Thủ tục, hồ sơ giải thể công ty tnhh theo quy định mới nhất – Điều kiện và các trường hợp giải thể công ty TNHH

logo accACC
Nguyen Vi

Trong thời đại hội nhập, phát triển kinh tế phát triển mạnh mẽ như hiện nay thì cũng không khó để bắt gặp những tập đoàn,công ty, doanh nghiệp lớn nhỏ được thành lập ở khắp mọi nơi. Tuy nhiên, song song với sự thành lập các công ty, doanh nghiệp đó thì vẫn tồn tại rất nhiều doanh nghiệp, công ty buộc phải chấm dứt hoạt động, phải đóng cửa, giải thể doanh nghiệp bởi vì không có đủ tài chính, nhân lực để duy trì hoạt động nữa. Giải thể doanh nghiệp là một trong những thủ tục được quy định tại Luật doanh nghiệp năm 2020 để doanh nghiệp, công ty thực hiện việc rút khỏi thị trường kinh doanh. Chính vì vậy, ta có thể bắt gặp rất nhiều trường hợp doanh nghiệp, công ty bị giải thể, trong đó có sự giải thể công ty tnhh. Để có thể thực hiện việc giải thể công ty tnhh khá là khó vì theo luật doanh nghiệp, muốn giải thể công ty phải trải qua rất nhiều thủ tục phức tạp, nếu không có kinh nghiệm bạn sẽ không biết phải bắt đầu từ đâu, hồ sơ cần những gì, các bước tiến hành ra làm sao. Chính vì vậy, Luật ACC xin cung cấp cho quý khách hàng dịch vụ làm thủ tục xin giải thể công ty tnhh.

 

    1.  Các trường hợp giải thể công ty tnhh

Các trường hợp giải thể công ty tnhh được Luật doanh nghiệp năm 2020 quy định như sau: 

Các trường hợp giải thể doanh nghiệp bao gồm:

 • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
 • Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
 • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.

 

    2. Điều kiện giải thể công ty tnhh

Điều kiện giải thể doanh nghiệp nói chung và Điều kiện giải thể công ty tnhh nói riêng được quy định tại Khoản 2, Điều 207, Luật doanh nghiệp năm 2020. Theo quy định trên thì để có thể thực hiện được việc  giải thể công ty tnhh cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ; nghĩa vụ tài sản khác.
 • Doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài.
 • Người quản lý có liên quan; doanh nghiệp cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.

 

     3. Trình tự, Thủ tục giải thể công ty tnhh

Các bước giải thể công ty tnhh bao gồm:

Để có thể thực hiện được việc giải thể công ty, doanh nghiệp thì phải tuân theo trình tự, thủ tục do luật định. Thủ tục giải thể công ty tnhh, được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Thông qua nghị quyết, quyết định giải thể công ty tnhh. Nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; Lý do giải thể; Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động; Họ, tên, chữ ký của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hữu công ty, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị;

Bước 2: Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng;

Bước 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, nghị quyết, quyết định giải thể và biên bản họp giải thể công ty tnhh ( được soạn theo mẫu biên bản họp giải thể công ty tnhh) phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp. Nghị quyết, quyết định giải thể phải được đăng trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo nghị quyết, quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích có liên quan. Phương án giải quyết nợ phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ;

Bước 4: Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ngay sau khi nhận được nghị quyết, quyết định giải thể của doanh nghiệp. Kèm theo thông báo phải đăng tải nghị quyết, quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ (nếu có);

Bước 5: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi hồ sơ giải thể công ty tnhh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp;

Bước 6: Sau thời hạn 180 ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết, quyết định giải thể mà không nhận được ý kiến về việc giải thể từ doanh nghiệp hoặc phản đối của bên có liên quan bằng văn bản hoặc trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;

 

    4. Hồ sơ giải thể công ty tnhh

Hồ sơ giải thể công ty tnhh bao gồm các giấy tờ sau đây:

 • Thông báo về giải thể doanh nghiệp ( có thể tham khảo mẫu thông báo giải thể công ty tnhh của ACC )
 • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có).
 • Quyết định giải thể công ty tnhh của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH 2 thành viên về việc giải thể doanh nghiệp; ( quyết định được soạn theo mẫu quyết định giải thể công ty tnhh mới nhất)
 • Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có) hoặc giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu;
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư; Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài các giấy tờ nêu trên; doanh nghiệp nộp kèm theo: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp 

Số lượng bộ hồ sơ: Để chắc chắn và tránh trường hợp xảy ra rủi ro, mất mát bạn nên chuẩn bị 02 (bộ).

 

  5. Một số câu hỏi thường gặp về dịch vụ giải thể công ty tnhh

   5.1. Chi phí dịch vụ giải thể công ty tnhh là bao nhiêu?

ACC luôn báo giá trọn gói, nghĩa là không phát sinh. Luôn đảm bảo ra giấy chứng nhận cho khách hàng; cam kết hoàn tiền nếu không ra giấy. Quy định rõ trong hợp đồng ký kết.

 

   5.2. ACC có cung cấp mẫu thông báo giải thể công ty tnhh không?

ACC đảm bảo cung cấp mẫu thông báo giải thể công ty tnhh; mẫu quyết định giải thể công ty tnhh mới nhất mới nhất gửi tới khách hàng. 

 

   5.3. Cách nộp hồ sơ giải thể công ty tnhh qua mạng như thế nào?

Bạn có thể nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).

 

   6. Lựa chọn dịch vụ giải thể công ty tnhh của ACC mang lại lợi ích gì?

Hiện là công ty luật uy tín và có các văn phòng luật sư cũng như cộng tác viên khắp các tỉnh thành trên toàn quốc, Công ty Luật ACC thực hiện việc cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý cho quý khách hàng, trong đó có dịch vụ làm  thủ tục giải thể công ty tnhh. Khách hàng sử dụng dịch vụ của ACC sẽ được đảm bảo các lợi ích sau:

 • Khách hàng được tư vấn trọn vẹn tất cả các điều kiện pháp lý liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp hoàn toàn miễn phí.
 • Lắng nghe, nắm bắt thông tin khách hàng cung cấp để tiến hành tư vấn chuyên sâu và đầy đủ những vướng mắc, vấn đề khách hàng đang gặp phải;
 • Báo giá qua điện thoại để khách hàng dễ dàng đưa ra quyết định có hợp tác với ACC không;
 • Ký kết hợp đồng và tiến hành soạn hồ sơ trong vòng 3 ngày nếu khách hàng cung cấp đủ hồ sơ chúng tôi yêu cầu;
 • Khách hàng cung cấp hồ sơ bao gồm giấy giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy khám sức khỏe;
 • Nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và bàn giao cho khách hàng;
 • Hỗ trợ tư vấn miễn phí các vướng mắc sau khi đã được cấp giấy chứng nhận.

Nếu bạn là chủ doanh nghiệp đang có nhu cầu muốn thực hiện việc giải thể công ty tnhh của mình nhưng vẫn còn vướng mắc về trình tự, thủ tục giải thể công ty tnhh thì hãy liên hệ với Công ty Luật ACC ngay để có thể nhận được sự tư vấn nhanh chóng, hiệu quả và tiết kiệm chi phí nhất.

 

Công ty Luật ACC – Đồng hành pháp lý cùng bạn

Liên hệ với chúng tôi:

Tư vấn pháp lý: 1900.3330

Zalo: 084.696.7979

Khiếu nại: 1800.0006

Văn phòng: (028) 777.00.888

Mail: info@accgroup.vn

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận