Thủ Tục Mở Doanh Nghiệp Tại Úc 2023

Nhà nước khuyến khích việc nhà đầu tư thực hiện viêc đầu tư ra nước ngoài nhằm khai thác và mở rộng thị trường. Và để mở doanh nghiệp tại nước ngoài nói chung và mở doanh nghiệp tại Úc nói riêng nhà đầu tư cần tuân thủ những qui định của Luật đầu tư 2014 và qui định khác của pháp luật có liên quan, pháp luật của quốc gia tiếp nhận, cụ thể nếu mở doanh nghiệp tại Úc thì phải tuân theo pháp luật nước Úc và điều ước quốc tế mà Việt Nam và Úc đã kí kết.

Mở doanh nghiệp tại Úc
Mở doanh nghiệp tại Úc

1. Để đầu tư ra nước ngoài sẽ có các hình thức sau: Qui định tại khoản 1 Điều 25 Luật đầu tư 2014

 • Thành lập tổ chức kinh tế theo pháp luật của nước tiếp nhận
 • Thực hiện hợp đồng BCC ở nước ngoài
 • Mua lại một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của tổ chức kinh tế ở nước ngoài để tham gia quản lý và thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại nước ngoài
 • Mua, bán chứng khoán, giấy tờ có giá khác hoặc đầu tư thông qua các quỹ đầu tư chứng khoán, các định chế tài chính trung gian khác ở nước ngoài.

Mở doanh nghiệp tại Úc trước tiên cần xác định sẽ mở theo hình thức nào trong số các hình thức quy định tại khoản 1 Điều 25 Luật Đầu tư. Có thể mở Công ty tại Úc theo hình thức thành lập mới, có thể mở Công ty tại Úc theo hình thức mua lại 1 phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của Công ty tại Úc…

2. Để mở doanh nghiệp tại Úc cần xem dự án định mở tại Úc có thuộc diện Quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài hay không

 • Nếu thuộc trường hợp Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài thì hồ sơ, trình tự, thủ tục sẽ theo qui định tại Điều 55 Luật đầu tư 2014
 • Nếu thuộc trường hợp Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài thì hồ sơ, trình tự, thủ tục sẽ theo qui định tại 56 Luật đầu tư 2014

3. Mở doanh nghiệp tại Úc trước tiên cần làm thủ tục xin giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài.

 • Đối với các dự án đầu tư thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cho nhà đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư. Qui định tại khoản 1 Điều 59 Luật đầu tư 2014
 • Đối với dự án không thuộc quyết định chủ trương đầu tư thì làm hồ sơ đề nghị xin cấp giấy chứng nhận đầu tư nộp về nộp về Bộ kế hoạch và đầu tư

Hồ sơ bao gồm:

 • a) Văn bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài;
 • b) Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
 • c) Quyết định đầu tư ra nước ngoài theo quyết định chủ trương của Chính phủ/ Quốc hội
 • d) Văn bản cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ hoặc văn bản của tổ chức tín dụng được phép cam kết thu xếp ngoại tệ cho nhà đầu tư theo quy định tại khoản 3 Điều 58 của Luật Đầu tư 2014
 • đ) Đối với dự án đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, khoa học và công nghệ, nhà đầu tư nộp văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đáp ứng điều kiện đầu tư ra nước ngoài theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, Luật chứng khoán, Luật khoa học và công nghệ, Luật kinh doanh bảo hiểm.

Thời gian giải quyết:  Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài thì phải thông báo cho nhà đầu tư bằng văn bản và nêu rõ lý do.

3. Đối với mở Công ty tại Úc theo hình thức thành lập mới

 • Bước 1: Xác định mô hình công ty mà khách hàng muốn hướng đến
 • Bước 2: Chọn tên công ty
 • Bước 3: Lựa chọn cách thức điều hành công ty
 • Bước 4: Tìm hiểu và nắm vững các kiến thức về pháp luật và thủ tục hành chính tại Úc
 • Bước 5: Xin giấy phép từ các cơ quan pháp luật có liên quan (quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài/ giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài…)
 • Bước 6: Đăng ký kinh doanh
 • Bước 7: Hiểu rõ các quy định pháp luật về cách đặt tên công ty, mã số công ty tại Úc (ACN), mã số kinh doanh tại Úc (ABN).

Ở Úc có các loại hình công ty sau:

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn bảo đảm.
 • Công ty trách nhiệm vô hạn.
 • Công ty không trách nhiệm (chỉ khi công ty thành lập với mục đích duy nhất là khai thác mỏ).

Nộp đơn và các giấy tờ liên quan khác như: giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài… tại ASIC

Sau khi hồ sơ nộp tại ASIC hợp lệ khách hàng sẽ tiến hành thực hiện nghĩa vụ nộp báo cáo tài chính và các nghĩa vụ khác.

Những dự án đầu tư có vốn nước ngoài vào Úc đều phải nộp bản kế hoạch kinh doanh. Bản kế hoạch này sẽ do Uỷ ban xét duyệt đầu tư nước ngoài thẩm định. Cơ quan này sẽ xem qua các bản kế hoạch và cố vấn cho Chính phủ Úc những kế hoạch phù hợp để xét duyệt theo chính sách của nhà nước.

Bản kế hoạch đầu tư do uỷ ban yêu cầu nộp sẽ tuỳ thuộc vào giá trị đầu tư, bản chất dự án đầu tư và nhà đầu tư.

Đến với ACC khách hàng sẽ được tư vấn hỗ trợ cụ thể và tận tình các qui trình để có thể mở doanh nghiệp tại Úc.

ACC luôn luôn lắng nghe mọi mong muốn của khách hàng. Tận tình hỗ trợ và làm việc 1 cách tận tâm chuyên nghiệp để có kết quả tốt nhất như khách hàng mong muốn

ACC sẽ làm tất cả mọi thủ tục từ viêc nộp hồ sơ xin quyết định chủ trương của Thủ tướng Chính phú/ Quốc hội, xin giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (816 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (5)

  Hoa
  Mong nhận được hỗ trợ theo bài viết trên.
  TRẢ LỜI
  Nguyễn Thị Kiều Oanh
  Luật sư cho hỏi tôi có giấy phép kính doanh gạo rồi bây giờ tôi mở rộng bán thêm tập hóa cùng sắt thép tôi cần bổ súng thêm giấy tờ gì?
  TRẢ LỜI
  Nguyễn Thị Kiều Oanh
  Tôi mở tiệm tập hóa bán chung với gạo nhưng tôi đã có giấy phép kính doanh gạo rồi vậy tôi có phải làm giấy phép kính doanh tập hóa không
  TRẢ LỜI
  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo