Giới thiệu dịch vụ bảo hiểm xã hội của ACC

logo accACC
Công Ty Luật ACC

ACC cung cấp các loại dịch vụ bảo hiểm xã hội, dịch vụ làm bảo hiểm thất nghiệp nhằm giúp doanh nghiệp tiết kiệm về thời gian và chi phí cũng như đảm bảo sự tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật về lĩnh vực bảo hiểm.

Tìm hiểu dịch vụ bảo hiểm xã hội của ACC
Tìm hiểu dịch vụ bảo hiểm xã hội của ACC

1. Biểu phí dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội

Để biết mức biểu phí dịch vụ bảo hiểm xã hội của ACC các bạn có thể liên hệ trực tiếp với đơn vị để nhận được biểu phí trọn gói và tư vấn chi tiết nhất.

2.Tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 quy định cụ thể về mức đóng và tỷ lệ trích đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tính trên cơ sở tiền lương hàng tháng của người lao động (NLĐ).

– Tỷ lệ đóng BHXH

NLĐ: 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và quỹ tử tuất;

Người sử dụng lao động (NSDLĐ) đóng 17% trong đó 3% (Quỹ ốm đau và thai sản) và 14% (Quỹ hưu trí và tử tuất).

– Tỷ lệ đóng BHYT: 4,5%, trong đó NLĐ đóng 1,5% và NSDLĐ đóng 3%.

– Tỷ lệ đóng BHTN: 2%, trong đó NLĐ đóng 1% và NSDLĐ đóng 1%; mức đóng không cao hơn 20 tháng lương tối thiểu vùng.

– Tỷ lệ đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ, BNN)

Tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội
Tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội

Từ ngày 01/6/2017, hàng tháng NSDLĐ trích 0,5% trên quỹ tiền lương đóng BHXH của NLĐ để đóng BHTNLĐ-BNN. Hoặc đóng 03 tháng, 06 tháng/lần đối với NLĐ trả lương khoán hoặc theo sản phẩm hoạt động theo lĩnh vực, ngành nghề quy định tại Quyết định 595/QĐ-BHXH.

Mức đóng và tỷ lệ trích nộp BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN

Đối

tượng

Tỷ lệ trích đóng (%)
BHXH BHYT BHTN BHTNLĐ, BNN Cộng
NLĐ 8% 1,5% 1% 0% 10,5%
NSDLĐ 17% 3% 1% 0,5% 21,5%
Tổng 25% 4,5% 2% 0,5% 32%

ACC với đội ngũ chuyên viên tư vấn dày dạn nghiệm thực tế và chuyên môn cao, cung cấp các dịch vụ bảo hiểm xã hội, trọn gói, uy tín, chất lượng với chi phí hợp lý. Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện đầy đủ quy trình đăng ký bảo hiểm và chuyển sổ bảo hiểm cho quý khách theo đúng điều khoản đã giao kết.

Rate this post
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận