Thông Báo Thay Đổi Cơ Cấu Tổ Chức DN G2, G3, G4 Trên Mạng Do Hợp Nhất Doanh Nghiệp

Ngoài việc thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh, các công ty cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 khi có sự thay đổi về cơ cấu tổ chức do hợp nhất doanh nghiệp còn phải thông báo bằng văn bản đến Sở Thông tin và Truyền thông nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở hoạt động. Bài viết cung cấp thông tin, dịch vụ đăng ký thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức DN G2, G3, G4 trên mạng do hợp nhất doanh nghiệp.

Thông Báo Thay Đổi Cơ Cấu Tổ Chức DN G2, G3, G4 Trên Mạng Do Hợp Nhất Doanh Nghiệp
Thông Báo Thay Đổi Cơ Cấu Tổ Chức DN G2, G3, G4 Trên Mạng Do Hợp Nhất Doanh Nghiệp

1. Quy định chung về hợp nhất doanh nghiệp

Hợp nhất doanh nghiệp

 • Hai hoặc một số công ty có thể hợp nhất thành một công ty mới; đồng thời chấm dứt tồn tại của các công ty bị hợp nhất.
 • Thủ tục hợp nhất công ty được quy định như sau:
  • Các công ty bị hợp nhất chuẩn bị hợp đồng hợp nhất.
  • Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của các công ty bị hợp nhất thông qua hợp đồng hợp nhất, Điều lệ công ty hợp nhất, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty hợp nhất và tiến hành đăng ký doanh nghiệp công ty hợp nhất theo quy định của Luật này. Hợp đồng hợp nhất phải được gửi đến các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua.
 • Trường hợp công ty hợp nhất có thị phần từ 30% đến 50% trên thị trường liên quan thì đại diện hợp pháp của công ty bị hợp nhất phải thông báo cho cơ quan quản lý cạnh tranh trước khi tiến hành hợp nhất, trừ trường hợp Luật cạnh tranh có quy định khác. Cấm các trường hợp hợp nhất mà theo đó công ty hợp nhất có thị phần trên 50% trên thị trường có liên quan, trừ trường hợp Luật cạnh tranh có quy định khác.
 • Sau khi đăng ký doanh nghiệp, các công ty bị hợp nhất chấm dứt tồn tại; công ty hợp nhất được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp; chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán; hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của các công ty bị hợp nhất.

Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng

 • Các doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 khi có sự thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; Thay đổi Phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có Phần vốn góp từ 30% vốn Điều lệ trở lên; phải thông báo bằng văn bản đến Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử) và Sở Thông tin và Truyền thông tại địa phương nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở hoạt động.
 • Theo đó, đối với các doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 khi có sự thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp do hợp nhất công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp thì phải thực hiện thông báo bằng văn bản đến Sở Thông tin và Truyền thông tại địa phương nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở hoạt động.

2. Thủ tục thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức DN G2, G3, G4 trên mạng do hợp nhất doanh nghiệp

Đối tượng thực hiện

 • Doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng thay đổi cơ cấu tổ chức (tổ chức lại) do hợp nhất doanh nghiệp.

Cách thức thực hiện

 • Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông tại địa phương nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở hoạt động;
 • Nộp hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công trực tuyến;
 • Nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ bưu chính đến Sở Thông tin và Truyền thông tại địa phương nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở hoạt động.

Trình tự thực hiện

 • Các doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 khi có sự thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng do hợp nhất doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản tới Sở Thông tin và Truyền thông tại địa phương nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở hoạt động trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày có quyết định thay đổi.
 • Khi nhận thông báo, Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm gửi giấy xác nhận cho doanh nghiệp trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo.

Thành phần, số lượng hồ sơ

Hồ sơ thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng do hợp nhất công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 bao gồm:

 • Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng do hợp nhất công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4.
 • Nội dung thông báo bao gồm:
  • Tên doanh nghiệp;
  • Số giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng;
  • Những nội dung thay đổi: Thay đổi do hợp nhất doanh nghiệp.

Lưu ý khi thực hiện thủ tục thông báo

 • Doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản tới Sở Thông tin và Truyền thông tại địa phương nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở hoạt động trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày có quyết định thay đổi.

4. Tại sao nên lựa chọn dịch vụ thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức DN G2, G3, G4 do hợp nhất doanh nghiệp của ACC?

 • Hỗ trợ tư vấn miễn phí 24/7 thông qua email; website; trong tất cả giờ hành chính hàng tuần thông qua hotline của công ty.
 • Giá dịch vụ pháp lý cạnh tranh.
 • Quy trình, hồ sơ, cung cấp dịch vụ pháp lý chi tiết, rõ ràng, cụ thể.
 • Đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm; với trình độ chuyên môn cao; đảm bảo đáp ứng được các yêu cầu cần tư vấn của khách hàng trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh.
 • Cam kết thời gian xử lý hồ sơ nhanh chóng, hiệu quả.
 • Cung cấp trọn gói các dịch vụ pháp lý sau thành lập để doanh nghiệp có thể chính thức đi vào hoạt động.
 • Giảm thiểu tối đa việc khách hàng phải đi lại; chúng tôi cung cấp pháp lý tận nơi; từ việc tư vấn ban đầu, nhận hồ sơ và trả kết quả cho quý khách.
 • Hỗ trợ tư vấn pháp lý trọn đời cho doanh nghiệp.

5. Dịch vụ pháp lý công ty liên quan khác của ACC

Hoạt động mở rộng kinh doanh

 • Dịch vụ thành lập chi nhánh
 • Dịch vụ thành lập văn phòng đại diện
 • Dịch vụ thành lập hộ kinh doanh cá thể

Hoạt động đầu tư

 • Xin giấy phép đầu tư nước ngoài
 • Thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam
 • Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam
 • Nhà đầu tư nước ngoài mua vốn góp vào doanh nghiệp
 • Xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài
 • Xin visa cho người nước ngoài

Xin cấp giấy phép đủ điều kiện cho ngành nghề kinh doanh có điều kiện

 • Giấy phép lao động
 • Giấy phép phòng cháy chữa cháy
 • Giấy phép lữ hành nội địa quốc tế
 • Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm
 • Giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ tin học
 • Giấy phép đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học
 • Giấy phép đủ điều kiện hoạt động của phòng khám chuyên khoa đa khoa

Dịch vụ kế toán thuế

 • Dịch vụ kế toán thuế trọn gói
 • Dịch vụ báo cáo tài chính
 • Dịch vụ kế toán trưởng
 • Dịch vụ báo cáo thuế
 • Dịch vụ kế toán thuế

Thay đổi giấy phép kinh doanh

 • Thay đổi vốn điều lệ
 • Thay đổi tên công ty
 • Thay đổi ngành nghề kinh doanh
 • Thay đổi địa chỉ công ty

Dịch vụ pháp lý doanh nghiệp liên quan

 • Dịch vụ pháp lý đất đai
 • Dịch vụ xin cấp visa
 • Dịch vụ giải thể doanh nghiệp
 • Dịch vụ tạm ngừng kinh doanh
 • Đăng ký mã số mã vạch
 • Dịch vụ chữ ký số
 • Dịch vụ khắc dấu
 • Dịch vụ bảo hiểm xã hội
 • Dịch vụ hóa đơn điện tử
 • Đăng ký bản quyền tác giả
 • Đăng ký bảo hộ thương hiệu
 • Mua bán sáp nhập doanh nghiệp
 • Và các dịch vụ khác pháp lý khác…

6. Những thắc mắc thường gặp khi thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức DN G2, G3, G4 do hợp nhất doanh nghiệp

Chi phí dịch vụ là bao nhiêu?

 •  ACC luôn báo giá trọn gói, nghĩa là không phát sinh. Luôn đảm bảo ra giấy chứng nhận cho khách hàng; cam kết hoàn tiền nếu không ra giấy. Quy định rõ trong hợp đồng ký kết.

Có đại diện theo ủy quyền làm việc với các cơ quan có thẩm quyền không?

 • ACC luôn hướng đến sự tiện ích, lợi ích và nhu cầu của khách hàng. ACC có đội ngũ nhân viên đầy đủ kiến thức, trình độ để đảm nhận việc đại diện theo ủy quyền.

ACC có cung cấp dịch vụ xin giấy phép con không?

 • ACC cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan đến giấy phép con; các giấy phép có liên quan trong quá trình kinh doanh cho Khách hàng.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (203 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo