Phí thành lập công ty 100% vốn nước ngoài, chi phí - điều kiện thành lập mới nhất (cập nhật 2023)

Công ty 100% vốn nước ngoài là loại hình đầu tư vào Việt Nam đang có xu hướng phát triển mạnh trong những năm gần đầu. Các nhà đầu tư khi thành lập công ty 100% vốn nước ngoài, cần có kế hoạch và chuẩn bị kỹ càng về mọi mặt. Trong đó, chi phí thành lập công ty 100% vốn nước ngoài là vấn đề được quan tâm hàng đầu. Có nhiều yếu tố để xác định mức phí thành lập công ty 100% vốn nước ngoài, đòi hỏi nhà đầu tư phải có sự cân nhắc. Để cung cấp cho khách hàng các thông tin về phí thành lập công ty 100% vốn nước ngoài, ACC sẽ làm rõ các vấn đề liên quan đến phí thành lập công ty 100% vốn nước ngoài qua bài viết sau đây.

Phí Thành Lập Công Ty 100% Vốn Nước Ngoài
Phí Thành Lập Công Ty 100% Vốn Nước Ngoài

1. Phí thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Phí thành lập công ty 100% vốn nước ngoài là câu hỏi mà nhiều nhà đầu tư băn khoăn trước khi tiến hành thành lập doanh nghiệp. Tuy nhiên, hiện nay, pháp luật Việt Nam không có quy định cụ thể về phí thành lập công ty 100% vốn nước ngoài, bởi tùy theo dự án kinh doanh, đặc biệt là quốc tịch của nhà đầu tư sẽ có một mức phí khác nhau.

Thực tế, phí thành lập công ty 100% vốn nước ngoài phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Các yếu tố quyết định đến chi phí thành lập công ty vốn nước ngoài bao gồm:

 • Loại hình doanh nghiệp.
 • Quy mô vốn của công ty.
 • Quy mô hoạt động công ty.
 • Ngành nghề, lĩnh vực hoạt động.
 • Quốc tịch của nhà đầu tư.
 • Mã ngành CPC (mã ngành nghề của WTO).
 • Tư cách nhà đầu tư: cá nhân hay doanh nghiệp

Ví dụ như, một nhà đầu tư có quốc tịch thuộc quốc gia trong tổ chức thương mại quốc tế WTO sẽ nhận được nhiều ưu đãi đầu tư hơn so với các nhà đầu tư khác. Hoặc một công ty hoạt động thương mại sẽ mức vốn điều lệ và chi phí thấp hơn so với mức vốn điều lệ và chi phí thành lập công ty sản xuất, vì đối với doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực sản xuất phải tốn kém tiền mua máy móc, thiết bị,…

Để xác định mức phí thành lập công ty 100% vốn nước ngoài, nhà đầu tư có thể liên hệ ACC Group để được hỗ trợ cụ thể.

Ngoài ra, khi thành lập doanh nghiệp, nhà đầu tư cần biết thêm thông tin chi tiết về lĩnh vực, ngành nghề cấm và hạn chế đầu tư để từ đó có bước chuẩn bị kế hoạch kinh doanh tốt hơn.

>>> Để tìm hiểu thêm về Giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài, mời bạn tham khảo bài viết: Giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài.

2. Điều kiện thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Nhà đầu tư ngoài việc chuẩn bị chi phí thành lập công ty 100% vốn nước ngoài, phải đáp ứng những điều kiện được quy định trong Luật đầu tư 2020. Những điều kiện này áp dụng chung với nhà đầu tư nước ngoài khi thành lập tổ chức kinh tế, bao gồm:

+ Nhà đầu tư nước ngoài thành lập tổ chức kinh tế phải đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài. Cụ thể, cần xem xét đến các ngành nghề hạn chế nhà đầu tư nước ngoài bao gồm: Ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường và ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện.

+ Trước khi thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trừ trường hợp thành lập doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

3. Quy trình thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài thông thường phải tiến hành các bước sau đây:

Bước 1: Thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Nhà đầu tư nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao tùy thuộc tính chất của dự án đầu tư.

Hồ sơ phải đảm bảo đầy đủ những giấy tờ, tài liệu theo khoản 1 Điều 33 Luật đầu tư 2020 gồm:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư.
 • Bản sao chứng thực các giấy tờ chứng minh tư cách nhân thân, tổ chức của nhà đầu tư như: Chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu, Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương.
 • Bản đề xuất dự án đầu tư với các nội dung như: nhà đầu tư, mục tiêu dự án đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư, phương án huy động vốn,…
 • Bản sao một trong các tài liệu thể hiện năng lực tài chính của nhà đầu tư như: báo cáo tài chính 2 năm gần nhất, cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ/ công ty tài chính, bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư, tài liệu thuyết minh khả năng tài chính;
 • Bản đề xuất nhu cầu sử dụng đất.

Trong trường hợp dự án không đề nghị giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao văn bản thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài lệu khác chứng minh nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án;

 • Bản giải trình về sử dụng công nghệ với các dự án thuộc nhóm dự án có sử dụng công nghệ nằm trong danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo pháp luật về chuyển giao công nghệ.

Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ khi dự án đáp ứng các điều kiện sau:

 • Không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định của Luật Đầu tư và điều ước quốc tế về đầu tư;
 • Có địa điểm thực hiện dự án đầu tư được xác định trên cơ sở bản sao hợp lệ giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc bản sao hợp lệ thỏa thuận thuê địa điểm hoặc văn bản, tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
 • Dự án đầu tư phù hợp với các quy hoạch 
 • Đáp ứng điều kiện về suất đầu tư trên một diện tích đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương và được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua (nếu có), số lượng lao động sử dụng (nếu có);
 • Đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Lưu ý: Trong một số trường hợp, do tính chất của dự án phải xin quyết định chủ trương đầu tư, nhà đầu tư phải nộp hồ sơ xin chấp thuận  chủ trương đầu tư dự án cho một trong các cơ quan có thẩm quyền là Bộ kế hoạch và đầu tư và Cơ quan đăng ký đầu tư của UBND cấp tỉnh trước khi tiến hành xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Tùy thuộc vào từng dự án mà thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư thuộc về một trong các cơ quan bao gồm: Quốc hội, Thủ tướng Chính Phủ, UBND cấp tỉnh.Các cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành các bước thẩm định hồ sơ và ra quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của luật đầu tư 2020.

Bước 2: Thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Tùy vào loại hình doanh nghiệp lựa chọn đăng ký, nhà đầu tư phải chuẩn bị hồ sơ đăng ký doanh nghiệp khác nhau, nhưng nhìn chung hồ sơ bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT;
 • Danh sách thành viên;
 • Điều lệ công ty;
 • Bản sao các tài liệu chứng minh tư cách thành viên là cá nhân, tổ chức được hợp pháp hóa lãnh sự;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp.

Bước 3: Thực hiện một số thủ tục sau thành lập công ty

Sau khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, công ty cần thực hiện các thủ tục để đảm bảo hoạt động sau thành lập, đó là:

 • Công bố công khai thông tin đăng ký doanh nghiệp;
 • Làm dấu và công bố mẫu dấu;
 • Mở tài khoản ngân hàng
 • Đăng ký chữ ký số;
 • Kê khai thuế ban đầu;…

>> Tham khảo bài viết Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài để nắm bắt thông tin cơ bản về thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài, 100% vốn nước ngoài.

4. Dịch vụ tư vấn phí thành lập công ty 100% vốn nước ngoài của ACC

Với hệ thống văn phòng luật chuyên nghiệp toàn quốc và đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm, nhiệt huyết, Luật ACC tự hào là đơn vị hàng đầu hỗ trợ mọi vấn đề liên quan đến pháp lý, tư vấn pháp luật, thủ tục giấy tờ cho khách hàng là cá nhân và doanh nghiệp

Có nhiều lý do khiến ACC trở thành  lựa chọn hàng đầu của khách hàng khi tìm kiếm dịch vụ tư vấn pháp lý. Có thể kể đến:

 • Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, tận tâm luôn nỗ lực vì lợi ích của khách hàng.
 • Quy trình thực hiện thủ tục khoa học, minh bạch, tiết kiệm thời gian tối đa.

 • Dịch vụ phong phú, tư vấn pháp luật để tối đa hóa lợi ích cho khách hàng ngay cả sau khi thành lập công ty thành công, đảm bảo công ty hoạt động ổn định, bền vững, tránh khỏi những trở ngại pháp lý.
 • Chi phí hợp lý, bảo mật thông tin khách hàng tuyệt đối.

Khách hàng thắc mắc về vấn đề phí thành lập công ty 100% vốn nước ngoài có thể tìm đến ACC để được tư vấn. Ngoài ra, chúng tôi cung cấp cho khách hàng dịch vụ liên quan đến thành lập 100% vốn nước ngoài bao những nội dung cụ thể như:

 • Tư vấn cho khách hàng quy trình thành lập công ty vốn nước ngoài bao gồm:

 • Tư vấn các chủ trương, chính sách của Nhà nước liên quan đến đầu tư nước ngoài vào Việt Nam
 • Tư vấn, tính toán các chi phí thành lập công ty 100% vốn nước ngoài
 • Tư vấn về điều kiện thành lập công ty 100% vốn nước ngoài.
 • Tư vấn các bước thành lập công ty 100% vốn nước ngoài bao gồm các thủ tục xin quyết định, chủ trương đầu tư, xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép kinh doanh.

Ngoài ra, ACC hỗ trợ tư vấn cho khách hàng những nội dung khác liên quan đến hoạt động thành lập công ty 100% vốn nước ngoài như lựa chọn địa điểm đầu tư, chế độ báo cáo giám sát định kỳ sau khi lập dự án, chế độ kê khai thuế, chế độ kế toán, tư vấn đặt tên công ty, tư vấn chọn địa chỉ đăng ký kinh doanh, tư vấn loại hình doanh nghiệp phù hợp, cách chọn người đại diện pháp luật, cách đăng ký ngành nghề kinh doanh cũng như kê khai vốn điều lệ.

 • Hỗ trợ khách hàng chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài, soạn thảo các văn bản pháp lý theo quy định của Luật đầu tư 2020, bao gồm các nội dung như:

 • Chuẩn bị hồ sơ tài liệu cần thiết để xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, con dấu pháp nhân, Giấy phép kinh doanh.
 • Nghiên cứu, xem xét hồ sơ do khách hàng cung cấp. 
 • Đại diện cho khách hàng khi thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến thành lập công ty 100% vốn nước ngoài; thay mặt nhà đầu tư làm việc với các cơ quan có thẩm quyền 

Trên đây là những thông tin về phí thành lập công ty thương mại 100% vốn nước ngoài cùng những quy định hiện hành về thành lập công ty vốn nước ngoài và dịch vụ của chúng tôi.Nếu quý khách có nhu cầu cung cấp thêm thông tin về phí thành lập công ty 100% vốn nước ngoài hoặc tư vấn, hỗ trợ về vấn đề này xin vui lòng liên hệ số hotline hoặc gửi email cho ACC chúng tôi để được giải đáp. 

Khách hàng có thể trực tiếp gọi điện qua số điện thoại được ACC cung cấp trên trang chính thức để được tư vấn miễn phí, online:

Hotline: 1900.3330

Zalo: 084.696.7979

Hoặc tham khảo website chính thức của chúng tôi: https://accgroup.vn/    

Ngoài ra, khách hàng có nhu cầu có thể đến trực tiếp gặp mặt và đặt ra mong muốn, yêu cầu với ACC để được tư vấn bởi đội ngũ chuyên viên, luật sư giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn về phí thành lập công ty 100% vốn nước ngoài của chúng tôi.

Mời các bạn tham khảo

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (689 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo