Thông Báo Thay Đổi Cơ Cấu Tổ Chức DN G2, G3, G4 Trên Mạng Do Sáp Nhập Doanh Nghiệp

Doanh nghiệp kinh doanh cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng khi tổ chức lại doanh nghiệp do sáp nhập doanh nghiệp có phải thực hiện thủ tục thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý? Bài viết dưới đây cung cấp thông tin, dịch vụ đăng ký thay đổi cơ cấu tổ chức DN G2, G3, G4 trên mạng do sáp nhập doanh nghiệp.

Thông Báo Thay Đổi Cơ Cấu Tổ Chức DN G2, G3, G4 Trên Mạng Do Sáp Nhập Doanh Nghiệp
Thông Báo Thay Đổi Cơ Cấu Tổ Chức DN G2, G3, G4 Trên Mạng Do Sáp Nhập Doanh Nghiệp

1. Quy định về sáp nhập doanh nghiệp?

 • Một hoặc một số công ty có thể sáp nhập vào một công ty khác bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập.
 • Thủ tục sáp nhập doanh nghiệp được quy định như sau:
  • Các công ty liên quan chuẩn bị hợp đồng sáp nhập; dự thảo Điều lệ công ty nhận sáp nhập.
  • Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của các công ty liên quan thông qua hợp đồng sáp nhập, Điều lệ công ty nhận sáp nhập và tiến hành đăng ký doanh nghiệp công ty nhận sáp nhập theo quy định của Luật này. Hợp đồng sáp nhập phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua.
  • Sau khi đăng ký doanh nghiệp, công ty bị sáp nhập chấm dứt tồn tại; công ty nhận sáp nhập được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp; chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán; hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị sáp nhập.

2. Quy định về thay đổi cơ cấu tổ chức DN G2, G3, G4 trên mạng do sáp nhập doanh nghiệp

Sáp nhập doanh nghiệp G2, G3, G4 trên mạng

 • Sáp nhập doanh nghiệp G2, G3, G4 trên mạng hay doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng có thể xảy ra một trong hai trường hợp:
  • Trường hợp 1: Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2; G3, G4 trên mạng là doanh nghiệp bị sáp nhập.
  • Trường hợp 2: Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2; G3, G4 trên mạng là doanh nghiệp nhận sáp nhập.
 • Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng thực hiện dịch vụ kinh doanh cụ thể bao gồm:
  • G2 hay trò chơi G2 là trò chơi điện tử chỉ có sự tương tác giữa người chơi với hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp;
  • G3 hay trò chơi G3 là trò chơi điện tử có sự tương tác giữa nhiều người chơi với nhau nhưng không có sự tương tác giữa người chơi với hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp;
  • G4 hay trò chơi G4 là trò chơi điện tử được tải về qua mạng; không có sự tương tác giữa người chơi với nhau và giữa người chơi với hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp.

Thay đổi cơ cấu tổ chức DN G2, G3, G4 trên mạng

 • Các doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 khi có sự thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi Phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có Phần vốn góp từ 30% vốn Điều lệ trở lên phải thông báo bằng văn bản đến Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử) và Sở Thông tin và Truyền thông tại địa phương nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở hoạt động.
 • Do đó, đối với trường hợp doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 thay đổi cơ cấu tổ chức (tổ chức lại doanh nghiệp) do sáp nhập doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản đến Sở Thông tin và Truyền thông tại địa phương nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở hoạt động.

3. Trình tự, thủ tục thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức DN G2, G3, G4 do sáp nhập doanh nghiệp

Nộp hồ sơ thông báo thay đổi

 • Doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ; nộp hồ sơ đến Sở Thông tin và Truyền thông.
 • Thành phần hồ sơ bao gồm: Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng do sáp nhập công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4.
 • Doanh nghiệp nộp 01 (một) bộ hồ sơ gốc thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp do sáp nhập công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp theo một trong các hình thức sau:
  • Nộp trực tiếp tại trụ sở Sở Thông tin và Truyền thông nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính;
  • Nộp qua đường bưu chính;
  • Qua mạng Internet: Cổng dịch vụ công.
 • Lưu ý: Trường hợp nộp trực tuyến, doanh nghiệp scan hoặc chụp từ bản chính; gửi bằng tài khoản đã được đăng ký trên chuyên trang Một cửa điện tử; dịch vụ công trực tuyến; Hệ thống sẽ tự động thông báo kết quả tiếp nhận thông qua tài khoản; số điện thoại đã được đăng ký.

Tiếp nhận hồ sơ thông báo

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ:

 • Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì Bộ phận tiếp nhận hồ sơ; trả kết quả tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ về phòng chuyên môn để giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp nộp hồ sơ thông báo.
 • Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì Bộ phận tiếp nhận hồ sơ; trả kết quả hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ theo quy định pháp luật.

Giải quyết hồ sơ

Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng tổ chức lại doanh nghiệp (trường hợp sáp nhập doanh nghiệp), Phòng chuyên môn của Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, xử lý và giải quyết hồ sơ theo quy định của pháp luật như sau:

 • Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 do sáp nhập doanh nghiệp theo quy định pháp luật.
 • Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung: Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện ra thông báo hướng dẫn doanh nghiệp nộp hồ sơ sửa đổi, bổ sung theo quy định.
 • Trường hợp hồ sơ không hợp lệ và không cấp Giấy xác nhận; Sở Thông tin và Truyền thông trả lời bằng văn bản; trong đó nêu rõ lý do không cấp.

Nhận kết quả

 • Giấy xác nhận về việc thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 do sáp nhập doanh nghiệp theo quy định pháp luật hoặc
 • Văn bản trả lời của Sở Thông tin và Truyền thông về việc từ chối cấp Giấy xác nhận thay đổi.

4. Tại sao nên lựa chọn dịch vụ thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức DN G2, G3, G4 do sáp nhập doanh nghiệp của ACC?

 • Hỗ trợ tư vấn miễn phí 24/7 thông qua email; website; trong tất cả giờ hành chính hàng tuần thông qua hotline của công ty.
 • Giá dịch vụ pháp lý cạnh tranh.
 • Quy trình, hồ sơ, cung cấp dịch vụ pháp lý chi tiết, rõ ràng, cụ thể.
 • Đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm; với trình độ chuyên môn cao; đảm bảo đáp ứng được các yêu cầu cần tư vấn của khách hàng trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh.
 • Cam kết thời gian xử lý hồ sơ nhanh chóng, hiệu quả.
 • Cung cấp trọn gói các dịch vụ pháp lý sau thành lập để doanh nghiệp có thể chính thức đi vào hoạt động.
 • Giảm thiểu tối đa việc khách hàng phải đi lại; chúng tôi cung cấp pháp lý tận nơi; từ việc tư vấn ban đầu, nhận hồ sơ và trả kết quả cho quý khách.
 • Hỗ trợ tư vấn pháp lý trọn đời cho doanh nghiệp.

5. Những thắc mắc thường gặp khi thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức DN G2, G3, G4 do sáp nhập doanh nghiệp

Chi phí dịch vụ là bao nhiêu?

 •  ACC luôn báo giá trọn gói, nghĩa là không phát sinh. Luôn đảm bảo ra giấy chứng nhận cho khách hàng; cam kết hoàn tiền nếu không ra giấy. Quy định rõ trong hợp đồng ký kết.

Có đại diện theo ủy quyền làm việc với các cơ quan có thẩm quyền không?

 • ACC luôn hướng đến sự tiện ích, lợi ích và nhu cầu của khách hàng. ACC có đội ngũ nhân viên đầy đủ kiến thức, trình độ để đảm nhận việc đại diện theo ủy quyền.

ACC có cung cấp dịch vụ xin giấy phép con không?

 • ACC cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan đến giấy phép con; các giấy phép có liên quan trong quá trình kinh doanh cho Khách hàng.

 

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (381 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo