Cấp lại giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm – Cập nhật quy định 2021

Điều kiện để được cấp lại Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm là cơ sở phải đáp ứng được các điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật. Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm không có hiệu lực vĩnh viễn.

Căn cứ theo Điều 37 Luật An toàn thực phẩm năm 2010 thì giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm có hiệu lực trong thời gian 03 năm. Trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hết hạn, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải nộp hồ sơ xin cấp lại Giấy chứng nhận trong trường hợp tiếp tục sản xuất, kinh doanh. 

Cấp lại giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

Cấp lại giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

1. Hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

Hồ sơ xin cấp lại GIấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm bao gồm những tài liệu sau đây:

  •       Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;
  •       Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
  •       Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
  •       Giấy xác nhận đủ sức khoẻ của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp;
  •       Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định của Bộ trưởng Bộ quản lý ngành.

2. Trình tự cấp lại Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

Tương tự như thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, thủ tục cấp lại sẽ gồm các bước:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra thực tế điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; nếu đủ điều kiện thì phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; trường hợp từ chối thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

3. Thẩm quyền cấp lại Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

Luật An toàn thực phẩm năm 2010 không quy định cụ thể cơ quan nào sẽ có thẩm quyền cấp lại Giấy chứng nhận mà sẽ do Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể thẩm quyền cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.

4. Chi phí xin cấp lại Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

Theo Thông tư 279/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh an toàn thực phẩm, lệ phí cấp lại giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm là 150.000 đồng/ lần.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận