Thực trạng xâm phạm quyền tác giả ở Việt Nam (Mới 2024)

Dưới đây là 03 hành vi xâm phạm quyền tác giả nào phổ biến nhất năm 2023, bao gồm:

Thực trạng xâm phạm quyền tác giả ở Việt Nam (Mới 2023)

thực trạng xâm phạm quyền tác giả ở việt nam

Sao chép tác phẩm mà không được phép của tác giả

Căn cứ theo quy định tại Điều 25 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (Điều này được sửa đổi bởi khoản 6 Điều 1 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009) quy định về các trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao bao gồm:

- Tự sao chép một bản nhằm mục đích nghiên cứu khoa học, giảng dạy của cá nhân.

- Sao chép tác phẩm để lưu trữ trong thư viện với mục đích nghiên cứu.

Điều 18 Nghị định 131/2013/NĐ-CP (một cụm từ bị thay thế bởi khoản 2 Điều 3 Nghị định 28/2017/NĐ-CP) quy định về trường hợp cố tình sao chép tác phẩm mà không được sự cho phép của chủ sở hữu quyền tác giả thì người vi phạm sẽ bị phạt vi phạm hành chính cụ thể như sau:

Hành vi xâm phạm quyền sao chép tác phẩm

 1. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng đối với hành vi sao chép tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.
 2. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc dỡ bỏ bản sao tác phẩm vi phạm dưới hình thức điện tử, trên môi trường mạng và kỹ thuật số hoặc buộc tiêu hủy tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại Khoản 1 Điều này.

Theo đó, đối với trường hợp cá nhân vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 15 - 35 triệu đồng và tổ chức vi phạm sẽ bị phạt gấp đôi từc từ 30 - 70 triệu đồng.

Đồng thời, cá nhân, tổ chức vi phạm còn phải dỡ bỏ bản sao tác phẩm vi phạm hoặc buộc tiêu hủy tang vật vi phạm.

Không những bị phạt hành chính mà người vi phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.

Cụ thể, tại Điều 225 Bộ luật Hình sự 2015 (khoản 1 và điểm a khoản 4 Điều này được sửa đổi lần lượt bởi điểm a và điểm b khoản 52 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017) quy định cụ thể như sau:

Người nào không được phép của chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan mà cố ý thực hiện một trong các hành vi sau đây, xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đang được bảo hộ tại Việt Nam với quy mô thương mại hoặc thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại cho chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng hoặc hàng hóa vi phạm trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm:

- Sao chép tác phẩm, bản ghi âm, bản ghi hình;

- Phân phối đến công chúng bản sao tác phẩm, bản sao bản ghi âm, bản sao bản ghi hình.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

- Có tổ chức;

- Phạm tội 02 lần trở lên;

- Thu lợi bất chính 300.000.000 đồng trở lên;

- Gây thiệt hại cho chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan 500.000.000 đồng trở lên;

- Hàng hóa vi phạm trị giá 500.000.000 đồng trở lên.

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau:

- Thực hiện một trong các hành vi quy định tại khoản 1 Điều này với quy mô thương mại hoặc thu lợi bất chính từ 200.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại cho chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan từ 300.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng hoặc hàng hóa vi phạm trị giá từ 300.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại cho chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc hàng hóa vi phạm trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng

- Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 tháng đến 02 năm;

- Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm.

>>> Xem thêm vềThông tin chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm Gia Lai [Mới nhất 2023]qua bài viết ACC GROUP.

Sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm

Tại Điều 28 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 quy định về những hành vi xâm phạm quyền tác giả cụ thể như sau:

- Chiếm đoạt quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học.

- Mạo danh tác giả.

- Công bố, phân phối tác phẩm mà không được phép của tác giả.

- Công bố, phân phối tác phẩm có đồng tác giả mà không được phép của đồng tác giả đó.

- Sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

- Sao chép tác phẩm mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm đ khoản 1 Điều 25 của Luật này.

- Làm tác phẩm phái sinh mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm được dùng để làm tác phẩm phái sinh, trừ trường hợp quy định tại điểm i khoản 1 Điều 25 của Luật này.

- Sử dụng tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, không trả tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất khác theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 25 của Luật này.

- Cho thuê tác phẩm mà không trả tiền nhuận bút, thù lao và quyền lợi vật chất khác cho tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả.

- Nhân bản, sản xuất bản sao, phân phối, trưng bày hoặc truyền đạt tác phẩm đến công chúng qua mạng truyền thông và các phương tiện kỹ thuật số mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả

- Xuất bản tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.

- Cố ý huỷ bỏ hoặc làm vô hiệu các biện pháp kỹ thuật do chủ sở hữu quyền tác giả thực hiện để bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm của mình.

- Cố ý xoá, thay đổi thông tin quản lý quyền dưới hình thức điện tử có trong tác phẩm.

- Sản xuất, lắp ráp, biến đổi, phân phối, nhập khẩu, xuất khẩu, bán hoặc cho thuê thiết bị khi biết hoặc có cơ sở để biết thiết bị đó làm vô hiệu các biện pháp kỹ thuật do chủ sở hữu quyền tác giả thực hiện để bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm của mình.

- Làm và bán tác phẩm mà chữ ký của tác giả bị giả mạo.

- Xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối bản sao tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.

Theo đó, hành vi sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả là một trong những hành vi xâm phạm quyền tác giả.

Đối với mức xử phạt về hành vi sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm thì tại Điều 10 Nghị định 131/2013/NĐ-CP quy định cụ thể như sau:

- Phạt tiền từ 03 - 05 triệu đồng đối với hành vi tự ý sửa chữa, cắt xén tác phẩm;

- Phạt tiền từ 05 - 10 triệu đồng đối với hành vi xuyên tạc tác phẩm.

Đồng thời, cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm buộc phải cải chính công khai trên phương tiện thông tin đại chúng thông tin sai sự thật; buộc dỡ bỏ bản sao tác phẩm vi phạm dưới hình thức điện tử, trên môi trường mạng và kỹ thuật số hoặc buộc tiêu hủy tang vật vi phạm đối với hành vi này.

Hành vi xâm phạm quyền tác giả về phân phối tác phẩm đến công chúng

Tại khoản 10 Điều 28 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 cũng có quy định hành vi nhân bản, sản xuất bản sao, phân phối, trưng bày hoặc truyền đạt tác phẩm đến công chúng qua mạng truyền thông và các phương tiện kỹ thuật số mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả cũng là một trong số những hành vi xâm phạm quyền tác giả.

Theo đó, tại khoản 3 Điều 21 Nghị định 22/2018/NĐ-CP quy định Quyền phân phối bản gốc hoặc bản sao tác phẩm quy định tại điểm d khoản 1 Điều 20 của Luật sở hữu trí tuệ là quyền của chủ sở hữu quyền tác giả độc quyền thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện bằng bất kỳ hình thức, phương tiện kỹ thuật nào mà công chúng có thể tiếp cận được để bán, cho thuê hoặc các hình thức chuyển nhượng khác bản gốc hoặc bản sao tác phẩm.

Đối với trường hợp cố tình phân phối tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, cá nhân, tổ chức vi phạm sẽ bị phạt hành chính theo Điều 15 Nghị định 131/2013/NĐ-CP cụ thể như sau:

Hành vi xâm phạm quyền phân phối tác phẩm

 1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi phân phối tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.
 2. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc dỡ bỏ bản sao tác phẩm vi phạm dưới hình thức điện tử, trên môi trường mạng và kỹ thuật số hoặc buộc tiêu hủy tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại Khoản 1 Điều này.

Như vậy, cá nhân vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 10 - 30 triệu đồng, tổ chức vi phạm sẽ bị phạt gấp đôi từ 20 - 60 triệu đồng. Đồng thời, hành vi cố tình phân phối tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan tại Điều 225 Bộ luật Hình sự 2015.

>>> Xem thêm về Thông tư 13 về vệ sinh an toàn thực phẩm là gì? [Mới nhất 2023]qua bài viết ACC GROUP.

Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ?

Căn cứ Điều 214 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi bởi khoản 79 Điều 1 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022) có quy định:

Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả

 1. Tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ quy định tại khoản 1 Điều 211 của Luật này bị áp dụng các hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Theo đó, các hình thức xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được áp dụng theo hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022 có hiệu lực từ 1/1/2023.

Trên đây là một số thông tin chúng tôi cung cấp gửi tới bạn. Trân trọng!

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (1146 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo