Dịch vụ luật sư tư vấn luật thừa kế

Trong lĩnh vực pháp lý, tư vấn luật thừa kế là một trong những dịch vụ được nhiều người quan tâm. Thừa kế là một quyền lợi quan trọng của người dân, tuy nhiên, việc giải quyết các vấn đề liên quan đến thừa kế vẫn còn nhiều khó khăn và phức tạp

Dịch vụ luật sư tư vấn luật thừa kế

Dịch vụ luật sư tư vấn luật thừa kế

1. Tổng quan về luật thừa kế

Pháp luật thừa kế định rõ quy trình chuyển giao tài sản của người đã qua đời cho những người còn sống, theo quy định của pháp luật hoặc theo ý chí được ghi rõ trong di chúc của người để lại. Chủ đề này được quy định chi tiết trong Bộ luật Dân sự, tập trung chủ yếu từ Chương XXII đến Chương XXV, là một phần quan trọng của hệ thống pháp luật Dân sự.

Lĩnh vực pháp luật liên quan đến thừa kế mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác nhau. Đối với di sản bao gồm đất đai, nhà cửa và các tài sản khác, Luật đất đai, Luật nhà ở, cũng như Luật Hôn nhân và Gia đình thường định rõ hơn về quy định thừa kế. Những văn bản luật này xác định rõ phần di sản để lại và quyền sở hữu hợp pháp đối với tài sản của người đã qua đời, tạo nên cơ sở pháp lý cho quá trình thừa kế và chuyển đổi tài sản.

1.1. Thừa kế là gì?

Theo quy định của Luật Dân sự 2015: "Tài sản bao gồm vật, tiền, giấy tờ có giá và các quyền tài sản". Luật Dân sự bảo vệ tuyệt đối quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản của mỗi cá nhân, tổ chức. Những tài sản này không mất đi mà sẽ được chuyển dịch từ người này sang người khác, và khi chết con người có quyền để lại thừa kế cho những người đang sống.

Hiểu một cách đơn giản nhất, thừa kế là việc thực thi chuyển giao tài sản (nhà, đất, tiền...) và quyền tài sản (quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ...) hoặc các nghĩa vụ (nợ nần) từ người đã chết sang một cá nhân khác. Thông thường, người nhận thừa kế là người có chung huyết thống với người để lại di sản, như ông - cháu, cha mẹ - con. Tuy nhiên, pháp luật cũng coi việc chuyển giao tài sản, quyền tài sản cho người ngoài huyết thống là quyền của người có tài sản.

1.2. Chia thừa kế như thế nào?

Có hai hình thức phân chia tài sản thừa kế là:

Phân chia tài sản theo di chúc: Người có tài sản có quyền lập di chúc để thể hiện ý nguyện phân chia tài sản sau khi qua đời. Pháp luật tôn trọng và bảo vệ quyền phân chia tài sản thừa kế của người có tài sản. Đồng sở hữu tài sản (vợ/chồng) cũng có thể xác lập di chúc chung để thể hiện ý nguyện phân chia tài sản theo quy định của pháp luật.

Phân chia tài sản theo pháp luật về thừa kế (Luật dân sự): Khi người có tài sản qua đời mà không để lại di chúc, tài sản sẽ được phân chia theo quy định của luật dân sự (chia theo hàng thừa kế).

2. Khi nào cần tư vấn luật thừa kế?

Trong gia đình, có những tình huống như:

 • Người trong gia đình cần lập di chúc phải tuân thủ đúng hình thức và nội dung theo quy định của pháp luật.

 • Người thân trong gia đình qua đời nhưng không để lại di chúc.

 • Người đã qua đời để lại di chúc, nhưng di chúc này không có hiệu lực do vi phạm các hình thức được quy định theo pháp luật, vi phạm các quy định của luật, hoặc làm trái đạo đức xã hội.

 • Quyền và lợi ích của người được hưởng di sản không được đảm bảo.

 • Người thừa kế không thực hiện nghĩa vụ tài sản đối với phần di sản được hưởng thừa kế.

 • Những người thừa kế theo di chúc đã qua đời trước hoặc cùng thời điểm với người lập di chúc, hoặc tổ chức được hưởng di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

 • Khi có sự tranh chấp về chia di sản thừa kế, hàng thừa kế, hoặc thực hiện nghĩa vụ của người đã qua đời...

3. Tại sao cần luật sư tư vấn pháp luật thừa kế ?

Trong xã hội ngày nay, khi đời sống vật chất không ngừng được nâng cao, vấn đề thừa kế được đặt ra như một vấn đề đương nhiên phải giải quyết khi bố mẹ về già. Tâm nguyện của đa phần người dân Việt Nam theo văn hóa Á Đông là để lại phần lớn tài sản cho con. Tuy nhiên, thực tế đã chỉ ra rằng các vụ tranh chấp về tài sản thừa kế trong những năm qua không ngừng tăng cao, đặc biệt là tại các thành phố và đô thị phát triển. Việc thuê luật sư tư vấn phân chia tài sản thừa kế là một trong những vấn đề pháp lý quan trọng nhằm giảm thiểu khả năng tranh chấp phát sinh và mang lại những lợi ích pháp lý nổi bật như:

 • Chi phí thuê luật sư thấp nhưng mang lại hiệu quả pháp lý cao: Luật sư không chỉ là người được đào tạo chuyên sâu về pháp luật mà còn có kinh nghiệm thực tiễn giải quyết các tranh chấp phát sinh. Do vậy, luật sư hoàn toàn có thể trợ giúp khách hàng trong việc xây dựng di chúc hoặc bảo vệ quyền lợi hợp pháp trong việc phân chia tài sản thừa kế theo luật.

 • Cách thức sử dụng dịch vụ đơn giản, dễ dàng, tiện lợi: Ngay nay, cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, việc kết nối với luật sư hết sức đơn giản có thể thông qua điện thoại, Email, tư vấn pháp luật trực tuyến tại văn phòng...

Trong lĩnh vực tư vấn luật thừa kế tài sản, luật sư không chỉ đơn thuần giải thích các quy định của pháp luật mà còn đóng vai trò hướng dẫn, đưa ra ý kiến, và giúp khách hàng soạn thảo các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của họ trong quan hệ dân sự. Nhiệm vụ của luật sư không chỉ là đảm bảo sự hiểu rõ pháp luật cho khách hàng mà còn đặt ra mục tiêu quan trọng là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ.

Trong quá trình tư vấn thừa kế tài sản, luật sư không chỉ giúp khách hàng định rõ đường lối xử sự đúng luật, mà còn đưa ra dự báo về những rủi ro có thể xảy ra. Họ cũng hỗ trợ khách hàng trong việc đưa ra những giải pháp tối ưu và nhanh chóng để giải quyết các hậu quả pháp lý mà họ có thể gặp phải do hành vi vi phạm pháp luật của mình. Điều này nhằm đảm bảo rằng mọi quyết định và hành động của khách hàng đều tuân theo quy định của pháp luật và mang lại lợi ích lâu dài cho họ.

4. Nội dung dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật thừa kế 

Nội dung dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật thừa kế 

Nội dung dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật thừa kế 

ACC Group cam kết tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc về các vấn đề pháp luật thừa kế, bao gồm nhưng không hạn chế các điều sau:

a/ Tư vấn thủ tục lập di chúc:

 1. Tư vấn soạn thảo, làm di chúc (lập di chúc):

  • Hướng dẫn quá trình soạn thảo và lập di chúc theo quy định của pháp luật về thừa kế.
  • Đảm bảo di chúc hợp pháp và tính hiệu lực của nó.
 2. Thủ tục làm di chúc (thủ tục lập di chúc) đối với tài sản là đồng sở hữu, tài sản chung vợ chồng:

  • Hướng dẫn thủ tục đặc biệt khi tài sản là đồng sở hữu hoặc tài sản chung vợ chồng.
 3. Tư vấn luật về quyền thừa kế không phụ thuộc di chúc, chia tài sản thừa kế không phụ thuộc di chúc:

  • Giúp hiểu rõ về quyền thừa kế không phụ thuộc vào di chúc và cách chia tài sản thừa kế theo quy định pháp luật.
 4. Cách thức chia thừa kế, hàng thừa kế, phân chia di sản thừa kế theo pháp luật, theo di chúc:

  • Hướng dẫn chi tiết về quy trình và phương pháp chia thừa kế theo pháp luật hoặc theo di chúc.
 5. Tư vấn các vấn đề liên quan đến làm di chúc (lập di chúc) cho tài sản có tính đặc thù liên quan đến sự điều chỉnh của những lĩnh vực pháp luật khác như doanh nghiệp, đất đai nhà ở và bất động sản.

b/ Tư vấn chia di sản, tài sản thừa kế:

 1. Tính hợp pháp của tài sản, di sản thừa kế:

  • Đánh giá tính hợp pháp của tài sản thừa kế và di sản.
 2. Tư vấn giá trị từng phần cho mỗi đồng thừa kế tài sản:

  • Hỗ trợ xác định giá trị của từng phần tài sản thừa kế.
 3. Cách thức phân chia tài sản thừa kế theo pháp luật, theo di chúc:

  • Hướng dẫn về cách thức chính xác để phân chia tài sản theo quy định pháp luật hoặc theo di chúc.
 4. Thủ tục khai nhận di sản, từ chối nhận di sản, tài sản thừa kế:

  • Hướng dẫn thủ tục liên quan đến việc nhận hoặc từ chối di sản thừa kế.
 5. Tư vấn xác định hàng thừa kế, phần công sức đóng góp của người quản lý tài sản thừa kế:

  • Giúp xác định rõ hàng thừa kế và đánh giá công sức đóng góp của người quản lý tài sản thừa kế.
 6. Tư vấn thủ tục để khai nhận, phân chia tài sản thừa kế (di sản thừa kế) để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các bên.

 7. Tư vấn các vấn đề liên quan đến chia di sản, tài sản thừa kế có tính đặc thù liên quan đến sự điều chỉnh của những lĩnh vực pháp luật khác như doanh nghiệp, đất đai nhà ở và bất động sản.

c/ Tư vấn thủ tục giải quyết tranh chấp:

 1. Tư vấn giải quyết tranh chấp về quyền hưởng thừa kế theo quy định:

  • Hướng dẫn giải quyết tranh chấp về quyền hưởng thừa kế theo quy định pháp luật.
 2. Tư vấn giải quyết tranh chấp về tài sản thừa kế:

  • Hỗ trợ trong quá trình giải quyết tranh chấp liên quan đến tài sản thừa kế.
 3. Tư vấn giải quyết tranh chấp về xác định hàng thừa kế để chia thừa kế:

  • Hướng dẫn quy trình xác định rõ hàng thừa kế để thực hiện quá trình chia thừa kế.
 4. Giải quyết tranh chấp trong việc chia thừa kế theo pháp luật, chia thừa kế theo di chúc giữa các đồng thừa kế:

  • Hỗ trợ trong quá trình giải quyết tranh chấp khi chia thừa kế theo quy định pháp luật hoặc theo di chúc.
 5. Hướng dẫn khách hàng trình tự thủ tục khởi kiện, thời hiệu khởi kiện, điều kiện khởi kiện giải quyết tranh chấp:

  • Giúp khách hàng hiểu rõ về quy trình khởi kiện và điều kiện giải quyết tranh chấp.
 6. Tham gia gia tố tụng với tư cách là luật sư - Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng tại các cấp tòa xét xử.

 7. Tư vấn giải quyết tranh chấp liên quan đến di chúc hoặc theo pháp luật liên quan đến di sản thừa kế là tài sản có tính đặc thù liên quan đến sự điều chỉnh của những lĩnh vực pháp luật khác như doanh nghiệp, đất đai nhà ở và bất động sản khác.

Chúng tôi hiểu rằng có hai dạng phân chia tài sản thừa kế là thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật. ACC Group cam kết tư vấn và giải đáp mọi vấn đề pháp lý chi tiết và cụ thể:

 • Thừa kế theo di chúc:

  • Tư vấn, soạn thảo, và lập di chúc theo đúng quy định của pháp luật.
  • Chỉ định, phân chia di chúc, sửa đổi và thay thế theo yêu cầu của khách hàng.
  • Gửi giữ di chúc theo quy định pháp luật.
 • Thừa kế theo pháp luật:

  • Tư vấn và giải đáp về các trường hợp chia tài sản thừa kế theo quy định của luật dân sự.
  • Xác định người thừa kế, tư vấn thừa kế thế vị (nếu có).
  • Hướng dẫn về định đoạt, từ chối, và chuyển giao tài sản thừa kế.

Chúng tôi cam kết mang lại dịch vụ tư vấn pháp lý chuyên sâu và đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng trong quá trình giải quyết vấn đề thừa kế.

5. Tại sao bạn nên sử dụng dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật thừa kế của ACC Group?

Tại sao bạn nên sử dụng dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật thừa kế của ACC Group

Tại sao bạn nên sử dụng dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật thừa kế của ACC Group

 • Chi phí thuê luật sư tư vấn về luật thừa kế không cao, nhưng mang lại hiệu quả cao. Luật sư không chỉ là người được đào tạo chuyên sâu về pháp luật mà còn có kinh nghiệm thực tiễn trong việc giải quyết các tranh chấp phát sinh, sở hữu trình độ chuyên môn cao về lĩnh vực pháp luật.

Vì vậy, luật sư hoàn toàn có khả năng hỗ trợ khách hàng bằng cách cung cấp lời khuyên và tư vấn luật thừa kế nhằm giảm thiểu rủi ro có thể xảy ra hoặc giải quyết các tranh chấp mà khách hàng đang gặp phải.

 • Cách thức sử dụng dịch vụ đơn giản, thuận tiện: Hiện nay, với sự phát triển của công nghệ thông tin, việc kết nối với luật sư để nhận tư vấn pháp luật về đất đai trở nên dễ dàng và linh hoạt hơn nhiều. Bạn chỉ cần ngồi tại nhà, liên hệ qua số hotline của công ty, hoặc sử dụng các kênh trò chuyện như Zalo, Facebook, gửi email, là bạn đã có thể nhận được tư vấn pháp luật chuyên sâu về đất đai.

6. Liên hệ ACC để được cung cấp dịch vụ tư vấn ở đâu?

Văn phòng:

 • Tp Hồ Chí Minh: ACC Building, Tầng 8, 520-526 Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
 • Hà Nội: Tầng 11, Số 9 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
 • Bình Dương: 30/10 Hoàng Hoa Thám, Phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
 • Cần Thơ: 205 Võ Văn Kiệt, An Hoà, Bình Thủy, Cần Thơ
 • Đà Nẵng: Tầng 3, Số 5 Cao Thắng, Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
 • Đồng Nai: 42/8 Đặng Đức Thuật, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
 • Website: https://accgroup.vn/
✅ Thủ tục: ⭕ Đăng Ký Thương Nhân
✅ Cập nhật: ⭐ 2023
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330

7. Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi 1: Tại sao cần sử dụng dịch vụ tư vấn pháp lý thừa kế từ luật sư?

Câu trả lời: Việc thuê luật sư tư vấn thừa kế đóng vai trò quan trọng trong quá trình thừa kế, đảm bảo sự suôn sẻ và tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật. Các lợi ích chính của việc sử dụng dịch vụ này bao gồm:

 1. Đảm Bảo Tuân Thủ Pháp Luật: Luật sư có kiến thức chuyên sâu về quy định của pháp luật thừa kế, giúp bạn hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình theo luật.

 2. Giải Quyết Tranh Chấp: Trong trường hợp có sự tranh chấp về thừa kế, luật sư có vai trò quan trọng trong việc giúp giải quyết xung đột, tìm kiếm giải pháp hòa giải và bảo vệ quyền lợi của bạn.

 3. Hỗ Trợ Hợp Pháp Hóa Thủ Tục: Luật sư sẽ hỗ trợ bạn trong việc thực hiện các thủ tục liên quan đến thừa kế, đảm bảo mọi bước đều diễn ra đúng theo quy định của pháp luật.

Câu hỏi 2: Chi phí thuê luật sư tư vấn thừa kế bao nhiêu?

Câu trả lời: Chi phí thuê luật sư tư vấn thừa kế được xác định tùy thuộc vào độ phức tạp của vụ việc, kinh nghiệm của luật sư, và sẽ được thỏa thuận cụ thể giữa hai bên để đảm bảo tính công bằng và hợp lý

Câu hỏi 3: Luật sư tư vấn thừa kế có thể đại diện tôi trong các phiên tòa không?

Câu trả lời: Luật sư tư vấn thừa kế có khả năng đại diện cho bạn trong các phiên tòa liên quan đến thừa kế tại toà án, bao gồm cả các vụ kiện như tranh chấp tài sản, xác minh di chúc, và bảo vệ quyền lợi của người thừa kế.

Câu hỏi 4: Tôi đang ở nước ngoài, liệu tôi có thể thuê luật sư tư vấn thừa kế ở Việt Nam để giải quyết vấn đề thừa kế không?

Quý vị hoàn toàn có thể thuê luật sư tư vấn thừa kế ở Việt Nam để giải quyết mọi vấn đề thừa kế, ngay cả khi đang ở nước ngoài. Luật sư có thể hỗ trợ quý vị thông qua các phương tiện truyền thông như điện thoại, email, video call và cung cấp tư vấn về các thủ tục cần thiết từ xa.

 

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (787 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo