Giới thiệu dịch vụ bảo hiểm xã hội của ACC 2022

ACC

Giới thiệu dịch vụ bảo hiểm xã hội của ACC 2022

ACC

17/01/2019

ACC cung cấp các loại dịch vụ bảo hiểm xã hội, dịch vụ làm bảo hiểm thất nghiệp nhằm giúp doanh nghiệp tiết kiệm về thời gian và chi phí cũng như đảm bảo sự tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật về lĩnh vực bảo hiểm.

Tìm hiểu dịch vụ bảo hiểm xã hội của ACC

1. Bảo hiểm xã hội là gì?

Tại khoản 1 Điều 3 Luật BHXH năm 2014, bảo hiểm xã hội được định nghĩa như sau:

Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội.

2. Bảo hiểm xã hội gồm những loại hình nào?

BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện. Trong đó từng loại hình bảo hiểm được hiểu như sau:

  • Bảo hiểm xã hội bắt buộc là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia.
  • Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng,

3. Hồ sơ đăng ký tham gia BHXH lần đầu cho doanh nghiệp 

Theo Quyết định số 772/QĐ-BHXH thì hồ sơ đăng ký tham gia BHXH lần đầu cho doanh nghiệp bao gồm:

  • Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS): Doanh nghiệp thực hiện kê khai thông tin chi tiết: tên đơn vị; mã số đơn vị; mã số thuế; địa chỉ đăng ký kinh doanh, địa chỉ giao dịch hoặc liên hệ…
  • Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN (Mẫu D02-TS): Doanh nghiệp thực hiện lập danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN theo Mẫu D02-TS.
  • Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS): Doanh nghiệp lập bảng kê thông tin theo Mẫu D01-TS, kê các thông tin của người lao động đóng.

Các mẫu giấy tờ trên được ban hành kèm theo Quyết định số 772/QĐ-BHXH. Thành phần hồ sơ nếu không quy định là bản chính thì có thể nộp bản chính, bản sao kèm bản chính để đối chiếu, bản sao được chứng thực hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc.

4.Tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 quy định cụ thể về mức đóng và tỷ lệ trích đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tính trên cơ sở tiền lương hàng tháng của người lao động (NLĐ).

– Tỷ lệ đóng BHXH

NLĐ: 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và quỹ tử tuất;

Người sử dụng lao động (NSDLĐ) đóng 17% trong đó 3% (Quỹ ốm đau và thai sản) và 14% (Quỹ hưu trí và tử tuất).

– Tỷ lệ đóng BHYT: 4,5%, trong đó NLĐ đóng 1,5% và NSDLĐ đóng 3%.

– Tỷ lệ đóng BHTN: 2%, trong đó NLĐ đóng 1% và NSDLĐ đóng 1%; mức đóng không cao hơn 20 tháng lương tối thiểu vùng.

– Tỷ lệ đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ, BNN)

Tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội

Từ ngày 01/6/2017, hàng tháng NSDLĐ trích 0,5% trên quỹ tiền lương đóng BHXH của NLĐ để đóng BHTNLĐ-BNN. Hoặc đóng 03 tháng, 06 tháng/lần đối với NLĐ trả lương khoán hoặc theo sản phẩm hoạt động theo lĩnh vực, ngành nghề quy định tại Quyết định 595/QĐ-BHXH.

Mức đóng và tỷ lệ trích nộp BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN

Đối

tượng

Tỷ lệ trích đóng (%)
BHXHBHYTBHTNBHTNLĐ, BNNCộng
NLĐ8%1,5%1%0%10,5%
NSDLĐ17%3%1%0,5%21,5%
Tổng25%4,5%2%0,5%32%

5. Công ty Luật ACC

ACC với đội ngũ chuyên viên tư vấn dày dạn nghiệm thực tế và chuyên môn cao, cung cấp các dịch vụ bảo hiểm xã hội, trọn gói, uy tín, chất lượng với chi phí hợp lý. Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện đầy đủ quy trình đăng ký bảo hiểm và chuyển sổ bảo hiểm cho quý khách theo đúng điều khoản đã giao kết.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn