Di sản văn hóa là gì? (Cập nhật 2022)

Phương Anh

Di sản văn hóa là gì? (Cập nhật 2022)

Phương Anh

08/01/2022

Di san van hoa la gi Cap nhat 2022

Di sản văn hóa là gì? (Cập nhật 2022)

Di sản văn hóa là di sản của các hiện vật vật thể và các thuộc tính phi vật thể của một nhóm hay xã hội được kế thừa từ các thế hệ trước, đã duy trì đến hiện nay và dành cho các thế hệ mai sau.

Như vậy, di sản văn hóa là gì cùng các vấn đề pháp lý liên quan là gì? Hãy cùng ACC theo dõi bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nha.

1. Di sản văn hóa là gì?

Di sản văn hóa là gì và bao gồm những gì được quy định cụ thể như sau:

Di sản văn hóa bao gồm di sản văn hóa phi vật thể và di sản văn hóa vật thể, là sản phẩm tinh thần, vật chất có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Như vậy, di sản văn hóa là gì là bao gồm di sản văn hóa phi vật thể và di sản văn hóa vật thể.

2. Các loại di sản văn hóa

Di sản văn hóa là gì và được chia thành 2 loại di sản văn hóa cụ thể như sau:

2.1. Di sản văn hóa vật thể

Di sản văn hóa vật thể là sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học bao gồm di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.

Di sản văn hóa vật thể được dùng để chỉ các sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, gồm:

+ Di tích lịch sử – văn hóa.

+ Danh lam thắng cảnh.

+ Di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.

Như vậy, di sản văn hóa vật thể là một trong những loại di sản văn hóa là gì.

2.2. Di sản văn hóa phi vật thể

Di sản văn hóa phi vật thể là sản phẩm tinh thần gắn với cộng đồng hoặc cá nhân, vật thể và không gian văn hóa liên quan, có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, thể hiện bản sắc của cộng đồng, không ngừng được tái tạo và được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác bằng truyền miệng, truyền nghề, trình diễn và các hình thức khác. Các di sản văn hóa phi vật thể cụ thể như sau:

+ Tiếng nói, chữ viết.

+ Ngữ văn dân gian.

+ Nghệ thuật trình diễn dân gian.

+ Tập quan xã hội và tín ngưỡng.

+ Lễ hội truyền thống.

+ Nghề thủ công truyền thống.

+ Tri thức dân gian.

Như vậy, đã làm rõ di sản văn hóa là gì và các dạng cụ thể của di sản văn hóa là gì.

3. Nghiêm cấm các hành vi vi phạm về di sản văn hóa

Di sản văn hóa là gì và nghiêm cấm những hành vi vi phạm về di sản văn hóa là gì được quy định cụ thể như sau:

+ Chiếm đoạt, làm sai lệch di sản văn hóa;

+ Hủy hoại hoặc gây nguy cơ hủy hoại di sản văn hóa;

+ Đào bới trái phép địa điểm khảo cổ; xây dựng trái phép, lấn chiếm đất đai thuộc di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh;

+ Mua bán, trao đổi và vận chuyển trái phép di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh; đưa trái phép di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia ra nước ngoài;

+ Lợi dụng việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa để thực hiện những hành vi trái pháp luật.

Như vậy, khi các đối tượng có những hành vi vi phạm trên thì đã vi phạm quy định của pháp luật về di sản văn hóa là gì và bảo tồn các dạng di sản văn hóa của dân tộc.

4. Nội dung quản lý nhà nước về di sản văn hóa là gì

Vai trò của quản lý Nhà nước về di sản văn hóa là gì được thể hiện cụ thể như sau:

+ Xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa.

+ Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về di sản văn hóa.

+ Tổ chức, chỉ đạo các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về di sản văn hóa.

+ Tổ chức, quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên môn về di sản văn hóa.

+ Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa.

+ Tổ chức, chỉ đạo khen thưởng trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa.

+ Tổ chức và quản lý hợp tác quốc tế về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa.

+ Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về di sản văn hóa.

Như vậy, cùng với sự phát triển về kinh tế xã hội thì vấn đề di sản văn hóa là gì và bảo vệ các di sản văn hóa cũng được sự quan tâm của nhà nước.

5. Cơ sở pháp lý

Trên đây là toàn bộ nội dung giới thiệu của chúng tôi về di sản văn hóa là gì. Trong quá trình tìm hiểu nếu như quý khách hàng còn thắc mắc hay quan tâm và có nhu cầu sử dụng dịch vụ tìm hiểu về di sản văn hóa là gì vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các thông tin sau:

 

 

Đánh giá post
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận