Cấp lại giấy phép an toàn thực phẩm cho Cơ Sở Sản Xuất

logo accACC
Hoài Thắm

Một cơ sở, dịch vụ hoạt động sản xuất thực phẩm cần có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm). Trường hợp cơ quan chức năng kiểm tra, nếu không thể xuất trình đúng Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm hoặc Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm đã hết hiệu lực mà không đăng ký cấp lại sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật. ACC là đơn vị chuyên nghiệp cung cấp dịch vụ thực hiện cấp lại giấy phép an toàn thực phẩm cho cơ sở sản xuất (Bộ Công Thương).

Cấp lại giấy phép an toàn thực phẩm cho cơ sở sản xuất
Cấp lại giấy phép an toàn thực phẩm cho cơ sở sản xuất

1. Khái niệm cấp lại giấy phép an toàn thực phẩm cho cơ sở sản xuất

 • Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm (ATVSTP) là sự kiểm duyệt của các cơ quan chức năng có thẩm quyền về y tế đối với các cơ sở; đơn vị sản xuất; kinh doanh thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng; chứng minh được sản phẩm mình sản xuất đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng khi sử dụng sản phẩm.

2. Trường hợp cơ sở sản xuất thực phẩm cần xin cấp lại Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm

 • Khi Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm bị mất hoặc bị hỏng.
 • Khi cơ sở thay đổi địa điểm sản xuất, kinh doanh; Thay đổi, bổ sung quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh;
 • Khi Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm bị hết hiệu lực;
 • Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm là 03 năm. Muốn xin cấp lại Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm thì trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhân an toàn thực phẩm hết hạn cơ sở sản xuất phải nộp hồ sơ xin cấp lại Giấy chứng nhân.
 • Khi cơ sở có thay đổi tên cơ sở nhưng không thay đổi chủ cơ sở; địa chỉ, địa điểm và toàn bộ quy đình sản xuất, mặt hàng kinh doanh.
 • Khi thay đổi chủ cơ sở nhưng không thay đổi tên cơ sở; địa chỉ, địa điểm và toàn bộ quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh.

3. Thủ tục xin cấp lại Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho cơ sở sản xuất thực phẩm

Hồ sơ xin cấp lại Giấy chứng nhận

 • Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm (Mẫu số 01b Phụ lục Thông tư 43/2018/TT-BCT);
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có xác nhận của cơ sở);
 • Bản thuyết mình về cơ sở vậy chất, trang thiết bị; dụng cụ bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm gồm:
  • Bản vẽ sơ đồ mặt bằng cơ sở sản xuất, kinh doanh và các khu vực xung quanh;
  • Bản mô tả quy trình chế biển cho nhóm sản phẩm hoặc mỗi sản phẩm đặc thù.
 • Bản cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu thực phẩm; sản phẩm thực phẩm do cơ sở sản xuất, kinh doanh;
 • Giấy chứng nhận đã được tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm của chủ sở hữu và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm (bản sao có xác nhận của chủ cơ sở);
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất; kinh doanh thực phẩm (bản sao có xác nhận của chủ cơ sở);
 • Kết quả kiểm nghiệm nước nguồn;
 • Đối với cơ sở đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vệ sinh; an toàn thực phẩm theo HACCP (phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn) thì trong hồ sơ phải có bản sao công chứng giấy chứng nhận HACCP.
 • Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã được cấp (bản sao có xác nhận của cơ sở) đối với trường hợp xin cấp lại do cơ sở có thay đổi tên nhưng không thay đổi chủ cơ sở; địa chỉ, địa điểm và toàn bộ quy trình sản xuất; mặt hàng kinh doanh hoặc do thay đổi chủ cơ sở nhưng không thay đổi tên cơ sở; địa chỉ, địa điểm và toàn bộ quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh.

Thẩm quyền, cơ quan cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

 • Bộ Công Thương cấp Giấy chứng nhận đới với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư 43/2018/TT-BCT;
 • Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp cấp giấy chứng nhận hoặc đề xuất Ủy bản nhân dân tỉnh, thành phố trực tiếp trực thuộc Trung ương đối với trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư 43/2018/TT-BCT.

Trình tự thủ tục xin cấp lại Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho cơ sở sản xuất thực phẩm

 • Đối với trường hợp cơ sở thay đổi địa điểm sản xuất kinh doanh; thay đổi, bổ sung quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh và khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực:
  • Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ; cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm tổ chức kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.
  • Trong vòng 10 ngày sau đó sẽ thành lập Đoàn thảm định thực tế tại cơ sở.
  • Sau khi có kết quả thẩm định nếu cơ sở đạt thì cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận trong vòng 05 ngày làm việc.
 • Đối với trường hợp còn lại: Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Đơn đề nghị hợp lệ; căn cứ hồ sơ lưu, cơ quan có thẩm quyền đã cấp Giấy chứng nhận xem xét và cấp lại. Trường hợp từ chối cấp lại, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

4. Hiệu lực của Giấy chứng an toàn thực phẩm cho cơ sở sản xuất thực phẩm sau khi cấp lại

 • Đối với trường hợp Giấy chứng nhận được cấp lại do cơ sở thay đổi địa điểm sản xuất; kinh doanh; thay đổi, bổ sung quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doan; khi Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm hết hiệu lực thì có hiệu lực 03 năm kể từ ngày cấp lại.
 • Đối với những trường hợp còn lại thì Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm có hiệu lực được tính theo thời hạn của Giấy chứng nhận được cấp trước đó.

5. Mức phạt khi cơ sở vi phạm quy định về giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm?

 • Mức phạt vi phạm về giấy chứng nhận an toàn thực phẩm được quy định tại Nghị định 115/2018/NĐ-CP khi cơ sở sản xuất thực phẩm dao động từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.
 • Đây không phải là hình phạt duy nhất, cơ sở phải chịu nhiều hình phạt liên quan khác. Bạn có thể tham khảo chi tiết hơn qua bài viết này về các hình phạt liên quan đến giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

6. Lợi ích khi sử dụng dịch vụ của ACC

 • Chuẩn bị Hồ sơ đầy đủ;
 • Đại diện khách hàng nộp Hồ sơ xin cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an toàn thực phẩm.
 • Hỗ trợ đón tiếp đoàn thẩm định tại cơ sở sản xuất, kinh doanh.
 • Theo dõi Hồ sơ và báo cáo tiến độ, kết quả thẩm định Hồ sơ cho khách hàng.
 • Đại diện khách hàng nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an toàn thực phẩm hoặc tư vấn khiếu nại về cấp giấy chứng nhận (nếu có).

7. Quy trình xin cấp lại Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho cơ sở sản xuất thực phẩm của ACC

 • Lắng nghe, nắm bắt thông tin khách hàng cung cấp để tiến hành tư vấn chuyên sâu; đầy đủ những vướng mắc, vấn đề khách hàng đang gặp phải;
 • Báo giá qua điện thoại để khách hàng dễ dàng đưa ra quyết định;
 • Ký kết hợp đồng và tiến hành soạn hồ sơ nếu khách hàng cung cấp đủ hồ sơ;
 • Khách hàng cung cấp hồ sơ theo yêu cầu của ACC.
 • Nhận kết quả và bàn giao cho khách hàng;
 • Hỗ trợ tư vấn miễn phí các vướng mắc sau khi đã được nhận được kết quả.

8. Những câu hỏi thường gặp khi xin cấp lại Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho cơ sở sản xuất thực phẩm

Chi phí xin cấp lại Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm mà cơ sở sản xuất thực phẩm là bao nhiêu?

 • ACC cung cấp dịch vụ đốii với công ty là 11.000.000 đồng – 15.000.000 đồng; đối với hộ kinh doanh là 10.000.000 đồng – 15.000.000 đồng (phụ thuộc vào diện tích, độ sạch sẽ, ngành nghề kinh doanh,…);.

Có xuống cơ sở khảo sát không?

 • Để đảm bảo việc được cấp phép, thì khảo sát cơ sở là điều bắt buộc ACC phải thực hiện. ACC sẽ xuống tận cơ sở lấy hồ sơ; tư vấn; khảo sát và ký hợp đồng để thuận tiện cho quý khách.

Bao lâu sẽ có giấy phép?

 • Tổng thời gian hoàn thành công việc từ lúc nhận hồ sơ khách hàng cung cấp khoảng 25 -35 ngày (có thể nhanh hơn tùy tình hình thực tế tại đơn vị và yếu tố khách quan khác).

Thủ Tục Gia Hạn Giấy Chứng Nhận Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm

Đối Tượng Phải Xin Giấy Chứng Nhận An Toàn Thực Phẩm 2019

Chi Phí Cấp Giấy An Toàn Thực Phẩm Bao Nhiêu Tiền?

Hồ Sơ Xin Giấy Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm 2019

Dịch Vụ Làm Giấy Chứng Nhận Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm (VSATTP)

Cấp Giấy Chứng Nhận Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Cho Hộ Kinh Doanh

Thủ Tục Giấy An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm Đối Với Nhà Hàng

Xin Giấy Phép Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Cho Quán Ăn 2020

Cấp Giấy Chứng Nhận Cơ Sở Đủ Điều Kiện An Toàn Thực Phẩm

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận