CÔNG TY LUẬT ACC

Thừa kế theo pháp luật là gì? Các trường hợp chia thừa kế theo quy định pháp luật mới nhất năm 2022

Công ty Luật ACC

Thừa kế theo pháp luật là gì? Các trường hợp chia thừa kế theo quy định pháp luật mới nhất năm 2022

Công ty Luật ACC

20/06/2021

Thừa kế theo pháp luật là một chế định thuộc Thừa kế được quy định trong Bộ luật dân sự hiện hành bên cạnh thừa kế theo di chúc. Vậy việc chia thừa kế theo pháp luật được Bộ luật Dân sự quy định như thế nào? Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho các bạn những quy định về việc chia thừa kế theo pháp luật.

Dịch vụ tư vấn thừa kế theo pháp luật
Thừa kế theo pháp luật

Cơ sở pháp lý

Bộ luật dân sự 2015.

1. Thừa kế theo pháp luật là gì?

Khái niệm thừa kế theo pháp luật được Bộ luật Dân sự 2015 quy định tại Điều 649 như sau: “ Chia thừa kế theo pháp luật là chia thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định”. 

Ý nghĩa của việc thừa kế theo pháp luật có thể kể đến như: 

 • Thứ nhất: Việc pháp luật quy định chia thừa kế theo pháp luật cho những người thừa kế theo pháp luật nhằm giúp bảo đảm quyền và lợi ích của họ trong việc nhận được thừa kế khi người để lại di sản thừa kế chết nhưng không để lại di chúc hoặc là chết nhưng chưa kịp làm di chúc hoặc là có để lại di chúc những di chúc không hợp pháp…
 • Thứ hai: Việc pháp luật quy định về việc chia thừa kế theo pháp luật cũng góp phần giảm thiểu sự tranh chấp, mâu thuẫn khi chia thừa kế giữa những người được nhận thừa kế.
 • Thứ ba: Việc pháp luật quy định về chia thừa kế theo pháp luật nhằm đảm bảo sự công bằng giữa những người thừa kế theo pháp luật được nhận phần di sản thừa kế bằng nhau, đồng thời bảo vệ những người thừa kế có liên quan dễ bị xâm phạm lợi ích như: cha mẹ già, trẻ em,…

2. Các trường hợp thừa kế theo pháp luật

Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong trường hợp nào? Các trường hợp thừa kế theo pháp luật được pháp luật quy định tại Điều 650 Bộ luật dân sự năm 2015. Theo đó, trường hợp thừa kế theo pháp luật bao gồm:

 • Trường hợp người chết không để lại di chúc, không có di chúc;
 • Trường hợp Di chúc không hợp pháp;
 • Trường hợp những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế;
 • Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản;
 • Bên cạnh đó cần lưu ý đến việc thừa kế theo pháp luật cũng được áp dụng đối với các phần di sản sau đây:

          – Phần di sản không được định đoạt trong di chúc;

          – Phần di sản có liên quan đến phần của di chúc không có hiệu lực pháp luật;

          – Phần di sản có liên quan đến người được thừa kế theo di chúc nhưng họ không có quyền hưởng di sản, từ chối nhận di sản, chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; liên quan đến cơ quan, tổ chức được hưởng di sản theo di chúc, nhưng không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

3. Hàng thừa kế theo pháp luật

Hàng thừa kế theo pháp luật được pháp luật quy định theo thứ tự sau đây:

 • Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;
 • Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;
 • Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

4. Nguyên tắc chia thừa kế theo pháp luật

Nguyên tắc chia thừa kế theo pháp luật được pháp luật quy định như sau:

 • Di sản sẽ được chia đều cho những người trong cùng hàng thừa kế.
 • Chia thừa kế phải được chia theo thứ tự ưu tiên đối với Người thừa kế theo pháp luật theo Hàng thừa kế theo luật dân sự 2015 chia tài sản thừa kế theo pháp luật lần lượt từ hàng thừa kế thứ nhất; thứ hai và cuối cùng là hàng thừa kế thứ ba. Những người thuộc hàng thừa kế tiếp theo chỉ được hưởng khi không còn ai thuộc hàng thừa kế trước do đã chết; không có quyền hưởng di sản; bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.
 •  Nguyên tắc áp dụng thừa kế thế vị theo pháp luật trong trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống.

5. Thời điểm mở thừa kế, thời điểm phát sinh quyền và nghĩa vụ của người thừa kế

Thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết. Đây cũng là thời điểm phát sinh quyền và nghĩa vụ của người thừa kế do người chết để lại.

Thời hiệu thừa kế

Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối với động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế. Hết thời hạn này thì di sản thuộc về người thừa kế đang quản lý di sản đó. Trường hợp không có người thừa kế đang quản lý di sản thì di sản được giải quyết như sau:

 • Di sản thuộc quyền sở hữu của người đang chiếm hữu;
 • Di sản thuộc về Nhà nước, nếu không có người chiếm hữu.

Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là 10 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.

Thời hiệu yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản của người chết để lại là 03 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.

6. So sánh thừa kế theo pháp luật và thừa kế theo di chúc

Thừa kế theo di chúc thừa kế theo pháp luật có sự giống và khác nhau sau:

 • Điểm giống:
 • Đều là sự dịch chuyển tài sản từ người chết cho những người còn sống. 
 • Thời điểm mở thừa kế là thời điểm người để lại di sản chết.
 • Người thừa kế là cá nhân phải là người còn sống hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã được hình thành thai trước khi người để lại di sản chết.
 • Điểm khác:
Tiêu chí Thừa kế theo di chúc  Thừa kế theo pháp luật
Khái niệm Thừa kế theo di chúc là sự dịch chuyển tài sản của cá nhân cho người khác sau khi chết thông qua di chúc.   Chia thừa kế theo pháp luật là chia thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định
Người thừa kế Người thừa kế theo di chúc Là cá nhân, cơ quan, tổ chức được người lập di chúc ghi trong di chúc là người nhận di sản và đủ các điều kiện nhận di chúc theo quy định của pháp luật.  Người thừa kế theo pháp luật chỉ có thể là cá nhân  có mối quan hệ huyết thống, hôn nhân, nuôi dưỡng với người để lại di sản. Người thừa kế theo pháp luật được chia thành 3 hàng thừa kế.
Hình thức Di chúc được lập thành văn bản hoặc di chúc miệng Bằng văn bản có công chứng về việc phân chia di sản của các đồng thừa kế
Trường hợp được thừa kế Theo ý chí, nguyện vọng của cá nhân khi lập di chúc, người thừa kế là cá nhân phải còn sống vào thời điểm thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết. Trường hợp được chia thừa kế theo pháp luật bao gồm:

 

 • Trường hợp người chết không để lại di chúc, không có di chúc;
 • Trường hợp Di chúc không hợp pháp;
 • Trường hợp Những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế;
 • Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.
Thừa kế thế vị Không có quy định về thừa kế thế vị Thừa kế thế vị theo pháp luật quy định như sau: Trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống.
Phân chia di sản Theo quy định tại Điều 659 BLDS Theo quy định tại Điều 660 BLDS

7. Dịch vụ tư vấn thừa kế theo pháp luật tại Luật ACC

Hiện là công ty luật uy tín và có các văn phòng luật sư cũng như cộng tác viên khắp các tỉnh thành trên toàn quốc, Công ty Luật ACC thực hiện việc cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý cho quý khách hàng, trong đó có dịch vụ tư vấn chia “thừa kế theo pháp luật. Đến với dịch vụ của chúng tôi các bạn sẽ được đảm bảo các lợi ích sau:

 • Là đơn vị hàng đầu và uy tín trong lĩnh vực tư vấn pháp luật, ACC có đội ngũ luật sư, luật gia và chuyên viên pháp lý có trình độ chuyên môn cao, nhiều năm kinh nghiệm và tận tâm trong lĩnh vực dân sự. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận, và hỗ trợ tư vấn khách hàng đang có vướng mắc về pháp luật dân sự một cách toàn diện và tối đa.
 • Với phương châm: “Chuyên nghiệp, nhanh chóng, chính xác, uy tín” ACC đảm bảo cung cấp cho quý khách hàng dịch vụ tư vấn với độ tin cậy tuyệt đối, nhanh, chính xác và giá cả phải chăng.
 • ACC luôn luôn lắng nghe những thắc mắc, băn khoăn của khách hàng liên quan đến pháp luật hình sự, để từ đó vận dụng những kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm của mình để mang lại những giải pháp tối ưu mang lại hiệu quả cao nhất cho khách hàng.
 • ,ACC luôn mang đến những giải pháp, lựa chọn tốt nhất cho khách hàng với mục đích giúp khách hàng tránh hoặc loại bỏ những rủi ro pháp lý một cách nhanh chóng, tiết kiệm tối đa chi phí cho khách hàng cũng như luôn bảo đảm thông tin khách hàng là bảo mật để khách hàng yên tâm và tin tưởng khi sử dụng dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật dân sự của chúng tôi.

Nếu bạn đang có những vướng mắc liên quan đến việc chia thừa kế theo pháp luật thì hãy liên hệ ngay với Luật ACC để được tư vấn một cách nhanh chóng, hiệu quả và tiết kiệm nhất.

Câu hỏi thường gặp

Thừa kế thế vị là gì?

Thừa kế thế vị là trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống.

Người thừa kế có được từ chối nhận di sản thừa kế không?

Người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản, trừ trường hợp việc từ chối nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.

Việc từ chối nhận di sản phải được lập thành văn bản và gửi đến người quản lý di sản, những người thừa kế khác, người được giao nhiệm vụ phân chia di sản để biết.

Việc từ chối nhận di sản phải được thể hiện trước thời điểm phân chia di sản.

Thừa kế trong trường hợp vợ, chồng đã chia tài sản chung; vợ, chồng đang xin ly hôn hoặc đã kết hôn với người khác?

 • Trường hợp vợ, chồng đã chia tài sản chung khi hôn nhân còn tồn tại mà sau đó một người chết thì người còn sống vẫn được thừa kế di sản.
 • Trường hợp vợ, chồng xin ly hôn mà chưa được hoặc đã được Tòa án cho ly hôn bằng bản án hoặc quyết định chưa có hiệu lực pháp luật, nếu một người chết thì người còn sống vẫn được thừa kế di sản.
 • Người đang là vợ hoặc chồng của một người tại thời điểm người đó chết thì dù sau đó đã kết hôn với người khác vẫn được thừa kế di sản.

CÔNG TY LUẬT ACC – ĐỒNG HÀNH PHÁP LÝ CÙNG BẠN

Liên hệ với chúng tôi:

Tư vấn pháp lý: 1900.3330

Zalo: 084.696.7979

Mail: info@accgroup.vn

Đánh giá post
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay

Viết một bình luận

NHẬN BÁO GIÁ