Cấp lại Giấy chứng nhận VSATTP cho cơ sở nông lâm thuỷ sản (Cập nhật 2023)
Author

Tham vấn bởi: Đội Ngũ Luật Sư Công ty Luật ACC

Ngày nay nhiều nhà đầu tư luôn lựa chọn nhưng mô hình kinh doanh đa dạng, mang lại nhiều giá trị sinh lời; trong đó, có mô hòng kinh doanh cơ sở nông lâm thuỷ sản. Tuy nhiên, để kinh doanh thuận lợi cần xin cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm. Trường trường hợp, GCN bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin,... thì cần làm thủ tục xin cấp lại GCN. Bài viết cung cấp thông tin, dịch vụ xin cấp lại giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho cơ sở nông lâm thủy sản.Cấp Lại Giấy Chứng Nhận VSATTP Cho Cơ Sở Nông Lâm Thuỷ Sản
Cấp Lại Giấy Chứng Nhận VSATTP Cho Cơ Sở Nông Lâm Thuỷ Sản

1. Khái niệm Cấp lại Giấy chứng nhận VSATTP cho cơ sở nông lâm thuỷ sản 

 • Vệ sinh an toàn thực phẩm là việc bảo đảm thực phẩm không gây hại cho sức khoẻ; tính mạng người sử dụng, bảo đảm thực phẩm không bị hỏng; không chứa các tác nhân vật lý, hoá học, sinh học; hoặc tạp chất quá giới hạn cho phép, không phải là sản phẩm của động vật; thực vật bị bệnh có thể gây hại cho sức khoẻ con người.
 • Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm là một loại giấy tờ được cơ quan chức năng có thẩm quyền của Nhà nước cấp cho các hộ kinh doanh các sản phẩm về thực phẩm, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.
 • Chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm chính là sự kiểm duyệt của các cơ quan chức năng có thẩm quyền về y tế đối với các cơ sở, đơn vị sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, chứng minh được sản phẩm mình sản xuất đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng khi sử dụng sản phẩm.

2. Khi nào phải Cấp lại Giấy chứng nhận VSATTP cho cơ sở nông lâm thuỷ sản?

Cấp lại Giấy chứng nhận ATTP cho cơ sản sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản được quy định tại Khoản 5 Điều 17 Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT quy định về thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, theo đó:

 • Trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn; cơ sở nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận ATTP trong trường hợp tiếp tục sản xuất; kinh doanh.
 • Trường hợp Giấy chứng nhận ATTP vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất; bị hỏng; thất lạc; hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP;

3. Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho cơ sở nông lâm thủy sản

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hết hạn

Thành phần hồ sơ Cấp lại Giấy chứng nhận VSATTP cho cơ sở nông lâm thuỷ sản 

 • Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;
 • Bản giấy chứng nhận an toàn thực phẩm đã hết hạn;
 • Bản thuyết minh về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở;
 • Các giấy tờ tuỳ thân, văn bản uỷ quyền.

Trình tự thực hiện

 • Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở nông lâm thuỷ sản trước đó.
 • Bước 2: Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và viết phiếu hẹn trả kết quả: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải xem xét tính đầy đủ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho cơ sở để hoàn thiện.
 • Bước 3: Thẩm tra hồ sơ và kiểm tra tại cơ sở.
  • Trường hợp 1: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền thực hiện thẩm tra hồ sơ thẩm định xếp loại cơ sở và cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (nếu cơ sở đã được thẩm định và xếp loại A hoặc B). Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
  • Trường hợp 2: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền tổ chức đi thẩm định thực tế điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở và cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (hoặc) nếu không cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 • Bước 4: Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo phiếu hẹn.

Cách thức thực hiện Cấp lại Giấy chứng nhận VSATTP cho cơ sở nông lâm thuỷ sản 

 • Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, Fax hoặc E-mail đến cơ quan có thẩm quyền.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

 • Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
 • Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Cơ quan được phân công đã nêu tại mục trình tự thực hiện: Chi cục Chăn nuôi và Thú y
 • Cơ quan trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính: Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Nhận kết quả

 • Công nhận kết quả thẩm định, thông báo kết quả thẩm định đạt yêu cầu tới Cơ sở/Thông báo kết quả đối với Cơ sở chưa đủ điều kiện.
 • Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận: 03 năm.

Giấy chứng nhận bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin

Thành phần hồ sơ Cấp lại Giấy chứng nhận VSATTP cho cơ sở nông lâm thuỷ sản 

 • Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;
 • Bản giấy chứng nhận an toàn thực phẩm (Nếu thay đổi, bổ sung thông tin);
 • Bản thuyết minh về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở;
 • Các giấy tờ tuỳ thân, văn bản uỷ quyền.

Trình tự thực hiện Cấp lại Giấy chứng nhận VSATTP cho cơ sở nông lâm thuỷ sản 

 • Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở nông lâm thuỷ sản trước đó.
 • Bước 2: Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và thẩm tra hồ sơ: Trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền thẩm tra hồ sơ và xem xét, cấp lại Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho cơ sở.

            Bước 3: Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo phiếu hẹn.

Cách thức thực hiện

 • Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, Fax hoặc E-mail đến cơ quan có thẩm quyền.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

 • Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
 • Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Cơ quan được phân công đã nêu tại mục trình tự thực hiện: Chi cục Chăn nuôi và Thú y
 • Cơ quan trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính: Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Nhận kết quả

 • Công nhận kết quả thẩm định, thông báo kết quả thẩm định đạt yêu cầu tới Cơ sở/Thông báo kết quả đối với Cơ sở chưa đủ điều kiện.
 • Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận trùng với thời hạn của Giấy chứng nhận đã cấp trước đó.

4. Trình tự dịch vụ xin cấp lại Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm cơ sở nông lâm thủy sản của ACC

Nhằm mang lại cho Quý khách hàng dịch vụ chất lượng tốt nhất; hiệu quả và nhanh chóng nhất; công ty chúng tôi đã xây dựng dịch vụ xin giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm cụ thể gồm các bước như sau:

Khảo sát

Khảo sát sơ bộ về cơ sở vật chất, khảo sát sơ bộ về hồ sơ khách hàng hiện có.

Tư vấn miễn phí về các vấn đề liên quan tới việc xin Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm

 • Phân tích; đánh giá tính hợp pháp; sự phù hợp của các yêu cầu liên quan tới việc xin Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm do khách hàng đề xuất.
 • Tư vấn các điều kiện cần đáp ứng để có thể được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.
 • Tư vấn các thủ tục cần thiết khi thực hiện xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an toàn thực phẩm.
 • Tư vấn việc chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ, tài liệu hợp lệ; và cần thiết để làm hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an toàn thực phẩm.
 • Tư vấn, hỗ trợ các vấn đề có liên quan khác cho khách hàng.

Ký hợp đồng với khách hàng

Công ty và khách hàng thỏa thuận ký hợp đồng.

Tư vấn về cơ sở vật chất thực tế và các giấy tờ hành chính và các vấn đề liên quan

 • Trên cơ sở khảo sát; công ty sẽ tư vấn cho khách hàng để khắc phục những tồn tại của cơ sở vật chất; trang thiết bị; dụng cụ sản xuất; kinh doanh thực phẩm như: quy trình chế biến, sản xuất thực phẩm; các điều kiện về hệ thống xử lý chất thải; kho chứa; điều kiện về trần, tường, nền,… đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.
 • Tư vấn và hỗ trợ khách hàng hoàn thiện các giấy tờ hành chính như: sổ theo dõi nguyên liệu đầu vào; sổ theo dõi việc chế biến; sổ lưu mẫu,…
 • Tư vấn cho khách hàng về các lớp học tập huấn về kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở; và người trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
 • Tư vấn cho khách hàng về thực hiện khám sức khỏe cho chủ cơ sở; và người trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Xây dựng và hoàn thiện Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an toàn thực phẩm cho khách hàng

 • Chuẩn bị Hồ sơ.
 • Đại diện khách hàng nộp Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an toàn thực phẩm.
 • Hỗ trợ đón tiếp đoàn thẩm định tại cơ sở sản xuất, kinh doanh.
 • Theo dõi Hồ sơ và báo cáo tiến độ, kết quả thẩm định Hồ sơ cho khách hàng.
 • Đại diện khách hàng nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an toàn thực phẩm hoặc tư vấn khiếu nại về cấp giấy chứng nhận (nếu có).

5. Những câu hỏi thường gặp khi xin cấp lại giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cơ sở nông lâm thủy sản

Chi phí xin cấp lại giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm là bao nhiêu?

 • ACC cung cấp dịch vụ xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm đổi với công ty là 11.000.000 đồng – 15.000.000 đồng; đối với hộ kinh doanh là 10.000.000 đồng – 15.000.000 đồng (phụ thuộc vào diện tích, độ sạch sẽ, ngành nghề kinh doanh,…).

Có xuống cơ sở khảo sát không?

 • Để đảm bảo việc được cấp phép, thì khảo sát cơ sở là điều bắt buộc ACC phải thực hiện. ACC sẽ xuống tận cơ sở lấy hồ sơ; tư vấn; khảo sát và ký hợp đồng để thuận tiện cho quý khách.

Bao lâu sẽ có giấy chứng nhận?

 • Tổng thời gian hoàn thành công việc từ lúc nhận hồ sơ khách hàng cung cấp khoảng 25 -35 ngày (có thể nhanh hơn tùy tình hình thực tế tại đơn vị và yếu tố khách quan khác).

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (1.105 lượt)

  Liên hệ với chúng tôi

  Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay

  tu-van-vien-2

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Vấn đề cần báo phí không được để trống

  Bài viết liên quan:

  default_image

  Officetel có được đăng ký tạm trú không?

    Officetel, một mô hình văn phòng kết hợp với căn hộ chung cư, đã trở thành một xu hướng phổ biến trong thị trường bất động sản tại nhiều quốc gia, bao gồm cả Việt Nam. Tuy nhiên, một trong những vấn ...

  Lượt xem: 3.320

  default_image

  Lệ phí gia hạn tạm trú hết bao nhiêu tiền?

    Gia hạn tạm trú là một phần quan trọng trong việc đảm bảo tư cách pháp lý của cá nhân khi sinh sống và làm việc tại một địa điểm nào đó ngoài nơi thường trú. Việc này đặc biệt quan trọng đối với ...

  Lượt xem: 1.570

  default_image

  Thẻ tạm trú là gì? Khái niệm, Quy định và Thủ tục

      Thẻ tạm trú là một khái niệm quen thuộc với những người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Đây là một loại giấy tờ pháp lý quan trọng, giúp xác định và bảo vệ quyền lợi cũng như ...

  Lượt xem: 3.610

  default_image

  Phân biệt thẻ tạm trú và visa (Đối tượng, thời hạn, cơ quan cấp)

      Phân biệt giữa thẻ tạm trú và visa là một vấn đề quan trọng đối với những người nước ngoài đang sống hoặc dự định sống tại Việt Nam. Cả hai loại giấy tờ này đều liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ ...

  Lượt xem: 3.307

  default_image

  Mẫu giấy tạm trú ct07 - Tất cả những điều cần biết

    Mẫu giấy tạm trú ct07 là một loại giấy tờ quan trọng mà bất kỳ ai đang sinh sống tạm thời tại một địa điểm mới đều cần phải hoàn thiện. Đây là một phần của quy trình đăng ký tạm trú mà theo quy định ...

  Lượt xem: 1.159

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo
  Chat Ngay
  Hotline Tổng đài WhatsApp Zalo báo giá' Chat Zalo