whatsapp viber zalo phone zalo mail

Mẫu tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch (cập nhật 2022)

MẪu TỜ Khai Xin CẤp BẢn Sao TrÍch LỤc HỘ TỊch

Tờ khai trích lúc hộ tịch là một loại giấy tờ quan trọng và bắt buộc phải có trong Hồ sơ xin cấp bản sao trích lục hộ tịch của cá nhân theo quy định của pháp luật hiện hành. Chính vì lý do đó, trong bài viết này, Công ty luật ACC sẽ thông tin đến quý bạn đọc về mẫu tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch (có link tải mẫu gần cuối bài viết).

1. Trích lục hộ tịch là gì?

Theo quy định tại khoản 9 Điều 4 Luật Hộ tịch năm 2014 thì “Trích lục hộ tịch là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp nhằm chứng minh sự kiện hộ tịch của cá nhân đã đăng ký tại cơ quan đăng ký hộ tịch. Bản chính trích lục hộ tịch được cấp ngay sau khi sự kiện hộ tịch được đăng ký.”

2. Có mấy loại bản sao trích lục hộ tịch?

Có hai loại bản sao trích lục hộ tịch, bao gồm:

– Bản sao trích lục hộ tịch được cấp từ Cơ sở dữ liệu hộ tịch.

– Bản sao trích lục hộ tịch được chứng thực từ bản chính.

Để được cấp bản sao từ Cơ sở dữ liệu hộ tịch thì cá nhân phải nộp tờ khai yêu cầu cấp bản sao đến cơ quan có thẩm quyền. Còn bản sao được chứng thực từ bản chính thì cá nhân có thể cầm bản chính đến Phòng/Văn phòng công chứng hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn để xin cấp.

3. Thủ tục trích lục hộ tịch

Để được cấp bản sao trích lục hộ tịch, quý bạn đọc cần thực hiện theo quy trình được hướng dẫn dưới đây

-Bước 1: Người có yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch nộp hồ sơ tại Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch có thẩm quyền. Có ba hình thức nộp: trực tiếp nộp hồ sơ/gửi văn bản yêu cầu tại Cơ quản quản lý cơ sở dữ liệu hộ tịch có thẩm quyền; gửi hồ sơ, văn bản yêu cầu qua hệ thống bưu chính hoặc gửi hồ sơ theo hệ thống đăng ký hộ tịch trực tuyến. Hồ sơ phải nộp bao gồm:

+ Tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch theo mẫu đối với trường hợp người yêu cầu là cá nhân.

+ Văn bản yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch nêu rõ lý do trong trường hợp người yêu cầu là cơ quan, tổ chức.

+ Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trường hợp ủy quyền thực hiện yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch. Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải chứng thực.
– Bước 2: Người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu thông tin trong Tờ khai và tính hợp lệ của giấy tờ do người yêu cầu xuất trình hoặc nộp.
– Bước 3: Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, người tiếp nhận hồ sơ viết giấy tiếp nhận, trong đó ghi rõ ngày, giờ trả kết quả; nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hoàn thiện thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định; trường hợp không thể bổ sung, hoàn thiện hồ sơ ngay thì phải lập thành văn bản hướng dẫn, trong đó nêu rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung, hoàn thiện, ký, ghi rõ họ, tên của người tiếp nhận.
– Bước 4: Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ, nếu thấy hồ sơ đầy đủ và phù hợp, công chức làm công tác hộ tịch căn cứ vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch, ghi nội dung bản sao trích lục hộ tịch, báo cáo Thủ trưởng cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch ký cấp bản sao trích lục hộ tịch cho người yêu cầu.

 

Lệ phí cấp bản sao trích lục hộ tịch: 8.000 đồng/bản sao Trích lục/sự kiện hộ tịch đã đăng ký.

Thời hạn giải quyết hồ sơ cấp bản sao trích lục hộ tịch: Ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ; trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.

4. Mẫu Tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch theo quy định của pháp luật

Mẫu Tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch được quy định trong Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 04/2020/TT-BTP, cụ thể như sau:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI

CẤP BẢN SAO TRÍCH LỤC HỘ TỊCH

 

Kính gửi: (1)……………………………………………………………………………………………………………..

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Nơi cư trú (2)…………………………………………………………………………………………………………….

Giấy tờ tùy thân (3)…………………………………………………………………………………………………….

Quan hệ với người được cấp bản sao Trích lục hộ tịch: ………………………………………………..

Đề nghị cơ quan cấp bản sao trích lục(4) …………………………………………………………………
cho người có tên dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên: ……………………………………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………………………………………………………………….

Giới tính: ………………………Dân tộc: ……………………………..  Quốc tịch: …………………………….

Nơi cư trú: (2)…………………………………………………………………………………………………………….

Giấy tờ tùy thân: (3) …………………………………………………………………………………………………..

Số định danh cá nhân (nếu có): ………………………………………………………………………………….

Đã đăng ký tại: (5) ……………………………………………………………………………………………………

ngày  ………. tháng ……….. năm ………….. số………….. Quyển số:………………………………………

Số lượng bản sao yêu cầu cấp:…………………..bản(6).

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

   Làm tại: …………………….. , ngày …………….  tháng ……………. năm …………….

                                                                            Người yêu cầu

(ký và ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

 

  Chú thích:

(1) Ghi tên cơ quan đề nghị thực hiện việc cấp bản sao Trích lục hộ tịch.

(2) Ghi theo nơi đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.

(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân của người đi đăng ký, ghi rõ số, cơ quan cấp, ngày cấp hộ chiếu, chứng minh nhân dân  hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế

Ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004.

(4) Ghi rõ loại việc hộ tịch đã đăng ký trước đây, nay đề nghị cấp bản sao Trích lục hộ tịch.

(5) Ghi rõ tên cơ quan đã đăng ký hộ tịch trước đây.

Ví dụ: Ủy ban nhân dân phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình

(6) Ghi rõ số lượng bản sao đề nghị cấp.

Tải Mẫu Tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch TẠI ĐÂY.

5. Cơ sở pháp lý

– Luật Hộ tịch được ban hành ngày 20 tháng 11 năm 2014 bởi Quốc hội;
– Nghị định 123/2015/NĐ-CP ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2015 bởi Chính phủ;

– Thông tư 04/2020/TT-BTP ban hành ngày 25 tháng 08 năm 2020 bởi Bộ Tư pháp;

– Thông tư 281/2016/TT-BTP ban hành ngày 14 tháng 11 năm 2016 bởi Bộ Tư pháp;

– Cổng dịch vụ công quốc gia.

 

Trên đây là toàn bộ giải đáp của chúng tôi về mẫu tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch. Trong quá trình cần tìm hiểu và áp dụng các quy định và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đên cấp bản sao trích lục hộ tịch hoặc Luật Hộ tịch, nếu như quý khách hàng còn có thắc mắc hay quan tâm và có nhu cầu sử dụng dịch vụ tư vấn và hỗ trợ pháp lý thì vui lòng liên hệ với Công ty luật ACC qua các thông tin sau đây:

  • Hotline: 19003330
  • Zalo: 0846967979
  • Gmail: info@accgroup.vn
  • Website: accgroup.vn
Đánh giá post
NHẬN BÁO GIÁ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay

Tu Van Vien 2


    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.