Thuế trước bạ nhà đất ai phải nộp (Quy định 2021)

logo accACC
Danh Phạm

:

Thuế trước bạ nhà đất ai phải nộp là một trong những câu hỏi phổ biến mà các bên tham gia mua bán, giao dịch tài sản nhà đất hiện nay đòi hỏi phải biết rõ vấn đề này để thực hiện nghĩa vụ theo đúng quy định pháp luật. Mặc khác, các bên tham gia đến cuộc mua bán trao đổi nhà đất cũng nên biết cách tính thuế trước bạ nhà đất theo quy định hiện hành năm 2021. Để tìm hiểu rõ vấn đề trên, kính mời đọc giả theo dõi những thông tin sau cùng Công ty Luật ACC

1. Thuế trước bạ nhà đất ai phải nộp và hướng dẫn chi tiết:

–        Khái niệm về thuế trước bạ nhà đất:

Đây là khoản thuế phải nộp cho cơ quan thuế nhà nước khi mua bán, trao đổi tài sản thuộc nhóm nhà đất khi đăng ký quyền sử dụng, sở hữu một cách hợp pháp

–        Vậy thuế trước bạ nhà đất ai phải nộp khi trong một cuộc trao đổi mua bán?

Căn cứ vào Điều 2 và Điều 3 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP về Lệ phí trước bạ; cá nhân, tổ chức có tài sản thuộc nhóm đối tượng nhà đất phải nộp thuế trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ các trường hợp thuộc diện miễn lệ phí trước bạ nhà đất

Sau khi hiểu rõ việc thuế trước bạ nhà đất ai phải nộp, những hồ sơ cần phải chuẩn bị và địa điểm đăng ký cũng chiếm phần quan trọng; nắm bắt rõ những yếu tố này sẽ giúp người dân tiết kiệm công sức, thời gian và chi phí không cần thiết

–        Những giấy tờ, chứng từ cần chuẩn bị:

+ Bản chính Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất theo mẫu 01/LPTB

+ Giấy tờ chứng minh nguồn gốc rõ ràng, hợp pháp của nhà đất theo quy định.

+ Bản photo hợp đồng chuyển nhượng, mua bán hợp pháp đã được đồng ý ký kết giữa các bên mua bán và đã thống nhất thuế trước bạ nhà đất ai phải nộp

+ Nếu nhà đất hoặc cá nhân, tổ chức sở hữu tài sản thuộc đối tượng được miễn thuế theo Điều 9 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP thì phải có giấy chứng minh

+ Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng minh nhà, đất có nguồn gốc rõ ràng và hợp pháp theo quy định của pháp luật

–        Địa điểm nộp hồ sơ

Sau khi chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ nêu trên (được điền đầy đủ thông tin) thì vấn đề thuế trước bạ nhà đất ai phải nộp và nộp tại đâu cũng không kém phần quan trọng, tránh làm thủ tục sai địa điểm làm mất thời gian công sức

Nơi nộp hồ sơ thuế trước bạ nhà đất phải là cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết các thủ tục đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà, đất và tài sản khác gắn liền với đất theo đúng quy định pháp luật về đất đai, nhà cửa. Các trường hợp cụ thể như sau:

+ Người nộp là cá nhân, hộ gia đình: hồ sơ nộp tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc UBND cấp xã, phường, thị trấn nếu có nhu cầu.

+ Đối tượng là tổ chức: hồ sơ phải được nộp tại Văn phòng đăng ký đất đai cấp tỉnh.

Lưu ý: các bên mua bán phải tiến hành xác định thuế trước bạ nhà đất ai phải nộp và đóng thuế trong khoảng thời gian không quá 30 ngày tính từ ngày cơ quan thuế ký thông báo nộp thuế trước bạ nhà đất.

2. Đối tượng được ghi nợ thuế trước bạ nhà đất

Ghi nợ lệ phí trước bạ nhà đất của hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật , bao gồm cụ thể các nhóm đối tượng sau:

–        Hộ gia đình, cá nhân được chuyển đổi mục đích sử dụng đất đai;

–        Hộ gia đình được cấp Giấy chứng nhận phải nộp tiền sử dụng đất;

–        Hộ gia đình, cá nhân được giao sử dụng đất tái định cư từ Nhà nước; bao gồm:

+ Người có công với cách mạng

+ Hộ nghèo

+ Hộ gia đình, cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số

+ Hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại địa bàn cấp xã được công nhận là địa bàn kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn

3. Thủ tục ghi nợ thuế trước bạ nhà đất

Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được ghi nợ lệ phí trước bạ nhà, đất nêu thực hiện khai lệ phí trước bạ và nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ (trong đó kèm theo giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được ghi nợ lệ phí trước bạ).

Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền sẽ kiểm tra hồ sơ, nếu cá nhân, hộ gia đình đúng là đối tượng được ghi nợ lệ phí trước bạ nhà, đất thì được ghi vào ghi vào “Nợ lệ phí trước bạ” trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đấ.

Bước 3: Trong trường hợp có hoạt động chuyển nhượng, chuyển đổi, tặng cho quyền sở hữu nhà, đất còn ghi nợ lệ phí trước bạ; hộ gia đình, cá nhân có nhà, đất phải thực hiện nghĩa vụ nộp đủ số tiền lệ phí trước bạ còn nợ theo thông báo cơ quan có thẩm quyền

Lưu ý: Khi thanh toán nợ lệ phí trước bạ thì hộ gia đình, cá nhân phải hiểu rõ thuế trước bạ nhà đất ai phải nộp và tiến hành đóng lệ phí trước bạ tính theo giá nhà, đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.

Tóm lại, câu hỏi thuế trước bạ nhà đất ai phải nộp vô cùng đơn giản nhưng chúng ta vẫn nên trang bị những hiểu biết về vấn đề này nhằm bảo vệ quyền lợi, lợi ích tối đa của bản thân và gia đình. Những trường hợp được miễn hoặc ghi nợ thuế trước bạ nhà đất cần được lưu ý để sử dụng khi cần thiết và thực hiện đúng các thủ tục, quy định nhà nước

Những câu hỏi thường gặp về vấn đề thuế trước bạ nhà đất ai phải nộp

1) Thuế trước bạ nhà đất ai phải nộp, bên mua hay bên bán phải thực hiện nghĩa vụ đóng thuế?

Trả lời: cá nhân, tổ chức có tài sản thuộc nhóm nhà đất phải nộp thuế trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng. Nói một cách đơn giản, bên bán có thể đang được ghi nợ thuế trước bạ nhà đất, và trước khi thực hiện cuộc trao đổi, mua bán phải đóng thuế theo giá nhà, đất do UBND quy định

2) Thời hạn nộp thuế trước bạ nhà đất là bao lâu?

Trả lời: thời hạn mà cá nhân, tổ chức phải thực hiện nghĩa vụ đóng lệ phí trước bạ nhà đất là 30 ngày kể từ khi nhận được thông báo đóng thuế từ cơ quan thuế

3) Nơi nộp hồ sơ thuế trước bạ nhà đất?

Trả lời:

–        Đối với cá nhân, hộ gia đình sẽ tiến hành nộp hồ sơ tại UBND cấp xã, phường, thị trấn hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

–        Đối với tổ chức: hồ sơ phải được nộp tại Văn phòng đăng ký đất đai cấp tỉnh.

4) Thuế trước bạ nhà đất ai phải nộp và có được ghi nợ hay không?

Trả lời: có 3 nhóm đối tượng chính được phép ghi nợ thuế trước bạ nhà đất:

–        Hộ gia đình, cá nhân được chuyển đổi mục đích sử dụng đất đai;

–        Hộ gia đình được cấp Giấy chứng nhận phải nộp tiền sử dụng đất;

–        Hộ gia đình, cá nhân được giao sử dụng đất tái định cư từ Nhà nước, bao gồm: Người có công với cách mạng, Hộ nghèo, Hộ gia đình, cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số, Hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại địa bàn kinh tế – xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn

Thông qua bài viết trên, Công ty Luật ACC đã tóm tắt, cung cấp những thông tin quan trọng, cần thiết để làm rõ vấn đề thuế trước bạ nhà đất ai phải nộp và những mốc thời gian, địa điểm quan trọng cần lưu ý khi quý bạn đọc tiến hành các thủ tục liên quan lệ phí trước bạ nhà đất. Nhằm giúp giản lược chu trình làm việc hành chính và tăng tính phù hợp với thị trường nhà đất trong từng giai đoạn khác nhau; Nhà nước luôn cải thiện, phát triển và ban hành nhiều quyết định, văn bản pháp luật. Đội ngũ nhân viên tại Luật ACC luôn cố gắng cập nhật thông tin và hỗ trợ khách hàng tốt nhất có thể thông qua những bài viết mới liên tục. Kính mời quý bạn đọc đón xem những thông tin bổ ích khác về lĩnh vực luật định, kinh tế, tài chính tại website: https://accgroup.vn/

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận