Hồ sơ, thủ tục hoàn thuế xuất nhập khẩu theo quy định

Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển, pháp luật đã quy định các doanh nghiệp có hàng hóa xuất, nhập khẩu sẽ được hoàn lại thuế khi thỏa mãn điều kiện đối với từng mặt hàng cụ thể. Tuy nhiên không phải ai cũng nắm rõ được quy định này, ảnh hưởng đến chính quyền lợi của doanh nghiệp. Hãy cùng ACC tìm hiểu về Hồ sơ, thủ tục hoàn thuế xuất nhập khẩu theo quy định qua bài viết dưới đây nhé!

Thủ tục hoàn thuế xuất nhập khẩu

Thủ tục hoàn thuế xuất nhập khẩu

1. Hoàn thuế xuất nhập khẩu là gì?

Hoàn thuế xuất nhập khẩu là việc cơ quan thuế hoặc đơn vị có thẩm quyền hoàn lại số tiền thuế xuất nhập khẩu đã thu cho doanh nghiệp trong một số trường hợp

2. Một số trường hợp được xét hoàn thuế xuất nhập khẩu

Các trường hợp được xem xét hoàn thuế xuất nhập khẩu được quy định một cách cụ thể trong Nghị định 134/2016/NĐ-CP, điều này còn được điều chỉnh, bổ sung thông qua Nghị định 18/2021/NĐ-CP. Quy định này nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân tham gia vào hoạt động xuất nhập khẩu một cách có hiệu quả.

 • Hoàn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu phải tái nhập
 • Hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất
 • Hoàn thuế đối với máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển của các tổ chức, cá nhân được phép tạm nhập, tái xuất
 • Hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã xuất khẩu sản phẩm
 • Hoàn thuế đối với trường hợp người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu nhưng không có hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu hoặc nhập khẩu, xuất khẩu ít hơn so với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu đã nộp thuế; không hoàn thuế đối với trường hợp có số tiền thuế tối thiểu.

3. Thủ tục hoàn thuế xuất nhập khẩu

3.1 Hồ sơ hoàn thuế xuất nhập khẩu

Theo quy định tại khoản 5 Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP và khoản 63 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC như sau:

Dưới đây là phần trình bày chi tiết từng mục trong hồ sơ hoàn thuế xuất nhập khẩu:

(1) Hồ sơ hoàn thuế đối với trường hợp hàng hóa xuất khẩu phải tái nhập:

Đối với trường hợp này, hồ sơ hoàn thuế bao gồm các chứng từ và văn bản như sau:

 • Công văn yêu cầu hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu hoặc nhập khẩu, gửi qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của cơ quan hải quan theo các tiêu chí thông tin tại Mẫu số 01 hoặc công văn yêu cầu hoàn thuế xuất khẩu, nhập khẩu theo Mẫu số 09 Phụ lục VII.
 • Chứng từ thanh toán hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đối với trường hợp đã thanh toán, bao gồm 01 bản chụp có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan.
 • Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu và hóa đơn theo hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu đối với trường hợp mua, bán hàng hóa hoặc hợp đồng ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu nếu là hình thức xuất khẩu, nhập khẩu ủy thác.
 • Thông báo của khách hàng nước ngoài hoặc văn bản thỏa thuận với khách hàng nước ngoài về việc nhận lại hàng hóa hoặc văn bản thông báo của hãng vận tải về việc không có người nhận hàng, nếu có.

(2) Hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất:

Trong trường hợp này, hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu cũng cần bao gồm các chứng từ và văn bản sau:

 • Công văn yêu cầu hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu hoặc nhập khẩu gửi qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của cơ quan hải quan theo các tiêu chí thông tin tại Mẫu số 01 hoặc công văn yêu cầu hoàn thuế xuất khẩu, nhập khẩu theo Mẫu số 09 Phụ lục VII.
 • Hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng theo quy định của pháp luật về hóa đơn hoặc hóa đơn thương mại.
 • Chứng từ thanh toán hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đối với trường hợp đã thanh toán, bao gồm 01 bản chụp có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan.
 • Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu và hóa đơn theo hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu đối với trường hợp mua, bán hàng hóa hoặc hợp đồng ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu nếu là hình thức xuất khẩu, nhập khẩu ủy thác.
 • Văn bản thỏa thuận trả lại hàng hóa cho phía nước ngoài trong trường hợp xuất trả chủ hàng nước ngoài ban đầu đối với hàng hóa nhập khẩu theo quy định.
 • Văn bản thông báo của doanh nghiệp bưu chính, dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế về việc không giao được cho người nhận đối với hàng hóa nhập khẩu theo quy định.

(3) Hoàn thuế đối với máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển:

Trong trường hợp này, hồ sơ hoàn thuế cần bao gồm các chứng từ và văn bản sau:

 • Công văn yêu cầu hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu hoặc nhập khẩu gửi qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của cơ quan hải quan theo các tiêu chí thông tin tại Mẫu số 01 hoặc công văn yêu cầu hoàn thuế xuất khẩu, nhập khẩu theo Mẫu số 09.
 • Chứng từ thanh toán hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đối với trường hợp đã thanh toán.
 • Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu và hóa đơn theo hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu đối với trường hợp mua, bán hàng hóa hoặc hợp đồng ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu nếu là hình thức xuất khẩu, nhập khẩu ủy thác.

(4) Hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã xuất khẩu sản phẩm

Trong trường hợp này, hồ sơ hoàn thuế bao gồm các chứng từ và văn bản sau:

 • Công văn yêu cầu hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu hoặc nhập khẩu gửi qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của cơ quan hải quan theo các tiêu chí thông tin tại Mẫu số 01 hoặc công văn yêu cầu hoàn thuế xuất khẩu, nhập khẩu theo Mẫu số 09.
 • Chứng từ thanh toán hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đối với trường hợp đã thanh toán.
 • Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu và hóa đơn theo hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu đối với trường hợp mua, bán hàng hóa hoặc hợp đồng ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu nếu là hình thức xuất khẩu, nhập khẩu ủy thác.
 • Báo cáo tính thuế nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu theo Mẫu số 10 tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định. Đây là một phần quan trọng để xác nhận và tính toán lại số thuế cần hoàn trả đối với hàng hóa đã nhập khẩu nhưng sau đó được xuất khẩu.
 • Hợp đồng gia công ký với khách hàng nước ngoài đối với trường hợp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, linh kiện để sản xuất sản phẩm và sau đó sử dụng sản phẩm này để gia công hàng hóa xuất khẩu theo hợp đồng gia công với nước ngoài.
 • Tài liệu chứng minh có cơ sở sản xuất trên lãnh thổ Việt Nam; có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đối với máy móc, thiết bị tại cơ sở sản xuất phù hợp với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa.

(5) Hoàn thuế đối với trường hợp người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu, xuất khẩu nhưng không có hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu hoặc nhập khẩu, xuất khẩu ít hơn so với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu đã nộp thuế; không hoàn thuế đối với trường hợp có số tiền thuế tối thiểu:

Trong trường hợp này, hồ sơ hoàn thuế cần bao gồm các chứng từ và văn bản sau:

Công văn yêu cầu hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu hoặc nhập khẩu gửi qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của cơ quan hải quan theo các tiêu chí thông tin tại Mẫu số 01 hoặc công văn yêu cầu hoàn thuế xuất khẩu, nhập khẩu theo Mẫu số 09.

3.2 Quy trình thủ tục hoàn thuế xuất nhập khẩu

Bước 1: Nộp hồ sơ hoàn thuế

 • Người nộp thuế cần đến Chi cục Hải quan tại địa phương nơi đã đăng ký tờ khai hải quan để nộp hồ sơ hoàn thuế.
 • Hồ sơ này phải được chuẩn bị đầy đủ theo quy định của pháp luật, bao gồm các tài liệu và thông tin liên quan đến thuế xuất nhập khẩu.
 • Sau khi nộp hồ sơ, cơ quan hải quan sẽ tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

Bước 2: Kiểm tra hồ sơ hoàn thuế

 • Cơ quan hải quan sẽ kiểm tra hồ sơ một cách cẩn thận để đảm bảo tính chính xác và đúng đắn của thông tin.
 • Trường hợp hồ sơ hoàn thuế đầy đủ và đúng quy định, cơ quan hải quan sẽ đóng dấu tiếp nhận và ghi vào sổ theo dõi để chứng minh việc tiếp nhận hồ sơ.
 • Nếu phát hiện thiếu sót hoặc sai sót, cơ quan hải quan sẽ thông báo cho người nộp thuế để bổ sung hồ sơ trong thời hạn quy định.

Bước 3: Ban hành quyết định hoàn thuế

Sau khi kiểm tra và xác nhận hồ sơ, cơ quan hải quan sẽ ban hành quyết định hoàn thuế trong thời hạn 10 ngày làm việc. Quyết định này xác nhận việc hoàn trả thuế xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp và có giá trị pháp lý.

Bước 4: Hoàn trả thuế xuất nhập khẩu

Chi cục Hải quan sẽ thực hiện việc hoàn trả tiền thuế cho người nộp thuế trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định hoàn thuế. Tiền thuế này sẽ được chuyển trả cho doanh nghiệp theo các phương thức thanh toán được thỏa thuận trước đó.

Quy trình hoàn thuế xuất nhập khẩu

Quy trình hoàn thuế xuất nhập khẩu

3.3 Thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế xuất nhập khẩu

Thực hiện theo quy định tại khoản 18 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13:

Đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau thì chậm nhất là 06 (sáu) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế, cơ quan quản lý thuế phải quyết định hoàn thuế theo đề nghị của người nộp thuế; trường hợp không đáp ứng điều kiện hoàn thuế trước, kiểm tra sau thì thông báo bằng văn bản cho người nộp thuế về việc chuyển hồ sơ sang diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau hoặc thông báo lý do không hoàn thuế.

Đối với hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau thì chậm nhất là 40 (bốn mươi) ngày, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế, cơ quan quản lý thuế phải quyết định hoàn thuế hoặc thông báo bằng văn bản cho người nộp thuế lý do không hoàn thuế.

Đối với doanh nghiệp được áp dụng chế độ ưu tiên theo quy định tại Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12/05/2015 của Bộ Tài chính và Thông tư số 07/2019/TT-BTC ngày 28/01/2019 của Bộ Tài chính: Thời gian ra quyết định hoàn thuế không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị hoàn thuế hợp lệ của doanh nghiệp.

4. Dịch vụ hoàn thuế xuất nhập khẩu tại công ty Luật ACC

Công ty Luật ACC cung cấp dịch vụ hoàn thuế xuất nhập khẩu chuyên nghiệp, uy tín với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực luật thuế. Chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết các vấn đề liên quan đến hoàn thuế xuất nhập khẩu một cách nhanh chóng, hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

 • Tư vấn về các quy định pháp luật liên quan đến hoàn thuế xuất nhập khẩu: ACC giúp doanh nghiệp hiểu rõ các quy định của pháp luật về hoàn thuế, từ đó xác định các trường hợp được hoàn thuế, số tiền thuế được hoàn và thủ tục hoàn thuế.
 • Hồ sơ hoàn thuế: ACC hỗ trợ doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ hoàn thuế đầy đủ, chính xác theo quy định của pháp luật.
 • Nộp hồ sơ hoàn thuế: ACC thay mặt doanh nghiệp nộp hồ sơ hoàn thuế lên cơ quan thuế có thẩm quyền.
 • Theo dõi và giải quyết hồ sơ hoàn thuế: ACC theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ hoàn thuế và thông báo cho doanh nghiệp kết quả giải quyết.
 • Tư vấn và giải đáp các thắc mắc liên quan đến hoàn thuế: ACC sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của doanh nghiệp liên quan đến quá trình hoàn thuế.

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ hoàn thuế xuất nhập khẩu tại công ty Luật ACC:

 • Đảm bảo tính chính xác và hợp pháp: ACC có đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực luật thuế, đảm bảo hồ sơ hoàn thuế của doanh nghiệp được chuẩn bị chính xác, đầy đủ và hợp pháp.
 • Tiết kiệm thời gian và chi phí: ACC giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí trong quá trình hoàn thuế.
 • Nâng cao hiệu quả hoạt động: ACC giúp doanh nghiệp tuân thủ đúng các quy định pháp luật về thuế, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động.

Trên đây là những chia sẻ của ACC về Hồ sơ, thủ tục hoàn thuế xuất nhập khẩu. Nếu các bạn còn điều gì thắc mắc thì hãy liên hệ với chúng tôi, ACC cam kết mang lại cho bạn chất lượng dịch vụ tốt nhất!

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (1022 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo