Cách nộp thuyết minh báo cáo tài chính qua mạng 2021

logo accACC
Danh Phạm

Để đánh giá được tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp, báo cáo tài chính là một tài liệu vô cùng quan trọng nó giúp cho các nhà đầu tư hay các chủ doanh nghiệp nắm được tình hình của doanh nghiệp để quyết định đầu tư hay không?

Bên cạnh đó bản thuyết minh báo cáo tài chính là một bộ phận hợp thành không thể tách rời của báo cáo tài chính. Nó dùng để phân tích chi tiết các thông tin số liệu đã được trình bày trong bảng cân đối kế toán. Và để báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Bài viết này sẽ giúp các bạn kế toán biết về thuyết minh báo cáo tài chính, cách nộp thuyết minh báo cáo tài chính qua mạng, cách nộp phụ lục báo cáo tài chính qua mạng.

Hiện nay với thời đại công nghệ thông tin phát triển nên cách nộp thuyết minh báo cáo tài chính qua mạng được các kế toán doanh nghiệp sử dụng vừa nhanh chóng và thuận tiện.

Trước khi tìm hiểu cách nộp thuyết minh báo cáo tài chính qua mạng chúng ta cần hiểu thuyết minh báo cáo tài chính là gì? thuyết minh báo cáo tài chính bao gồm gì?

1. Thuyết minh báo cáo tài chính là gì?

Thuyết minh báo cáo tài chính  được lập để giải thích và bổ sung các thông tin về tình hình hoạt động, tài chính. Về việc cung ứng – kinh doanh cũng như kết quả marketing của một doanh nghiệp trong kỳ báo cáo mà những bản báo cáo khác không thể mô tả rõ ràng và chi tiết. Qua đó, nhà đầu tư hiểu rõ và chuẩn xác hơn về tình hình hoạt động thực tiễn của doanh nghiệp.

2. Mục đích của thuyết minh báo cáo tài chính 

Bản thuyết minh báo cáo tài chính  là một bộ phận hợp thành không thể tách rời của Báo cáo tài chính doanh nghiệp. Nó dùng để mô tả mang tính tường thuật hoặc phân tích chi tiết các thông tin số liệu đã được trình bày trong Bảng Cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cũng như các thông tin cần thiết khác. Theo yêu cầu của các chuẩn mực kế toán cụ thể. Chúng cũng có thể trình bày những thông tin khác. Nếu doanh nghiệp xét thấy cần thiết cho việc trình bày trung thực, hợp lý báo cáo tài chính.

3. Cách nộp thuyết minh báo cáo tài chính qua mạng.

Trước khi biết cách nộp thuyết minh báo cáo tài chính qua mạng thì các bạn kế toán phải nộp xong báo cáo tài chính.

Sau khi nộp xong bộ báo cáo tài chính trên trang web thuedientu.gdt.gov.vn

Các bạn kế toán chọn vào mục Tra cứu – Tờ khai – Chọn khoảng thời gian nộp – chọn tra cứu.

Tiếp đó sẽ hiển thị kết quả tra cứu – bấm chọn vào cột gửi phụ lục – chọn tệp tờ khai – chọn file thuyết minh báo cáo tài chính ( có thể là file excel hoặc file word) mà các bạn đã làm sẵn –  ký điện tử bằng chữ ký số token – nhập mã pin – nộp tờ khai

Như vậy các bạn đã biết được cách nộp thuyết minh báo cáo tài chính qua mạng cho cơ quan thuế.

4. Nguyên tắc lập và trình bày thuyết minh báo cáo tài chính

Bản thuyết minh báo cáo tài chính của doanh nghiệp phải trình bày những nội dung dưới đây: 

Các thông tin về cơ sở lập và trình bày báo cáo tài chính và các chính sách kế toán cụ thể. Được chọn và áp dụng đối với các giao dịch và các sự kiện quan trọng.

Cung cấp thông tin bổ sung chưa được trình bày trong các báo cáo tài chính  khác. Nhưng lại cần thiết cho việc trình bày trung thực. Và hợp lý tình hình tài chính, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Bản thuyết minh báo cáo tài chính phải được trình bày một cách có hệ thống. Doanh nghiệp được chủ động sắp xếp số thứ tự trong thuyết minh. Theo cách thức phù hợp nhất với đặc thù của mình. Theo nguyên tắc mỗi khoản mục trong Báo cáo tình hình tài chính. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Cần được đánh dấu dẫn tới các thông tin liên quan trong bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Cơ sở lập bản thuyết minh báo cáo tài chính

Căn cứ vào bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm báo cáo.

Dựa vào sổ sách kế toán tổng hợp. Vào sổ  kế toán chi tiết hoặc bảng tổng hợp chi tiết có liên quan.

Căn cứ vào bản báo cáo tài chính năm trước và tình hình thực tế của doanh nghiệp và các tài liệu liên quan khác.

Những nội dung cơ bản mà thuyết minh báo cáo tài chính  cần có 

 • Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp.
 • Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán.
 • Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán mà doanh nghiệp áp dụng.
 • Các chính sách kế toán mà doanh nghiệp áp dụng.
 • Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán.
 • Các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
 • Thông tin bổ sung cho khoản mục trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

5. Các chỉ tiêu để thành lập lên thuyết minh báo cáo tài chính

 • Hình thức sở hữu vốn: 

Là công ty Nhà nước, công ty cổ phần, công ty TNHH, công ty hợp danh hay doanh nghiệp tư nhân. Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải thuyết minh rõ. Tên quốc gia và vùng lãnh thổ của từng nhà đầu tư trong doanh nghiệp. Bao gồm chủ đầu tư có quốc tịch Việt Nam và  quốc tịch nước ngoài và tỷ lệ % góp vốn tại thời điểm lập thuyết minh báo cáo tài chính.

 • Lĩnh vực mà doanh nghiệp hoạt động kinh doanh: 

Nêu rõ tên lĩnh vực kinh doanh là gì. Kinh doanh thương mại, dịch vụ, sản xuất, xây dựng, vận tải, nhà hàng, khách sạn,… Hoặc tổng hợp nhiều lĩnh vực kinh doanh.

 • Tổng số công nhân viên và người lao động: 

Phải đưa ra rõ số lượng lao động bình quân trong năm của doanh nghiệp.

 • Ngành nghề mà doanh nghiệp kinh doanh: 

Đưa ra rõ hoạt động kinh doanh chính. Và đặc điểm sản phẩm sản xuất hoặc dịch vụ cung cấp của doanh nghiệp.

 • Chu kỳ sản xuất và kinh doanh thông thường: 

Trường hợp chu kỳ kéo dài hơn 12 tháng. Thì thuyết minh thêm chu kỳ sản xuất kinh doanh bình quân của ngành, lĩnh vực.

 • Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính ảnh hưởng đến báo cáo tài chính: 

Nêu rõ những sự kiện về môi trường pháp lý, diễn biến thị trường. Và đặc điểm hoạt động kinh doanh, quản lý, tài chính, các sự kiện sáp nhập, chia, tách, thay đổi quy mô… Có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

 • Cấu trúc doanh nghiệp (nếu có): 

Danh sách các công ty con, công ty liên doanh, liên kết. Hoặc đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc. Trình bày chi tiết: Tên, địa chỉ, tỷ lệ vốn góp,…của từng đơn vị.

Bài viết trên là một số điều mà các doanh nghiệp nên biết về cách nộp thuyết minh báo cáo tài chính qua mạng, và một số chỉ tiêu, lưu ý về thuyết minh báo cáo tài chính. Hy vọng sẽ giúp ích cho kế toán tại các doanh nghiệp về cách nộp thuyết minh báo cáo tài chính qua mạng.

Nếu còn thắc mắc về cách nộp thuyết minh báo cáo tài chính qua mạng các quý doanh nghiệp hãy liên hệ Công ty luật ACC để được tư vấn thêm về cách nộp thuyết minh báo cáo tài chính qua mạng hay các doanh nghiệp cần tư vấn về các nghiệp vụ kế toán khác. Liên hệ ngay để được tư vấn giúp đỡ nhé.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận