Phân biệt báo cáo tài chính thuế và báo cáo tài chính nội bộ

logo accACC
Danh Phạm

1. Báo cáo tài chính là gì?

Trước khi bước vào phân biết báo cáo tài chính thuế và báo cáo tài chính nội bộ thì chúng ta cần hiểu được báo cáo tài chính là gì?

Báo cáo tài chính là các thông tin kinh tế được kế toán viên trình bày dưới dạng bảng biểu, cung cấp các thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp đáp ứng các cầu cho những người sử dụng chúng trong việc đưa ra các quyết định về kinh tế.

Ý nghĩa của báo cáo tài chính:

  • Phản ánh tổng quan nhất về tình hình tài sản, tài chính, các khoản nợ, nguồn hình thành tài sản. Và kết quả kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp.
  • Cung cấp những thông tin tài chính chủ yếu để nhằm đánh giá tình hình, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Thực trạng tài chính của doanh nghiệp trong kỳ đã qua.
  • Nhằm hỗ trợ cho việc kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng vốn. Và khả năng huy động nguồn vốn vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
  • Còn là những căn cứ vô cùng quan trọng để đánh giá đúng cũng như xây dựng các kế hoạch kinh tế – kỹ thuật, tài chính của doanh nghiệp. Giúp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp.
  • Quan trọng trong việc phân tích, nghiên cứu, phát hiện những khả năng tiềm tàng. Bên cạnh đó nhằm đề ra các quyết định về quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Hoặc đầu tư của chủ sở hữu, các nhà đầu tư, các chủ nợ hiện tại và tương lai của doanh nghiệp.

Vai trò của báo cáo tài chính thuế và báo cáo tài chính nội bộ:

Báo cáo tài chính thuế là cầu nối để cơ quan thuế nắm được tình hình hoạt động của doanh nghiệp.

Báo cáo tài chính nội bộ giúp kế toán cung cấp thông tin tài chính cho cấp trên, phản ánh chính xác tình hình kinh doanh của doanh nghiệp theo giai đoạn.

2. Phân biệt báo cáo tài chính thuế và báo cáo tài chính nội bộ.

Dưới đây là bảng phân biệt báo cáo tài chính thuế và báo cáo tài chính nội bộ để giúp bạn nắm rõ hơn sự khác nhau giữa báo cáo tài chính thuế và báo cáo tài chính nội bộ này: 

Nội dungBáo cáo tài chính thuếBáo cáo tài chính nội bộ
Doanh thuThể hiện doanh thu khớp với báo cáo thuế.Thể hiện doanh thu nội bộ thực tế.
Lợi nhuậnLợi nhuận thể hiện lỗ hoặc lãi theo tính chất và theo năm thành lập của doanh nghiệp.Lợi nhuận luôn là phải bắt buộc lãi 10% hoặc 15% của doanh thu.
Thuế TNDNTrường hợp lỗ sẽ không có chỉ tiêu thuế TNDN.Bắt buộc lãi nên có chỉ tiêu thuế TNDN.
Công nợ phải thu của khách hàngThể hiện đúng công nợ phải thu của các khách hàng.Thể hiện công nợ phải thu luôn gấp 2 lần công nợ phải trả.
Công nợ phải trả cho các nhà cung cấpPhản ánh công nợ phải trả thực tế trên sổ sách đối chiếu.Thể hiện công nợ phải trả cho nhà cung cấp phải ít hơn công nợ phải thu.
Hàng tồn khoThể hiện số lượng hàng tồn kho thực tế.Có nội dung hàng tồn kho nhưng không quá lớn và bằng 1/2 so với công nợ phải thu.
Báo cáo tài chínhGồm:Cân đối kế toán.Kết quả kinh doanh.Lưu chuyển tiền tệ.Thuyết minh báo cáo tài chính.Gồm:Bảng cân đối kế toán.Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
Tiền mặtTiền mặt thể hiện trên báo cáo tài chính thuế đúng với hóa đơn chứng từ sổ sách doanh nghiệp.Thể hiện số tiền ít phù hợp phụ thuộc vào từng doanh nghiệp
Số lần lập báo cáo tài chính01 lần và hạn 30/03/N+1Khi có các chứng từ, nghiệp vụ phát sinh.

3. Dịch vụ báo cáo tài chính thuế và báo cáo tài chính nội bộ của Công ty Luật ACC.

Bạn đã phân biệt được báo cáo tài chính thuế và báo cáo tài chính nội bộ hay chưa? Đây là hai loại báo cáo tài chính quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp. Nếu bạn đang gặp khó khăn trong quá trình lập báo cáo tài chính thuế và báo cáo tài chính nội bộ thì hãy để Công ty Luật ACC giúp bạn hoàn thành hai loại báo cáo tài chính này cho nhé. Chúng tôi đã có nhiều năm kinh nghiệm trong dịch vụ kế toán thuế và đã hợp tác thành công với nhiều doanh nghiệp. Công ty Luật ACC cam kết sẽ hoàn thành báo cáo tài chính thuế và báo cáo tài chính nội bộ nhanh chóng và hiệu quả.

Hy vọng với bài viết này sẽ giúp bạn phân biệt báo cáo tài chính thuế và báo cáo tài chính nội bộ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và yêu mến Công ty Luật ACC.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận