Cách chia thừa kế 2/3 của một suất thừa kế theo pháp luật

logo accACC
Mạnh Hùng

Vấn đề thừa kế đang là một trong những vấn đề được quan tâm đến nhất hiện nay trong các gia đình. Các tranh chấp giữa các thành viên trong gia đình cũng phát sinh từ đó và đôi khi sự canh tranh chuyển biến trở thành khốc liệt dẫn đến hậu nhiều hậu quả xấu làm mất tình cảm giữa các thành viên trong gia đình với nhau. Các vấn đề dẫn đến việc chia tài sản thừa kế như là người có tài sản chết rồi để lại di chúc hoặc không có di chúc, di chúc không hợp pháp…Như vậy việc chỉ tài sản có phải theo tỷ lệ như thế nào? Việc chia thừa kế 2/3 là như thế nào? Để tìm hiểu hơn về chia tài sản thừa kế và chia thừa kế 2/3 các bạn hãy theo dõi bài viết dưới đây của ACC nhé.

Căn cứ pháp lý liên quan: Bộ luật Dân sự 2015.

2 3 1

Chia thừa kế 2/3

1. Thừa kế là gì?

Thừa kế được hiểu là việc chuyển dịch tài sản (của cải) của người đã chết cho người còn sống tài sản để lại được gọi là di sản. Thừa kế được chia thành thừa kế theo pháp luật và thừa kế theo di chúc.

Thừa kế theo di chúc là việc chuyển dịch tài sản (của cải) của người đã chết cho người còn sống theo tâm nguyên của người đã chết tuy nhiên phải đảm bảo các điều kiện của pháp luật Bộ luật Dân sự năm 2015 về di chúc.

Thừa kế theo pháp luật chuyển dịch tài sản (của cải) của người đã chết cho người còn sống trong trường hợp không có di chúc, trường hợp này gọi là chia thừa kế theo pháp luật và được pháp luật Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định cụ thể về việc chia thừa kế.

2. Tài sản thừa kế là gì?

Theo quy định tại Điều 612 Bộ luật Dân sự 2015 về di sản thì di sản bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác.

Di sản thừa kế bao gồm: tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong khối tài sản chung với người khác; quyền sử dụng đất là di sản thừa kế theo quy định của pháp luật dân sự và đất đai.

3. Chia thừa kế 2/3.

Chia thừa kế 2/3 là người được nhận di sản thừa kế nhận với mức 2/3 một suất thừa kế. Như vậy, trường hợp chia thừa kế 2/3 một suất thừa kế là trường hợp thừa kế có di chúc tuy nhiên người nhận sẽ là người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc.

Theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015 những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó bao gồm:

  • Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;
  • Con thành niên mà không có khả năng lao động.

Lưu ý: Những chủ thể người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc tuy nhiên vẫn sẽ không được nhận 2/3 di sản của người chết để lại. 

  • Đối với trường hợp người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 620 Bộ luật Dân sự 2015.
  • Những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 621 của Bộ luật Dân sự 2015

4. Kết luận.

Chia thừa kế 2/3 là chia thừa kế cho người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc. Và chủ thể nhận bao gồm: con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;  Con thành niên mà không có khả năng lao động. Những chủ thể này được pháp luật quy định là sẽ được chia thừa kế 2/3  nếu như người để lại di sản không để lại di chúc cho họ.

Trên đây là một số nội dung tư vấn của chúng tôi về chia thừa kế 2/3 và như một số vấn đề pháp lý có liên quan đến việc chia thừa kế 2/3. Tất cả các ý kiến tư vấn trên của chúng tôi đều dựa trên các quy định pháp luật hiện hành. Nếu như khách hàng có bất cứ thắc mắc, yêu cầu bất cứ vấn đề pháp lý nào liên quan đến vấn đề đã trình bày trên vềchia thừa kế ⅔ vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các thông tin sau:

  • Hotline: 19003330
  • Zalo: 084 696 7979
  • Gmail: info@accgroup.vn
  • Website: accgroup.vn

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận