Mẫu đơn xin cấp Giấy phép Phòng cháy chữa cháy (2021)

logo accACC
adminaccgroup

Hiện nay đối với nhiều công trình xây dựng cũng như dự án kinh doanh bắt buộc phải tiến hành xin giấy phép phòng cháy chữa cháy, tuy nhiên trên thực tế thì đây là một thủ tục tương đối phức tạp. Đặc biệt trong đó nhiều người không nắm rõ được mẫu đăng ký phòng cháy chữa cháy cùng với trình tự thủ tục của nó. Hãy theo dõi bài viết dưới đây của ACC để hiểu hơn về vấn đề này.

1. Đối tượng phải xin giấy phép phòng cháy chữa cháy 2021

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 13 Nghị định 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Phòng cháy và chữa cháy, đối tượng thuộc diện phải thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy và phải xin giấy phép phòng cháy chữa cháy bao gồm:

– Đồ án quy hoạch xây dựng hoặc điều chỉnh quy hoạch xây dựng đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và các khu chức năng khác theo Luật Quy hoạch;

– Các dự án, công trình quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP khi xây dựng mới, cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng ảnh hưởng đến một trong các yêu cầu an toàn phòng cháy và chữa cháy quy định tại điểm b khoản 5 Điều này;

– Phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy quy định tại mục 21 Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định này khi chế tạo mới hoặc hoán cải ảnh hưởng đến một trong các yêu cầu an toàn phòng cháy và chữa cháy quy định tại điểm c khoản 5 Điều này.

Như vậy có thể thấy hiện nay, nếu như thuộc một trong những đối tượng kể trên thì đều phải làm đơn theo mẫu đăng ký phòng cháy chữa cháy và xin giấy phép theo quy định của pháp luật, trường hợp kiểm tra mà không thực hiện sẽ bị xử lý theo quy định của nhà nước.

2. Hồ sơ xin cấp giấy phép phòng cháy chữa cháy 2021

Hồ sơ xin cấp giấy phép phòng cháy chữa cháy 2021 được quy định tại Khoản 4  Điều 13, Nghị định 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Phòng cháy và chữa cháy, cụ thể bao gồm những hồ sơ tài liệu sau:

– Đối với đồ án quy hoạch xây dựng: 

 • Văn bản đề nghị hay chính là mẫu đăng ký phòng cháy chữa cháy, để cơ quan nhà nước xem xét, cho ý kiến về giải pháp phòng cháy và chữa cháy của cơ quan, tổ chức lập quy hoạch (Mẫu đơn xin cấp giấy phép phòng cháy chữa cháy số PC06); 
 • Các tài liệu và bản vẽ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 đối với khu công nghiệp quy mô trên 20 ha, tỷ lệ 1/500 đối với các trường hợp còn lại thể hiện những nội dung yêu cầu về giải pháp phòng cháy và chữa cháy quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 4 Điều 10 Nghị định 136/2020/NĐ-CP;

– Đối với chấp thuận địa điểm xây dựng trước khi tiến hành thiết kế các công trình độc lập có nguy hiểm cháy, nổ quy định tại các mục 15 và 16 Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định này (trừ trạm cấp xăng dầu nội bộ và cơ sở sử dụng khí đốt): 

 • Mẫu đăng ký phòng cháy chữa cháy, hay còn gọi là văn bản đề nghị chấp thuận địa điểm xây dựng về phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư (Mẫu số PC06), trường hợp chủ đầu tư ủy quyền cho đơn vị khác thì phải có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật;
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc văn bản chứng minh quyền sử dụng đất hợp pháp đối với dự án, công trình; bản vẽ, tài liệu thể hiện rõ hiện trạng địa hình của khu đất có liên quan đến phòng cháy và chữa cháy như bậc chịu lửa của công trình, khoảng cách từ công trình dự kiến xây dựng đến các công trình xung quanh, hướng gió, cao độ công trình;

– Đối với thiết kế cơ sở của dự án, công trình: 

 • Văn bản đề nghị xem xét, cho ý kiến về giải pháp phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư (Theo mẫu đơn xin cấp giấy phép phòng cháy chữa cháy PC06).
 • Trường hợp chủ đầu tư ủy quyền cho đơn vị khác thì phải có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật;
 • Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công; 
 • Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng (nếu có) hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có) hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc văn bản chứng minh quyền sử dụng đất hợp pháp đối với dự án, công trình sử dụng vốn khác; 
 • Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy của đơn vị tư vấn thiết kế về phòng cháy và chữa cháy; bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế cơ sở thể hiện những nội dung yêu cầu về giải pháp phòng cháy và chữa cháy quy định tại Điều 11 Nghị định này;

– Đối với thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công dự án, công trình: 

 • Mẫu đăng ký phòng cháy chữa cháy – văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư (Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện pccc số PC06).
 • Trường hợp chủ đầu tư ủy quyền cho đơn vị khác thì phải có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật;
 • Văn bản góp ý thiết kế cơ sở về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy (nếu có); 
 • Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công; 
 • Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng (nếu có) hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có) hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc văn bản chứng minh quyền sử dụng đất hợp pháp đối với dự án, công trình sử dụng vốn khác; 
 • Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy của đơn vị tư vấn thiết kế về phòng cháy và chữa cháy; 
 • Dự toán xây dựng công trình; bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công thể hiện những nội dung yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy quy định tại Điều 11 Nghị định này; 
 • Bản sao Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế, văn bản thẩm duyệt thiết kế, bản vẽ được đóng dấu thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy (đối với hồ sơ thiết kế cải tạo, điều chỉnh); 
 • Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng của cơ quan chuyên môn về xây dựng (nếu có);

Lưu ý: 

– Văn bản, giấy tờ có trong hồ sơ xin giấy phép phòng cháy chữa cháy là bản chính hoặc bản sao có công chứng, chứng thực hoặc bản sao hoặc bản chụp kèm theo bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu. 

– Bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế phải có xác nhận của chủ đầu tư hoặc chủ phương tiện. 

– Hồ sơ xin giấy phép phòng cháy chữa cháy nếu bằng tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch ra tiếng Việt và chủ đầu tư, chủ phương tiện phải chịu trách nhiệm về nội dung của bản dịch đó.

3. Trình tự, thủ tục xin mẫu giấy phép phòng cháy chữa cháy

Theo quy định tại Điều 13 Nghị định 136/2020/NĐ-CP, sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ xin mẫu giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy bao gồm:

Bước 1: Nộp hồ sơ xin mẫu giấy phép phòng cháy chữa cháy

Khách hàng có thể thực hiện nộp đơn xin giấy phép phòng cháy chữa cháy cùng các hồ sơ chuẩn bị tại mục 2 mà ACC đã hướng dẫn theo một trong ba hình thức sau:

– Nộp đơn xin xác nhận phòng cháy chữa cháy cùng các giấy tờ tài liệu khác theo hình thức trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của cơ quan có thẩm quyền;

– Nộp đơn xin xác nhận phòng cháy chữa cháy trực tuyến kèm các giấy tờ tài liệu khác theo quy định trực tuyến tại cổng Dịch vụ công của cấp có thẩm quyền (đối với các văn bản, giấy tờ thuộc danh mục bí mật nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước);

– Có thể nộp thông qua dịch vụ bưu chính công ích, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thành phần và tính hợp lệ đối với hồ sơ

– Trường hợp đơn xin cấp giấy phép phòng cháy chữa cháy hợp lệ và hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định tại khoản 4 Điều này thì tiếp nhận và ghi thông tin vào Phiếu tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số PC03);

– Trường hợp mẫu đăng ký phòng cháy chữa cháy cùng hồ sơ chưa đầy đủ thành phần hoặc chưa hợp lệ theo quy định tại khoản 4 Điều này thì hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo quy định và ghi thông tin vào Phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số PC04).

Bước 3: Trả kết quả là mẫu giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy

– Trường hợp nộp đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy và hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của cơ quan có thẩm quyền, cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải giao trực tiếp 01 bản Phiếu tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy và chữa cháy hoặc Phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy và chữa cháy cho người đến nộp hồ sơ và lưu 01 bản;

– Trường hợp nộp đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy và hồ sơ qua cổng Dịch vụ công của cấp có thẩm quyền, cán bộ tiếp nhận gửi thông báo qua thư điện tử, tin nhắn điện thoại về việc tiếp nhận hoặc hướng dẫn bổ sung hồ sơ đến cơ quan, tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ;

– Trường hợp nộp đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy và hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật, cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải gửi 01 bản Phiếu tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy và chữa cháy hoặc Phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy và chữa cháy cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ trước đó và lưu 01 bản;

– Trường hợp đơn đề nghị cấp giấy phép phòng cháy chữa cháy và hồ sơ không đủ điều kiện (dự án, công trình không thuộc diện thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định này hoặc không thuộc thẩm quyền thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy quy định tại khoản 12 Điều này) thì cơ quan nhà nước phải có văn bản trả lời cơ quan, tổ chức, cá nhân theo thời hạn quy định tại khoản 10 Điều này về việc từ chối giải quyết hồ sơ. Cơ quan có thẩm quyền trả lời cơ quan, tổ chức, cá nhân theo hình thức tương ứng với hình thức mà cơ quan, tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ trước đó

4. Mẫu đăng ký phòng cháy chữa cháy 2021

Mẫu đăng ký phòng cháy chữa cháy được quy định tại Nghị định 136/2020/NĐ-CP, còn có tên gọi khác là đơn đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy.

 

…. (1) ….

_______

Số: ……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________________

…, ngày… tháng …năm….

 

 

ĐỀ NGHỊ

THẨM DUYỆT THIỂT KỂ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Kính gửi: ………(2)……

 

………. (1)……… đề nghị Quý cơ quan…………… (3)………. của dự án/công trình/phương tiện ……(4)     với các nội dung chính sau:

 1. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH/PHƯƠNG TIỆN
 2. Tên dự án/công trình/phương tiện:…………………………………………………………………………
 3. Tên chủ đầu tư/chủ phương tiện:………………………………………. ;.. thông tin liên hệ (địa  chỉ, điện thoại):                    
 4. Người đại diện theo pháp luật:………………………………………………………………………………
 5. Đại diện chủ đầu tư (nếu có):……………………………………………………………………………….
 6. Địa điểm xây dựng/chế tạo/hoán cải:……………………………………………………………………..
 7. Tổng mức đầu tư:………………………………………………………………………………………………
 8. Đơn vị tư vấn thiết kế:…………………………………………………………………………………………
 9. Quy mô dự án/công trình (chiều cao, số tầng, công năng,…); quy mô, tính chất phương tiện (kích thước, dung tích, trọng tải, số người, vùng hoạt động,…):     
 10. Các thông tin khác (nếu có):………………………………………….. (5)………………………………..
 11. DANH MỤC HỒ SƠ GỬI KÈM
 12. Hồ sơ, tài liệu quy định tại khoản 4 Điều 13 Nghị định số …/2020/NĐ-CP (6).
 13. Văn bản ủy quyền nộp hồ sơ thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư/chủ phương tiện (trong trường hợp chủ đầu tư/chủ phương tiện ủy quyền cho đơn vị khác).
 14. Các văn bản khác có liên quan đã được cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp trước đây.

……………. (1)………….. đề nghị Quý cơ quan………………………. (3)………………………… /.

 

 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu nếu có)

 

Ghi chú:

(1) Tên đơn vị/cá nhân đề nghị thẩm duyệt;

(2) Tên cơ quan có thẩm quyền thẩm duyệt;

(3) Ghi một trong các nội dung sau: Góp ý về phòng cháy và chữa cháy đồ án quy hoạch; chấp thuận địa điểm xây dựng; góp ý về phòng cháy và chữa cháy đối với hồ sơ thiết kế cơ sở; thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công; thẩm duyệt thiết kế điều chỉnh về phòng cháy và chữa cháy;

(4) Tên dự án, công trình hoặc phương tiện giao thông cơ giới;

(5) Nội dung thiết kế điều chỉnh; nội dung thiết kế cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng của dự án/công trình; nội dung thiết kế hoán cải phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy;

(6) Liệt kê thành phần hồ sơ, tài liệu.

5. Một số câu hỏi thường đối với giấy phép phòng cháy chữa cháy

5.1 Giấy phép phòng cháy chữa cháy là gì?

Giấy phép phòng cháy chữa cháy (tiếng anh: fire protection) là tài liệu pháp lý chứng minh đối tượng được cấp đã đủ điều kiện PCCC theo quy định của pháp luật. 

5.2 Thẩm quyền, cơ quan cấp giấy phép phòng cháy chữa cháy

Thẩm quyền cấp giấy phép phòng cháy chữa cháy bao gồm: Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an cấp tỉnh tùy vào dự án mà hai cơ quan này sẽ có thẩm quyền cấp khác nhau.

5.3 Thời gian cấp giấy phép phòng cháy chữa cháy

Tổng thời gian cho việc xin giấy phép phòng cháy chữa cháy đến bước có thể xuất hóa đơn cho khách hàng thời gian kéo dài khoảng 15 – 20 ngày làm việc. Tùy thuộc vào việc giấy tờ khách hàng cung cấp có đầy đủ, kịp thời cho cơ quan chức năng hay không.

5.4 ACC có cung cấp mẫu đăng ký phòng cháy chữa cháy không?

Hiện nay ACC có cung cấp mẫu đăng ký phòng cháy chữa cháy cho khách hàng, ngoài ra ACC còn cung cấp dịch vụ xin giấy phép này với thủ tục nhanh chóng.

Trên đây toàn  bộ tư vấn về mẫu đăng ký phòng cháy chữa cháy cùng trình tự thủ tục hồ sơ xin giấy phép phòng cháy chữa cháy theo quy định mới nhất do nhà nước ban hành. Hy vọng với những thông tin ACC cung cấp ở trên có thể giúp khách hàng phần nào hiểu thêm về vấn đề này

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận