Thủ Tục Giải Thể Doanh Nghiệp Tư Nhân Cập Nhật 2020

Giải thể doanh nghiệp là điều mà không một chủ doanh nghiệp nào mong muốn. Nhưng đứng trước những khó khăn không thể tháo gỡ thì đây là cách để bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp và người lao động. Bài viết cung cấp thủ tục, dịch vụ giải thể doanh nghiệp tư nhân (cập nhật năm 2020).

"Thủ

1. Giải thể doanh nghiệp tư nhân là gì?

Giải thể doanh nghiệp tư nhân là việc chấm dứt hoạt động kinh doanh của mình. Hiện tại, pháp luật ghi nhận hai nguyên nhân giải thể doanh nghiệp sau:

 • Trường hợp tự nguyện:Theo quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân tư nhân; Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
 • Trường hợp bị cơ quan chức năng yêu cầu giải thể: Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2. Các điều kiện để giải thể doanh nghiệp tư nhân

 • Trước khi giải thể, doanh nghiệp tư nhân cần phải bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác. Ngoài ra, doanh nghiệp phải không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài.
 • Các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác mà doanh nghiệp phải giải quyết (nếu có) bao gồm:
  • Thực hiện thanh toán khoản nợ về thuế.
  • Thanh toán những khoản nợ về lương; bảo hiểm xã hội; trợ cấp thôi việc dựa vào quy định theo pháp luật; những quyền lợi khác của những người lao động trong công ty dựa vào thỏa ước về lao động trong tập thể; các hợp đồng lao động mà đã được thực hiện ký kết.
  • Thanh toán những khoản nợ khác có thực hiện việc vay ví dụ như: nợ ngân hàng; nợ cá nhân,…của doanh nghiệp.

Như vậy, chỉ khi hoàn thành xong tất cả các nghĩa vụ trên; doanh nghiệp tư nhân mới có thể thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp tư nhân không còn khả năng thanh toán (mất khả năng thanh toán) thì doanh nghiệp tư nhân phải thực hiện thủ tục phá sản theo quy định của Luật phá sản 2014.

Quý khách hàng có thể tham khảo thêm: Thủ Tục Phá Sản Doanh Nghiệp Tư Nhân Cập Nhật 2020

3. Thủ tục giải thể doanh nghiệp tư nhân

Giải thể do doanh nghiệp tư nhân bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc theo quyết định của Tòa Án

Nhận quyết định giải thể

 • Ngay sau khi nhận được quyết định giải thể của Tòa án hoặc quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đang làm thủ tục giải thể công ty.
 • Sau khi bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc nhận được quyết định giải thể của Tòa Án, doanh nghiệp phải triệu tập họp để ra Quyết định giải thể.
 • Quyết định về việc giải thể doanh nghiệp có các nội dung sau:
  • Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
  • Lý do giải thể;
  • Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ; thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;
  • Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;
  • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Thực hiện nghĩa vụ

 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua Quyết định giải thể, doanh nghiệp tư nhân giải thể phải gửi những giấy tờ sau:
  • Quyết định giải thể;
  • Danh sách các chủ nợ và phương thức giải quyết nợ đối với từng chủ nợ: địa điểm; phương thức thanh toán và cách thức; thời hạn thanh toán.
 • Đến các cơ quan, chủ thể sau:
  • Cơ quan đăng ký kinh doanh;
  • Cơ quan quản lý thuế trực tiếp;
  • Người lao động;
  • Các chủ nợ của doanh nghiệp tư nhân.

Ngoài ra, doanh nghiệp tư nhân cũng phải niêm yết công khai các thông tin trên tại trụ sở chính và chi nhánh của doanh nghiệp tư nhân.

Kết quả giải thể

Sau 180 ngày kể từ ngày thông báo tình trạng giải thể mà không có sự phản đối của bên có liên quan hoặc trong 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị giải thể của doanh nghiệp tư nhân, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ ra thông báo giải thể và chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử.

Giải thể doanh nghiệp tư nhân theo quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân

Thực hiện thủ tục với Tổng Cục Hải Quan nếu doanh nghiệp tư nhân có hoạt động xuất nhập khẩu

 • Doanh nghiệp tư nhân phải thực hiện thủ tục xin xác nhận hoàn thuế của Tổng cục hải quan nếu doanh nghiệp tư nhân có thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu theo quy định tại Điều 140 Thông tư 38/2015/TT-BTC.
 • Hồ sơ xin xác nhận hoàn thuế của Tổng cục hải quan bao gồm:
  • Văn bản đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế (theo mẫu);
  • Bản chụp giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân.

Thực hiện thủ tục hoàn thành nghĩa vụ thuế với cơ quan quản lý thuế

 • Doanh nghiệp tư nhân khi tiến hành giải thể phải làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế trước với cơ quan quản lý thuế theo quy định tại Thông tư 95/2016/TT-BTC.
 • Hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế bao gồm:
  • Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế;
  • Quyết định giải thể (của chủ doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân, của chủ sở hữu và Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty Cổ phần);
  • Biên bản họp của Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông về việc giải thể;
  • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân;
  • Nếu doanh nghiệp tư nhân có hoạt động xuất nhập khẩu thì phải bổ sung thêm văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế của Tổng cục Hải Quan;

Thực hiện thủ tục giải thể tại cơ quan đăng ký kinh doanh

 • Hồ sơ thông báo giải thể gửi lên Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp tư nhân đặt trụ sở chính bao gồm các giấy tờ sau:
  • Thông báo giải thể;
  • Quyết định giải thể;
  • Biên bản hợp về việc giải thể;
  • Biên bản thanh lý tài sản;
  • Xác nhận đóng tài khoản ngân hàng;
  • Xác nhận đóng mã số thuế;
  • Danh sách các chủ nợ và phương án giải quyết (nếu có);
  • Bản chính giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tư nhân;
  • Thông báo hủy mẫu dấu (theo mẫu).
 • Hồ sơ trả con dấu bao gồm:
  • Công văn xin trả mã dấu
  • Con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu do Công an cấp
  • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tư nhân

Ngoài việc gửi thông bảo giải thể tới Phòng đăng ký kinh doanh; chủ doanh nghiệp còn phải gửi thông báo, quyết định giải thể của mình tới người lao động. Ngoài ra, các thông tin trên phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính và tại các chi nhánh của doanh nghiệp tư nhân.

Sau 180 ngày kể từ ngày thông báo tình trạng giải thể mà không có sự phản đối của bên có liên quan hoặc trong 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị giải thể của doanh nghiệp tư nhân, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ ra thông báo giải thể và chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp tư nhân trên cổng thông tin điện tử.

4. Dịch vụ giải thể doanh nghiệp tư nhân của ACC có lợi ích gì?

 • Khách hàng được tư vấn trọn vẹn tất cả các điều kiện pháp lý liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp hoàn toàn miễn phí.
 • Có tất cả các dịch vụ liên quan đến doanh nghiệp. Hỗ trợ trọn vẹn cho doanh nghiệp các giấy tờ hồ sơ.
 • Đội ngũ luật sư cùng chuyên viên kế toán nhiều kinh nghiệm sẽ đảm bảo tính đúng đắn và an tâm cho khách hàng.
 • Soạn hồ sơ và đại diện ủy quyền làm việc với các cơ quan có thẩm quyền.
 • Có hợp đồng cam kết trách nhiệm.
 • Chi phí hợp lý và luôn được báo giá trọn gói. Không gây hiểu lầm và báo phí nhiều lần.
 • Hồ sơ thủ tục khách hàng cung cấp đơn giản, dễ dàng.

5. Những câu hỏi thường gặp khi sử dụng dịch vụ giải thể doanh nghiệp tư nhân

Chi phí dịch vụ giải thể doanh nghiệp tư nhân là bao nhiêu?

 • ACC luôn báo giá trọn gói, nghĩa là không phát sinh. Luôn đảm bảo ra giấy chứng nhận cho khách hàng; cam kết hoàn tiền nếu không ra giấy. Quy định rõ trong hợp đồng ký kết.

Có hỗ trợ tư vấn và nhận hồ sơ tại nhà không?

 • ACC luôn có đội ngũ nhân viên nhiệt tình, chuyện nghiệp hỗ trợ khách hàng. Khách hàng không phải đi lại và nhận giấy phép hồ sơ tại nhà.

Có đại diện theo ủy quyền làm việc với các cơ quan có thẩm quyền không?

 • ACC luôn hướng đến sự tiện ích, lợi ích và nhu cầu của khách hàng. ACC có đội ngũ nhân viên đầy đủ kiến thức, trình độ để đảm nhận việc đại diện theo ủy quyền.

Quy Trình Các Bước Làm Hồ Sơ Thành Lập Doanh Nghiệp Tư Nhân

Thủ Tục Thay Đổi Vốn Đầu Tư Của Chủ Doanh Nghiệp Tư Nhân

Thủ Tục Thay Đổi Tên Doanh Nghiệp Tư Nhân

Thủ Tục Thay Đổi Chủ Doanh Nghiệp Tư Nhân Cập Nhật Mới Nhất

Thủ Tục Đăng Ký Thay Đổi Địa Chỉ Trụ Sở Chính Doanh Nghiệp Tư Nhân

Thủ Tục Cho Thuê Doanh Nghiệp Tư Nhân Cập Nhật 2020

Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH

Thủ Tục Phá Sản Doanh Nghiệp Tư Nhân Cập Nhật 2020


Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận