Quy Định Thành Lập Công Ty Thu Gom Rác Thải (Thủ Tục 2021)

thành lập công ty thu gom rác thải
thành lập công ty thu gom rác thải

Thành lập công ty thu gom rác thải và xử lý rác thải cũng là một lĩnh vực mà nhiều cá nhân, tổ chức hướng tới. Sau đây chúng tôi xin hướng dẫn một số quy định của pháp luật về điều kiện thành lập công ty xử lý rác thải, thủ tục mở công ty thu gom rác thải để các cá nhân, tổ chức muốn mở công ty cung cấp dịch vụ thu gom rác thải và xử lý rác thải. Dưới đây là bài viết ACC cung cấp thông tin về thủ tục thành lập công ty thu gom rác thải.

1. Căn cứ pháp lý

Văn bản pháp luật khi mở công ty thu gom rác thải

2. Điều kiện thành lập công ty thu gom rác thải

Để thành lập công ty xử lý chất thải nguy hại cần phải đáp ứng điều kiện thành lập công ty xử lý rác thải nguy hại được quy định tại Điều 9 Nghị định 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu như sau:

 • Có báo cáo đánh giá tác động môi trường được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt đối với dự án đầu tư cơ sở xử lý chất thải nguy hại hoặc các hồ sơ, giấy tờ thay thế như sau:
  • Văn bản hợp lệ về môi trường do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành đối với cơ sở xử lý chất thải nguy hại đã đưa vào hoạt động trước ngày 01 tháng 7 năm 2006 bao gồm: Giấy xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường; văn bản thẩm định bản kê khai các hoạt động sản xuất, kinh doanh có tác động đến môi trường; phiếu thẩm định đánh giá tác động môi trường; hoặc giấy tờ tương đương với các văn bản này;
  • Đề án bảo vệ môi trường được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định đối với cơ sở xử lý chất thải nguy hại đã đưa vào hoạt động.
 • Địa điểm của cơ sở xử lý chất thải nguy hại (trừ trường hợp cơ sở sản xuất có hoạt động đồng xử lý chất thải nguy hại) thuộc các quy hoạch có nội dung về quản lý, xử lý chất thải do cơ quan có thẩm quyền từ cấp tỉnh trở lên phê duyệt theo quy định của pháp luật.
 • Các hệ thống, thiết bị xử lý (kể cả sơ chế, tái chế, đồng xử lý, thu hồi năng lượng), bao bì, thiết bị lưu chứa, khu vực lưu giữ tạm thời hoặc trung chuyển, phương tiện vận chuyển (nếu có) phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và quy trình quản lý theo quy định.
 • Có các công trình bảo vệ môi trường tại cơ sở xử lý chất thải nguy hại đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và quy trình quản lý theo quy định.
 • Có đội ngũ nhân sự đáp ứng yêu cầu như sau:
  • Một cơ sở xử lý chất thải nguy hại phải có ít nhất 02 (hai) người đảm nhiệm việc quản lý, điều hành, hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật có trình độ chuyên môn thuộc chuyên ngành liên quan đến môi trường hoặc hóa học và được cấp chứng chỉ quản lý chất thải nguy hại theo quy định
  • Một trạm trung chuyển chất thải nguy hại phải có ít nhất 01 (một) người đảm nhiệm việc quản lý, điều hành, hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật có trình độ chuyên môn thuộc chuyên ngành liên quan đến môi trường hoặc hóa học;
  • Nhân sự nêu tại Điểm a, Điểm b Khoản này phải được đóng bảo hiểm xã hội, y tế theo quy định của pháp luật; có hợp đồng lao động dài hạn trong trường hợp không có tên trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy tờ tương đương) hoặc không thuộc ban lãnh đạo hoặc biên chế của tổ chức, cá nhân đăng ký cấp phép xử lý chất thải nguy hại;
  • Có đội ngũ vận hành và lái xe được đào tạo, tập huấn bảo đảm vận hành an toàn các phương tiện, hệ thống, thiết bị.
 • Có quy trình vận hành an toàn các phương tiện, hệ thống, thiết bị thu gom, vận chuyển (nếu có) và xử lý (kể cả sơ chế, tái chế, đồng xử lý, thu hồi năng lượng) chất thải nguy hại.
 • Có phương án bảo vệ môi trường trong đó kèm theo các nội dung về: Kế hoạch kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường; kế hoạch an toàn lao động và bảo vệ sức khỏe; kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố; kế hoạch đào tạo, tập huấn định kỳ; chương trình quan trắc môi trường, giám sát vận hành xử lý và đánh giá hiệu quả xử lý chất thải nguy hại.
 • Có kế hoạch kiểm soát ô nhiễm và phục hồi môi trường khi chấm dứt hoạt động
 • Điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều này không áp dụng đối với các trường hợp sau:
  • Cơ sở sản xuất đã đưa vào hoạt động theo đúng quy định của pháp luật có nhu cầu bổ sung hoạt động đồng xử lý chất thải dựa trên công nghệ sản xuất sẵn có mà không thuộc đối tượng phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường;
  • Cơ sở xử lý chất thải đã đưa vào hoạt động theo đúng quy định của pháp luật có nhu cầu cải tạo, nâng cấp với công nghệ tiên tiến hơn để giảm hoặc không làm gia tăng tác động xấu đến môi trường, nâng cao hiệu quả xử lý, tiết kiệm tài nguyên, năng lượng mà không thuộc đối tượng phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường thì phải có phương án trình cơ quan cấp phép xử lý chất thải nguy hại để xem xét, chấp thuận trước khi triển khai việc cải tạo, nâng cấp.
 • Các trường hợp sau đây không được coi là cơ sở xử lý chất thải nguy hại và không thuộc đối tượng cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hại
  • Chủ nguồn thải tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế, đồng xử lý, xử lý hoặc thu hồi năng lượng từ chất thải nguy hại phát sinh nội bộ trong khuôn viên cơ sở phát sinh chất thải nguy hại;
  • Tổ chức, cá nhân nghiên cứu và phát triển công nghệ xử lý chất thải nguy hại trong môi trường thí nghiệm;
  • Cơ sở y tế có công trình xử lý chất thải y tế nguy hại đặt trong khuôn viên để thực hiện việc tự xử lý và thu gom, xử lý chất thải y tế nguy hại cho các cơ sở y tế lân cận (mô hình cụm).

3. Quy trình thành lập công ty thu gom rác thải (Thủ tục 2019)

Để mở công ty thu gom rác thải cần chuẩn bị hồ sơ mở công ty thu gom rác thải phù hợp với loại hình doanh nghiệp theo quy định của luật doanh nghiệp.

Hồ sơ thành lập công ty thu gom rác thải bao gồm

 • Giấy đề nghị mở công ty thu gom rác thải
 • Điều lệ mở công ty thu gom rác thải
 • Danh sách thành viên, cổ đông góp vốn mở công ty thu gom rác thải ( khi mở công ty thu gom rác thải là công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công  ty hợp danh, công ty cổ phần )
 • Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của thành viên góp vốn mở công ty thu gom rác thải
 • Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục mở công ty thu gom rác thải (trường hợp người thực hiện thủ tục mở công ty thu gom rác thải không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty thu gom rác thải)

Quy trình thành lập công ty thu gom rác thải

Sau khi chuẩn bị xong hồ sơ thành lập công ty thu gom rác thải, người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục thành lập công ty thu gom rác thải nộp hồ sơ thành lập công ty thu gom rác thải đến phòng đăng ký kinh doanh thuộc sở kế hoạch và đầu tư nơi công ty thu gom rác thải có địa chỉ trụ sở chính. Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thành lập công ty thu gom rác thải hợp lệ, phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho công ty thu gom rác thải.

Thông báo mẫu dấu của công ty thu gom rác thải

Sau khi thành lập công ty  thu gom rác thải, công ty thu gom rác thải tiến hành khắc dấu và thông báo sử dụng mẫu dấu đến phòng đăng ký kinh doanh.

Lưu ý

Sau khi thành lập công ty thu gom rác thải, công ty thu gom rác thải cần đăng ký sử dụng chữ ký số để thực hiện kê khai thuế môn bài, kê khai thuế trong quá trình hoạt động của công ty thu gom rác thải. Ngoài ra, nếu công ty thu gom rác thải có nhu cầu sử dụng hóa đơn thì cần làm thủ tục phát hành hóa đơn.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận