Xử Lý Công Nợ Khi Giải Thể Công Ty Doanh Nghiệp 2023

Trước khi thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp phải tiến hành xử lý công nợ gồm các khoản: Các khoản nợ lương; trợ cấp thôi việc; bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật; các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết; Nợ thuế; Các khoản nợ khác. Bài viết cung cấp thông tin, dịch vụ xử lý công nợ khi giải thể doanh nghiệp.

 Xử Lý Công Nợ Khi Giải Thể Công Ty Doanh Nghiệp 2020
Xử Lý Công Nợ Khi Giải Thể Công Ty Doanh Nghiệp 2023

1. Doanh nghiệp giải thể

 • Giải thể doanh nghiệp là thủ tục chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp; với tư cách là một chủ thể kinh doanh bằng cách thanh lí tài sản của doanh nghiệp để trả cho các chủ nợ.
 • Doanh nghiệp có thể bị giải thể theo quyết định của các chủ sở hữu (giải thể tự nguyện) hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (giải thể bắt buộc) hoặc khi kết thúc thời hạn hoạt động mà không được gia hạn. Doanh nghiệp buộc phải giải thể khi không đủ số lượng thành viên tối thiểu trong thời hạn theo quy định của pháp luật hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh do hoạt động vi phạm các quy định của pháp luật

2. Các nghĩa vụ của Doanh nghiệp cần thực hiện trước khi giải thể

 • Doanh nghiệp cần thanh toán các nghĩa vụ dưới đây trước khi thực hiện việc giải thể doanh nghiệp, bao gồm:
  • Các khoản nợ lương; trợ cấp thôi việc; bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật; các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;
  • Nợ thuế;
  • Các khoản nợ khác
 • Như vậy, một trong những điều kiện bắt buộc để doanh nghiệp được giải thể là doanh nghiệp đó phải đảm bảo đủ khả năng thanh toán hết tất cả các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

3. Thủ tục xử lý công nợ khi giải thể doanh nghiệp

Trình tự thực hiện

 • Trình tự thực hiện thanh toán những khoản nợ trong khi tiến hành giải thể doanh nghiệp gồm có:
  • Thực hiện thanh toán khoản nợ về thuế.
  • Thanh toán những khoản nợ về lương, bảo hiểm xã hội; trợ cấp thôi việc dựa vào quy định theo pháp luật; những quyền lợi khác của những người lao động trong công ty dựa vào thỏa ước về lao động trong tập thể và các hợp đồng lao động mà đã được thực hiện ký kết.
  • Thanh toán những khoản nợ khác.
 • Khi đã thực hiện thanh toán xong hết những khoản nợ; các chi phí của việc giải thể doanh nghiệp thì phần còn lại sẽ được chia cho chủ sở hữu của doanh nghiệp tư nhân, những cổ đông, thành viên hay chủ sở hữu của doanh nghiệp dựa vào tỉ lệ của việc sở hữu về cổ phần, phần vốn đã được góp.
 • Người được đại diện pháp luật cho công ty cần phải gửi đề nghị việc giải thể đến Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời gian quy định là 05 ngày làm việc tính từ ngày đã thực hiện thanh toán xong hết những khoản nợ của công ty.
 • Nếu sau thời gian quy định là 180 ngày, tính từ ngày đã được nhận quyết định của việc giải thể mà lại không có được nhận các ý kiến đối với việc giải thể từ công ty hay trong thời gian quy định là 05 ngày làm việc tính từ ngày đã nhận được bộ hồ sơ giải thể hay có sự phản đối từ những bên liên quan bằng hình thức văn bản thì Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ tiến hành cập nhật về tình trạng pháp lý đối với công ty trong Cơ sở dữ liệu quốc gia trong việc đăng ký doanh nghiệp.

Trách nhiệm thanh toán các khoản nợ của công ty doanh nghiệp

 • Đối với công ty cổ phần thì khi giải thể doanh nghiệp thì các khoản nợ sẽ được các cổ đông thực hiện trả nhưng chỉ trong giới hạn vốn góp vào doanh nghiệp.
 • Đối với doanh nghiệp tư nhân thì chủ sở hữu doanh nghiệp trực tiếp tiến hành thanh toán khoản nợ khi giải thể công ty.
 • Đối với công ty hợp danh thì thành viên hợp danh phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty.
 • Đối với công ty TNHH một thành viên thì chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.
 • Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên thì các thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.
 • Ngoài ra đối với doanh nghiệp có hai thành viên trở lên hoặc tổ chức là chủ sở hữu đối với công ty TNHH một thành viên, thì người quản lý có liên quan và doanh nghiệp giải thể do bị thu hồi giấy đăng ký doanh nghiệp quy định tại Điều 201 Luật doanh nghiệp cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.

4. Thủ tục giải thể doanh nghiệp sau khi xử lý công nợ

Công bố giải thể công ty

Hồ sơ giải thể công ty cần có các văn bản, giấy tờ sau:

 • Quyết định giải thể của công ty;
 • Thông báo giải thể công ty tới Sở Kế hoạch và Đầu tư;
 • Giấy ủy quyền hoặc giấy giới thiệu của công ty cần giải thể cho người nộp hồ sơ;
 • Bản sao chứng minh thư/thẻ căn cước của người đại diện pháp lý đi nộp hồ sơ.

Hồ sơ sẽ được nộp tới Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Cơ quan này sẽ tiến hành kiểm tra thành phần và tính pháp lý của hồ sơ. Nếu hồ sơ giải thể công ty hợp lệ, cơ quan chức năng sẽ giao giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ. Còn nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì cơ quan này sẽ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung hồ sơ đúng quy định.

Hoàn thành thủ tục tại cơ quan thuế

 • Các thủ tục tại cơ quan thuế bao gồm:
  • Hoàn thiện tờ khai thuế của các quý trong năm của công ty theo mẫu có sẵn của cơ quan thuế;
  • Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định;
  • Báo cáo tài chính của công ty cần giải thể;
  • Quyết toán thuế thu nhập cá nhân đúng theo quy định;
  • Bản báo cáo việc thanh lý đối với tài sản của công ty, bản danh sách của các chủ nợ và khoản nợ mà đã được thanh toán, kể cả việc thanh toán xong hết những khoản nợ của thuế và khoản nợ về số tiền đóng BH – XH, của người lao động khi công ty đã đưa ra quyết định thực hiện giải thể (nếu có).
 • Hồ sơ xin đóng mã số thuế bao gồm:
  • Công văn xin chấm dứt mã số thuế
  • Thông báo về việc giải thể công ty gửi tới Chi cục thuế;
  • Quyết định giải thể của công ty ;
  • Biên bản về việc giải thể công ty ;
  • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty cần giải thể.
 • Nếu công ty đã hoàn thành các nghĩa vụ nộp thuế cơ quan này sẽ tiến hành đóng mã số thuế cho công ty.

Tiến hành hủy con dấu của công ty

 • Thủ tục tiếp theo khi giải thể công ty là đến cơ quan công an nơi đặt trụ sở chính để làm thủ tục hủy con dấu.
 • Trong trường hợp công ty chưa có con dấu thì cần xin xác nhận của cơ quan Công an về việc chưa khắc dấu. Còn nếu có con dấu thì làm thủ tục hủy con dấu theo hướng dẫn của cơ quan này.
 • Hồ sơ thực hiện việc trả con dấu gồm các giấy tờ như:
  • Công văn trả dấu; Dấu pháp nhân;
  • Bản sao GCN đăng ký kinh doanh có công chứng;
  • Bản chính GCN đăng ký mẫu dấu.

Thực hiện thủ tục giải thể công ty

 • Để thực hiện thủ tục giải thể công ty cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ như:
  • Thông báo về việc giải thể công ty;
  • Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán;
  • Báo cáo thanh lý tài sản công ty;
  • Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết;
  • Giấy tờ chứng minh công ty đã đăng bố cáo giải thể theo quy định;
  • Xác nhận của Ngân hàng cam kết chưa mở tài khoản và không nợ tại bất kỳ Ngân hàng, tổ chức cá nhân nào;
  • Thông báo của Cơ quan Thuế về việc đóng mã số thuế;
  • Giấy chứng nhận đã nộp, huỷ con dấu theo quy định;
  • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Đối với các thành viên của Hội đồng thành viên trong công ty TNHH, thành viên của Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần, chủ sở hữu của doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hữu của công ty, thành viên hợp danh, Tổng giám đốc hay Giám đốc, người được đại diện pháp luật cho doanh nghiệp đều sẽ phải chịu trách nhiệm đối với sự chính xác, tính trung thực của bộ hồ sơ để thực hiện giải thể doanh nghiệp.
 • Trong trường hợp khi bộ hồ sơ giải thể bị giả mạo, không có được chính xác thì những người này đều phải bị liên đới trong việc chịu trách nhiệm đối với việc thanh toán những khoản nợ mà chưa được thanh toán, về quyền lợi chưa được giải quyết của những người lao động trong công ty, về số thuế chưa thực hiện nộp và phải chịu các trách nhiệm về cá nhân trước pháp luật đối với những hệ quả đã có phát sinh ở trong thời gian quy định là 05 năm, tính từ ngày đã nộp bộ hồ sơ thực hiện giải thể doanh nghiệp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh.

>> Xem đầy đủ thông tin về giải thể và quá trình giải thể công ty qua bài viết của ACC tại đây!

5. Tại sao nên lựa chọn dịch vụ xử lý công nợ khi giải thể doanh nghiệp của ACC?

 • Hỗ trợ tư vấn miễn phí 24/7 thông qua email; website; trong tất cả giờ hành chính hàng tuần thông qua hotline của công ty.
 • Giá dịch vụ pháp lý cạnh tranh.
 • Quy trình, hồ sơ, cung cấp dịch vụ pháp lý chi tiết, rõ ràng, cụ thể.
 • Đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm; với trình độ chuyên môn cao; đảm bảo đáp ứng được các yêu cầu cần tư vấn của khách hàng trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh.
 • Cam kết thời gian xử lý hồ sơ nhanh chóng, hiệu quả.
 • Cung cấp trọn gói các dịch vụ pháp lý sau nhận kết quả.
 • Giảm thiểu tối đa việc khách hàng phải đi lại; chúng tôi cung cấp pháp lý tận nơi; từ việc tư vấn ban đầu, nhận hồ sơ và trả kết quả cho quý khách.
 • Hỗ trợ tư vấn pháp lý trọn đời cho doanh nghiệp.

Công ty luật ACC cũng có cung cấp dịch vụ giải thể công ty trọn gói, nhanh chóng 2021, quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ với chúng tôi.

6. Những thắc mắc thường gặp khi xử lý công nợ khi giải thể doanh nghiệp

Chi phí dịch vụ là bao nhiêu?

 • ACC luôn báo giá trọn gói, nghĩa là không phát sinh. Luôn đảm bảo ra giấy chứng nhận cho khách hàng; cam kết hoàn tiền nếu không ra giấy. Quy định rõ trong hợp đồng ký kết.

Có đại diện theo ủy quyền làm việc với các cơ quan có thẩm quyền không?

 • ACC luôn hướng đến sự tiện ích, lợi ích và nhu cầu của khách hàng. ACC có đội ngũ nhân viên đầy đủ kiến thức, trình độ để đảm nhận việc đại diện theo ủy quyền.

ACC có hỗ trợ tư vấn và nhận hồ sơ tại nhà không?

 • Để giảm thiểu tối đa việc khách hàng phải đi lại, ACC cung cấp pháp lý tận nơi; từ việc tư vấn ban đầu, nhận hồ sơ và trả kết quả cho quý khách.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (773 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo