Hướng dẫn thủ tục xin giấy xác nhận độc thân (Mới nhất 2024)

Tất cả chúng ta đều có những thời điểm trong cuộc đời cần chứng minh tình trạng độc thân của mình. Có thể bạn đang chuẩn bị đăng ký kết hôn, vay ngân hàng, xin visa cư trú nước ngoài, đăng ký quyền sở hữu tài sản hoặc đơn giản là muốn cập nhật thông tin cá nhân của mình. Trong những trường hợp đó, việc xin giấy chứng nhận tình trạng độc thân (chứng nhận độc thân) là điều rất quan trọng?  Để tránh bị từ chối hoặc mất thời gian trong quá trình xin giấy xác nhận độc thân thì bạn nên tìm hiểu kĩ về quy định của pháp luật và các hướng dẫn, thủ tục. Mời quý khách hàng cùng theo dõi bài viết dưới làm giấy độc thân cần những gì? của công ty Luật ACC để biết thông tin cụ thể về các thắc mắc trên.

Giấy Xác Nhận Độc Thân
Giấy Xác Nhận Độc Thân

I. Giấy xác nhận độc thân là gì?

Giấy xác nhận độc thân là một tài liệu pháp lý quan trọng, cung cấp thông tin chính xác về trạng thái hôn nhân của cá nhân. Nó xác nhận rằng người đó chưa từng kết hôn hoặc không còn trong tình trạng hôn nhân. Giấy này được sử dụng trong các thủ tục hôn nhân, gia đình như đăng ký kết hôn, ly hôn hoặc thụ tinh nhân tạo.

>> Nếu các bạn muốn hiểu thêm về Hướng dẫn thủ tục xin giấy xác nhận độc thân online (Chi tiết 2023) hãy đọc bài viết để biết thêm thông tin chi tiết: Hướng dẫn thủ tục xin giấy xác nhận độc thân online (Chi tiết 2023)

II. Xin giấy xác nhận độc thân ở đâu?

Đây là mẫu giấy yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân (giấy xác nhận tình trạng hôn nhân) chúng tôi cung cấp để quý bạn đọc có thể dễ dàng hình dung.

Hoặc tham khảo thêm về mẫu giấy xác nhận độc thân tại bài viết của ACC.

Cơ sở pháp lý

 • Luật Hộ tịch 2014
 • Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật hộ tịch
 • Thông tư 04/2020/TT-BTP ngày 28/05/2022 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật hộ tịch và nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật hộ tịch

Căn cứ theo Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn luật Hộ tịch quy định những cơ quan sau đây được cấp giấy xác nhận độc thân:

 • UBND cấp xã/ phường/ thị trấn, nơi thường trú của công dân Việt Nam thực hiện việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn thân.
 • Trường hợp công dân Việt Nam không có nơi thường trú, nhưng có đăng ký tạm trú theo quy định của pháp luật về cư trú thì uỷ ban nhân dân cấp xã/ phường/ thị trấn, nơi người đó đăng ký tạm trú cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.
 • Ủy ban nhân dân cấp xã/ phường/ thị trấn nơi người đó đăng ký tạm trú cũng là nơi có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận tình trạng độc thân cho công dân nước ngoài và người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam, nếu có yêu cầu.

Bạn có thể xem thêm thông tin chi tiết, cụ thể hơn tại bài viết xin giấy xác nhận độc thân ở đâu.

III. Thủ tục xin giấy xác nhận độc thân mới nhất 2023

Giấy xác nhận độc thân
Giấy xác nhận độc thân

1. Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ xin cấp giấy yêu cầu xác nhận tình trạng độc thân

Người xin cấp giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân thực hiện chuẩn bị hồ sơ theo quy định (tham khảo mục phía dưới bài viết)

2. Bước 2: Nộp hồ sơ xin cấp giấy yêu cầu xác nhận tình trạng độc thân đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Theo Điều 21 Nghị định số 123/2015, cơ quan tiếp nhận hồ sơ xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là:

+ UBND cấp xã nơi công dân có hộ khẩu thường trú.

+ Công dân không có nơi thường trú nhưng có nơi tạm trú theo quy định tại pháp luật cư trú thì cơ quan có thẩm quyền, cụ thể là UBND cấp xã nơi tạm trú sẽ cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

3. Bước 3: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý và cấp giấy xác nhận độc thân cho công dân

Trong vòng 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm kiểm tra xác minh tình trạng hôn nhân của người có yêu cầu và cấp giấy chứng nhận cho người đó.

Không quá 03 ngày kể từ ngày nhận được văn bản trả lời, xác minh, cơ quan có thẩm quyền tiến hành cấp giấy xác nhận cho người có yêu cầu, nếu cần phải chứng minh tình trạng hôn nhân hoặc phải kiểm tra xác minh lại.

Thủ tục xin xác nhận tình trạng độc thân là thủ tục có mất phí, lệ phí cấp sẽ do cấp tỉnh của địa phương đó quy định dựa theo tình hình, điều kiện của địa phương. Tuy nhiên các đối tượng là người thuộc gia đình có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, người khuyết tật sẽ được miễn giảm phí cấp giấy chứng minh tình trạng độc thân theo quy định của pháp luật.

Bên canh đó, pháp luật hộ tịch hiện nay cho phép việc ủy quyền xin cấp giấy chứng nhận độc thân, vì thế công dân có thể ủy quyền để một người khác thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân.

IV. Hồ sơ xin giấy xác nhận độc thân gồm những gì?

Giấy Xác Nhận độc Thân

Thủ tục xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân sẽ được thực hiện theo các bước sau đây:

Công dân khi xin cấp giấy xác nhận độc thân phải mang theo hồ sơ gồm những tài liệu như sau:

 • Chứng minh thư nhân dân hoặc các giấy tờ thay thế như thẻ thẻ căn cước công dân, hộ chiếu còn thời hạn sử dụng.
 • Sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú
 • Tờ khai xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Tờ khai cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân có những nội dung cơ bản như sau:

 • Tên cơ quan nơi tiếp nhận tờ khai;
 • Họ và tên, dân tộc, quốc tịch, địa chỉ thường trú của người yêu cầu xác nhận;
 • Họ và tên, dân tộc, quốc tịch, địa chỉ thường trú của người được cấp giấy;
 • Quan hệ với giữa người yêu cầu và người được cấp giấy;
 • Giấy tờ tùy thân của người được cấp giấy nộp kèm theo;
 • Tình trạng hôn nhân của người được cấp giấy;
 • Mục đích sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Mẫu tờ khai quy định tại Thông tư 04/2020/TT-BTP ngày 28/05/20220:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI CẤP GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

Kính gửi: (1)………………………………………………………………………………….

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: …………………………………………………………….

Nơi cư trú: (2) ………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Giấy tờ tùy thân: (3)…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………….

Quan hệ với người được cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: ………………………

Đề nghị cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người có tên dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên: ………………………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………………………………..

Giới tính: ……………….  Dân tộc: ……………………….Quốc tịch: …………………

Nơi cư trú:(2) …………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………

Giấy tờ tùy thân: (3)…………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………

Tình trạng hôn nhân: (4)……………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Mục đích sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: (5)………………………………….

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

 

Làm tại:………………………..,ngày ………. tháng ……… năm …………..
Người yêu cầu
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)……………………………

Khi thực hiện xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, quý vị cần phải lưu ý một số vấn đề như sau:

 • Thẩm quyền xác nhận độc thân là ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú của công dân Việt Nam. Nếu trong trường hợp người yêu cầu không có nơi thường trú nhưng có tạm trú theo quy định của Luật thì ủy ban nhân dân cấp xã nơi công dân thường trú sẽ có thầm quyền cấp giấy xác nhận độc thân.
 • Trong trường hợp người yêu cầu xác nhận độc thân nhằm mục đích kết hôn thì công dân phải đáp ứng đủ điều kiện kết hôn theo quy định tại luật Hôn nhân và gia đình.
 • Nếu người xin xác nhận độc thân đã có vợ hoặc chồng nhưng đã ly hôn hoặc người vợ, chồng đã chết thì phải xuất trình để chứng minh như trích lục bản án ly hôn, quyết định công nhận thuận tình ly hôn của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, giấy chứng tử…); nếu công dân Việt Nam đã ly hôn, hủy việc kết hôn tại nước ngoài sau đó về nước làm thủ tục đăng ký kết hôn thì phải nộp bản sao trích lục hộ tịch tương ứng.

Ngoài ra, mời Quý bạn đọc tham khảo thêm các loại giấy xác nhận độc thân sử dụng vào các mục đích khác như:

Giấy chứng nhận độc thân để mua đất

Giấy chứng nhận độc thân để bán nhà

V. Xin giấy xác nhận độc thân online

Giay Xac Nhan Doc Than Online
Xác nhận độc thân online

Hiện nay một số địa phương đã triển khai thủ tục cấp giấy chứng nhận độc thân trực tuyến, nên bạn hoàn toàn có thể lựa chọn hình thức nộp hồ sơ online nếu muốn. Tuy nhiên, không phải tất cả các địa phương đều đã triển khai thủ tục cấp giấy xác nhận trực tuyến nên trước khi làm hồ sơ tại cổng dịch vụ công quốc gia thì bạn nên liên hệ trước địa phương hỏi trước tránh mất thời gian chờ đợi.

Quy trình thực hiện như sau:

1. Bước 1: 

Truy cập cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn/ hoặc Cổng dịch vụ công cấp tỉnh nơi xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

2. Bước 2: 

Người có yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đăng ký tài khoản (nếu chưa có tài khoản), xác thực người dùng theo hướng dẫn, đăng nhập vào hệ thống, xác định đúng ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền.

3. Bước 3: 

Người có yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến cung cấp thông tin theo biểu mẫu hộ tịch điện tử tương tác cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (cung cấp trên Cổng dịch vụ công), đính kèm bản chụp hoặc bản sao điện tử các giấy tờ, tài liệu theo quy định; nộp phí, lệ phí thông qua chức năng thanh toán trực tuyến hoặc bằng cách thức khác theo quy định pháp luật, hoàn tất việc nộp hồ sơ.

4. Bước 4: 

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa kiểm tra hồ sơ và chuyển bộ phân chuyên môn. Công chức tư pháp – hộ tịch gửi lại biểu mẫu Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân điện tử với thông tin đầy đủ cho người yêu cầu qua thư điện tử hoặc thiết bị số.

5. Bước 5: 

Người yêu cầu có trách nhiệm kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của các thông tin trên biểu mẫu Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân điện tử và xác nhận (tối đa một ngày).

Nếu người có yêu cầu chứng nhận thông tin đã thống nhất, đầy đủ hoặc không có phản hồi sau thời hạn yêu cầu thì công chức tư pháp – hộ tịch cập nhật thông tin xác nhận tình trạng hôn nhân và lưu chính thức trên Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung.

6. Bước 6:

 Nhận kết quả.

Bên cạnh đó, để tìm hiểu chi tiết thủ tục online của cách xin giấy xác nhận độc thân, mời Quý độc giả tham khảo bài viết hướng dẫn cách xin giấy xác nhận độc thân online của chúng tôi.

VI. Giá trị sử dụng và thời hạn của Giấy xác nhận độc thân

Giấy xác nhận độc thân
Giấy xác nhận độc thân

Khi bạn đề nghị cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhận thì phải kèm theo mục đích xin xác nhận và chỉ được sử dụng đúng mục đích đó. Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân sẽ không có giá trị khi sử dụng vào mục đích khác với mục đích ghi trong Giấy xác nhận.

Có nhiều người nghĩ rằng chỉ cần xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân một lần và có giá trị sử dụng mãi mãi. Tuy nhiên, căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 23 Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 thì giấy xác nhận tình trạng hôn nhân chỉ có giá trị 6 tháng kể từ ngày cấp. Nên khi có công việc cần xin giấy chứng nhận độc thân thì cần lưu ý về thời hạn để tránh mất thời gian nhé.

Để biết thêm cụ thể, chi tiết hơn về thời hạn sử dụng của giấy chứng nhận độc thân, bạn có thể đọc bài viết giấy xác nhận độc thân có thời hạn bao lâu?

VII. Mẫu đơn xin xác nhận độc thân để kết hôn

Giấy Xác Nhận Độc Thân
Giấy Xác Nhận Độc Thân

Mẫu đơn xin xác nhận độc thân để kết hôn là tài liệu yêu cầu cơ quan quản lý dân cư cung cấp xác nhận về tình trạng hôn nhân của người nộp đơn. Đơn yêu cầu thông tin và xác nhận không có quan hệ hôn nhân hiện tại. Đính kèm giấy tờ cá nhân. Mục đích là chuẩn bị cho việc kết hôn và đáp ứng yêu cầu hành chính.

Tham khảo bài viết Mẫu đơn xin xác nhận độc thân để kết hôn để cập nhật thông tin. 

VIII. Lệ phí cấp Giấy xác nhận độc thân

Căn cứ Điều 1 thông tư 179/2015/TT-BTC, lệ phí xin cấp giấy xác nhận độc thân tại ủy ban nhân dân xã là không quá 15.000 đồng.

Mọi người cũng quan tâm, tham khảo thêm thông tin ở bài viết lệ phí xin giấy xác nhận độc thân của ACC.

IX. Dịch vụ xin giấy chứng nhận độc thân tại TP.HCM

Dịch vụ làm giấy chứng nhận độc thân tại TP.HCM cung cấp cho người dân tiện ích và thuận lợi. Bạn có thể đến cơ quan quản lý dân cư hoặc sử dụng dịch vụ công trực tuyến để nộp hồ sơ. Đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân và giấy tờ liên quan. Sau khi xem xét, giấy chứng nhận sẽ được cấp. Quá trình này giúp tiết kiệm thời gian và công sức của bạn.

Tham khảo bài viết Dịch vụ làm giấy chứng nhận độc thân tại TPHCM để cập nhật thông tin. 

Dịch vụ xin giấy chứng nhận độc thân online tại TP.HCM cho phép người dân yêu cầu và nộp hồ sơ trực tuyến. Bạn chỉ cần truy cập vào trang web cơ quan quản lý dân cư của TP.HCM, điền thông tin cá nhân và tải lên các giấy tờ cần thiết. Sau khi xem xét, kết quả sẽ được gửi qua email hoặc tin nhắn. Tiết kiệm thời gian và tiện lợi.

Bài viết Dịch vụ xin giấy chứng nhận độc thân online tphcm cung cấp thông tin cho bạn. 

X. Nhờ người làm giấy chứng nhận độc thân được không?

Xin giấy xác nhận độc thân cần những gì?

Xin giấy xác nhận độc thân cần những gì?

Bạn có thể nhờ người khác làm giấy chứng nhận độc thân thay mình được. Tuy nhiên, cần chú ý rằng thông tin trong giấy tờ phải chính xác và đúng sự thật. Bạn có thể cung cấp các giấy tờ cần thiết cho người đó và yêu cầu họ làm giúp. Tuy nhiên, bạn nên tự đảm bảo rằng thông tin trên giấy tờ là đúng và không gây ra các vấn đề pháp lý trong tương lai.

Bài viết Nhờ người làm giấy chứng nhận độc thân được không? giúp bạn giải đáp thắc mắc. 

XI. Mọi người cũng hỏi

1. Khái niệm giấy xác nhận độc thân là gì?

Giấy xác nhận độc thân là một tài liệu pháp lý quan trọng, cung cấp thông tin chính xác về trạng thái hôn nhân của cá nhân. Nó xác nhận rằng người đó chưa từng kết hôn hoặc không còn trong tình trạng hôn nhân. Giấy này được sử dụng trong các thủ tục hôn nhân, gia đình như đăng ký kết hôn, ly hôn hoặc thụ tinh nhân tạo.

2. Tôi cần giấy xác nhận độc thân để làm gì?

Giấy xác tình trạng hôn nhân có thể được sử dụng trong nhiều mục đích khác nhau, thường được yêu cầu để làm thủ tục đăng ký kết hôn, xin visa, vay ngân hàng, đăng ký quyền sử dụng đất và nhiều thủ tục khác.

Xem thêm bài viết về giấy chứng nhận độc thân để làm gì?

3. Tôi có thể sử dụng giấy chứng nhận độc thân này để làm thủ tục ở nước ngoài không?

Tùy thuộc vào quy định của từng nước mà giấy chứng nhận độc thân có thể được sử dụng để làm thủ tục ở nước ngoài hay không. Một số nước yêu cầu giấy chứng nhận độc thân phải được xác nhận bởi đại sứ quán của quốc gia đó. Do đó, trước khi đi đến nước ngoài, bạn nên kiểm tra lại các quy định và yêu cầu của quốc gia đó.

Xem thêm bài viết về xin giấy chứng nhận độc thân khi ở nước ngoài?

4. Tôi đã kết hôn nhưng chưa đăng ký, tôi có thể xin giấy chứng nhận độc thân không?

Có. Bạn có thể xin cấp lại giấy chứng nhận độc thân nếu mất hoặc bị hư hỏng giấy này. Bạn liên hệ UBND cấp xã/phường/thị trấn đã cấp giấy chứng nhận độc thân của bạn để xin cấp lại nhé.

5. Tôi đang trong quá trình ly hôn, tôi có thể xin giấy chứng nhận độc thân không?

Nếu bạn chưa hoàn tất thủ tục ly hôn thì tức là bạn vẫn đang ở tình trạng có vợ/chồng nên cơ quan nhà nước không thể cấp giấy chứng nhận độc thân cho bạn được nhé.

ACC chuyên dịch vụ làm giấy chứng nhận độc thân trọn gói giá rẻ

Liên hệ 19003330 hoặc 0846967979 (zalo) để được tư vấn, báo phí ngay! 

Hotline: 1900.3330

Zalo: 0846967979

Gmail: [email protected]

Website: accgroup.vn

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (457 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo