Thủ tục xin Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp

Trang chủ / Blog / Thủ tục xin Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp
Thủ tục xin Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp
Thủ tục xin Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp

Hoạt động xuất, nhập khẩu tiền chất công nghiệp là hoạt động phổ biến hiện nay. ACC xin được giới thiệu Thủ tục xin Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp.

Thủ tục xin giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu tiền chất công nghiệp được quy định rõ tại Điều 13 của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất số 06/2007/QH12. Nghị định 113/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 11 năm 2017.

1. Thủ tục xin Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp

Trình tự thủ tục xin Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp gồm các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ xin cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp bao gồm:

 • Văn bản đề nghị cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp theo mẫu quy định. Mẫu văn bản đề nghị bao gồm các nội dung: tên tổ chức/ cá nhân đề nghị cấp phép, địa chỉ trụ sở kinh doanh, địa điểm sản xuất, kinh doanh, loại hình doanh nghiệp, số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, danh mục tiền chất công nghiệp đề nghị xuất/nhập khẩu, mục đích xuất/nhập khẩu, tên cửa khẩu xuất/nhập khẩu, nơi làm thủ tục hải quan, phương tiện và điều kiện đảm bảo an toàn vận chuyển, thời gian và số lần thực hiện xuất/nhập khẩu,…
 • Bản sao giấy tờ về việc đăng ký thành lập đối với tổ chức, cá nhân xuất khẩu, nhập khẩu lần đầu;
 • Bản sao hợp đồng hoặc một trong các tài liệu: Thỏa thuận mua bán, đơn đặt hàng, bản ghi nhớ, hóa đơn ghi rõ tên, số lượng tiền chất công nghiệp;
 • Báo cáo về tình hình xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán và sử dụng tiền chất công nghiệp của Giấy phép đã được cấp gần nhất đối với tiền chất công nghiệp Nhóm 1.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Hồ sơ sẽ được gửi qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến cơ quan có thẩm quyền cấp phép là Bộ Công thương (Cục hóa chất).

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp phép thông báo để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Thời gian hoàn chỉnh hồ sơ không được tính vào thời gian cấp phép.

Thời hạn giải quyết hồ sơ: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp phép kiểm tra hồ sơ và cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp. Mẫu Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất được quy định tại Phụ lục VI của Nghị định này. Trường hợp không cấp Giấy phép, cơ quan có thẩm quyền cấp phép phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

Bước 3: Nhận kết quả.

2. Thời hạn của Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất

Thời hạn của Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất được quy định cụ thể như sau:

 • Đối với tiền chất công nghiệp Nhóm 1, Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu được cấp cho từng lô xuất khẩu, nhập khẩu và có thời hạn trong vòng 6 tháng kể từ ngày cấp.
 • Đối với tiền chất công nghiệp Nhóm 2, Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu có thời hạn trong vòng 6 tháng kể từ ngày cấp.

3. Gia hạn Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu

Giấy phép được gia hạn trong trường hợp hết thời hạn ghi trong Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu nhưng việc xuất khẩu, nhập khẩu chưa thực hiện được hoặc thực hiện chưa xong. Giấy phép chỉ được gia hạn một lần.

Thời gian thực hiện thủ tục gia hạn: Trước khi Giấy phép hết hạn tối thiểu 05 ngày làm việc.

Để thực hiện thủ tục gia hạn lại Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu, chủ kinh doanh cần chuẩn bị hồ sơ, bao gồm: Văn bản đề nghị gia hạn Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp; bản sao Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp đã được cấp, sau đó gửi hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy phép gửi cơ quan cấp phép qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Thời gian giải quyết hồ sơ: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp phép kiểm tra, gia hạn Giấy phép cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp không gia hạn Giấy phép, cơ quan có thẩm quyền cấp phép phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.
Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu được gia hạn không quá 06 tháng kể từ ngày cấp phép gia hạn.

4. Các trường hợp được miễn trừ cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu

Đối với một số trường hợp hàng hóa chứa lượng tiền chất công nghiệp với hàm lượng rất nhỏ thì sẽ được miễn trừ cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp. Cụ thể, bao gồm:

 • Hàng hóa chứa tiền chất công nghiệp Nhóm 1 có hàm lượng nhỏ hơn 1% khối lượng;
 • Hàng hóa chứa tiền chất công nghiệp Nhóm 2 có hàm lượng nhỏ hơn 5% khối lượng.

5. Các trường hợp phải thu hồi Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu

Các trường hợp vi phạm các quy định về quản lý hóa chất và tiền chất công nghiệp thì sẽ bị thu hồi giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp theo quy định của pháp luật. Cụ thể, các trường hợp phải thu hồi Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu bao gồm:

 • Tự ý tẩy xóa, sửa chữa nội dung của Giấy phép;
 • Sử dụng giấy tờ giả, cung cấp thông tin không trung thực trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép;
 • Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép chấm dứt hoạt động.

Trên đây là toàn bộ thông tin về nhập khẩu tiền chất công nghiệp – giấy phép nhập khẩu tiền chất công nghiệp – thủ tục nhập khẩu tiền chất công nghiệp do ACC cung cấp.

 

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Hotline: 0909928884

Tổng Đài: 1800.0006

Mail: hotro@accgroup.vn

Viết một bình luận

Language »