CÔNG TY LUẬT ACC

Hướng dẫn các bước tự quyết toán thuế TNCN cập nhật 2022

Danh Phạm

Hướng dẫn các bước tự quyết toán thuế TNCN cập nhật 2022

Danh Phạm

11/09/2021

Quyết toán thuế là một trong những vấn đề đang nhận được nhiều sự quan tâm của người nộp thuế. Hiện nay, ngành Thuế đã triển khai cung cấp dịch vụ khai và nộp hồ sơ quyết toán thuế bằng phương thức điện tử. Vậy, làm cách nào để có thể tự quyết toán thuế Thu nhập cá nhân (TNCN), mời bạn tham khảo bài viết sau của Công ty Luật ACC. Thông qua bài viết này, ACC sẽ cung cấp đến bạn một số thông tin về quyết toán thuế TNCN và các bước tự quyết toán thuế. 

Huong dan cac buoc tu quyet toan thue TNCN

Hướng dẫn các bước tự quyết toán thuế TNCN

Cơ sở pháp lý

 1. Luật Quản lý Thuế 2019
 2. Nghị quyết số 954/2020/NQ-UBTVQH
 3. Nghị định 126/2020/NĐ-CP
 4. Thông tư 80/2021/TT-BTC

1. Quyết toán thuế TNCN là gì?

Thuế là khoản thu bắt buộc mà cá nhân hoặc tổ chức có nghĩa vụ phải nộp vào ngân sách nhà nước. Hiện nay, pháp luật quy định rất nhiều loại thuế trong đó nổi bật hơn cả là Thuế Thu nhập. Cụ thể, thuế thu nhập đánh vào thu nhập của cá nhân được gọi là thuế TNCN. Trường hợp thuế đánh vào thu nhập của pháp nhân thì có thể là Thuế Thu nhập doanh nghiệp.

Như vậy, các cá nhân có phát sinh thu nhập từ nhiều nguồn khác nhau mà thuộc thu nhập phải chịu thuế thì bắt buộc phải quyết toán thuế TNCN. Việc quyết toán này có thể được làm bởi cá nhân đó hoặc được tổ chức, doanh nghiệp nơi cá nhân đó đang công tác làm thay.

Trước đây, quyết toán thuế TNCN được làm bằng cách điền thông tin vào mẫu biểu có sẵn rồi đến cơ quan thuế quản lý nộp hồ sơ quyết toán. Nhưng hiện nay đã có phần mềm hỗ trợ kê khai (HTKK), cá nhân hay tổ chức làm quyết toán chỉ cần tải ứng dụng HTKK và làm theo hướng dẫn, sau đó nộp trực tuyến đến cổng thông tin của Tổng Cục Thuế là được (Mẫu 05/QTT-TNCN).

2. Thời hạn nộp quyết toán thuế TNCN

Căn cứ theo quy định tại Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 thì hạn chót nộp hồ sơ khai thuế TNCN cụ thể như sau:

– Trường hợp khai và nộp thuế theo tháng: Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

– Trường hợp khai và nộp theo quý: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

– Trường hợp khai và nộp theo năm:

 • Đối với cá nhân ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

 • Đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

3. Hướng dẫn các bước tự quyết toán thuế TNCN

3.1. Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ

Cá nhân hoặc tổ chức cần chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ theo mục 4 của bài viết này.

3.2. Bước 2. Truy cập vào Cổng thông tin 

 • Truy cập vào hệ thống Cổng điện tử của Tổng Cục Thuế.
 • Đăng ký/đăng nhập tài khoản.
 • Điền thông tin.
 • Chọn Quyết toán thuế => Kê khai trực tuyến.

3.3. Bước 3. Kê khai

Đề vào mục tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân: Vào Quyết toán thuế thu nhập cá nhân -> Chọn tờ khai 02/QTT-TNCN -> Chọn chính thức cho tờ khai đầu, vào phần nhập tờ khai. Tại phần nhập tờ khai, điền số liệu vào tờ khai theo trình tự như sau:

 • Phụ lục 02-1/BK-QTT-TNCN, nhập thông tin theo mẫu vào phần I nếu người phụ thuộc đã có mã số thuế hoặc chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu ( Nếu chưa có mã số thuế hoặc chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu thì nhập vào phần II).
 • Tờ khai 02/QTT-TNCN, nhập các chỉ tiêu nếu phát sinh như sau: Tổng số thu nhập phát sinh tại Việt Nam vào chỉ tiêu {23}; tổng số thu nhập phát sinh ngoài Việt Nam {26}; Các khoản được giảm trừ: Từ thiện nhân đạo, khuyến học vào chỉ tiêu {31}; các khoản đóng bảo hiểm được trừ vào chỉ tiêu {32}; khoản đóng quỹ hưu trí tự nguyện được trừ vào chỉ tiêu {33}; Số thuế đã khấu trừ vào chỉ tiêu {37}; đã tạm nộp vào chỉ tiêu {38}; đã nộp ở nước ngoài được giảm trừ vào chỉ tiêu {39}; đã khấu trừ hoặc đã tạm nộp trùng do quyết toán vào chỉ tiêu {40}. Nếu có số thuế nộp thừa: Cá nhân có yêu cầu hoàn thuế thu nhập cá nhân vào chỉ tiêu {47}. Nếu muốn bù trừ cho khoản phải nộp Ngân sách nhà nước khác thì nhập vào chỉ tiêu {48}.

3.3. Bước 3: Kết xuất và gửi File

 • Kết xuất: Sau khi đã nhập đầy đủ các thông tin và số liệu cho các biểu mẫu, bấm nút ghi để hoàn tất phần kê khai -> bấm nút in tờ khai 2 bản. Sau đó, bấm nút Kết xuất XML để lưu file điện tử này (không thay đổi tên file).
 • Gửi file: Gửi file dữ liệu quyết toán thuế đến cơ quan thuế.
 • Truy cập website: canhan.gdt.gov.vn, sau đó ấn Đăng nhập, cá nhân điền đầy đủ thông tin hiện thị -> ấn vào mục Quyết toán thuế, cá nhân tiếp tục điền đầy đủ thông tin và phần chọn tệp, cá nhân tìm file cần gửi file XML (đã được kết xuất ở bước 2).
 • Sau cùng, người quyết toán cầm theo CMND/CCCD, chứng từ khấu trừ thuế thuế, Tờ khai thuế vừa in đến nộp tại Bộ phận một của của Cơ quan thuế đã nộp tờ khai.

4. Hồ sơ cần chuẩn bị khi quyết toán thuế TNCN

Khi tiến hành quyết toán thuế online, các cá nhân cần phải đảm bảo chuẩn bị bộ hồ sơ gồm đầy đủ các yêu cầu sau:

– Hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế:

 • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số 02/QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC 
 • Phụ lục bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc theo mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN  ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC 
 • Bản sao các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có).
 • Bản sao Giấy chứng nhận khấu trừ thuế 
 • Bản sao các hóa đơn chứng từ chứng minh khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học
 • Tài liệu chứng minh về số tiền đã trả của đơn vị, tổ chức trả thu nhập ở nước ngoài trong trường hợp cá nhân nhận thu nhập từ các tổ chức quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài.

– Hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công

 • Tờ khai thuyết toán thuế thu nhập cá nhân theo mẫu 05/QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC.
 • Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu lũy tiến từng phần theo mẫu số 05-1/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC.
 • Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất toàn phần theo mẫu số 05-2/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC.
 • Phụ lục bảng kê chi tiết người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh theo mẫu số 05-3/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC.

5. Đối tượng cần quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Theo điểm d khoản 6 Điều 8 Nghị địn 126/2020/NĐ-CP, có 3 nhóm đối tượng cần quyết toán thuế TNCN, cụ thể như sau:

5.1. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế và quyết toán thay cho các cá nhân có ủy quyền do tổ chức, cá nhân trả thu nhập chi trả, không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế.

Trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Trường hợp cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới do tổ chức cũ thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc tổ chức cũ và tổ chức mới trong cùng một hệ thống thì tổ chức mới có trách nhiệm quyết toán thuế theo ủy quyền của cá nhân đối với cả phần thu nhập do tổ chức cũ chi trả và thu lại chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do tổ chức cũ đã cấp cho người lao động (nếu có).

5.1. Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện việc quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm. 

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm; đồng thời có thu nhập văng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

5.3. Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế

Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo.

Cá nhân có mặt tại Việt Nam tính trong năm dương lịch đầu tiên dưới 183 ngày, nhưng tính trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam là từ 183 ngày trở lên.

Cá nhân là người nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam khai quyết toán thuế với cơ quan thuế trước khi xuất cảnh. Trường hợp cá nhân chưa làm thủ tục quyết toán thuế với cơ quan thuế thì thực hiện ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập hoặc tổ chức, cá nhân khác quyết toán thuế theo quy định về quyết toán thuế đối với cá nhân. Trường hợp tổ chức trả thu nhập hoặc tổ chức, cá nhân khác nhận ủy quyền quyết toán thì phải chịu trách nhiệm về số thuế thu nhập cá nhân phải nộp thêm hoặc được hoàn trả số thuế nộp thừa của cá nhân.

Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công đồng thời thuộc diện xét giảm thuế do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì không ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay mà phải trực tiếp khai quyết toán với cơ quan thuế theo quy định.

6. Những lưu ý khi quyết toán thuế TNCN

6.1. Về mức giảm trừ gia cảnh

Theo Nghị quyết số 954/2020/NQ-UBTVQH ngày 02/6/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh về thuế TNCN thì mức giảm trừ gia cảnh mới được chỉnh chỉnh tăng lên cụ thể như sau:

 • Mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế tăng từ 9 triệu đồng/tháng lên mức 11 triệu đồng/tháng
 • Mức giảm trừ cho người phụ thuộc tăng từ 3,6 triệu đồng/người/tháng lên mức 4,4 triệu đồng/người/tháng.

6.2. Về các trường hợp phải quyết toán thuế TNCN

 • Theo quy định thì cá nhân phải quyết toán thuế TNCN trong các trường hợp: có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa và có đề nghị hoàn thuế.
 • Để cắt giảm thủ tục hành chính cho người nộp thuế và giảm áp lực xử lý hồ sơ quyết toán cho cơ quan thuế, theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH13 và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định miễn thuế TNCN phải nộp thêm đối với cá nhân có số thuế phải nộp thêm sau quyết toán của từng năm từ 50.000 đồng trở xuống.

Câu hỏi thường gặp

1. Những đối tượng nào không phải quyết toán thuế TNCN?

 • Cá nhân có số thuế thu nhập cá nhân phải nộp thêm sau quyết toán của từng năm từ 50.000 đồng trở xuống.
 • Cá nhân có số thuế thu nhập cá nhân phải nộp nhỏ hơn số thuế đã tạm nộp mà không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo
 • Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một đơn vị, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu thì không phải quyết toán thuế đối với phần thu nhập này;
 • Cá nhân được người sử dụng lao động mua bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm hưu trí tự nguyện), bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm mà người sử dụng lao động hoặc doanh nghiệp bảo hiểm đã khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% trên khoản tiền phí bảo hiểm tương ứng với phần người sử dụng lao động mua hoặc đóng góp cho người lao động thì người lao động không phải quyết toán thuế TNCN đối với phần thu nhập này.
 • Tổ chức không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế TNCN.

2. Cơ quan nào thực hiện quyết toán thuế?

Thông thường là Cục thuế tỉnh.

3. Có bao nhiêu hình thức nộp quyết toán thuế?

Hiện nay, ngành thuế quy định 3 hình thức nộp khai thuế như sau:

 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính

Trên đây là một số thông tin về Hướng dẫn các bước tự quyết toán thuế TNCN được công ty luật ACC cung cấp. Chúng tôi có đội ngũ nhân viên tiềm năng và nhiều kinh nghiệm. Nếu bạn có bất kì thắc mắc nào có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn và giải đáp. ACC cảm ơn! 

Đánh giá post

Viết một bình luận

NHẬN BÁO GIÁ