Cách tính thuế xây dựng nhà ở tư nhân như thế nào? 2022

Danh Phạm

Cách tính thuế xây dựng nhà ở tư nhân như thế nào? 2022

Danh Phạm

10/08/2021

Khi tiến hành xây dựng một căn nhà thì có rất nhiều vấn đề cần giải quyết trong đó thì đóng thuế xây dựng là một trong những vấn đề quan trọng.Bạn phải thực hiện kê đăng ký, kê khai, nộp thuế mỗi khi tiến hành xây dựng và bài viết này sẽ giúp bạn biết Cách tính thuế xây dựng nhà ở tư nhân. Nếu trong trường hợp bạn trốn tránh sẽ vi phạm vào luật thuế xây dựng nhà. Hành vi này còn được gọi là hành vi trốn thuế. Người vi phạm sẽ phải chịu các mức phạt đã được ban hành.

1. Trước khi biết Cách tính thuế xây dựng nhà ở tư nhân bạn cần phải biết khái niệm các loại thuế mà bạn phải kê khai và nộp khi xây dựng

a)     Thuế môn bài

Thuế môn bài là mức thuế mà các doanh nghiệp phải đóng hàng năm dựa vào vốn điều lệ được ghi trên giấy phép kinh doanh. Mức thu của thuế môn bài dựa theo phân bậc và phụ thuộc vào tùy từng địa phương. Các đối tượng phải đóng thuế môn bài là tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đối với cách tính thuế xây dựng nhà ở tư nhân như sau:

–        Cá nhân, hộ gia đình sẽ đóng thuế môn bài: Khi từ việc xây dựng đến thuê nhân công đều là tự làm.

–        Bên dịch vụ sẽ đóng thuế môn bài: Khi cá nhân, hộ gia đình thuê dịch vụ xây dựng.

b)     Thuế giá trị gia tăng đối với Cách tính thuế xây dựng nhà ở tư nhân :

Đối tượng nộp thuế này chính là nhà thầu xây dựng. Với điều kiện là 2 bên hoàn tất ký kết các điều khoản trong hợp đồng xây nhà. Trong đó, để đảm bảo quyền cho cả 2 bên, bên thuê sẽ phải ghi rõ trong hợp đồng dịch vụ.

Tất cả những điều này sẽ giúp đôi bên tránh được các trường hợp tranh chấp, trốn tránh trách nhiệm. Đồng thời hạn chế được tình huống đùn đẩy trách nhiệm đóng thuế cho nhau. Điều này sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến trách nhiệm của người thuộc đối tượng phải đóng thuế xây dựng nhà ở khi tiến hành xây nhà cũng như tiến độ xây nhà.

c)     Thuế thu nhập cá nhân cũng nằm trong Cách tính thuế xây dựng nhà ở tư nhân

Theo quy định của pháp luật, xây dựng nhà ở cũng được xem là một loại dịch vụ. Do đó đối với hộ gia đình hay cá nhân đều bắt buộc phải đóng thuế khi xây dựng nhà ở. Ngay cả việc đóng thuế thu nhập cá nhân

–        Trong trường hợp, cá nhân, hộ gia đình tự thuê toàn bộ nhân công để xây dựng nhà ở thì toàn bộ nhân công đó sẽ tiến hành kê khai. Đồng thời họ cũng sẽ thực hiện nộp thuế thu nhập cá nhân theo đúng quy định được pháp luật đề ra.

–        Ngược lại, đối với trường hợp cá nhân, hộ gia đình quyết định thuê chủ thầu để tiến hành xây dựng ngôi nhà. Lúc này việc thanh toán, đóng thuế thu nhập cá nhân sẽ do bên chủ thầu chịu trách nhiệm toàn bộ. Cá nhân hay hộ gia đình tiến hành xây nhà sẽ không phải tham gia chi trả khoản thuế thu nhập này. Và điều này sẽ nằm trong hợp đồng xây dựng.

Lưu ý: Trong trường hợp không thực hiện đóng thuế thu nhập cá nhân đúng thời hạn quy định cũng sẽ bị xử lý theo pháp luật. Vì vậy người có trách nhiệm thanh toán khoản thuế này cần nắm rõ để thực hiện cho đúng.

d) Lệ phí trước bạ hoàn công trong Cách tính thuế xây dựng nhà ở tư nhân :

Loại thuế xây dựng nhà ở cuối cùng cần phải đóng khi tiến hành xây nhà là lệ phí trước bạ hoàn công. Đây là loại thuế bắt buộc mà khi tiến hành xây nhà ở tư nhân, mỗi người cần phải thực hiện đóng thuế này một cách đầy đủ nhất và đúng thời hạn.

Chủ nhà và bên thầu sau khi ký kết hợp đồng xây dựng sẽ thuê khoán toàn bộ. Từ đó chủ thầu sẽ là người có chịu trách nhiệm đóng tất cả khoản thuế trên cùng lệ phí trước bạ. Những bên liên quan như hộ gia đình, cá nhân sở hữu ngôi nhà đang xây sẽ không phải bận tâm đến khoản lệ phí này.

–        Trong trường hợp bên xây nhà chỉ thuê khoán nhân công. Hoặc thực hiện chính sách thuê nhà thầu nhưng không có hợp đồng hay giấy tờ chứng minh chi phí thuê. Vậy thì người chịu trách nhiệm phải đóng thuế môn bài và thuế GTGT sẽ là chủ xây. Còn đối với nhà thầu thì họ chỉ chịu trách nhiệm với khoản thuế thu nhập cá nhân.

–        Chủ nhà và bên nhận xây nhà thực hiện thống nhất về việc đi nộp thuế cho 1 bên. Như vậy quá trình đóng phí sẽ được thực hiện một cách rõ ràng.

2. Cách tính thuế xây dựng nhà ở năm 2022

a) Trường hợp người đóng thuế là chủ thầu

Các chủ thầu khi nhận thi công nhà ở tư nhân thì cần đăng ký hợp đồng xây dựng và nộp các loại thuế cần thiết. Bao gồm thuế môn bài, thuế GTGT, TNDN tại cơ quan thuế địa phương. Đây là trường hợp áp dụng cho hợp đồng xây dựng giữa Chủ nhà – chủ thầu. Trong đó chủ thầu phải đóng thuế xây dựng.

Còn riêng nếu trong hợp đồng thỏa thuận Chủ nhà là người đóng thuế. Vậy thì chủ thầu không phải thực hiện việc kê khai và đóng nộp thuế nhà ở.

b) Trường hợp người đóng thuế là chủ nhà

Trong trường hợp chủ nhà thuê nhân công cũng như vật liệu xây dựng. Hoặc là thuê chủ thầu nhưng không có hợp đồng thỏa thuận vì chủ nhà là người đóng thuế. Vậy trong trường hợp này thì Cách tính thuế xây dựng nhà ở tư nhân ra sao?

–        Đối với Thuế giá trị gia tăng được tính dựa theo công thức định sẵn như sau:

Thuế GTGT = Doanh thu tính thuế x (Tỷ lệ % tính thuế GTGT)

Trong đó:

·        Doanh thu tính thuế GTGT. Doanh thu tính bằng đơn giá nhân diện tích. Hoặc bằng giá toàn bộ công trình.

·        Tỷ lệ % được chia làm 2 trường hợp:

+ Hợp đồng xây dựng gồm cung cấp vật tư xây dựng khoảng 3%.

+ Hợp đồng xây dựng không gồm cung cấp vật tư xây dựng khoảng 5%.

–        Đối với thuế thu nhập cá nhân Cách tính thuế xây dựng nhà ở tư nhân 2022 đối với thuế TNCN cũng có công thức cụ thể như sau :

Thuế TNCN = Doanh thu tính thuế x tỷ lệ Thu nhập chịu thuế trên doanh thu  x tỷ lệ thuế TNCN

Trong đó:

·        Doanh thu tính thuế được tính bằng toàn bộ các khoản tiền phát sinh trong khi xây dựng. Cách xác định giống như doanh thu tính thuế GTGT.

·        Tỷ lệ thuế TNCN áp dụng tỷ lệ khoảng 10%

–        Đối với Thuế môn bài được căn cứ dựa trên quy định sau:

Dựa vào hướng dẫn của Bộ Tài chính thì mức đóng thuế môn bài xây dựng nhà ở tư nhân được xác định như sau:

·        Thu nhập dưới 100.000.000 VNĐ/năm được miễn thuế môn bài.

·        Thu nhập từ 100.000.000 VNĐ/năm – 300.000.000 VNĐ/năm thì thuế môn bài là 300.000 VNĐ/năm.

·        Thu nhập từ 300.000.000 VNĐ/năm – 500.000.000 VNĐ/năm thì thuế môn bài là 500.000 VNĐ/năm.

·        Thu nhập trên 500.000.000 VNĐ/năm thì thuế môn bài là 1.000.000 VNĐ/năm.

Vì vậy, theo cách tính thuế xây dựng nhà ở tư nhân, mức đóng thuế môn bài trong lĩnh vực xây dựng nhà ở tư nhân phụ thuộc vào giá thuê nhân công theo hợp đồng xây dựng.

Các câu hỏi thường gặp về Cách tính thuế xây dựng nhà ở tư nhân.

1. Tôi có thuê nhà thầu xây dựng và khoán toàn bộ thì tôi có đóng thuế môn bài không ?

–        Bạn sẽ không đóng thuế môn bài, theo quy định thì nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm đóng thuế.

2. Nếu tôi chỉ khoán công cho nhà thầu xây dựng thì tôi phải nộp thuế nào ?

–        Trường hợp này chủ thầu sẽ đóng thuế TNCN, bạn sẽ đóng các thuế còn lại trong bài Cách tính thuế xây dựng nhà ở tư nhân.

3. Toàn bộ mảnh đất nhưng tôi chỉ xây dựng 1 phần thì doanh thu thuế GTGT ra sao ?

–        Doanh thu tính bằng đơn giá nhân diện tích. Hoặc bằng giá toàn bộ công trình.

4. Tôi thu nhập 200 triệu một năm thì tính thuế môn bài ra sao ?

–        Thu nhập từ 100.000.000 VNĐ/năm – 300.000.000 VNĐ/năm thì thuế môn bài là 300.000 VNĐ/năm.

Sau bài viết Cách tính thuế xây dựng nhà ở tư nhân thì chắc bạn đã nắm rõ các loại thuế và cách tính thuế khi xây dựng nhà ở rồi. Các loại thuế GTGT, TNCN hay thuế môn bài ngoài việc áp dụng trong  xây dựng ra còn được áp dụng ở nhiều trường hợp khác trong ngành thuế. Nếu bạn hiểu khái niệm và cách tính các loại thuế này thì sẽ giúp ích được cho bạn nhiều vấn đề trong tương lai hơn. Công ty Luật ACC Group luôn trân trọng và mong muốn những bài viết của mình sẽ giúp bạn hiểu và thực hiện nghĩa vụ đóng thuế cũng như các điều luật được tốt hơn. Kính mời quý bạn đọc cùng đón xem những bài viết khác về các loại thuế, luật định mới ban hành tại website: https://accgroup.vn/

Đánh giá post
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

2 bình luận về “Cách tính thuế xây dựng nhà ở tư nhân như thế nào? 2022”

  1. Tôi muốn hỏi. Tôi có xây 1 căn nhà trên diện tích mặt đât là 75m2, nhà 2 tầng. Tổng diện tích xây dựng thực tế là 150m2. Cho tôi hỏi cách tính thuế xây dựng sẽ ntn với ạ.

    Trả lời

Viết một bình luận