Hướng dẫn làm thủ tục phá sản công ty (Cập nhật 2021)

logo accACC
Danh Phạm

Dịch bệnh Covid 19 ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của rất nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nhà hàng, du lịch. Nhiều công ty không đủ chi phí để tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh và tiến hành thủ tục phá sản. Vậy pháp luật hiện hành quy định về thủ tục phá sản công ty như thế nào? ACC sẽ giải đáp giúp bạn câu hỏi này thông qua bài viết sau:

Nội dung bài viết:

1. Công ty phá sản khi nào?

Phá sản là tình trạng của doanh nghiệp mất khả năng thanh toán và bị Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản. Theo đó, công ty bị coi là phá sản khi đáp ứng 2 điều kiện sau:

 • Doanh nghiệp mất khả năng thanh toán:
 • Bị tòa án tuyên bố phá sản

Theo đó, không giống như hình thức giải thể, công ty không thể tự tuyên bố phá sản mà thẩm quyền này thuộc về Tòa án.

2. Các thủ tục phá sản công ty

Nhìn chung, quá trình phá sản công ty trải qua 6 bước sau:

Bước 1: Nộp đơn yêu cầu tuyên bố thủ tục phá sản: Người có quyền hoặc nghĩa nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản nộp đơn đến Tòa án có thẩm quyền.

Theo Điều 5 Luật Phá sản 2014, người có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiệp bao gồm:

 • Chủ nợ không có bảo đảm, chủ nợ có bảo đảm một phần có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày khoản nợ đến hạn mà doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ thanh toán.
 • Người lao động, công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở những nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày phải thực hiện nghĩa vụ trả lương, các khoản nợ khác đến hạn đối với người lao động mà doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ thanh toán.
 • Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% số cổ phần phổ thông trở lên trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng 
 • Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu dưới 20% số cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng nếu Điều lệ có quy định

3. Người có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiệp bao gồm:

 • Chủ doanh nghiệp tư nhân, Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty cổ phần, Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, thành viên hợp danh của công ty hợp danh có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi doanh nghiệp mất khả năng thanh toán.
 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 

4. Tòa án có thẩm quyền thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản: 

Tòa án có thẩm quyền là Tòa án nhân dân cấp huyện nơi doanh nghiệp có trụ sở chính. Tuy nhiên, thẩm quyền này sẽ thuộc về tòa án nhân dân cấp tỉnh nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

 • Có tài sản ở nước ngoài hoặc người tham gia thủ tục phá sản ở nước ngoài;
 • Doanh nghiệp có chi nhánh; văn phòng đại diện ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh khác nhau;
 • Doanh nghiệp có bất động sản ở nhiều huyện; quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh khác nhau;
 • Do Tòa án nhân dân cấp tỉnh lấy lên để giải quyết do tính chất phức tạp của vụ việc.

Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản: Nội dung của đơn sẽ tùy thuộc vào đối tượng nộp đơn mà có sự khác biệt với nhau

Thứ nhất, đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của chủ nợ có các nội dung chủ yếu sau:

 • Ngày, tháng, năm;
 • Tên Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết phá sản;
 • Tên, địa chỉ của người làm đơn;
 • Tên, địa chỉ của doanh nghiệp, hợp tác xã bị yêu cầu mở thủ tục phá sản;
 • Khoản nợ đến hạn.
 • Kèm theo đơn phải có chứng cứ để chứng minh khoản nợ đến hạn.

Thứ hai, đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của người lao động, đại diện công đoàn có các nội dung chủ yếu sau:

 • Ngày, tháng, năm;
 • Tên Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết phá sản;
 • Tên, địa chỉ của người làm đơn;
 • Tên, địa chỉ của doanh nghiệp, hợp tác xã bị yêu cầu mở thủ tục phá sản;
 • Tổng số tiền lương và các khoản nợ khác đã đến hạn mà doanh nghiệp, hợp tác xã không trả cho người lao động.

Kèm theo đơn phải có chứng cứ để chứng minh lương và các khoản nợ khác đến hạn.

Thứ ba, đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán có các nội dung chủ yếu sau:

 • Ngày, tháng, năm;
 • Tên Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết phá sản;
 • Tên, địa chỉ của doanh nghiệp, hợp tác xã;
 • Tên, địa chỉ của người làm đơn;
 • Căn cứ yêu cầu mở thủ tục phá sản.

Phải kèm theo các giấy tờ, tài liệu sau:

 • Báo cáo tài chính của doanh nghiệp, hợp tác xã trong 03 năm gần nhất. Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã được thành lập và hoạt động chưa đủ 03 năm thì kèm theo báo cáo tài chính của doanh nghiệp, hợp tác xã trong toàn bộ thời gian hoạt động;
 • Bản giải trình nguyên nhân dẫn đến tình trạng mất khả năng thanh toán; báo cáo kết quả thực hiện các biện pháp khôi phục doanh nghiệp, hợp tác xã mà vẫn không khắc phục được tình trạng mất khả năng thanh toán;
 • Bảng kê chi tiết tài sản, địa điểm có tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã;
 • Danh sách chủ nợ, danh sách người mắc nợ, trong đó phải ghi rõ tên, địa chỉ của chủ nợ, người mắc nợ, khoản nợ, khoản cho vay có bảo đảm, không có bảo đảm, có bảo đảm một phần đến hạn hoặc chưa đến hạn;
 • Giấy tờ, tài liệu liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã;
 • Kết quả thẩm định giá, định giá giá trị tài sản còn lại (nếu có).

Bước 2: Tòa án nhận đơn và thụ lý đơn

Bước 3 :Mở thủ tục phá sản

Bước 4: Triệu tập hội nghị chủ nợ

Bước 5: Phục hồi doanh nghiệp

Bước 6: Ra quyết định và thi hành tuyên bố doanh nghiệp bị phá sản

Trường hợp công ty cổ phần không thực hiện được phương án phục hồi hoạt động kinh doanh hoặc hết thời hạn thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh nhưng vẫn mất khả năng thanh toán, Thẩm phán ra quyết định tuyên bố công ty cổ phần phá sản.

5. Phá sản công ty TNHH

Để các bạn hình dung rõ hơn, ACC xin trình bày ví dụ trường hợp phá sản công ty TNHH và thủ tục xin phá sản công ty TNHH

Thứ nhất, điều kiện phá sản công ty TNHH cũng giống như phá sản doanh nghiệp, phải đáp ứng 2 điều kiện sau:

 • Doanh nghiệp mất khả năng thanh toán:
 • Bị tòa án tuyên bố phá sản

Thứ hai, trình tự, thủ tục tuyên bố công ty TNHH tuân theo nguyên tắc chung gồm 6 bước sau:

Bước 1: Nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Người có quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản công ty TNHH sau tiến hành nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản tại Tòa án có thẩm quyền.

 • Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
 • Chủ nợ không có bảo đảm, chủ nợ có bảo đảm một phần có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày khoản nợ đến hạn mà doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ thanh toán.
 • Người lao động, công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở những nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày phải thực hiện nghĩa vụ trả lương, các khoản nợ khác đến hạn đối với người lao động mà doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

Bước 2: Tòa án nhận đơn và thụ lý đơn

Bước 3 :Mở thủ tục phá sản

Bước 4: Triệu tập hội nghị chủ nợ

Bước 5: Phục hồi doanh nghiệp

Bước 6: Ra quyết định và thi hành tuyên bố công ty TNHH bị phá sản

6. Câu hỏi thường gặp về thủ tục tuyên bố doanh nghiệp phá sản

Câu hỏi 1: Phương thức nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản:

Theo Điều 30 Luật Phá sản 2014, người có yêu cầu mở thủ tục phá sản phải nộp đơn và tài liệu, chứng cứ kèm theo đến Tòa án nhân dân có thẩm quyền bằng một trong các phương thức sau:

 • Nộp trực tiếp tại Tòa án nhân dân;
 • Gửi đến Tòa án nhân dân qua bưu điện.

Ngày nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản được tính từ ngày Tòa án nhân dân nhận đơn hoặc ngày có dấu bưu điện nơi gửi.

Câu hỏi 2: Thứ tự ưu tiên thanh toán tài sản của doanh nghiệp khi phá sản?

Điều 54 Luật Phá sản 2014 quy định về thứ tự ưu tiên thanh toán tài sản của doanh nghiệp khi phá sản:

 • Chi phí phá sản;
 • Khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động, quyền lợi khác theo hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể đã ký kết;
 • Khoản nợ phát sinh sau khi mở thủ tục phá sản nhằm mục đích phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã;
 • Nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước; khoản nợ không có bảo đảm phải trả cho chủ nợ trong danh sách chủ nợ; khoản nợ có bảo đảm chưa được thanh toán do giá trị tài sản bảo đảm không đủ thanh toán nợ.

Câu hỏi 3: Lệ phí phá sản là bao nhiêu?

Lệ phí nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản theo quy định hiện hành là 1.500.000 triệu đồng theo Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14.

Câu hỏi 4: Dịch vụ phá sản doanh nghiệp của ACC giá bao nhiêu? Có bao trọn gói không?

ACC luôn báo giá trọn gói, nghĩa là không phát sinh. Luôn đảm bảo ra giấy chứng nhận cho khách hàng; cam kết hoàn tiền nếu không ra giấy. Quy định rõ trong hợp đồng ký kết.  Về chi phí dịch vụ, chúng tôi sẽ trao đổi khi quý khách liên hệ.

7. Dịch vụ phá sản doanh nghiệp của ACC

Qua bài viết, chắc hẳn các bạn đã nắm được cơ bản thủ tục tuyên bố doanh nghiệp phá sản. Nếu có các vướng mắc pháp lý liên quan hoặc muốn phá sản doanh nghiệp, hãy liên hệ và sử dụng dịch vụ phá sản doanh nghiệp của ACC chúng tôi.

Công ty Luật ACC – Đồng hành pháp lý cùng bạn. Với đội ngũ nhân sự đông đảo, giàu kinh nghiệm và thái độ làm việc chuyên nghiệp, chúng tôi luôn luôn lắng nghe, nắm bắt thông tin khách hàng cung cấp.

Nếu có nhu cầu sử dụng dịch vụ, hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Viết một bình luận