Trọn Vẹn Thủ Tục Hoàn Thành Nghĩa Vụ Trước Khi Giải Thể Doanh Nghiệp

Thủ tục giải thể doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ trước khi giải thể doanh nghiệp là một trong những thủ tục pháp luật bắt buộc bạn phải thực hiện trước khi tiến hành giải thể doanh nghiệp. Bài viết cung cấp thông tin, dịch vụ đăng ký hoàn thành nghĩa vụ trước khi giải thể doanh nghiệp.

Trọn Vẹn Thủ Tục Hoàn Thành Nghĩa Vụ Trước Khi Giải Thể Doanh Nghiệp
Trọn Vẹn Thủ Tục Hoàn Thành Nghĩa Vụ Trước Khi Giải Thể Doanh Nghiệp

1. Khái niệm 

 • Giải thể doanh nghiệp là thủ tục chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp; với tư cách là một chủ thể kinh doanh bằng cách thanh lí tài sản của doanh nghiệp để trả cho các chủ nợ.
 • Doanh nghiệp có thể bị giải thể theo quyết định của các chủ sở hữu (giải thể tự nguyện) hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (giải thể bắt buộc) hoặc khi kết thúc thời hạn hoạt động mà không được gia hạn. Doanh nghiệp buộc phải giải thể khi không đủ số lượng thành viên tối thiểu trong thời hạn theo quy định của pháp luật hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh do hoạt động vi phạm các quy định của pháp luật.

2. Các nghĩa vụ của Doanh nghiệp cần thực hiện trước khi giải thể

 • Doanh nghiệp cần thanh toán các nghĩa vụ dưới đây trước khi thực hiện việc giải thể doanh nghiệp, bao gồm:
  • Các khoản nợ lương; trợ cấp thôi việc; bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật; các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;
  • Nợ thuế;
  • Các khoản nợ khác
 • Như vậy, một trong những điều kiện bắt buộc để doanh nghiệp được giải thể là doanh nghiệp đó phải đảm bảo đủ khả năng thanh toán hết tất cả các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

3. Thủ tục giải thể doanh nghiệp

Thông qua quyết định giải thể công ty

 • Việc giải thể phải được thông qua bởi chủ sở hữu đối với công ty TNHH MTV; bởi Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên; bởi Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; bởi các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.
 • Quyết định này thể hiện sự nhất trí của các thành viên về lý do giải thể; thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ; phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động; việc thành lập tổ thanh lý tài sản.
 • Quyết định giải thể doanh nghiệp phải có các nội dung chủ yếu sau:
  • Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
  • Lý do giải thể;
  • Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng; thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ; thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;
  • Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;
  • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Thông báo công khai quyết định giải thể

 • Thông báo cho những người có quyền; lợi ích liên quan đến hoạt động giải thể doanh nghiệp biết về quyết định giải thể.
 • Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan.
 • Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

Thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ của công ty

 • Chủ doanh nghiệp tư nhân; Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty; Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp; trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.
 • Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp; phần còn lại thuộc về chủ thể doanh nghiệp tư nhân; các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty.
 • Thời hạn thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể.

Nộp hồ sơ giải thể

 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi hồ sơ giải thể đến Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp.
 • Thành phần hồ sơ, bao gồm:
  • Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp;
  • Biên bản họp và Quyết định của Đại hội cổ đông về việc giải thể doanh nghiệp;
  • Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán; gồm cả thanh toán các khoản nợ về thuế và nợ bảo hiểm xã hội;
  • Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết;
  • Xác nhận của Ngân hàng nơi Công ty mở tài khoản về việc doanh nghiệp đã tất toán tài khoản;
  • Giấy tờ chứng minh doanh nghiệp đã đăng bố cáo giải thể theo quy định.
  • Thông báo của Cơ quan Thuế về việc đóng mã số thuế;
  • Giấy chứng nhận của Cơ quan công an về việc doanh nghiệp đã nộp; huỷ con dấu theo quy định;
  • Bản gốc Giấy chứng nhận ĐKKD/ĐKDN;
  • Báo cáo về việc thực hiện thủ tục giải thể; trong đó có cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ; gồm cả nợ thuế, giải quyết các quyền lợi hợp pháp của người lao động.
  • Trường hợp doanh nghiệp có chi nhánh, VPĐD thì phải nộp kèm theo hồ sơ giải thể (chấm dứt hoạt động) của chi nhánh, VPĐD.

Cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

 • Sau khi nhận được hồ sơ giải thể của doanh nghiệp; cơ quan đăng ký kinh doanh gửi thông tin về việc doanh nghiệp đăng ký giải thể cho cơ quan thuế. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin của cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế gửi ý kiến về việc giải thể của doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Trường hợp giải thể tự động: sau thời hạn 180 ngày, kể từ ngày thông báo tình trạng giải thể doanh nghiệp mà không nhận phản đối của bên có liên quan bằng văn bản, cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Điều này đòi hỏi cơ quan thuế sẽ phải khẩn trương thực hiện thủ tục quyết toán thuế cho doanh nghiệp.Ngoài ra, Luật Doanh nghiệp năm 2014 cũng bổ sung quy định về giải thể doanh nghiệp trong trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án.

4. Tại sao nên lựa chọn dịch vụ đăng ký hoàn thành nghĩa vụ trước khi giải thể doanh nghiệp?

 • Hỗ trợ tư vấn miễn phí 24/7 thông qua emai, website và trong tất cả giờ hành chính hàng tuần thông qua hotline của công ty.
 • Giá dịch vụ pháp lý cạnh tranh.
 • Quy trình, hồ sơ, cung cấp dịch vụ pháp lý chi tiết, rõ ràng, cụ thể.
 • Đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm, với trình độ chuyên môn cao, đảm bảo đáp ứng được các yêu cầu cần tư vấn của khách hàng trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh.
 • Cam kết thời gian xử lý hồ sơ nhanh chóng, hiệu quả.
 • Cung cấp trọn gói các dịch vụ pháp lý sau thành lập để doanh nghiệp có thể chính thức đi vào hoạt động.
 • Giảm thiểu tối đa việc khách hàng phải đi lại, chúng tôi cung cấp pháp lý tận nơi, từ việc tư vấn ban đầu, nhận hồ sơ và trả kết quả cho quý khách.
 • Hỗ trợ tư vấn pháp lý trọn đời cho doanh nghiệp.

5. Những thắc mắc thường gặp khi đăng ký hoàn thành nghĩa vụ trước khi giải thể doanh nghiệp

Chi phí dịch vụ đăng ký hoàn thành nghĩa vụ trước khi giải thể doanh nghiệp là bao nhiêu?

 •  ACC luôn báo giá trọn gói, nghĩa là không phát sinh. Luôn đảm bảo ra giấy chứng nhận cho khách hàng; cam kết hoàn tiền nếu không ra giấy. Quy định rõ trong hợp đồng ký kết.

Có đại diện theo ủy quyền làm việc với các cơ quan có thẩm quyền không?

 • ACC luôn hướng đến sự tiện ích, lợi ích và nhu cầu của khách hàng. ACC có đội ngũ nhân viên đầy đủ kiến thức; trình độ để đảm nhận việc đại diện theo ủy quyền.

Khách hàng cần cung cấp gì khi thành lập công ty?

 • Khách hàng chỉ cần cung cấp CMND/CCCD/Hộ chiếu cho ACC. ACC sẽ hoàn thiện tất cả các hồ sơ còn lại.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận