Một số quy định về kiểm nghiệm thực phẩm năm 2021

logo accACC
Đào Mai

Để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm nghiệm thực phẩm là thủ tục quan trọng góp phần giúp Nhà nước thực hiện quản lý về chất lượng thực phẩm trước khi được đưa ra thị trường. Do đó, pháp luật đưa ra quy định kiểm nghiệm thực phẩm, trong đó chi tiết nhất là liên quan đến quy đinh lấy mẫu kiểm nghiệm thực phẩm. Dưới đây Công ty Luật ACC giới thiệu một số quy định về kiểm nghiệm thực phẩm quy định của pháp luật hiện nay.

Quy định về kiểm nghiệm thực phẩm

1. Căn cứ pháp lý:

  • Luật An toàn thực phẩm năm 2010
  • Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều Luật An toàn thực phẩm
  • Thông tư liên tịch 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT quy định điều kiện, trình tự thủ tục chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước
  • Thông tư số 14/2011/TT-BYT hướng dẫn chung về lấy mẫu thực phẩm phục vụ thanh tra, kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm.

2. Các trường hợp tiến hành kiểm nghiệm thực phẩm:

Pháp luật quy định về kiểm nghiệm thực phẩm được tiến hành trong 02 trường hợp sau:

  • Trường hợp thứ nhất là kiểm nghiệm theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm hoặc tổ chức, cá nhân khác có liên quan. Việc kiểm nghiệm của cá nhân, tổ chức phục vụ cho việc tự công bố sản phẩm; yêu cầu cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ tiêu chuẩn an toàn thực phẩm để khẳng định khi kinh doanh thực phẩm hoặc để phục vụ giải quyết nếu có tranh chấp liên quan đến an toàn thực phẩm xảy ra.
  • Trường hợp thứ hai là phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Thông qua việc kiểm nghiệm thực phẩm, các cơ quan nhà nước có căn cứ xem xét cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ tiêu chuẩn an toàn thực phẩm cho các cơ sở kinh doanh thực phẩm hoặc là cơ sở để các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành xử lý, loại bỏ những thực phẩm không đạt các quy chuẩn, tiêu chuẩn kĩ thuật

Bên cạnh đó, pháp luật cũng đưa ra quy định về kiểm nghiệm thực phẩm phải đáp đáp ứng các yêu cầu, đó là:

– Hoạt động kiểm nghiệm phải tiến hành một cách khác quan, chính xác.

– Hoạt động kiểm nghiệm thực phẩm phải tuân thủ các quy định về chuyên môn kĩ thuật.

3. Quy định lấy mẫu kiểm nghiệm thực phẩm:

Pháp luật đưa ra các quy định lấy mẫu kiểm nghiệm thực phẩm vì việc lấy mẫu là công việc quan trọng trong quá trình tiến hành kiểm nghiệm. Việc lấy mẫu và chi phí lấy mẫu phải theo quy định của pháp luật.

  • Về lượng mẫu tối thiểu và lượng mẫu tối đa thực phẩm cần lấy để tiến hành kiểm nghiệm: theo quy định tại Phụ lục I Thông tư số 14/2011/TT-BYT hướng dẫn chung về lấy mẫu thực phẩm phục vụ thanh tra, kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm.
  • Phương pháp lấy mẫu: tuân thủ theo quy định tại Phụ lục II Thông tư số 14/2011/TT-BYT hướng dẫn chung về lấy mẫu thực phẩm phục vụ thanh tra, kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Quy định về lấy mẫu kiểm nghiệm liên quan đến chi phí lấy mẫu kiểm nghiệm thực phẩm:

– Chi phí lấy mẫu và kiểm nghiệm thực phẩm để kiểm tra, thanh tra an toàn thực phẩm do cơ quan quyết định việc kiểm tra, thanh tra chi trả.

– Căn cứ kết quả kiểm nghiệm, cơ quan ra quyết định kiểm tra, thanh tra an toàn thực phẩm kết luận tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm vi phạm quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm thì tổ chức, cá nhân đó phải hoàn trả chi phí lấy mẫu và kiểm nghiệm cho cơ quan kiểm tra, thanh tra.

– Tổ chức, cá nhân có yêu cầu lấy mẫu và kiểm nghiệm thực phẩm phải tự chi trả chi phí lấy mẫu và kiểm nghiệm.

– Chi phí lấy mẫu và kiểm nghiệm trong tranh chấp, khiếu nại về an toàn thực phẩm do người khởi kiện, khiếu nại chi trả. Trường hợp kết quả kiểm nghiệm khẳng định tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm vi phạm quy định về an toàn thực phẩm thì tổ chức, cá nhân đó phải hoàn trả chi phí lấy mẫu và kiểm nghiệm an toàn thực phẩm tranh chấp cho người khởi kiện, khiếu nại.

Quy định về kiểm nghiệm thực phẩm nhằm đảm bảo việc kiểm nghiệm được tiến hành đúng với vai trò, ý nghĩa mà cơ quan nhà nước mong muốn. Trong quá trình tiến hành kiểm nghiệm thực phẩm, còn vấn đề gì liên quan đến quy định về kiểm nghiệm thực phẩm muốn giải đáp, vui lòng liên hệ Công ty Luật ACC để được tư vấn nhanh chóng và chi tiết nhất.

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận