Quyền thừa kế tài sản và chia di sản thừa kế theo luật thế nào

logo accACC
Mạnh Hùng

Vấn đề thừa kế đang là một trong những vấn đề được quan tâm đến nhất hiện nay trong các gia đình. Các vấn đề dẫn đến việc chia tài sản thừa kế như là người có tài sản chết rồi để lại di chúc hoặc không có di chúc, di chúc không hợp pháp…Như vậy thì quyền thừa kế tài sản là gì?Những đối tượng có quyền thừa kế tài sản theo pháp luật? Quyền thừa kế dưới góc độ pháp luật được hiểu như thế nào?Để tìm hiểu hơn về quyền thừa kế tài sản các bạn hãy theo dõi bài viết dưới đây của ACC nhé.

Căn cứ pháp lý liên quan: Bộ luật Dân sự 2015.

OIPQuyền thừa kế tài sản

1. Quyền thừa kế là gì?

Quyền thừa kế là một trong những quyền cơ bản của công dân. Quyền thừa kế là quyền của cá nhân, tổ chức được tự định đoạt để lại phần tài sản của mình cho người khác (quyền lập di chúc). Và quyền được hưởng phần di sản thừa kế theo đúng quy định của pháp luật. Quyền thừa kế được pháp luật các nước trên thới giới công nhận. Quyền thừa kế bao gồm các quyền như sau : quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình sau khi mất, quyền để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo di nguyện của bản thân và quyền được hưởng phần di sản đó theo di chúc hoặc theo quy định của pháp luật của người được hưởng di sản.

Theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015 tại Điều 609 về quyền thừa kế quy định như sau: 

 • Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật.
 • Người thừa kế không là cá nhân có quyền hưởng di sản theo di chúc.

2. Đối tượng của quyền thừa kế.

Về đối tượng của thừa kế là theo pháp luật và định nghĩa về quyền thừa kế được hiểu là tài sản thuộc sở hữu của người chết hoặc quyền tài sản của người chết mà người chết là người sử dụng hợp pháp để lại cho người còn sống.

Và theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015 về quyền tài sản tại Điều 115 thì quyền tài sản là quyền trị giá được bằng tiền, bao gồm quyền tài sản đối với đối tượng quyền sở hữu trí tuệ, quyền sử dụng đất và các quyền tài sản khác.

Tài sản ở đây được quy định tại Điều 105 Bộ luật dân sự 2015 như sau: tài sản là vật, là tiền, là giấy tờ có giá và là quyền tài sản. Tài sản được nhắc tới ở đây bao gồm bất động sản và động sản. Bất động sản và động sản có thể là tài sản hiện đã có và tài sản hiện chưa có sẽ được hình thành trong tương lai.

3. Chủ thể của quyền thừa kế.

Vấn đề pháp lý tiếp theo đó là về chủ thể của quyền thừa kế. Chủ thể của quyền thừa kế bao gồm 2 chủ thể sau: Người để lại di sản và Người nhận di sản.

3.1. Người để lại di sản

Người để lại di sản là chủ sở hữu hợp pháp đối với tài sản mà mình để lại khi chết. Họ có quyền tự định đoạt tài sản của mình, theo quy định tại Điều 194 Bộ luật Dân sự 2015 Quyền định đoạt của chủ sở hữu bao gồm: Chủ sở hữu có quyền bán, trao đổi, tặng cho, cho vay, để thừa kế, từ bỏ quyền sở hữu, tiêu dùng, tiêu hủy hoặc thực hiện các hình thức định đoạt khác phù hợp với quy định của pháp luật đối với tài sản.

Như vậy, pháp luật có quy định về người có tài sản có quyền tự định đoạt để lại tài sản của mình theo hình thức để lại thừa kế.

3.2. Người nhận di sản

Người nhận di sản là người nhận được tài sản của người chết để lại với hình thức có di chúc hoặc không có di chúc. Người nhận di sản hay là người thừa kế thì theo quy định tại Điều 613 Bộ luật Dân sự 2015 như sau: Người thừa kế là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết. Trường hợp người thừa kế theo di chúc không là cá nhân thì phải tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

4. Các trường hợp thừa kế.

4.1. Thừa kế theo di chúc.

Thừa kế theo di chúc chính là thực hiện theo ý nguyện của người để lại di sản. Ý nguyện ở đây chính là nội dung được đề cập trong di chúc. Thừa kế theo di chúc là sự dịch chuyển di sản của người chết cho những người còn sống (người thừa kế), dựa theo nội dung di chúc để lại theo sự định đoạt của người đó khi còn sống. Thừa kế theo di chúc được quy định tại chương XXII của Bộ luật dân sự năm 2015.

Cách chia di sản thừa kế theo di chúc theo Điều 659 Bộ luật Dân sự 2015 về phân chia di sản theo di chúc thì bao gồm các trường hợp sau:

 • Việc phân chia di sản được thực hiện theo ý chí của người để lại di chúc; nếu di chúc không xác định rõ phần của từng người thừa kế thì di sản được chia đều cho những người được chỉ định trong di chúc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
 • Trường hợp di chúc xác định phân chia di sản theo hiện vật thì người thừa kế được nhận hiện vật kèm theo hoa lợi, lợi tức thu được từ hiện vật đó hoặc phải chịu phần giá trị của hiện vật bị giảm sút tính đến thời điểm phân chia di sản; nếu hiện vật bị tiêu hủy do lỗi của người khác thì người thừa kế có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại.
 • Trường hợp di chúc chỉ xác định phân chia di sản theo tỷ lệ đối với tổng giá trị khối di sản thì tỷ lệ này được tính trên giá trị khối di sản đang còn vào thời điểm phân chia di sản.

4.2. Thừa kế theo pháp luật.

Thừa kế không có di chúc hay thừa kế theo pháp luật là việc dịch chuyển tài sản thừa kế của người đã chết cho người sống theo quy định của pháp luật trong các trường hợp sau đây:

 • Không có di chúc;
 • Di chúc không hợp pháp;
 • Những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng với thời điểm người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng di sản theo di chúc không còn vào thời điểm mở thừa kế.
 • Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc không mà không còn có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Thừa kế theo pháp luật được quy định tại chương XXIII của Bộ luật dân sự năm 2015.

Cách chia di sản thừa kế theo di chúc theo Điều 660 Bộ luật Dân sự 2015 về phân chia di sản theo pháp luật thì bao gồm các trường hợp sau:

Khi phân chia di sản, nếu có người thừa kế cùng hàng đã thành thai nhưng chưa sinh ra thì phải dành lại một phần di sản bằng phần mà người thừa kế khác được hưởng để nếu người thừa kế đó còn sống khi sinh ra được hưởng; nếu chết trước khi sinh ra thì những người thừa kế khác được hưởng.

Những người thừa kế có quyền yêu cầu phân chia di sản bằng hiện vật; nếu không thể chia đều bằng hiện vật thì những người thừa kế có thể thỏa thuận về việc định giá hiện vật và thỏa thuận về người nhận hiện vật; nếu không thỏa thuận được thì hiện vật được bán để chia.

5. Kết luận.

Quyền thừa kế tài sản như đã phân tích trên đó là một trong những quyền cơ bản của công dân. Quyền thừa kế tài sản là việc người hiện đang còn sống được thừa hưởng, kế nhiệm tài sản và quyền sở hữu tài sản của người đã chết để lại. Quyền thừa kế tài sản được quy định cụ thể trong Bộ luật Dân sự 2015 và những vấn đề liên quan đến quyền thừa kế tài sản như người thừa kế, đối tượng thừa kế, các loại thừa kế cũng đã được quy định theo pháp luật.

Trên đây là một số nội dung tư vấn của chúng tôi về quyền thừa kế tài sản và như một số vấn đề pháp lý có liên quan đến việc quyền thừa kế tài sản. Tất cả các ý kiến tư vấn trên của chúng tôi đều dựa trên các quy định pháp luật hiện hành. Nếu như khách hàng có bất cứ thắc mắc, yêu cầu bất cứ vấn đề pháp lý nào liên quan đến vấn đề đã trình bày trên về quyền thừa kế tài sản vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các thông tin sau:

 • Hotline: 19003330
 • Zalo: 084 696 7979
 • Gmail: info@accgroup.vn
 • Website: accgroup.vn
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận