Luật ACC

 • Tư vấn điều kiện đăng ký cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa.
 • Chuẩn bị hồ sơ cho doanh nghiệp, thông tin để hoàn thiện hồ sơ thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa.
 • Thay mặt doanh nghiệp làm các thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa tại cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh, nơi doanh nghiệp có trụ sở.
 • Trao đổi, cung cấp thông tin cho khách hàng về tiến trình cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa.
 • Nhận và bàn giao lại cho khách hàng Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa.
 • Cùng những phát sinh, vướng mắc pháp lý của doanh nghiệp về Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa…

Nội dung bài viết:

  Hãy để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  comment-blank-solid Bình luận

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo